Osallistu osakeantiin!

Kansainväliset osakkeet Osaketyökalun TOP 50 -osakkeilla vuosituotto vahvat 9,5 %

Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalusta löytyy yli 1 000 mielenkiintoista osaketta maailmalta. Katso, miten kokonaispisteiden perusteella parhaat osakkeet ovat viime vuosina tuottaneet.

Julkaistu: 10.07.2023 Kirjoittaja:

kansainvälinen sijoittaminen osaketyökalu osakkeet sijoittaminen sijoitusideat

Kansainvälisten TOP-osakkeiden tuottokehitys seurantaan

Olemme jo pitkään seuranneet Sijoittaja.fi:n suomalaisten osakkeiden Osaketyökalun parhaiden osakkeiden tuottokehitystä. Työkalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin avulla (momentti, kokonaisriski, laatu, arvo, kasvu ja osinko) ja laskee jokaiselle osakkeelle kokonaispisteet painotettuna keskiarvona siten, että jokainen osake saa pisteet välillä 1–100. Työkalu hyödyntää tuoreimman sijoitustutkimuksen löydöksiä, joita käyttävät maailman johtavat investointipankit. Tästä artikkelista voit tarkastaa Osaketyökalun parhaiden suomalaisten osakkeiden tuoreimman katsauksen.

Otamme nyt myös seurantaan kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalun parhaiden kokonaispisteiden osakkeet. Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalu sisältää yli 1 000 mielenkiintoista osaketta maailmalta ja tässä artikkelissa tutustumme miten 50 osakkeen kärkijoukko on suoriutunut viime vuosien aikana.

Tutustu Osaketyökaluun!

TOP 50 -osakkeet kehittyneet vertailuindeksiä paremmin

Kansainvälisten osakkeiden osalta tuottoja pystytään seuraamaan vuoden 2018 alusta tähän päivään saakka. Alla olevasta kuvaajasta löytyy euromääräiset tuotot TOP 50 osakkeille kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalusta. Vertailuindeksinä toimii S&P 500 ja STOXX Europe 600 -indeksien yhdistelmä, jossa painot muodostuvat indeksien osakemäärien mukaan, eli S&P 500 saa 50/110 painon ja STOXX Europe 600 saa 60/110 painon. S&P 500 ja STOXX 600 -indekseistä on valittu tasapainotetut versiot, jossa indeksien jokainen osake saa saman painon indeksissä. Tasapainotettu indeksi sopii paremmin Osaketyökalun vertailuindeksiksi, koska markkina-arvopainotetuissa indekseissä megasuuret teknologiaosakkeet ovat suurella painolla.

Kuvaajasta nähdään, että TOP 50 -osakekori kehittyi vuoden 2021 loppupuolelle saakka pitkälti vertailuindeksin kanssa, mutta vuoden 2022 alusta eteenpäin tuottoeroa kertyi TOP 50 -osakekorin eduksi. Seurannan alusta 2023 kesäkuun loppuun mennessä TOP 50 -osakekori on tuottanut euromääräisesti 63,4 % ja vertailuindeksi 51,2 %.

TOP 50 -osakekori on kehittynyt vuoden 2022 aikana tasaisesti, vaikka markkinat olivat pääosin laskutunnelmissa. Tämä johtui osaltaan vahvistuvasta dollarista vuoden 2022 aikana, joka tuki euromääräisen sijoittajan tuottoja yhdysvaltalaisten osakkeiden osalta. Vuoden 2022 lokakuusta lähtien dollari on jälleen heikentynyt suhteessa euroon, mikä on rajoittanut euromääräisen sijoittajan tuottoja yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

Perinteisissä indekseissä megateknot jyräävät

Mikäli vertailuindeksin indekseissä käytettäisiin perinteisiä markkina-arvopainotettuja S&P 500 ja STOXX Europe 600 -indeksejä, olisivat tuotot alla olevan kuvaajan mukaiset. Kuvaajasta nähdään, että markkina-arvopainotettuja indeksejä käyttämällä vertailuindeksi kulkee melko pitkälti käsi kädessä TOP 50 -osakekorin kanssa, mutta viime kuukausien aikana tuottoeroa on syntynyt vertailuindeksin hyväksi johtuen suurten tekno-osakkeiden vahvasta alkuvuodesta.

Perinteisissä markkina-arvopainotetuissa indekseissä kaikkein suurimmat yhtiöt saavat huomattavan painon indekseissä, mikä näkyy varsinkin S&P 500 -indeksin kohdalla, missä neljä suurinta yhtiötä (Apple, Microsoft, Amazon ja NVIDIA) muodostavat jopa reilu 20 % painon koko indeksissä. Suuret yhdysvaltalaiset megateknot ovat kehittyneet vuoden 2023 aikana erittäin vahvasti, ja näiden yksittäisten suurten yhtiöiden onkin tietyissä markkinatilanteissa nähty vetävän indeksien kehitystä mukanaan.

Toki kaikki suurimmat yhdysvaltalaiset tekno-osakkeet löytyvät Osaketyökalusta, mutta niiden paino on TOP 50 -osakekoreissa pieni (yhden osakkeen paino on 1/50 eli 2 prosenttia).  

TOP 50 -osakekorin osalta tasapainotetuista indekseistä koostettu vertailuindeksiä voi nähdä mielekkäämpänä käyttää, sillä myös TOP 50 -osakekorissa jokainen osake saa saman painon riippumatta osakkeiden markkina-arvosta tai muista tekijöistä.

Vuositason tuotto 9,5 % TOP 50 -osakkeille

Vuoden 2018 alusta lähtien TOP 50 -osakekori on tuottanut vuositasolla vakuuttavat 9,5 %. Viimeisen vuoden aikana vertailuindeksit ovat tuottaneet TOP 50 -osakekorin paremmin, varsinkin markkina-arvopainotettuja indeksejä käyttävä vertailuindeksi. Kesäkuun aikana TOP 50 -osakekori suoriutui joukosta parhaiten, tuottaen 4,6 %.

Kansainvälinen hajauttaminen kannattaa

Kansainvälisten osakkeiden lisäämisen tärkeys omaan salkkuun on korostunut varsinkin viime kuukausien aikana, kun Helsingin pörssin osakkeet ovat madelleet alaspäin samalla, kun muualla maailmassa osakkeet ovat pääosin olleet nousussa. Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalu helpottaa omaan sijoitustyyliin sopivien osakkeiden löytämistä, mikäli kansainväliset markkinat ovat Helsingin pörssiä vieraammat.

Kokonaispisteillä tarkastelun lisäksi kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalu soveltuu erinomaisesti itselle sopivien osakkeiden seulomiseen. Kiinnostaako esimerkiksi kansainväliset informaatioteknologian laatuosakkeet? Klikkaamalla työkalussa ”näytä enemmän hakuvaihtoehtoja” voit räätälöidä osakelistan oman sijoitustyylin mukaisesti esimerkiksi sektorin ja sijoitustyylin mukaan. Hakukentän avulla osakelistaa voi rajata helposti esimerkiksi tiettyihin valtioihin.

Osakkeiden seulominen onnistuu helposti eri hakuvaihtoehtoja hyödyntämällä

Kehitämme koko ajan pisteytystä

Kehitämme Sijoittaja.fi:ssä koko ajan Osaketyökalujemme pisteytystä. Tavoitteenamme on, että jokainen sijoittaja löytää omaan sijoitustyyliin sopivat parhaat osakkeet helposti.

Osaketyökalut Sijoittaja.fi:n jäsenille

Osaketyökalu on monipuolinen työkalu osakkeiden etsimiseen ja vertailuun. Työkalusta löydät helposti sijoitustyylisi houkuttelevimmat osakkeet Suomesta ja maailmalta.

Työkalussa on osakkeiden tärkeimmät tunnusluvut sekä valmiita TOP-listoja ja mallisalkkuja. Löydät Osaketyökalusta ajantasaiset listat mm. parhaista laatu-, arvo-kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Tutustu Osaketyökaluun!


Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy