Tutustu osakeantiin

Markkinaympäristö: Viikon 12 parhaat osakkeet ja markkinatrendit

Markkinaympäristö ja sijoittaminen

Markkinaympäristö on nyt erityisen mielenkiintoinen. Seuraamme viikoittain osakemarkkinoiden trendejä. Millä osakkeilla paras momentti, milloin karhumarkkina päättyy? Valmiit listat parhaiten ja heikoiten tuottaneista osakkeista Suomesta ja maailmalta, viikko 12.

Julkaistu: 22.03.2023 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet

Markkinaympäristö: Kiistanalainen EKP:n korkopäätös

Tärkeimmät talousnostot viimeiseltä viikolta:

 • Toissaviikkoisen Silicon Valley Bankin ja Signature Bankin kaatumisten aiheuttama pankkihermoilu jatkui edellisellä viikolla, minkä vuoksi erityisesti alueellisten pankkien kurssit heiluivat voimakkaasti. Alueellisia pankkeja katuu Yhdysvalloissa lähes vuosittain, mutta viimeaikaiset tapahtumat säikäyttivät vahvasti markkinoita kaatumisten johduttua joukkohysteriamaisesta talletuspaosta ja valtionlainasalkun tappioista. Viimeisimmässä Markkinakatsauksessa käymme tarkemmin läpi myrskyisän markkinan tilannetta, ja kuinka navigoida vallitsevassa vaikeassa markkinaympäristössä.
 • Pankkiongelmat levisivät myös Eurooppaan, sillä Sveitsin keskuspankki joutui ilmoittamaan valmiudestaan tarjota hätärahoitusta jälleen ongelmissa olevalle investointipankki Credit Suiselle. Tämä ei kuitenkaan riittänyt poistamaan epäluottamusta. Mahdollisen talletuspaon estämiseksi, sunnuntaina ilmoitettiin Sveitsin suurimman pankin UBS:n ostavan Credit Suissen 3 miljardilla frangilla. Credit Suissen ongelmiin johtaneista syistä, pakkolunastuksesta ja EKP:n vastauksesta kannattaa lukea lisää täältä.
 • EKP nosti ohjauskorkoa, aiemman ohjeistuksensa mukaisesta, 0,5 %-yksikköä. Päätös oli hyvin kiistanalainen, ja monet odottivat koronnoston jäävän pienemmäksi rahoitussektorin tapahtumien vuoksi. EKP perusteli päätöstään toteamalla euroalueen pankkisektorin ja pankkien maksuvalmiuden olevan hyvällä tasolla. Ohjeistusta tuleville koronnostoille ei annettu.
 • Fed julkaisee oman korkopäätöksensä tänään. On epätodennäköistä, että Fed toistaisi EKP:n (harha-)askelia koronnoston suuruudessa. Mielenkiintoista on, kuinka Fed viestii tulevasta korkopolusta.
 • Yhdysvaltain tuottajahintojen nousu oli vuositasolla 4,6 % (ennuste. 5,4 %; ed. 5,7 %) ja kuukausitasolla -0.1 % (ennuste. 0,3 %; ed. 0,3 %). Laskeneet ja ennusteita alemmat luvut viestivät kustannuspaineiden hellittämisestä.
 • Yhdysvaltain vähittäismyynti kasvoi vuositasolla helmikuussa 5,4 % (ed. 7,7 %) ja laski kuukausitasolla -0,4 % (ed. 3,2 %; ennuste -0,3 %). Kulutuskysyntä on pysynyt Yhdysvalloissa siis melko vahvana. Kuukausitason lasku selittyy osaksi tammikuun vahvasta vertailuluvusta.
 • Teollisuustuotanto puolestaan laski vuositasolla helmikuussa -0,2 % (ed. 0,5 %) ja kuukausitasolla muutos oli 0 % (ennuste 0,2 %; ed. 0,3 %).

Osakeindeksien kehitys

Vuoden alusta

 • S&P 500 +4,67 %
 • Nasdaq 100 +17,30 %
 • OMXH25 -3,08 %

Indeksit vuoden 2022 huipputasoja alempana

 • S&P 500 vuoden 2022 huipuista -16,92 % (huiput 4818 pist.)
 • Nasdaq 100 vuoden 2022 huipuista -24,00% (16765 pist.)
 • OMXH25 vuoden 2022 huipuista -17,65 % (5787 pist.)

Laaja S&P 500 -indeksi on teknisestä näkökulmasta edelleen nousumarkkinan puolella, sillä 50 päivän liukuva keskiarvo on 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Indeksin kurssi nousi viikolla takaisin 200 päivän keskiarvon yläpuolelle, ja on juuri testaamassa 50 päivän keskiarvon vastustasoa. 20 päivän keskiarvo on myös 50 päivän keskiarvon alapuolelle.

Myös Dow Jones- ja OMXH25 -indeksin 50 päivän keskiarvo on pitemmän ajan keskiarvoa korkeammalla. Molempien indeksien 20 päivän liukuva keskiarvo on kuitenkin 50 päivän keskiarvon alapuolelle. Lisäksi, OMXH25- indeksin kurssi sulkeutui 200 päivän liukuvan keskiarvon alle. Nasdaq100 -indeksin kohdalla 50 päivä keskiarvo nousi toissaviikolla 200 päivän keskiarvon yläpuolelle, ja on pysynyt sen yläpuolella. Liukuvat keskiarvot ovat laajasti käytettyjä teknisen analyysin indikaattoreita, joista lisätietoa voit lukea täältä.

S&P 500 -indeksi ja liukuvat keskiarvot. Lähde: Tradingview.

Trendaavat sektorit – Pankkisektorin syöksy taittui

 • Tällä viikolla lista oli syklisvoittoinen, mutta myös ristiriitainen. Viisi pääsektoria ylsi viikolla positiiviseen viikkotuottoon, joista 3 olivat syklisiä ja 2 defensiivisiä. Epävarmassa markkinatilanteessa volatiliteetti on ollut suurta, ja listalla on tapahtunut viikkojen aikana nopeita muutoksia.
 • Rahoitussektorin tuotto jäi viikolla vielä lievästi negatiiviseksi, mutta viimeviikkoisen romahduksen jälkeen myyntipaine on selvästi rauhoittunut. Epävarmuutta sektorin kohdalla kuitenkin vielä riittää.
 • Kuukausitasolla mitattuna, vain kolmen pääsektoreiden tuotto on ollut positiivinen. Nämä sektorit ovat sykliset viestintäpalvelut ja teknologia, sekä defensiivinen päivittäiskulutus. Muiden pääsektorien osalta defensiiviset ovat pärjänneet syklisiä paremmin.
 • Leading alasektoreista parhaiten ja pääsektoreita paremmin pärjäsi puolijohdesektori. Myös pankkisektorin viikkotuotto kääntyi positiiviseksi viime viikkoisen romahduksen jälkeen. Markkinat ottavat ainakin väliaikaisesti happea säikähdyksen jälkeen.
 • Kuukausitasolla puolijohdesektori on pärjännyt pääsektoreita paremmin. Liikenneala- ja pankkisektori ovat puolestaan pärjänneet pääsektoreita huonommin.

Viime viikon selvästi defensiivisvoittoinen lista vaihtui kuluvalla viikolla syklisjohtoiseksi, mikä viestii positiivisen sentimentin lisääntymisestä markkinoilla. Viimeaikaiset talousluvut antavat osviittaa siitä, että nousseet korot ovat alkaneet purra talouteen ja inflaatioon hidastavasti. Pankkien kaatumista on pidetty markkinoilla merkkinä, että korkojen nousu on ollut jopa liian suurta ja nopeaa. Nämä seikat ovat alentaneet markkinoiden korko-odotuksia. Rahoitus- ja pankkisektorien tasaantuminen viestii myös, että systeemisten pankkiongelmien pelko on ainakin toistaiseksi vähentynyt positiivisemman sentimentin tieltä. Riskejä on kuitenkin vielä ilmassa, ja sijoittajien on syytä olla vielä varautuneita. Tämänpäiväisellä koronnostopäätöksellä ja Fedin puheilla on iso vaikutus siihen, mihin suuntaan markkina lähitulevaisuudessa kääntyy.

Leading alasektoreista näkyy myös positiivisemman mielentilan kasvu, sillä viime viikkoon verrattuna puolijohde- ja pankkisektori ovat pärjänneet hyvin suhteessa pääsektoreihin. Puolijohdesektori on myös kuukausitasolla pärjännyt paremmin kuin pääsektorit, vaikkakin pankki- ja liikennealasektoreiden kuukausikehitys on rumaa katseltavaa.

Leading alasektorit tarkoittaa alasektoreita, joiden tuottoa seuraamalla saa käsityksen siitä, onko sykli kääntymässä. Jos puolijohde- (semiconductor), liikenne- (transport) ja pankkisektorit (banks) tuottavat muuta markkinaa paremmin, kertoo se syklin käänteestä positiiviseen ja riskisentimentin muutoksesta riskiä suosivaksi.

Trendaavat osakkeet ja pahimmat laskijat Suomi ja maailma

Jäsenosiossa trendaavien kotimaisten ja kansainvälisten osakkeiden listat. Trendilistat antavat sijoittajalle käsityksen osakkeista, joilla on vahva momentti.

Momentin seuraaminen on nykyisessä markkinatilanteessa erityisen tärkeää, sillä karhumarkkinassa on vaikea löytää osakkeita, jotka pärjäävät. Lisäksi momentin avulla voi tutkia käännettä karhumarkkinasta härkämarkkinaan.Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI
Seuraa markkinatilannetta!Tutustu osakeantiin


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy