Katsaus: Estategurun kiinteistövakuudellisten yrityslainojen-mallisalkku

Lainamuotoinen joukkorahoitus ja vertaislainaus ovat kovaa vauhtia kasvava vaihtoehtoinen omaisuusluokka. Estategurun kiinteistövakuudellisia yrityslainoja sisältävä mallisalkku on nähtävillä mallisalkut osiossa. Tutustu katsauksessa mallisalkkuumme, joka sisältää Estateguru alustalla välitettyjä lainoja.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Lainamuotoinen joukkorahoitus ja vertaislainaus ovat kovaa vauhtia kasvava vaihtoehtoinen omaisuusluokka. Estategurun kiinteistövakuudellisia yrityslainoja sisältävä mallisalkku on nähtävillä mallisalkut osiossa. Tutustu katsauksessa mallisalkkuumme, joka sisältää Estateguru alustalla välitettyjä lainoja.

Estateguru mallisalkku perustettu 2019

Estateguru on vaihtoehtorahoittaja, jonka avulla sijoittajat pääsevät sijoittamaan kiinteistövakuudellisiin yrityslainoihin. Kiinteistövakuudelliset yrityslainat ovat osa lainamuotoista joukkorahoitusta, mikä tarjoaa hajautushyötyjä perinteisiin omaisuusluokkiin nähden ja houkuttelevia tuottoja ( Estategurun lainojen historiallinen tuotto on ollut yli 11%.).

Käy katsomassa Estategurun uudistettuja tilastosivuja , josta löytyy nyt myös jälkimarkkinoiden volyymin tarkasteluun oma kuvaajansa.

Estateguru – mallisalkku , johon on sijoitettu oikeaa rahaa 10 000 euroa, on perustettu lokakuun lopussa 2019. Edellinen katsaus salkkuun tehtiin kesäkuussa 2021. Nyt on taas aika katsoa, kuinka mallisalkku on pärjännyt.

Kiinteistövakuudellisia yrityslainoja sisältävän salkun kehitys (16.9.2021)

Kuva 1: Yhteenveto sijoituksista 16.9.2021 *Annualisoitu tuotto on EstateGurun itse laskema tuotto.

Mallisalkku on tällä hetkellä hajautettuna 70 lainaan, joista 61 on ajallaan ja 6 lainaa on alle 30 päivää myöhässä maksuistaan, 2 lainaa on yli 60 päivää myöhässä maksuistaan ja 1 laina on maksukyvyttömänä. 76 lainaa on jo maksettu takaisin.

Suurin osa sijoitetusta varallisuudesta on tällä hetkellä lainasijoituksissa (12 436,89€). Vain 73,16€ varoista on rahana. Lainakierrokseen varattuna rahaa on 612€.  Rahat pysyvät Estategurussa hyvin sijoitettuna lainoihin kuten pitääkin ja aikaisemmissa katsauksissa todettu. Rahat saa helposti allokoitua, mikä johtuu kovasta lainavolyymistä. Elokuussa Estateguru rahoitti n.17Meur lainoja.

Kesäkuun katsausta tehtäessä suurin osa rahoista oli sijoitettuna lainoihin. Kun lainat ovat lyhentyneet on keskimaturiteetti laskenut hieman 9,14 (kesäkuu) -> 8,76 kuukauteen.

Kuva 2. Varojen muoto 16.9.2021

Mallisalkun lainojen tämänhetkinen keskikorko on n. 10,29%, mikä on samalla tasolla, kuin koko Estategurun kaikkien ulkona olevien lainojen keskikorko (10,28%),.

Tällä hetkellä salkun lainojen LTV (Loan-to-value) on merkittävästi alhaisempi (49,36%), kuin koko Estategurun kaikkien ulkona olevien lainojen LTV (57,11%). Kaikissa lainoissa on ensisijainen vakuus mikä tarkoittaa, että olemme lainansaajina ensimmäisiä, jotka saavat omansa takaisin, kun vakuutena olevia kiinteistöjä lähdetään realisoimaan.

Myöhässä olevat lainat

Kesäkuussa myöhässä olleet lainat vastasivat 12% koko salkun lainoista. Tällä hetkellä vastaava luku on 13%. Tämä on hieman alhaisempi määrä, kuin koko Estategurun lainaportfolion myöhässä olevat lainat. Koko lainaportfolion koko on 174Meur. Tästä 10,46% lainoista on myöhässä ja 8,16% on maksukyvyttömiä, mikä tarkoittaa, että lainoja elvytetään joko myymällä vakuutena olevaa kiinteistöä tai etsitään muuta mahdollisimman hyvää ratkaisua sijoittajien kannalta. Yhteensä siis myöhässä tai laiminlyötyjä lainoja on 18,62% koko ulkona olevasta lainaportfoliosta. Myöhässä olevien lainojemme määrä vertautuu siis positiivisesti verrattuna koko Estategurun lainaportfolioon.

Kuva 4. Koko EstateGurun lainaportfolion lainojen tilanne

Myöhästyneistä lainoista neljä lainaa on samoja, joita portfoliossa oli myös kesäkuun katsauksen aikoihin. Kesäkuun jälkeen yksi myöhässä olleista lainoista maksoi lainansa takaisin ja kaksi maksoi myöhässä olleet maksut ja ne ovat taas ajallaan.

Kuten maalis-ja kesäkuun katsauksessa otimme esille, osa lainoista on välillä muutaman päivän myöhässä maksuistaan ja lopulta maksaa myöhässä olleet laina- ja korkoerät takaisin, eikä siinä ole mitään ihmeellistä.

Olemme turvallisin mielin myöhässä olevien lainojen suhteen ja tulevaisuudessa todennäköisesti osa lainoista tulee olemaan aina myöhässä ja ne taas palautuvat pois ”Myöhässä” tilasta, kun lainansaaja maksaa erääntyneet maksut. 

Salkun rahavirrat

Alla olevasta kuvaajasta näkee, että historiassa lainoja on maksettu sykähdyksittäin (2020 loka-joulukuu ja 2021 toukokuu), mikä johtuu pääosin siitä, että Estategurun lainat ovat Bullet-lainoja, eli lainojen koko pääoma maksetaan takaisin kerralla.

Korkomaksut maksetaan kuitenkin yleensä kuukausittain takaisin ja tämä on nähtävissä hyvin alla olevasta kuvaajasta, jossa harmaa korkomaksujen palkki on suhteellisen tasainen joka kuukausi. 

Uusia sijoituksia ei ole tehty paljoa kesäkuun jälkeen, koska suuri osa rahoista oli sijoitettuna kesäkuussa ja sen jälkeen ei ole tullut paljoa lainanlyhennyksiä, joista vapautuisi rahaa sijoitettavaksi uusiin lainoihin.

Kuva 5. Salkun rahavirrat

Estateguru keräsi rahoitusta 5,8Meur

Estateguru ilmoitti 7.9.2021 keränneensä rahoitusta 5,8Meur rahoituskierroksella, jossa johtava sijoittaja on TMT Investments Plc, joka oli varhainen sijoittaja myös Boltissa ja Pipedrivessä. Muita pääomasijoittajia kierroksella olivat muun muassa VC Verve Ventures ja J&T Ventures.

Alustan sijoittajan kannalta tämä on positiivista. Lisärahan saaminen parantaa Estategurun mahdollisuuksia tuoda sijoittajille tuoda uusia sijoituskohteita eri maista ja parantaa palvelun laatua. Tällä hetkellä Estateguru suunnittelee esimerkiksi ensimmäisten projektien julkaisua Isossa-Britanniassa.

ESTATEGURUN EDUT SIJOITTAJALLE

 • Odotettu tuotto noin 10 % (Historiallinen keskimääräinen tuotto yli 11%).
 • Vakuutena olevista kiinteistöistä riippumattoman kolmannen osapuolen arvonmääritykset. Keskimääräinen LTV (Loan-to-value = Lainan suhde kiinteistön arvoon) on alle 60%. Kiinteistön arvona käytetään aina nykyhetken markkina-arvoa.
 • Hajautushyötyä suhteessa osake- ja perinteisiin korkosijoituksiin.
 • Sijoittajalle täysin kuluton palvelu. Ainoa kulu on jälkimarkkinalla tehdyistä myynneistä perittävä 2 % transaktiokulu.
 • Alusta tarjoaa jälkimarkkinan, jolla sijoittaja voi irtautua tarvittaessa sijoituksesta.
 • Raportointi alustalla on erinomaisella tasolla. Salkun seuranta ja verottajalle raportointi on helppoa.
 • Kuukausittainen kassavirta

SIJOITTAJA.FI:N JÄSENILLE LISÄTUOTTO ESTATEGURUSSA

 • Sijoittaja.fi-jäsenet saavat 0,5 % lisätuoton sijoitetusta pääomasta ensimmäisen 3 kuukauden ajalta rekisteröitymisestä.
 • Etu tilitetään Estategurun asiakasvaratilillesi, kun laina, johon olet sijoittanut rahan, on rahoitettu kokonaan.
 • Lunasta etu rekisteröitymällä Estateguruun tätä linkkiä käyttäen.
 • Esimerkiksi kun sijoitat 10 000 € Estateguru-alustalla, saat lisäetuna 50 € Estategurun asiakasvaratilille. Lisätuotto tilitetään lainakohtaisesti. Jos sijoitat esimerkiksi 100 € lainaan, joka rahoitetaan kokonaan 15.10.2021, niin saat lisätuoton (0,50 €) tilillesi 15.10.2021.

Tutustu Estateguruun tästä!

Yhteistyössä Estateguru Finland Oy:n kanssa. Tutustu vastuuvapauslausekkeeseemme.

Sinua voisi kiinnostaa
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen toukokuu – Suomi-osakesalkut suoriutuivat vahvasti kuun aikana
Sijoittaja.fi:n katsaus IPO:ihin
Suomi Fundamentti -mallisalkku
Passiivinen kulupihtari -mallisalkku
New call-to-action
Sijoittajan valinnat