Analyysissa REIT-rahastot Euroopassa ja Yhdysvalloissa

REIT:it eli tyypillisesti listatut kiinteistösijoitusyhtiöt ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin REIT-rahastoihin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Analyysissa REIT-osakkeita ja -ETF:iä.

Julkaistu: 04.09.2021 Kirjoittaja:

asuntosijoittaminen ETF kansainvälinen sijoittaminen kiinteistösijoittaminen kiinteistösijoitusyhtiöt REIT sijoittaminen

Mikä on REIT-rahasto?

REIT:eillä (real estate investment trust), tarkoitetaan tyypillisesti listattuja kiinteistösijoitusyhtiöitä, mutta jonkun verran REIT:ejä on myös ei-listatussa muodossa. REIT:ejä koskeva erityislainsäädäntö on voimassa jo yli 35 eri maassa, mikä tarkoittaa sijoittajalle tyypillisesti kevyempää verotusta sekä takuita siitä, että kiinteistöomistukset ovat hajautettuja, ja että valtaosa tuloksesta jaetaan osinkoina ulos. Tyypillisesti REIT-rahastot jaetaan osakepohjaisiin (“Equity REIT”) ja asunto-/kiinnelainoihin sijoittaviin REITteihin (“Mortgage Reit”). Valtaosa REIT:istä on osakepohjaisia. Niissä tulot tulevat pääosin kiinteistöjen vuokrista sekä kehitystoiminnan tuloksena syntyvistä myyntituotoista.

REITit sijoittavat hajautetusti kiinteistöihin tarkoituksenaan tuottaa voittoa vuokratuloilla tai käymällä kauppaa kiinteistöillä. REITin avulla voit helposti sijoittaa hajautetusti useisiin kiinteistöihin, jolloin yhdestä kiinteistöstä aiheutuva riski pienenee. Lisäksi tällä tavalla sijoittamalla vältyt itse vuokraisännän mahdollisista velvollisuuksista, kuten esimerkiksi vuokralaisen etsinnältä. REIT:t tuovat mahdollisuuden sijoittaa myös eri maiden kiinteistömarkkinoille. Pelkkiin asuntoihin REITit eivät rajoitu, vaan on myös olemassa liikekiinteistöihin tai esimerkiksi hoivakiinteistöihin sijoittavia REIT-yrityksiä. Mahdollisuuksia on monia.

REIT-rahastomarkkinat

Yhdysvalloissa REIT-rahastot ovat olleet tunnettuja jo pitkän aikaa, ja niiden markkinat ovat kasvaneet valtavasti. Vuoden 2020 lopussa Yhdysvalloissa oli yhteensä 223 REIT-rahastoa, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli yli 1 249 miljardia dollaria. Arviolta noin 145 miljoonaa amerikkalaista asuu REIT:in rahoittamassa asunnossa. Yhdysvalloissa REIT-rahastojen tarjoamien luotettavien ja kasvavien osinkojen, sekä pitkällä aikavälillä kasvaneiden osakkeiden hintojen takia REIT-rahastot ovat voineet tarjota sijoittajalleen kilpailukykyisen tuoton. Esimerkiksi 20 vuoden tarkasteluvälillä Yhdysvaltojen REIT-rahastojen keskimääräinen kokonaistuotto on ollut suurempi kuin S&P 500 -indeksin tuotto.

REIT (sininen) vs S&P 500 -indeksi (oranssi)

Euroopassa REIT-rahastojen määrä on toistaiseksi vielä paljon suppeampi. Euroopan julkisten asuntomarkkinoiden assosiaation (EPRA) mukaan Euroopassa on 194 REIT-rahastoa, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 210,5 miljardia dollaria (190 miljd. €). Vaikka Euroopan REIT-rahastomarkkinat ovat huomattavasti Yhdysvaltojen markkinoita pienemmät, ovat keskimääräiset vuotuiset tuotot kuitenkin samalla tasolla. 20 vuoden tarkastelujaksolla eurooppalaiset REIT-rahastot ovat tehneet 7,4 % keskimääräisen tuoton. Tuotto on huomattavasti parempi, kuin esimerkiksi eurooppalaisten valtionlainojen keskimääräinen tuotto samalla tarkastelujaksolla.

REIT-rahastojen sektorit

Tyypillisesti REIT-rahastot jaetaan kolmeentoista sektoriin sen mukaan, minkä tyyppisiin kiinteistöihin yhtiöt sijoittavat. Sektorit ovat:

 • Toimisto REIT
 • Teollisuus/Varasto REIT
 • Jälleenmyynti REIT
 • Majoitus REIT
 • Asunto REIT
 • Metsätalous REIT
 • Terveydenhuolto REIT
 • Pienvarastointi REIT
 • Infrastruktuuri REIT
 • Palvelinkeskus REIT
 • Hajautetut REIT
 • Erityiset REIT
 • Asuntolainan takaamat REIT

Valitsimme näistä kaksi REIT-rahastosektoria lähempään tarkasteluun. Sektorit ovat sellaisia, jotka näemme mielenkiintoisina ja joissa on eniten potentiaalia lähitulevaisuudessa. Jäsenosiossa esittelemme lisäksi REIT-osakkeita ja REIT-ETF:iä näiltä sektoreilta.

Asunto REIT

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSISINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy