Korot nousseet jo pandemiaa edeltävälle tasolle. Miksi se on negatiivista kasvuyhtiöille?

Korkojen nopea nousu on yllättänyt markkinat. Kuinka korkealle korot voivat nousta ja miksi se on vahingollista juuri voimakkaan kasvun teknologiaosakkeille?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Korkojen nopea nousu on yllättänyt markkinat. Kuinka korkealle korot voivat nousta ja miksi se on vahingollista juuri voimakkaan kasvun teknologiaosakkeille?

Korot nousussa kaikkialla

Markkinaympäristössä voi seurata sijoittajan tärkeimpiä indikaattoreita. Alla olevassa kuvaajassa on valtionlainojen 10-vuotisia korkoja. Kuvasta voidaan nähdä, että USA:n korko on ollut viime kuukaudet jyrkässä nousussa ja ylittänyt jo pandemiaa edeltäneen tason. Euroopassa korot ovat myös nousseet, mutta rauhallisemmin. Täällä talous ei ole palautunut koronasta yhtä nopeasti kuin USA:ssa mm. hitaan rokottamisen ansiosta. Suomen valtionlainan korko on edelleen negatiivinen.

Kuinka korkealle korot voivat nousta?

Edellisessä BULL-markkinassa ennen kauppasotaa USA:n 10-vuotinen korko kävi yli kolmessa prosentissa. Tämä johtui kiihtyvästä talouskasvusta ja haukkamaisesta Fedistä, joka nosti aggressiivisesti ohjauskorkoa. Nyt tätä riskiä ei ole, sillä Fed pitää korot nollassa jopa vielä vuoden 2023.

Korot voivat silti nousta, sillä inflaatio laukkaa ja talouskasvu kiihtyy. Ennakoimme, että USA:n 10-vuotinen korko voi nousta 2 %:iin tai hieman yli kuluvan vuoden aikana, mutta sitten nousu pysähtyy. Euroopassa korkojen nousu on rauhallisempaa ja täällä kysymys on, nousevatko Suomen ja Saksan korot positiivisiksi. Tämä on mahdollista.

Korkean arvostustason osakkeet kärsivät korkojen noususta

Vuonna 2018 osakemarkkinat laskivat 20 % korkojen voimakkaasta noustusta ja liian aggressiivisesta Fedista johtuen. Lähes kaikki osakkeet kärsivät korkojen noususta, mutta voimakkaan kasvun ja korkean arvostustason osakkeet kärsivät siitä eniten. Arvo-osakkeet vähiten.

Nousevan koron ympäristö on historiallisesti ollut osakkeille hyvää aikaa. Ongelmia tulee, kun korko nousee liian nopeasti ja jos markkina on vinoutunut kasvuosakkeiden suuntaan, kuten nyt.

Tyypillisiä kasvuosakkeita ovat teknologiaosakkeet. Kasvuosakkeilla on keskimääräistä korkeammat arvostuskertoimet. Nykyisessä markkinatilanteessa kasvuosakkeiden arvostuskertoimet ovat karanneet normaalia selvästi korkeammaksi. Nasdaq 100 -teknologiaindeksin forward P/E-luku on 30. Arvostuskertoimet löydät helposti Markkinaympäristöstä ja Indeksityökalusta.

Korkojen noustua viime kuukausina teknologiaosakkeet ovat ottaneet osumaa. Miksi korkojen nousu vaikuttaa erityisesti voimakkaan kasvun yhtiöihin?

Osakkeiden hinta muodostuu tulevaisuuden kassavirroista. Kassavirrat diskontataan nykyhetkeen. Diskonttaus tarkoittaa tulevaisuuden kassavirtojen (CF) muuttamista nykyarvoon (PV) tuottovaatimuksen avulla. Alla olevasta diskonttauksen kaavasta voidaan havaita, että nykyarvon suuruuteen vaikuttaa kassavirta (CF) ja diskonttokorko (esimerkissä 4,00 %). Jos CF pysyy ennallaan, mutta diskonttokorko nousee, niin PV:n arvo on pienempi.

Kuvan lähde: Wikipedia.

Tähän perustuu korkean arvostustasojen kasvuosakkeiden lasku nousevan koron ympäristössä. Kassavirrat ovat ennallaan, koska ei ole tullut uutta tietoa, että ennusteita pitäisi nostaa, mutta korkotason nousu nostaa diskonttokorkoa ja siten laskee nykyarvoa eli kasvuosakkeen hintaa. Ongelma on siten nopea korkojen nousu. Jos korkojen nousu nyt rauhoittuu, niin myös kasvuosakkeet voivat jälleen alkaa performoida positiivisesti. On mahdollista, että edessä on markkinatilanne, jossa sekä arvo- että kasvuosakkeet menestyvät.

Tutki Osaketyökalulla osakkeiden arvostuskertoimia. Mitkä osakkeet ovat haavoittuvaisia, jos korot jatkavat nopeaa nousua? Entä mitkä ovat markkinoiden suosiossa olevia arvo-osakkeita?

SIIRRY OSAKETYÖKALUUN TÄSTÄ
Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
Helsingin Pörssin kasvuosakkeet
Helsingin pörssin parhaat kasvuosakkeet
New call-to-action
Sijoittajan valinnat