Northcrypto

Tekno-osakkeiden PE-luvut nostavat markkinan arvostustasoja

Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat korkealla, mutta syy on suurten tekno-osakkeiden korkeassa painossa indeksissä. Ilman suuria tekno-osakkeita P/E-luku on kohtuullinen.

Julkaistu: 30.12.2021 Kirjoittaja:

arvostustasot ETF markkinaympäristö osakkeet sijoitusideat

Arvostustasot historiakeskiarvoa korkeammalla

Seuraavan 12 kuukauden tulosennustetta käyttäen tunnetuimman osakeindeksin, S&P 500 -indeksin, P/E-luku on 21,5. Lukema on selvästi historiaa korkeampi. Kuten alla olevasta kuvasta voi havaita, viimeisen 5 vuoden aikana forward P/E-luku on ollut S&P 500 -indeksissä 16-18 tasoilla, mutta suunta on ollut ylös päin. Tähän on luonnollinen selitys. Teknologiaosakkeiden painon nousu indeksissä.

S&P 500 -indeksin suurimmat yhtiöt

S&P 500 -indeksin suurimmat osakkeet ovat Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Facebook ja Nvidia. Näiden seitsemän yhtiön paino 500 osakkeen indeksissä on 27 %.

Osaketyökalussa sijoittaja voi tutkia muun muassa osakkeiden arvostustasoja. Kuten alla olevasta taulukosta voidaan nähdä, suurimpien osakkeiden arvostusluvut ovat selvästi keskimääräistä korkeammat. Suurten tekno-osakkeiden painotettu vuoden 2022 P/E-luku on peräti 46,9.

Vaikutukset näkyvät S&P 500 ja MSCI World -indekseissä

Seitsemän teknojättiä ovat suurella painolla S&P 500 -indeksissä ja nostavat siten selvästi indeksin P/E-lukua. Mutta vaikutukset näkyvät myös maailman osakemarkkinoita kuvaavan MSCI World -indeksissä, jossa suurten teknojättien paino on 18 %.

Vaikutusta arvostustasoihin voi tutkia tarkastelemalla S&P 500 equal weight -indeksin arvostustasoja. Equal weight -indeksissä kaikki 500 osaketta ovat indeksissä tasapainoin eli 0,20 % painolla. Indeksitarjoajan S&P Globalin sivuilta löytyy S&P 500 equal weight -indeksin tarkempia tietoja. S&P:n mukaan tasapainotetun indeksin forward P/E-luku on vain 17,5. Se on selvästi alempi kuin S&P 500 -indeksin 21,5 forward P/E-luku.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos sijoittaja pelkää korkeita arvostustasoja, voi hän etsiä matalan arvostustason arvo-osakkeita tai ostaa yksinkertaisesti S&P 500 equal weight -indeksiä seuraavaa ETF-rahastoa. Vaihtoehtoja löytää helposti ETF-työkalulla.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy