Musti ja Lehto puskevat eri suuntiin

Musti Group ja Lehto Group julkaisivat tuloksensa. Musti kasvoi ja Lehto kutistui. Molemmat osakkeet ovat kuitenkin kiinnostavia sijoittajan näkökulmasta, vaikkakin eri syistä.

Julkaistu: 12.11.2020 Kirjoittaja:

Lehto Group Musti Group osakkeet tulokset

Musti Groupin liikevaihto kasvoi 19,2 %

Musti Groupin suoritus Q4:lla oli jälleen vahva. Koronapandemiassa ihmiset ovat ottaneet lemmikkejä ja selvästi myös panostaneet lemmikkieläimiin. Osake on menestynyt koronamarkkinassa erinomaisesti. Lisäksi vahvat megatrendit ovat yhtiön takana. Tulos otettiin markkinoilla vastaan lievän positiivisesti.

Johdon mukaan kasvua vauhditti pääasiassa uusien asiakkaiden kasvava määrä sekä omien myymälöiden lisääntynyt lukumäärä. Retail-alan tärkeä luku on “same store sales”. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 7,9 %, mikä oli hyvä suoritus. Verkkokaupan myynti kasvoi 30,0 prosenttia 17,0 miljoonaan euroon. Tilanne tasoittui huhti-kesäkuun kvartaalin luvuista.

Tulos kasvoi vielä liikevaihtoakin nopeammin. Liikevoitto kasvoi 63,5 prosenttia 7,8 (4,8) miljoonaan euroon, ja oli 10,2 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.

Musti Groupin liukuva 12 kuukauden liikevaihto on 284,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,6 miljoonaa euroa (6,9 % liikevaihdosta). Markkina-arvo 20,96 euron kurssilla on 696 miljoonaa. Tästä saadaan:

 • P/S on 2,4
 • P/EBIT on 35,6.

Osake ei siten ole halpa, mutta näkymät ovat erinomaiset. Toimitusjohtaja kertoi, että koiranpentuasiakkaiden lukumäärän jatkuva lisääntyminen tilikauden 2020 aikana tukee kasvua pitkällä aikavälillä, ja että Musti näkee kasvumahdollisuuksia maantieteellisesti kaikissa toimintamaissa. Musti arvioi kasvattavansa omien liikkeidensä lukumäärää 25-35 liikkeellä raportointikauden 2021 aikana, sillä johto odottaa suotuisan markkinasuuntauksen jatkuvan myös vuonna 2021.

Markkinakehityksestä ja uusien liikkeiden avausten johdosta liikevaihdon voi olettaa kasvavan 15 %:n vauhtia myös tilikausina 2021-2022. Tähän suhteutettuna nykyinen noin 21 euron kurssi on hyväksyttävä. Jos osake tulee seuraavassa markkinarotaatiossa alas, kannattaa Mustin osake pistää ostolaidalle.

Lehto Groupin liikevaihto laski 20,5 %

Lehdon vaikeudet alkoivat 2018 ja ovat jatkuneet kohta kolme vuotta. Kuluvana vuotena yhtiön toiminta on kuitenkin saatu vihdoin korjattua ja rahoitusasema on vakaa. Kassavirta on ollut tärkein toimintaa ohjaava työkalu, mikä on näkynyt kannattavuudessa. Kuluva vuosi on vielä tappiollinen, mutta toive voitollisesta tuloksesta vuonna 2021 pysyy elossa.

Q3/2020  Lehto Groupin liikevaihto oli 120,4 M€ (ennuste 132,4 M€) ja liikevoitto -2,6 M€ (ennuste 0,4 M€). Tilauskanta laski Q2-tasosta 512,8 M€. Rahoitusasema kehittyi suotuisasti ja yhtiö on lyhentänyt korollista velkaa ja kassavarat ovat samanaikaisesti pysyneet hyvällä tasolla. Lehto valmistelee 20-25 M€ merkintäetuoikeusantia, joka on tarkoitus toteuttaa vielä tämän vuoden puolella. Lehto arvioi, että vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto on noin 150 – 170 miljoonaa euroa, ja että viimeisen vuosineljänneksen liiketulos on positiivinen.

Lehdon uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Keskimäärin 10 – 20 % vuosittainen liikevaihdon kasvu
 • Keskimäärin noin 10 % liikevaihdosta oleva liikevoitto
 • Vähintään 35 % omavaraisuusaste (ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja)
 • Osingonjako noin 30 – 50 % tilikauden tuloksesta.

Lehto arvioi, että vuoden 2023 loppuun asti ulottuvalla strategiakaudella yhtiön liikevaihto ja liikevoitto tulevat olemaan pitkän aikavälin tavoitteita alhaisempia, sillä yhtiö keskittyy ensisijaisesti perusprosessiensa kehittämiseen ja rakentamisen markkinan odotetaan laskevan tulevina vuosina. Vuoden 2023 loppuun asti ulottuvan strategiakauden alussa yhtiö ei tavoittele liikevaihdon kasvua vaan keskittyy kannattavuuden parantamiseen. Yhtiö tavoittelee liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden edelleen parantamista vuosina 2022 – 2023.

Nouseeko Lehto markkinarotaatiossa?

Lehto Groupin osake nousi alkuviikon markkinarotaatiossa. Jos ja kun rotaatio jälleen pyörähtää liikkeelle, voi Lehto Groupin osake olla jälleen nousijoiden joukossa. Annin ehdot on kuitenkin odotettava ennen isompia liikkeitä.

Näkemyksemme mukaan merkintäoikeusanti on tärkeä etenkin omarahoitteisten asuntojen rakentaminsen kannalta, jossa tarvitaan rakentajalta omarahoitusosuutta. Annin jälkeen Lehto voi jälleen panostaa tähän enemmän, mikä nostaa kannattavuutta. Toimitusjohtaja Hannu Lehto ilmoitti merkitsevänsä vähintään omistuksensa suhteessa. Annin ehdot eivät vielä ole selvillä, joten nyt sijoittajat ovat odottavalla kannalla.

Lehdon markkina-arvo on 85 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden liikevaihto on tuoreella ohjauksella noin 540 miljoona euroa. P/S on siten 0,16. Tulos on vielä kuluvana vuotena tappiollinen, mutta markkina-arvossa on selvästi nousuvaraa edellyttäen, että yhtiö onnistuu kannattavuuskäänteessä ja yhtiö saa palautettua sijoittajien luottamuksen.

Seuraa tuloskautta

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy