Mikä oikea P/E-luku osakemarkkinoille tässä markkinassa?

Osakemarkkinoiden P/E-luvut ovat laskeneet, mutta ovatko osakemarkkinat nyt halvat vai kalliit? Tutkimme asian ja saimme vastaukseksi mielenkiintoisen lopputuloksen.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Osakemarkkinoiden P/E-luvut ovat laskeneet, mutta ovatko osakemarkkinat nyt halvat vai kalliit? Tutkimme asian ja saimme vastaukseksi mielenkiintoisen lopputuloksen.

Markkinatilanne suosii osakkeita

Osakemarkkina on toipunut lokakuun pohjalukemista. Markkinoille saatiin kuin saatiinkin loppuvuoden ralli aikaiseksi. Nyt markkina on vaiheessa, jossa se miettii, mihin suuntaan se jatkaa.

Markkinatilanne suosii nyt osakkeita, mutta kuinka paljon osakkeet voivat vielä nousta? Yksi tapa arvioida osakkeiden nousu- tai laskupotentiaalia on tutkia osakemarkkinoiden arvostustasoja.

Tunnetuin osakkeiden arvostusta mittaava luku on P/E-luku. P/E-luku tulee sanoista Price per Earnings eli osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Hinta on osakekurssi nyt ja E:nä käytetään yleensä seuraavan 12 kuukauden tai seuraavan vuoden tulosennustetta.

Markkinaympäristöstä löytyy osakemarkkinoiden historiallisia P/E-lukuja näppärässä kuvaajassa. Katkoviiva kuvaa indeksin keskiarvo-P/E-lukua pitkällä aikavälillä ja lukema kuvaajan oikeassa reunassa tämänhetkistä P/E-lukua. Esimerkiksi Nasdaq 100 -indeksin P/E-luku on nyt lähellä historiakeskiarvoa.

Tutustu Markkinaympäristöön

Mitkä tekijät vaikuttavat P/E-lukuun?

P/E-lukuun vaikuttaa useampi tekijä. Tunnetuimmat ovat:

  • Korkotaso (mitä alempi korkotaso, sitä korkeampi P/E-luku)
  • Tuloskasvu (mitä voimakkaampi odotettu tuloskasvu, sitä korkeampi P/E-luku)
  • Sijoittajien sentimentti (mitä riskinottohalukkaampia sijoittajat ovat, sitä korkeampi P/E-luku)
  • Riski (mitä suurempi riski tulokseen liittyy, sitä alempi P/E-luku)
  • Likviditeetti (mitä suurempi likviditeetti markkinoilla, sitä korkeampi P/E-luku)

Korkotaso

Tällä hetkellä korkotaso on korkeampi kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin. P/E-luvun pitää siten olla alempi.

Tuloskasvu

Tuloskasvu on hidastunut vuonna 2022 ja sen odotetaan hidastuvan vuonna 2023. Tämäkin laskee P/E-lukua. Alla olevassa kuvassa näkyy, että S&P 500 -indeksin tulosennuste (sininen viiva) on kääntynyt laskuun.

Sijoittajien sentimentti

Sijoittajien sentimentti on tällä hetkellä lähellä neutraalia tasoa. Vielä lokakuun puolella sijoittajat olivat äärimmäisen pessimistisiä.

Riskit hieman koholla

Markkinariski-indikaatorimme kuvaa osake- ja korkomarkkinoiden riskejä. Se on kohonneen riskin ympäristössä, mutta laskussa.

Likviditeetti

Keskuspankit ovat kiristäneet rahapolitiikkaa ja siten poistaneet markkinoilta ylimääräistä likviditeettiä. Kireä rahapolitiikka jatkunee vielä vuoden 2023.

Oikea P/E-luku tässä markkinaympäristössä

Edellä mainittujen tekijöiden johdosta osakemarkkinoiden P/E-luvun pitää olla tässä markkinaympäristössä normaalitilannetta matalampi. Mikä on sitten oikea P/E-luku ja miten se lasketaan?

Oikean P/E-luvun voi koittaa johtaa riskipreemion avulla. Osakemarkkinoiden tuottovaatimus on yksinkertaistetusti Rf +(Rm – Rf), jossa Rf on riskitön tuotto ja Rm on osakemarkkinoiden tuottovaatimus. Siten (Rm – Rf) on osakemarkkinoiden riskipreemio.

Riskittömänä tuottona voidaan käyttää 10-vuotista valtionvelkakirjan tuottoa. USA:n osakemarkkinoille luonnollinen valinta on US Treasury 10 vuoden yield ja Euroopan German Bund 10 vuoden yield.

Rm voidaan laskea esimerkiksi tulostuoton avulla. Tulostuotto on P/E-luvun käänteisluku. Esimerkiksi, jos P/E-luku on 10, niin tulostuotto on 10 %.

Alla olevassa taulukossa ovat tulostuotot, riskittömät korot ja riskipreemiot tärkeimmille osakeindekseille tällä hetkellä.

Seuraavassa taulukossa ovat riskipreemioiden keskiarvot viimeiseltä 13 vuodelta. Kun suhteutamme tähän nykyisen korkotuoton, saamme tulostuoton, jonka markkina on keskimäärin historiassa vaatinut osakemarkkinoilta.

Nasdaq 100 -indeksille se on 7,1 prosenttia, S&P 500 -indeksille 7,9 prosenttia ja Stoxx Europe 600 indeksille 8,7 prosenttia. Kun nämä muutetaan P/E-luvuiksi, saadaan oikeiksi P/E-luvuiksi, 14,1; 12,6 ja 11,4.

Nasdaq 100 -indeksin P/E-luku on tällä hetkellä 20, S&P 500 -indeksin 17 ja Stoxx Europe 600 -indeksin 12.

USA:ssa osakemarkkinat ovat siis selvästi yliarvostettuja tällä hetkellä suhteessa historiaan, kun huomioidaan nykyinen korkotaso.

Johtopäätökset

Osakemarkkinoiden P/E-luvut ovat USA:ssa vielä liian korkeat, jos niitä suhteuttaa arvostustasoon vaikuttaviin tekijöihin ja korkotasoon. Nasdaq 100 -indeksin pitäisi laskea vielä 30 prosenttia ja S&P 500 -indeksin 23 prosenttia, jotta P/E-luku vastaista historiasta johdettura riskipreemiota.

Euroopassa osakemarkkinat ovat arvostettu hyvin lähelle historiallista tasoa nykyinen korkotaso huomioiden.

Emme usko, että osakemarkkinat USA:ssa kuitenkaan laskevat 20-30 prosenttia nykytasoilta. Se on mahdollista, mutta emme pidä sitä todennäköisenä.

Markkina ennakoi Fedin alkavan höllentää rahapolitiikkaa vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikä laskee korkotasoa ja lisää likviditeettia. Siten historiatasoa korkeampi P/E-luku on perusteltavissa.

Yksi olennainen tekijä arvostustasossa on pörssiyritysten tuloskunto. Jos tuloskasvu vuonna 2023 ei yllä nykyisiin ennusteisiin, on nykyinen osakemarkkinoiden P/E-luku liian korkea. Siksi Fedin toimet ovat avainasemassa. Talous ei saa ajaantua taantumaan, jotta nykyiset kurssitasot voidaan perustella.

Sijoittajan ei kannata tehdä liian tarkkoja laskelmia siitä, mikä on osakemarkkinoiden ”oikea taso”. Markkinoilla on käytettävissä kaikki mahdollinen tieto ja markkina toimii kuin jättiläismäinen tekoäly analysoidessaan kaiken tiedon ja valuttaessaan sen pörssikursseihin.

Lisäksi indeksien sisällöt muuttuvat ajassa. S&P 500 -indeksi on nyt erinäköinen kuin se oli 10 vuotta sitten. Siksi myös arvostuskertoimia ei voi suoraan verrata keskenään.

Laskelmat auttavat kuitenkin hahmottamaan sitä onko markkina nyt halpa vai kallis ja miltä seuraavat 12 kuukautta ehkä näyttävät. Meidän laskelmat kertovat, että osakemarkkina USA:ssa ei ainakaan ole halpa ja että nousupotentiaali on rajallinen. Siksi markkina jatkanee sahausliikkeessä, kunnes Fedin politiikassa tapahtuu muutos ja pörssiyritysten tuloskasvu kiihtyy.

Arvostusluvut Indeksityökalusta

Sijoittaja voi tutkia osakemarkkinoiden arvostuslukuja Indeksityökalun avulla.

Siirry Indeksityökaluun

Seuraa markkinatilannetta

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat