Fellow Finance -mallisalkkumme täyttää vuoden – tuotto yli odotuksen!

Vertaislainaus kasvattaa suosiotaan sijoituskohteena. Meillä on oikealla rahalla toteutettu 30 000 euron salkku, jota jäsenemme pääsevät katselemaan. Salkkumme on nyt ollut vuoden pystyssä ja olemme tyytyväisiä tuottokehitykseen.

Fellow Finance vaihtoehtoiset sijoituskohteet vertaislainat

Fellow Finance -mallisalkkumme on perustettu 5.5.2015. Mallisalkku on toteutettu oikealla rahalla ja alkupääomaa on salkkuun sijoitettu 30 000 euroa. Sijoittaja.fi:n näkemyksen mukaan vertaislainaus tuo tehokasta hajautushyötyä perinteisiin osake- ja korkosijoituksiin nähden, sekä tuottaa kuukausittaista kassavirtaa. Allokaation ja hajautushyötyjen merkitys korostuu etenkin laskuvoittoisessa markkinaympäristössä, mikäli pyritään salkun arvon kasvattamiseen. Arvioimme salkkua perustaessa salkun odotetuksi tuotoksi noin 13 %. Nyt vuosi perustamisen jälkeen voimme iloksemme todeta, että vertaislainasalkkumme on tuottanut yli odotusten: 14,1 %.

Katso etu Fellow Financesta Sijoittaja.fi:n jäsenille!

Vertaislainaus-salkun kehitys

Salkku on ollut vuoden verran sijoitettuna ja tämän hetkisten lainojen lukumäärä on likimain 1 600 kappaletta. Lainojen keskikorko on 22,05 % ennen luottotappiovarauksia. Alkupääomamme oli 30 000 euroa, joka on saatu sijoitettua kokonaan. Helmikuisessa katsauksessamme emme olleet vielä saaneet alkupääomaa sijoitettua kokonaan johtuen liian korkeista korkovaatimuksistamme. Nyt sijoitettu 30 000 euroa on kuitenkin sopivien lainojen löytyessä uponnut helposti lainamarkkinoille. Vuoden takaisesta tilanteesta Fellow Financen lainamarkkinat ovat kasvaneet reilusti, mitä esimerkiksi Fellow Financen näkyvät mainoskampanjat televisiossa ja radiossa ovat siivittäneet. Tilastoja lainanhakijoiden lukumäärästä ja muusta voi ihmetellä Fellow Financen omilla tilasto-sivuilla.

Kuva 1. Yhteenveto sijoituksista.

20160506-fellowfinance-yhteenveto

Tuotonlaskennan dilemmia

Tuotonlaskentaa on mahdollista tehdä monella tavalla. Tuottoa ei voi laskea jakamalla 37 168 euroa sijoitetulla 30 000 euron alkupääomalla. Tällöin avoimet korkotuotot jäävät huomioimatta. Sijoittajan kokeman tuoton saa laskettua vasta sitten, kun kaikki korkotuotot ja pääomat on maksettu pois (tai lainat myyty jälkimarkkinoille). Fellow Finance tarjoaa tuoton laskennan avuksi indikatiivisen IRR-tuottolaskennan, mikä antaa arvion kertyneestä tuotosta (kuva 2 alla).

  • Mikäli avoin lainapääoma ja käteinen muutettaisiin heti rahaksi (ilman riskipreemioita tai muita), niin salkun tuotto olisi noin 12,8 %. Tällöin avoimet korkotuotot jäisivät saamatta.
Kuva 2. Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto.

20160506-fellowfinance-tuottoprosentti

Kuvassa 2 näkyvän vihreän infonappulan mukaan ilmoitettu 14,1 %:n tuottoprosentti “kertoo sijoitetun pääoman vuotuisen tuoton  lainasijoituksille” … “Tuoton laskennassa huomioidaan realisoituneet luottotappiot sekä lainakohtainen luottotappiovaraus, joka perustuu lainan luottoluokkaan, maksujen tilaan ja laina-aikaan.” Tuottoprosentti siis riippuu luottotappioista, jotka voivat olla arviota korkeampia tai matalampia. Tuotto-odotuksemme vertaislainasalkulle oli 13 % vuodessa, joten olemme tyytyväisiä tämän hetkisen salkun suoriutumiseen.

Luottotappiot

Kuva 3. Toteutuneet tuotot ja tappiot.

20160506-saadutkorot-luottotappiot

Maksukelvottomat lainat myydään eteenpäin perintäyhtiölle 70 %:lla niiden avoimen pääoman määrästä. Fellow Finance lähettää kerran viikossa tällaiset lainat perintäyhtiön käsiteltäväksi, joten korvausta tämmöisestä lainasta voi joutua odottamaan tovin. Lisähuomiona todettakoon, että luottotappioiden osalta verotus ei ole pysynyt ajan tasalla. Nykyisen käytännön mukaan yksityishenkilöille syntyneet luottotappiot eivät ole verovähennyskelpoisia. Yrityksille luottotappiot ovat vähennyskelpoisia. Toivottavasti tähän tulee verotuksessa muutos.

Salkun riski

Salkkumme on painotettu paremman luottoluokituksen lainoihin (kts. kuva 4 alla). Tällä hetkellä jopa 48 % on sijoitettu neljän tähden lainoihin ja 13 % viiden tähden lainoihin.

Kuva 4. Laina-allokaatio salkussa.

20160506-lainojenallokaatio

Tarkkasilmäiset huomaavat, että viiden tähden lainoissa korkotasomme on huomattavasti markkinatasoa korkeampi. Mistään tiskin alta tehdyistä sopimuksista kysymyksistä tässä ei ole kyse, vaan Fellow Finance teki syksyllä 2015 strategiamuutoksen viiden tähden lainojen sisällön suhteen. Viiden tähden lainanhakijat valitaan nykyään tarkemmalla seulalla kuin muut. Näkyvä 20 %:n korkotaso on siis pääosin siltä ajalta, kun samanlaista erityishuomiota ei keskitetty viiden tähden lainanhakijoiden sisältöön.

Salkkumme allokaatiossa on hyvä huomioida se, että allokaattorimme sijoittaa ainoastaan suomalaisiin vertaislainoihin. Fellow Financeen on tullut myös mahdollisuus sijoittaa puolalaisiin vertaislainoihin. Puolalaisissa vertaislainoissa käytetään Puolan omaa rahaa zlotya, joten sijoittaja altistuu valuuttakurssiriskille. Puolalaisissa vertaislainoissa on tällä hetkellä myös erilainen korkotaso kuin suomalaisissa vertaislainoissa. Mikäli sijoittaja haluaa sijoittaa myös puolalaisiin vertaislainoihin, täytyy hänen tehdä uusi laina-allokaattori ja määritellä sinne kohdemarkkinaksi Puolan.

Muiden sijoittajien salkut

Fellow Finance on myös avannut tilastotiedon osion, mistä näkee kätevästi informaatiota Fellow Financen koko historian ajalta. Tilastonikkarit ja hyvämuistiset voivat havaita, että kaikessa hiljaisuudessa Fellow Financen tilasto-osio näyttäisi supistuneen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan statistiikka lainanhakijoista on siirretty “kenelle lainaan” -osioon.

Eräs valaiseva kuvaaja tilasto-osiossa on korkotasojen kehitys luottoluokittain. Kuva kertoo, millaista korkoprosenttia on voinut pyytää lainanhakijalta. Tätä prosenttia ei tule tietenkään ottaa tuottoprosenttina, koska luottotappioita ei ole mukana.

Kuva 5. Korkotason kehitystä.

20160506-korkotasonkehitys

Kuvasta viisi nähdään aiemmin mainittu strategiamuutos viiden tähden luottoluokituksen lainoissa. Kirjoitimme helmikuussa korkotasojen lievästä laskusuunnasta. Korkotasojen lasku on nyt nähtävästi tyrehtynyt. Fellow Finance on laajentunut Puolan markkinoille, joten äkkiseltään voisi ajatella, että uuden markkinapaikan lisääminen aiheuttaa nousupainetta korkotasoissa. Näin ei ole, sillä kuvaajassa ei ole huomioitu puolalaisia vertaislainoja ollenkaan. Fellow Financen aikeissa on tulevaisuudessa tuoda myös puolalaisten vertaislainojen korkotasot näkyviin tilasto-osioon.

Mahdollinen syy korkotasojen nousulle on sijoittajien lukumäärän kasvun hidastuminen. Lainanhakijoiden määrän kasvu sijoittajien lukumäärään tarkoittaa sitä, että lainanhakijat joutuvat taistelemaan sijoittajien huomiosta. Tämähän tapahtuu luonnollisesti houkuttelevan (korkean) korkotason kautta.

Alla olevassa kuvassa 6 nähdään lainanhakijoiden määrän kasvu. Fellow Finance aloitti syksyllä mainoskampanjoinnin television ja radion puolella, mikä näyttää tuottaneen tulosta kasvaneessa lainanhakijoiden määrässä.

Kuva 6. Lainanhakijoiden määrän kasvu.

20160506-lainanhakijat

Asiakaspalautetta ja hyvää tuottoa

Fellow Finance on saanut jonkin verran kritiikkiä alustansa takia. Palvelu on kärsinyt ajoittain ongelmista kuten hitaudesta tai varsinaisista käyttökatkoista ja jopa epäselvyyksistä sivustolla.

Bugeja on löytynyt ja varmaan tulee löytymään Fellow Financen palvelusta. Olemme saaneet palautetta ja (erittäin hyviä) huomioita käyttäjiltämme, jotka ovat jaksaneet käydä läpi Fellow Financea läpi suurennuslasin kanssa. Lähestulkoon kaikki meidän tietoon tulleet bugit ovat tulleet korjatuksi. Otamme edelleen mielellään vastaan vertaiskokemuksia.

Yhteenvetona salkkumme on tuottanut hyvin. Luottotappiot ovat pysyneet pieninä ja kassavirrat hyvinä. Tuotto-odotuksemme salkulle oli 13 % vuodessa. Palvelun ilmoittama vuotuistettu tuotto on 14,1 %. Olemme tyytyväisiä salkkumme kehitykseen.

Tutustu Fellow Finance -mallisalkkumme.

SIJOITTAJA.FI:N JÄSENILLE LISÄTUOTTO FELLOW FINANCESSA

  • Platinum-jäsenet saavat jäsenetuna 1,5 %:n ja
  • Sijoittaja.fi -jäsenet saavat 0,75 %:n lisätuoton Fellow Financen kautta sijoitettujen uusien lainojen määrästä
  • Myös Fellow Financen nykyiset asiakkaat saavat saman edun uusiin sijoituksiin liittymällä Sijoittaja.fi:n jäseneksi.
  • Etu tilitetään kvartaalin päättymistä seuraavan kuukauden aikana automaattisesti jäsenen Fellow Finance -asiakasvaratilille

Seuraa Sijoittaja.fi:n Fellow Finance vertaislainasalkkua!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


8.10.2019 10:55 | Sijoittaja.fi
Kokemuksia Fellow Financesta

mallisalkku 26.9.2019 09:03 | Sami Väänänen
Katsaus Fellow Finance -vertaislainasalkkuumme


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy