Arvo-osakkeet – vuoden 2022 paras sijoituskohde?

Arvo-osakkeiden ennakoidaan olevan voittava sijoitustyyli vuonna 2022. Onko näin ja mitä riskejä arvo-osakkeisiin liittyy? Artikkelissa parhaat sijoitusideat arvo-osakkeista.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Arvo-osakkeiden ennakoidaan olevan voittava sijoitustyyli vuonna 2022. Onko näin ja mitä riskejä arvo-osakkeisiin liittyy? Artikkelissa parhaat sijoitusideat arvo-osakkeista.

Arvo-osake

Arvo-osake tulee englannin kielen sanaparista “value stock”. Tällä tarkoitetaan halpaa eli arvokkaan vastakohtaa. Tämä aiheuttaakin sijoittajissa usein hämmennystä. Ymmärrystä helpottaa, kun ajattelee, että arvo-osakkeissa on piilevää arvoa. Markkina on hinnoitellut ne alle todellisen arvon.

Arvo-osakkeen määritelmä esiteltiin ensimmäisen kerran 90-luvulla Fama & Frenchin kolmifaktorimallissa. Tutkimuksessa löydettiin, että osakkeet, joiden P/B-luku oli keskimääräistä matalampi, tuottivat markkinaindeksiä paremmin. P/B-luku kuvaa osakkeen hinnan suhdetta oman pääoman tasearvoon. Jos P/B-luku on alle yksi, osakemarkkinat ovat hinnoitelleet osakkeen matalammalle kuin osakkeenomistajille kuuluva taseen nettovarallisuus.

Nykyisin arvoyhtiöiden määrittelemisessä käytetään usein seuraavia tunnuslukuja:

  • P/B = hinta per oman pääoman tasearvo
  • P/E = hinta per tulos
  • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset nettovelat) per liiketulos
  • P/S = hinta per liikevaihto
  • Osinkotuotto-%.

Arvo-osakkeiden pitkän aikavälin tuotto heikko

Arvo-osakkeet ovat tunnetuista sijoitustyyleistä tuottaneet heikoiten vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2021 arvo-osakkeet tuottivat helmi-kesäkuun aikana selvästi parhaiten (punainen viiva). Viivat kuvaavat suhteellista tuottoa suhteessa markkinaindeksiin. Kesän jälkeen talouskasvu hidastui tuotantopuolen haasteista ja pandemian leviämisestä johtuen ja arvo-osakkeiden tuotto hyytyi.

Vuosi 2022 on arvo-osakkeiden vai onko?

Useat sijoitusstrategit veikkaavat vuoden 2022 olevan arvo-osakkeiden. Onko näin? Pureudutaan syihin arvo-osakkeiden mahdollisen nousun takana.

Arvo-osakkeiden paras suhteellinen tuottokausi oli IT-kuplan puhkeamisen jälkeen vuosina 2002-2004. Arvo-osakkeet eivät tuottaneet tällöin hyvin, mutta muu markkinan romahtaessa suhteellinen tuotto oli erinomainen. Nyt markkinoilla ei ole vastaavaa hintakuplaa. Osa osakkeista on ollut kupla-arvostuksessa, mutta pahimmat ilmat on puhallettu pois. Markkina kokonaisuudessaan on arvostettu korkeammalle kuin historiassa, mutta ei kuplatasoille. Lisäksi markkinan suurimmat yhtiöt ovat superyhtiöt: Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla ja Facebook, joiden arvostuslukujen pitääkin olla korkeammat kuin keskimääräisen osakkeen.

Kokonaisuutena on mahdollista, että korkeammalla arvostettujen osakkeiden arvostuskertoimet tulevat hieman alas, etenkin, jos korot nousevat. Korkojen nousu rankaisee eniten korkean arvostustason kasvuyhtiöitä, eikä sillä ole vaikutusta arvo-osakkeisiin. Tällöin arvo-osakkeet suhteellisesti hyötyvät.

Aiempi tuottokuvaaja osoitti, että arvo-osakkeet tuottivat erinomaisesti helmi-kesäkuussa 2021. Tällöin talouskasvu kiihdytti nopeimmin. Arvo-osakkeet siis menestyvät talouskasvun kiihtyessä. Tähän peilaten talouskasvu kiihdyttänee vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Osakkeet ennakoivat, joten arvo-osakkeiden hetki voisi olla huhtikuusta eteenpäin.

Arvo-osakkeita löytyy eniten rahoitus-, materiaalit- ja energiasektoreilta. Nämä osakkeet hyötyvät inflaatiosta ja korkojen noususta. Mikäli inflaatio laukkaa korkealla ja korot nousevat 2022, on arvo-osakkeilla mahdollista tuottaa muuta markkinaa paremmin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että on olemassa tekijöitä, jotka tukevat arvo-osakkeiden nousua vuonna 2022. Markkinoita parempi tuotto on kuitenkin riippuvainen useasta tekijästä, joita on mahdoton ennustaa. Sijoittajan ei siten kannata olla ”all in” arvo-osakkeissa, vaan hajauttaa esimerkiksi kasvuosakkeisiin, laatuosakkeisiin ja disruptiivisiin teknologiaosakkeisiin.

Miten sijoittaa arvo-osakkeisiin?

Arvo-osakkeita voi poimia itse tutkimalla yhtiöiden arvostuslukuja. Osaketyökalumme pisteyttävät osakkeet myös arvopisteiden perusteella. Skaala on 1-10, jossa 10 on paras. Jos pisteet ovat välillä 6-10 ovat osakkeen arvostusluvut matalammat kuin pörssissä keskimäärin.

Osaketyökalu - Suomi Osaketyökalu - Kansainväliset

Toinen helppo tapa on ETF:t. ETF-työkalulla voi etsiä arvo-osakkeisiin sijoittavia ETF-rahastoja esimerkiksi näin. Valitse omaisuusluokaksi ”osake” valitse sijoitustyyliksi ”arvo”.

Strategiamestari-mallisalkussa arvo-osakkeisiin sijoittava ETF-valintamme on: iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF. ETF löytyy Saksasta tickerillä IS3S.DE ja on tuottanut kuluvana vuotena noin 20 %. Olemme valinneet ETF:n mallisalkkuumme, koska se on tehokas ja sijoittaa globaaleihin arvo-osakkeisiin. Yhdellä sijoituksella saa siis laajan hajautukseen arvo-osakkeisiin eri puolilta maailmaa.

Valmiit arvo-osakeideat

Päivitämme TOP 10 arvo-osakkeet Suomesta ja TOP 10 arvo-osakkeet maailmalta -artikkeleita. Artikkelit päivitetään seuraavan kerran vuodenvaihteen jälkeen.

Tässä markkinatilanteessa sijoittajan kannattaa unohtaa riskisimmät arvo-osakkeet. Ne voivat kyllä lyhyellä tähtäimellä tarjota hyviäkin tuottoja, mutta pitkällä tähtäimellä riskiset arvo-osakkeet ovat juuri ne, jotka tuottavat suurimmat tappiot.

Tässä markkinatilanteessa hyviä valintoja ovat arvo-osakkeet, jotka sisältävät myös laatu- ja kasvufaktoria. Myös positiivinen tulostrendi olisi plussaa. Kaivetaan muutama esimerkki hyödyntäen Osaketyökaluja.

Kuvassa on viisi arvo-osaketta Suomesta. Osakkeilla on keskimääräistä parempi kannattavuustrendi ja osakkeiden laatu on myös keskimääräistä parempi.

Alla on viisi poimintaa kv-osakkeista. Näillä on korkea laatu. Arvopisteet ovat keskimääräistä paremmat (arvostusluvut keskimääräistä matalammat) ja osakkeilla on positiivinen kannattavuustrendi.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Analyysi: Nesteen osake rajussa laskussa tulosalituksen myötä
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat