Miksi sijoittaa suoriin yrityslainoihin?

Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka, joka tarjoaa tällä hetkellä perinteisiä omaisuusluokkia korkeampaa tuotto-odotusta. Tässä artikkelissa avaamme syitä, miksi sijoittaa suoriin yrityslainoihin.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Suorat yrityslainat ovat vaihtoehtoinen omaisuusluokka, joka tarjoaa tällä hetkellä perinteisiä omaisuusluokkia korkeampaa tuotto-odotusta. Tässä artikkelissa avaamme syitä, miksi sijoittaa suoriin yrityslainoihin.

Perinteisissä omaisuusluokissa tuotto-odotteet alhaiset

Vain listattuihin osake- ja korkosijoituksiin sijoittava sijoittaja kohtaa nykypäivänä monia ongelmia. Tässä artikkelissa avaamme syitä, kuinka suoriin yrityslainoihin sijoittaminen vastaa näihin ongelmiin.   

Tällä hetkellä vuotuiset tuotto-odotteet osakkeilla seuraavalle kymmenelle vuodelle riippuen maantieteellisestä alueesta liikkuvat 0-5% ympäristössä. Sama ongelma on listatuissa korkosijoituksissa, joissa odotetut vuotuiset tuotot pyörivät n. 0% kummallakin puolella.

Hyvin hajautetussa suorien yrityslainojen mallisalkussa voi tuotto-odotteen odottaa pyörivän lähempänä 10%:ia. Esimerkiksi EstateGurun mallisalkkumme keskikorko on 10,29%. Vaikka tästä leikkaisi muutaman prosentin pois luottotappioina, niin tuotto-odote pyörii 8% tasolla. EstateGurussa ei historiassa ole ollut yhtään luottotappiota vaan kaikkia myöhästyneitä lainoja elvytetään. Jokaisessa lainassa on myös kiinteistövakuus.

Sijoittaja.Fi:n tuotto-odotteet löytyvät markkinaympäristöstä.

Kuva 1. Sijoittaja.fi tuotto-odotteet nähtävillä markkinaympäristössä

Kassavirtaa haastava saada perinteisistä omaisuusluokista

Osakesijoituksista kassavirtaa voi saada esimerkiksi myymällä osakkeita ja osinkojen muodossa. Osingoissa on se haaste, että yhtiöt maksavat niitä tyypillisesti kerran vuodessa, joten kassavirtaa sijoittaja ei saa näin joka kuukausi.

Myymisessä on se ongelma, että myynnin ajoitus voi epäonnistua: Esimerkiksi voi käydä niin, että osakesijoitusten hinnat ovat vasta laskeneet, mutta sijoittajan on pakko ottaa kassavirtaa osakesijoituksista ulos elämistä varten ja myydä tappiolla.

Suorista yksityisistä lainoista saa kassavirtaa ulos aina, kun lainansaaja lyhentää lainojaan ja maksaa korkotuloa. EstateGurun alusta auttaa sinua ennustamaan tulevaisuudessa saatavat korkotulot, mikä antaa sinulle näkyvyyden tulevaisuuden kassavirtoihin, jotka saat suorista yrityslainoista.

Kuva 2. Mallisalkkumme korkotulot ovat ensi maaliskuuhun asti noin 100 euroa kuukaudessa.

Omaisuusluokan tuotot eivät liiku samansuuntaisesti perinteisten omaisuusluokkien kanssa

Koronakriisin aikaan osakesijoitukset laskivat eri markkinoilla jopa 30-40% huipuistaan.

EstateGurun mallisalkkumme on tuottanut läpi koronan tasaisesti. Viimeisestä mallisalkkukatsauksesta kassavirtaliikkeistä (varsinkin korkomaksujen ja lainanlyhennysten osalta) näkee, että salkku on tuottanut tasaisesti historiassa. Vaikka osakesijoitusten arvo laskisi, ei se vaikuta lainasijoittajan saamiin lainanlyhennyksiin ja korkomaksuihin elleivät ongelmat leviäisi laajemmin myös kiinteistömarkkinoille.

Kiinteistömarkkinat ovat tyypillisesti melko myöhäissyklinen markkina verrattuna osakkeisiin, mikä yhdistettynä lainojen suhteelliseen lyhyisiin juoksuaikoihin ja kiinteistövakuuksien hyviin turvapuskureihin on omiaan vähentämään riskejä.

Sijoitushorisontti

Laajasti osakkeisiin sijoittava sijoittaja voi odottaa saavansa tällä hetkellä seuraavan kymmenen vuoden aikana tuotto-odotteiden mukaista n. 0-5% vuotuista tuottoa. Ongelma sijoittajien kannalta on se, että saadakseen tämän tuoton on sijoitushorisontin oltava vähintään 10 vuotta. Lyhyellä aikavälillä osakesijoitusten arvo saattaa laskea merkittävästi, kuten 2020 keväällä.

Suoriin yrityslainoihin sijoittaessa rahat sitoutuvat alustavasti lainasijoituksen laina-ajaksi. EstateGurun koko ulkona olevan lainaportfolion lainojen keskipituus on 15 kuukautta. EstateGurun lainoihin sijoittava sijoittaja voi siis odottaa saavansa suhteellisen korkeaa n. 10% tuottoa suorista yrityslainoista ilman, että se sitoutuu sitomaan varansa kiinni yli kymmeneksi vuodeksi. EstateGuru on järjestänyt alustalleen myös jälkimarkkinan, jolla varsinkin pienemmistä lainaeristä pääsee todennäköisesti suhteellisen hyvin irti. Esimerkiksi 2021 syyskuussa jälkimarkkinalla myytiin lainasaatavia n. 440Teur edestä.

Kuva 3. EstateGuru on järjestänyt alustalleen jälkimarkkinan, jolla sijoittaja voi irtautua sijoituksistaan ennen lainan eräpäivää

Mikä Estateguru?

EstateGuru on vaihtoehtoisrahoittaja, jonka avulla sijoittajat pääsevät sijoittamaan kiinteistövakuudellisiin yrityslainoihin. Kiinteistövakuudelliset yrityslainat ovat osa lainamuotoista joukkorahoitusta, mikä tarjoaa hajautushyötyjä perinteisiin omaisuusluokkiin nähden ja houkuttelevia tuottoja ( EstateGurun lainojen historiallinen tuotto on ollut n.  11,5%.) 

EstateGuru – mallisalkku löytyy myös meidän Mallisalkut-osiosta. Salkkuun on sijoitettu oikeaa rahaa 10 000 euroa ja se on perustettu lokakuun lopussa 2019. Edellinen katsaus mallisalkkuun tehtiin syyskuussa.

Olemme neuvotelleet suuremman 1% Lisätuottoedun Sijoittaja.fi:n jäsenille EstateGurussa!

 • Sijoittaja.fi-jäsenet saavat 1% lisätuoton (aikaisemmin 0,5%)  sijoitetusta pääomasta ensimmäisen 3 kuukauden ajalta rekisteröitymisestä.
 • Etu tilitetään EstateGurun asiakasvaratilillesi, kun laina, johon olet sijoittanut rahan, on rahoitettu kokonaan.
 • Lunasta etu rekisteröitymällä EstateGuruun tätä linkkiä käyttäen.
 • Esimerkiksi kun sijoitat 10 000 € EstateGuru-alustalla, saat lisäetuna 100 € EstateGurun asiakasvaratilille. Lisätuotto tilitetään lainakohtaisesti. Jos sijoitat esimerkiksi 100 € lainaan, joka rahoitetaan kokonaan 15.11.2021, niin saat lisätuoton (1 €) tilillesi 15.11.2021.

EstateGurun edut sijoittajalle

 • Odotettu tuotto on noin 10 % (Historiallinen keskimääräinen tuotto n. 11,5%).
 • Vakuutena olevista kiinteistöistä riippumattoman kolmannen osapuolen arvonmääritykset. Keskimääräinen LTV (Loan-to-value = Lainan suhde kiinteistön arvoon) on n. 59 %. Kiinteistön arvona käytetään aina nykyhetken markkina-arvoa.
 • Hajautushyötyä suhteessa osake- ja perinteisiin korkosijoituksiin.
 • Sijoittajalle täysin kuluton palvelu. Ainoa kulu on jälkimarkkinalla tehdyistä myynneistä perittävä 2 % transaktiokulu.
 • Alusta tarjoaa jälkimarkkinan, jolla sijoittaja voi irtautua tarvittaessa sijoituksesta.
 • Raportointi alustalla on erinomaisella tasolla. Salkun seuranta ja verottajalle raportointi on helppoa.
 • Kuukausittainen kassavirta

Tutustu EstateGuruun tästä!

Yhteistyössä EstateGuru Finland Oy:n kanssa. Tutustu vastuuvapauslausekkeeseemme.

Sinua voisi kiinnostaa
Metso osake
Analyysi: Metson osake nousussa kohentuneiden näkymien tukemana
Analyysi: Revenio Groupin näkymät vaikuttavat valoisilta
Analyysi: Finnairin loppuvuosi sujui odotettua vaisummin
Sijoittajan valinnat