neuvottelimme edun etoroon

Energiasektorin osakkeet kovassa laskussa – millaiset näkymät kuluneen vuoden parhaiten pärjänneellä sektorilla on?

Energiasektorin osakkeet ovat nousseet vahvasti vuoden 2022 aikana muun markkinan laskiessa. Nyt myös energiayhtiöiden osakkeissa on nähty voimakasta pudotusta.

Julkaistu: 06.07.2022 Kirjoittaja:

energiasektori markkinaympäristö osakkeet sijoittaminen

Energiasektori

Energiasektori on ollut vuoden 2022 aikana parhaiten tuottanut sektori. Yleisindeksit ovat laskeneet vuoden alusta lähtien, mutta energiasektorin osakkeet ovat nousseet vahvasti. Esimerkiksi S&P 500 -indeksin osakkeista energiasektorin osakkeet ovat nousseet yli 25 prosenttia vuoden alusta samalla kun kaikki muut sektorit ovat laskeneet. Energiasektorin vahva nousu alkoi jo vuonna 2021 maailman alkaessa avautumaan koronapandemian kahleista, jonka myötä öljyn ja maakaasun kysyntä ja hinta lähtivät nousuun. Korkeat hinnat ovat tukeneet energiayhtiöiden kasvua ja kannattavuutta, mikä on näkynyt myös niiden osakekursseissa.

Nyt kuitenkin kesäkuun aikana myös energiasektorin osakkeet ovat nähneet voimakasta tiputusta. Olisiko tämä hyvä hetki ostaa energiasektorin osakkeita?

Yhdysvaltalaisia energiayhtiöitä seuraava ETF on tippunut jo lähes 25 prosenttia huipuistaan kuukauden aikana

Energiasektorin yhtiöt

Energiasektorin yhtiöt keskittyvät tuottamaan ja tarjoamaan energiatuotteita taloudelle. Esimerkiksi öljy- ja maakaasuyhtiöt keskittyvät uusien öljyn ja maakaasun lähteiden etsimiseen, niiden prosessointiin ja louhintaan sekä toimittamiseen talouteen. Jalostamoyritykset prosessoivat raaka-aineet, kuten raakaöljyn, kulutusvalmiiksi polttoaineeksi. Kaivosyhtiöt taas louhivat energialähteitä, kuten kivihiiltä tai uraania. Uusiutuvan energian yhtiöt keskittyvät tuottamaan kestäviä energialähteitä, kuten aurinko-, tuuli- ja maalämpöenergiaa. Toisaalta kaikille tehtäville ei tarvitse olla omaa yritystä, vaan yksi yritys voi hoitaa useita energiasektorin tehtäviä.

Energiasektoriin liittyviä mahdollisuuksia

Energiaosakkeilla on hallussaan valtava markkina, joka on erittäin tärkeä globaalin talouden kannalta. Maailma tarvitsevat sähköä, lämmitystä ja polttoaineita, mikä takaa sektorille jatkuvaa ja pitkäaikaista kysyntää. Tulevaisuuden kysyntää tulee kasvattamaan talouksien kuten Kiinan ja Intian kehittyminen, mikä tarkoittaa kasvavaa kysyntää sekä olemassa oleville energiamuodoille, kuten öljylle ja maakaasulle, että vaihtoehtoisille energialähteille.

Kohonneet energiahinnat tarkoittavat, että energiayhtiöt voivat kasvattaa tulostaan huomattavastikin ilman, että niiden välttämättä tarvitsee kasvattaa kulujaan. Tämä tarkoittaa, että energiayhtiöt voivat jakaa tuloksestaan ulos korkeita osinkoja, tai ne voivat investoida tulevaisuuden kasvuun.

Vaikka öljy- ja maakaasuyhtiöt edustavat suurinta osaa energiasektorista, niin sektorin sisällä voi myös hajauttaa yhtiöihin, jotka tarjoavat jalansijaa vihreisiin energiamuotoihin, kuten aurinko- ja tuulienergiaan.

Energiasektoriin liittyviä riskejä

Energiasektoriin sijoittamisessa liittyy myös riskejä. Energiaosakkeet ovat hyvin volatiileja, sillä ne seuraavat pitkälti energia- ja raaka-ainehintoja, joissa voi olla suuriakin hinnanvaihteluita. Esimerkiksi raakaöljyn hinta kävi alle 20 dollarissa per barreli koronapandemian alussa, mutta on tälle hetkellä 100 dollarin tuntumassa. Kesäkuussa energiasektorin osakkeet ovat useiden raaka-aineiden tapaan tippuneet voimakkaasti kohonneiden taantumapelkojen johdosta, mikä heikentäisi energian ja raaka-aineiden kysyntää.

Energiasektorin osakkeisiin liittyy myös muita riskejä taantuman pelon lisäksi. Siirtymä kohti vihreää energiaa laskee fossiilisten polttoaineiden kysyntää vihreiden energiamuotojen halventuessa ja yleistyessä. Fossiiliset polttoaineet voivat kohdata myös sääntelyä valtioiden osalta ilmastonlämpenemisen torjumiseksi. Myöskin energiaosakkeiden pitkän aikavälin tuottohistoria on ollut melko heikkoa.

Maakaasun hinta on tippunut voimakkaasti huipuistaan

Sijoittajan näkökulma

Vihreä siirtymä on pitkä prosessi ja taloudet tarvitsevat vielä pitkään fossiilisiakin energiamuotoja. Tällä hetkellä energiasektorin suurin riski on globaalin talouden ajautuminen taantumaan, mikä heikentäisi energiamuotojen ja raaka-aineiden kysyntää merkittävästi. Toisaalta taantuman jälkeinen talouden avautuminen nostaisi todennäköisesti sekä energian kysyntää että energiaosakkeiden hintoja, niin kuin on nähty maailman avautuessa koronapandemian otteista. Mikäli taantuman pelot jatkuvat loppuvuotta kohti, energiaosakkeet voivat nähdä vielä laskua raaka-aineiden kanssa.

Hyödynnä osaketyökalua energiasektorin osakkeiden tarkasteluun

Osaketyökalusta voit tarkastella tarkemmin kansainvälisiä energiasektorin osakkeita, kuten esimerkiksi Chevron Corporationia ja ConocoPhillipsiä. Chevron Corporation on yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä, joka osallistuu kaikkiin öljy- ja maakaasuteollisuuden osa-alueisiin, mukaan lukien hiilivetyjen etsintä ja tuotanto, jalostus, markkinointi, kuljetus, kemikaalien valmistus ja myynti sekä sähköntuotanto. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa ja sillä on toimintaa yli 180 maassa. ConocoPhillips on yhdysvaltalainen energiayhtiö, joka erikoistuu öljyn ja maakaasun tuotantoon sekä hiilivetyjen etsintään, ja sillä on toimintaa 15 maassa.

Molemmat yhtiöt ovat vuosien 2021 ja 2022 aikana kasvattaneet liikevaihtojaan ja tuloksiaan ennätyskorkealle sekä kasvattaneet kvartaalittaisia osinkojaan. Osakekurssit ovat myös nousseet vahvasti sektorin mukana, mutta molemmissa kursseissa on nähty yli 20 prosentin laskua kesäkuun alun kurssihuipuista.

Osaketyökalussa yhtiöt saavat korkeat pisteet osingon- ja kokonaispääoman tuottoprosentin osalta. Arvostustasoilla yhtiöiden osakkeita hinnoitellaan muiden energiaosakkeiden tasoilla. Osaketyökalusta voit vertailla eri energiayhtiöitä keskenään, tarkastella niiden saamia pisteitä työkalun eri osa-alueilla sekä tutkia yhtiöiden ennusteita.

Tutustu Osaketyökaluun


neuvottelimme edun etoroon


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


ostetuimmat osakkeet etorossa

ImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy