Haastattelussa LapWall Oyj:n johto – Listautuminen käynnistyi

Kotimainen puutuoteteollisuusyhtiö LapWall Oyj listautuu Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle. Haastattelimme yhtiön toimitusjohtajaa annin tiimoilta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kotimainen puutuoteteollisuusyhtiö LapWall Oyj listautuu Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle. Haastattelimme yhtiön toimitusjohtajaa annin tiimoilta.

LapWall Oyj:n listautumisanti

Puuelementtejä valmistava kotimainen LapWall Oyj aikoo listautua Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle. Teimme aiemmin viikolla katsauksen LapWallin listautumisantiin, ja nyt haastattelimme yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Pekkarista annin tiimoilta.

 • LapWall Oyj:n listautumisannin merkitsemisaika alkoi 24.3.2022 klo 9.30
 • Merkintäaika päättyy aikaisintaan 30.3.2022 klo 16.30 ja viimeistään 1.4.2022 klo 16.30
 • Merkintähinta: 2,72€
 • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 12.04.2022

Sijoita osakeantiin

Sijoittajien kysymyksiin vastasi LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

Mitä ovat LapWall Oyj:n tuotteet?

LapWall on puutuoteteollisuusyhtiö. Se tarkoittaa käytännössä sitä, olemme puuelementtien valmistaja. Päätuotteitamme ovat puiset seinäelementit yksi- ja monikerroksisiin rakennuksiin, lämpimät kattoelementit, kattoelementtijärjestelmät sekä julkisivuelementit. Olemme käsityksemme mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa.

Olemme siirtäneet merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan, tasalaatuisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen.

Ketä ovat LapWallin asiakkaat? Miten asiakaskunta jakautuu?

LapWallin asiakkaita ovat rakennusliikkeet ja rakennuttajat Suomessa. Suomessa lähes kaikki merkittävät rakennusliikkeet ovat asiakkaitamme.

LapWallin asiakaskunta on erittäin hajautunutta: suurin asiakas vastasi vuonna 2021 noin 9 prosenttia LapWallin liikevaihdosta, ja 10 suurinta asiakasta vastasi noin 49 prosenttia liikevaihdosta. Näkemyksemme mukaan asiakaskunnan laajuus mahdollistaa LapWallin liiketoiminnan kasvattamisen laskevassakin markkinassa.

Miten LapWall erottuu kilpailijoista? Mikä on LapWallin kilpailuetu?

Olemme tuoteteollisuusyhtiö ja meillä on vahva osaaminen puuelementtien toimitusprosessista.

LapWall on näkemyksemme mukaan toimialan suurin puuelementtien valmistaja Euroopassa, joka on keskittynyt ainoastaan puuelementtien valmistukseen. Olemme teettämämme selvityksen mukaan puukattoelementtien markkinajohtaja Suomessa noin 70 prosentin markkinaosuudella. Näkemyksemme mukaan LapWallin markkinaosuus on vahvin erityisesti isoissa ja vaativissa kohteissa. Useimmat seinäelementtienvalmistajat kuitenkin valmistavat myös muita tuotteita, mikä vaikeuttaa kattoelementtivalmistajien liikevaihtoon perustuvaa markkinaosuuksien vertailua.

Suomessa meille relevantit puuelementtimarkkinat ovat arviomme mukaan kooltaan noin 255 miljoonaa euroa. Markkina jakaantuu pääosin kahteen pääsegmenttiin, joita ovat seinä- ja kattoelementit. Seinäelementtien relevantti markkina on arviomme mukaan noin 200 miljoonaa euroa ja puisten kattoelementtien 50 miljoonaa euroa.

Miten kustannusinflaatio on vaikuttanut / vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen?

Raaka-aineiden hinnat on saatu hyvin siirrettyä tuotteiden hintoihin. Sopimusasiakkaiden hintoja voimme nostaa kahden kuukauden siirtymäajalla. Projektikaupoissa, joiden toimitusajat ovat maksimissaan puolen vuoden päästä, olemme pystyneet hyvin ennakoimaan tulevat raaka-ainehintamuutokset. Olemme tehneet skenaariotyön tuloksena hankintoja myös ennakkoon mahdollisimman pitkälle.

Mitä ovat LapWall tulevaisuuden tavoitteet?

LapWall tavoittelee strategijaksolla kannattavaa kasvua kaikissa viidessä tuoteryhmässä. Strategijaksolla toteutettava investointiohjelma mahdollistaa kustannustehokkaan tuotannon ja merkittävän materiaalienkäytöntehostamisen vuosikymmen eteenpäin. LapWall on toimialan suunnannäyttäjä ja halutuin toimittaja toimialalla.

Strategianamme ja tavoitteenamme on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.

Uskomme vahvasti, että osaamisellamme ja megatrendien tuella meidän on mahdollista luoda vahvat edellytykset liiketoimintamme kasvattamiselle tulevaisuudessa. Puurakentamisen kasvu ja rakentamisen tiukentuva sääntely sekä ympäristövaatimukset tukevat näkemyksemme mukaan puuelementoinnin kasvua tulevina vuosina. Tavoittelemme merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenamme ylläpitää vahvaa kannattavuutta keskipitkällä aikavälillä.

Tavoittelemme noin 70 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2026 mennessä.

Aikooko yhtiö kansainvälistyä?

LapWall aloitti vientitoiminnan Ruotsiin vuonna 2013. Vientiä meillä on vuosien varrella ollut Ruotsin ja Norjan lisäksi myös Saksaan, Baltiaan, Ukrainaan ja Chileen.

Perustimme tytäryhtiön LapWall AB:n Ruotsiin vuoden 2017 alussa. Tarkoituksenamme oli rakentaa Ruotsiin organisaatio, joka toteuttaisi kaikki muut toiminnot paitsi elementtien valmistuksen, jonka Ruotsin yhtiö tilaisi Suomen yksiköiltä. Toimintaa ei kuitenkaan saatu rakennettua kannattavaksi, ja LapWall AB:n silloinen organisaatio irtisanottiin kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana. Päätimme lakkauttaa Ruotsin tytäryhtiön loppuvuonna 2020, jolloin se lopetettiin konkurssimenettelyllä. Yhtiön johto katsoo, että toiminnasta Ruotsissa kertyi Yhtiöön tärkeää kokemusta.

Tällä hetkellä meillä ei ole vientitoimintaa. LapWallilla on näkemyksemme mukaan toimialan paras osaaminen vientitoiminnasta, mistä on myös maksettu isot oppirahat. Viennin käynnistäminen tulee uudelleen tarkasteluun strategijakson loppupuolella tai tilanteessa, missä Suomen markkina supistuisi niin voimakkaasti, että tehtaisiin ei riittäisi kysyntää Suomen markkinoilta.

Mihin listautumisannissa kerätyt varat käytetään?

Listautumisannin tavoitteena on kerätä pääomia ennen kaikkea strategian mukaiseen kannattavaan kasvuun ja toiminnan laajentamiseen sekä investointeihin tuotannon sekä materiaalienkäytön tehokkuuteen ja automatisaatioon, digitalisointiin, ohjelmistorobotiikkaan sekä CO2-vähennyksiin. Haluamme luoda työtä ja hyvinvointia Suomeen.

Miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa?

Me LapWallilla näemme ainakin kuusi kestävää syytä sijoittaa LapWalliin.

 1. LapWall on puuelementoinnin suunnannäyttäjä ja markkinajohtaja omalla toimialallaan.
 2. Hiilijalanjälkemme on negatiivinen, eli LapWallin toiminta sitoo enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa sitä. Tuotantomme on sertifioidusti CO2-negatiivinen, poislukien vuoden 2022 alussa Termater-liiketoimintakaupan myötä valikoimaan tulleet tuotteet.
 3. Tehokkuutemme on ylivoimainen automatisoidun tuotannon ja volyymin kautta.
 4. Sitoutuneella johdollamme on pitkäaikainen kokemus toimialalta ja puuelementoinnin kehittämisestä.
 5. LapWallilla on hyvät edellytykset kasvaa kannattavasti investoimalla kapasiteettiin, mm. uuteen osavalmistustehtaaseen.
 6. Puurakentamisen kasvu ja rakentamisen tiukentuva sääntely sekä ympäristövaatimukset tukevat puuelementoinnin kasvua tulevina vuosina. Voidaan todeta, että megatrendit ja regulaatio tukevat liiketoimintamme kasvua.
Sijoittajien kysymyksiin vastasi LapWall Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen
Sijoittajien kysymyksiin vastasi LapWall Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen

Merkintäaika on alkanut!

 • LapWall Oyj hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella “LAPWALL”
 • Listautumisanti koostuu alustavasti enintään 1 294 868 tarjottavasta osakkeesta
  • Lisäosake-erä on enintään 551 471 tarjottavaa osaketta
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 294 118 osaketta
 • Merkintähinta: 2,72€ yleisö- ja instituutioannissa
 • Merkintäaika alkaa 24.3.2022 klo 9.30
 • Merkintäaika päättyy 1.4.2022 klo 16.30
 • Merkintäaika voidaan päättää aikaisintaan 30.3.2022 klo 16:30
 • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 12.04.2022

Sijoita osakeantiin

Tehty kaupallisessa yhteistyössä LapWall Oyj:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
WIMAO
Sijoittajan valinnat