Osallistu osakeantiin!

Temaattinen sijoittaminen – mitkä ovat vuoden 2023 sijoitusteemat?

Varainhoitoyhtiö BlackRock käy tuoreessa raportissaan läpi vuoden 2023 sijoitusteemoja. Mitkä teemat ovat tänä vuonna pinnalla ja miten niihin voi sijoittaa?

Julkaistu: 07.02.2023 Kirjoittaja:

ETF Globaalit megatrendit markkinaympäristö osakkeet sijoitusideat sijoitusteemat2023

Vuoden 2023 teemat

Varainhoitoyhtiö BlackRock julkaisi alkuvuodesta raportin vuoden 2023 temaattisista näkemyksistä. Tässä tärkeimmät poiminnat BlackRockin raportista.

Temaattinen sijoittaminen pyrkii analysoimaan, mitä eri uhkia tai mahdollisuuksia tietyillä toimialoilla tai yrityksillä on huomioiden globaalit megatrendit, esimerkiksi ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio. Temaattisessa sijoittamisessa keskitytään tiettyyn teemaan, ja usein se on vahvasti yhteydessä myös vastuulliseen sijoittamiseen.

Toimitusketjut

Väestörakenteiden muutokset, teknologinen kehitys ja lisääntyneet geopoliittiset jännitteet ovat jatkaneet maailmalla trendiä, jossa toimitusketjuja pyritään hallitsemaan paremmin tuomalla työpaikkoja takaisin kotimaahan. Tätä kehitystä kiihdytti aluksi koronaviruspandemia, joka pysäytti rajat ylittävän matkustamisen ja aiheutti häiriöitä maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. Sota Ukrainassa pahensi tilannetta entisestään. Yritykset ja valtiot ovat alkaneet hahmottamaan vahvojen ja vakaiden toimitusketjujen tärkeyden geopolitiikan mahdollisesti vaikuttaessa tärkeisiin resursseihin. Samalla yritykset pyrkivät lisäämään entistä enemmän automaatiota kireiden työvoimamarkkinoiden vuoksi.

Viime aikoina puolijohdepula yhdistettynä geopoliittisiin riskeihin Itä-Aasiassa on tuonut esille kotimarkkinoiden tuotannon tärkeyden ja erityisesti puolijohdesirujen valmistuksen lisäämisen. Euroopassa taas riippuvuus venäläisestä energiasta tuotti usealle valtiolle ongelmia Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja energiapolitiikan painopiste onkin siirtynyt kohti puhtaan energian tuotantoa, energialähteiden monipuolistamista sekä rakennusten ja teollisuuden energiatehokkuuden parantamista. 

Yhdysvallat tuo vauhdilla työpaikkoja takaisin kotimaahan

Ympäristö

Vuoden 2022 aikana todistettiin paljon sään ääriolosuhteita, kuten Pakistanin ja Australian tulvat, ja helleaallot sekä metsäpalot Euroopassa. Tämän kaltaiset tapahtumat vauhdittavat siirtymistä nykyistä vähähiilisempään talouteen eri toimialoilla. On myös tärkeää tunnistaa hiili-intensiiviset yritykset, jotka ovat halukkaita ottamaan johtavan roolin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen toimialoillaan.

Kiertotalous on myös avainasemassa, kun puhutaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Kiertotalous vähentää päästöjä lineaarisen kulutusmallin joka vaiheessa, ja se ohjaa resurssitehokkaaseen toimintaan muun muassa kestävän suunnittelun, paremman tuotteiden kestävyyden, korkeamman käyttöasteen, resurssien korvaamisen ja lisääntyneen kierrätyksen kautta. Toimimalla laajemmin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti maailmassa voitaisiin välttää vuosittain 3,6 gigatonnin hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Maatalous ja vesi

Maatalous taas on sekä ilmastonmuutokseen vaikuttava että siitä kärsivä ala. Haavoittuvuus myrskyille ja tulville, sekä lisääntynyt vesipula ja kuivuus vähentävät maatalouden tuotantoa maailmanlaajuisesti. Tuotantoa on tosin välttämätöntä lisätä maailman väestön ruokkimiseksi. Innovatiivisilla tekniikoilla pyritään tuottamaan enemmän satoa kuin perinteisillä viljelymenetelmillä, ja samalla vähentämään päästöjä. Vaihtoehtoisten proteiinilähteiden kehitys taas voisi vähentää merkittävästi kasvihuonepäästöjä.

Vesi taas on kriittinen resurssi tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseksi, jotta elintarvike- ja resurssivarmuus voidaan saavuttaa. Vesi ja vesi-infrastruktuuri on nostettu huomion keskipisteeksi maailmanlaajuisesti, ja päättäjät kohdistavat budjettivaroja yhä enemmän vesi-infrastruktuuri-investointeihin.

Makroympäristö

Monet yritykset huomaavat pääomakustannusten nousevan vuoden 2023 aikana korkeamman korkoympäristön vuoksi. Korkeammat korkokustannukset saattavat tulla testaamaan joitain bisnesmalleja, samalla kun se voi tarjota etua toisille. Tiettyjen teemojen myös nähdään jatkavan kasvuaan tässä ympäristössä.

Koronapandemia vauhditti FinTech-toimialaa ja siirtymistä kortti- ja online-maksamiseen, ja toisaalta korkeampi korkoympäristö tukee laajemmin rahoitusyhtiöiden kannattavuuksia. Näiden kasvutrendien jatkuessa FinTech-yritykset saattavat pystyä parantamaan liikevaihtoaan ja tulostaan makrotalouden epävarmuuksista huolimatta. Viimevuosien uudet tulokkaat markkinoilla jatkavat markkinaosuuden valtaamista ja disruptoivat rahoitussektoria.

Kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet voimakkaasti koronapandemiaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna. Viimeaikaisissa kyselyissä on painotettu kyberturvallisuuteen investoimisen tärkeyttä, ja BlackRockin arvioiden mukaan tältä teknologian alalta tullaan jatkossa leikkaamaan investointeja vähiten.

Kyberturvallisuudesta ei olla halukkaita leikkaamaan

Teemat tukevat sijoituspäätöksiä

BlackRockin raportissa käydyt teemat antavat hyvän käsityksen tällä hetkellä vallitsevista makrotason teemoista ja trendeistä. Sijoittajan on hyvä pohtia tämän kaltaisia teemoja, ja miettiä miten ne tulevat lopulta vaikuttamaan eri toimialoihin ja yrityksiin.

Teemat toimivat usein megatrendien tapaan taustalla olevina ajureina toimialoille ja osakkeille, mutta lyhyen aikavälin kehitykseen vaikuttavat usein muut tekijät.

Sijoittajan valinnat ETF:ksi

Poimimme ETF-työkalulla BlackRockin teemoihin sopivia ETF:iä. ETF-valintamme ovat vain jäsenille.


Haluatko lukea koko artikkelin?

Liity Sijoittaja.fi-jäseneksi ja saat lukuoikeuden koko sisältöön, Osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön sekä mallisalkut.

Aloita sijoittaminen uudella varmuudella
ja tiedolla – kokeile ilmaiseksi kahden viikon ajan!

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSIOsallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy