Metsänomistaja, tiedätkö mikä on metsäsi arvo?

Metsäluotsi avuksi metsän arvon määritykseen.

Metsäsijoittaminen on yksi suomalaisten suosituimmista sijoitusmuodoista. Metsät kulkevat usein sukupolvelta toiselle metsätiloina. Metsien arvon arviointi on haastavaa, miten asiaa voisi selvittää?

Julkaistu: 20.03.2023 Kirjoittaja:

metsä metsän suora omistus Metsäsijoittaminen metsätilat Suomen Sijoitusmetsät Suomen Sijoitusmetsät Oy

Metsät osa suomalaisten varallisuutta

Metsänomistus on pitkään ollut osa suomalaisten varallisuutta. Moni suomalainen omistaa itse metsää tai vähintään tuntee tuttavan tai sukulaisen, joka omistaa metsää. Metsät ovat myös perinteisesti kulkeneet sukupolvelta toiselle metsätilojen muodossa, ja metsiin liittyy paljon tunteita ja muistoja. Suomen metsät ovatkin pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa. Metsä on yksi suosituimmista omaisuuslajeista Suomessa. Yli kaksi hehtaaria metsätalousmaata omistavia suomalaisia on yli 430 000.

Mikä on metsätilani tulevaisuus?

Moni metsänomistaja voi pohtia oman metsätilansa tulevaisuutta. Kenties sukupolvenvaihdos olisi pian ajankohtaista, mutta toisaalta metsän myyminenkin voisi houkuttaa. Metsän voisi myös liittää osaksi yhteismetsää. Monella metsänomistajalla ei välttämättä ole täyttä käsitystä kaikista eri vaihtoehdoista oman metsän tulevaisuuden suhteen, tai mitkä ovat eri vaihtoehtojen todelliset hyödyt ja haitat. Oman metsän markkina-arvo ei välttämättä myöskään ole tarkkaan tiedossa.

Monelle metsänomistajalle metsä on merkittävä omaisuuserä, joten metsän tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä ei tule tehdä hätiköiden. Jotta metsän omistaja voi tehdä parhaan päätöksen metsänsä tulevaisuudesta, ymmärtäen eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, kannattaa omistajan hyödyntää asiantuntijoiden palveluita päätöksenteon tukena. Oman metsän arvon sekä eri vaihtoehtojen tunteminen voi tuoda metsänomistajalle merkittäviä säästöjä tai tuottoja esimerkiksi metsän myyntipäätöksessä tai vaikkapa sukupolvenvaihdoksessa.

Suomen Sijoitusmetsät on vuodesta 2013 lähtien ollut metsäomaisuuden hankinnan, hallinnan ja arvonmäärityksen johtava asiantuntija Suomessa. Laajalla asiantuntijuudellaan Suomen Sijoitusmetsät tukee metsänomistajaa merkittävissä metsäpäätöksissä kaikissa omistajuuden vaiheissa.

Suomen Sijoitusmetsien Metsäluotsi-palvelu auttaa metsäomistajaa eri vaihtoehtojen kartoittamisessa. Palvelun avulla metsänomistaja saa pöydälle täyden tiedon kaikista eri metsän tulevaisuuteen liittyvistä vaihtoehdoista ja voi tietoon pohjautuen tehdä päätöksen varmoin mielin.

Mistä Metsäluotsi lähtee liikkeelle?

Mikäli koet kaipaavasi lisätietoa metsäpäätöksiesi tueksi, ensimmäinen vaihe on ottaa yhteys Suomen Sijoitusmetsiin, jonka jälkeen voidaan lähteä tekemään tilannekartoitus metsänomistajan kanssa. Tässä vaiheessa selvitetään metsänomistajan toiveet metsän suhteen ja selvitetään alkutilanne.

Tilannekartoitus

Tilannekartoitus hoituu sitoumuksetta ja kuluitta, mutta mikäli metsänomistaja kokee saavansa lisäapua Metsäluotsi-palvelusta, seuraavana palvelun vaiheena suoritetaan metsätilan peruskartoitus, jossa selvitetään metsätilan nykytilanne ja suoritetaan maastokäynti ammattilaisen toimesta. Peruskartoituksen avulla selvitetään metsätilan tuottopotentiaali, eli metsästä saatavat kassavirrat. Tämän lisäksi metsänomistaja saa markkinoiden tarkimman arvonmäärityksen metsätilan todelliselle markkina-arvolle tällä hetkellä sekä ennusteen markkina-arvon kehityksestä.

Vaihtoehtojen vertailu

Kun metsän nykytilanne on tarkkaan selvillä, Metsäluotsi voi kartoittaa kaikki eri vaihtoehdot metsän tulevaisuuteen liittyen, oli se sitten metsäomistajuuden jatkaminen, metsän myyntipäätös, sukupolvenvaihdos tai vaikka yhteismetsään liittäminen. Tarkan markkina-arvon ja tuottopotentiaalin ollessa selvillä, eri vaihtoehtoja pystytään helposti vertailemaan.

Metsäluotsin avulla metsänomistaja saa siis selville kaikki eri vaihtoehdot metsän tulevaisuuteen liittyen, sekä vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet, jotta päätöksen voi tehdä luottavaisin mielin faktatietoon perustuen. Metsäluotsin kautta saatava peruskartoitus on hinta/laatu-suhteeltaan markkinoiden paras, joten metsänomistaja voi luottaa saavansa parhaan kuvan metsän nykytilasta sekä tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Tärkeintä metsänomistajalle on palvelusta saatava mielenrauha ja varmuus siitä, että metsänomistaja tekee tulevaisuuden päätökset täyteen tietoon perustuen.

Metsäluotsi auttaa eri vaihtoehtojen selvittämisessä

Mihin metsän arvonmääritys perustuu?

Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaennusteen taustalla on ainutlaatuinen verrokkikauppa-aineisto, joka auttaa selvittämään samalla alueella toteutuneita kauppoja ja metsäomaisuutesi ominaisuuksia. Markkinahintaennuste siis kertoo metsänomistajalle, mitä vastaavista kohteista on metsämarkkinoilla viime aikoina maksettu. Markkinahintaennuste voidaan tehdä jopa usean kymmenen tuhannen hehtaarin metsäalueelle.

Verrokkikauppa-aineiston ansiosta metsänomistaja saa markkinoiden tarkimman hintaennusteen metsäomaisuudelleen. Tämän lisäksi voidaan hyödyntää kassavirta-analytiikkaa, joka yhdistää metsän markkina-arvon ja tuottoarvon laskentaa, ja metsänomistaja saa metsän markkina-arvon lisäksi käsityksen siitä, minkälaista tuottoa metsästä voi jatkossa odottaa.

Ota yhteyttä ja tutustu palveluihin

Mikäli kiinnostuit Metsäluotsin tarjoamista mahdollisuuksista, voit jättää yhteydenottopyynnön täältä. Voit myös tutustua Suomen Sijoitusmetsien muihin palveluihin tältä sivulta.

Tutustu Suomen Sijoitusmetsiin!

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen Sijoitusmetsien kanssa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy