Osallistu osakeantiin!

Korona-extra. Miten toimia äärimmäisessä markkinatilanteessa?

Korona-extra. Miten toimia äärimmäisissä markkinatilanteissa? Mitkä sijoitusstrategiat ja osakkeet sopivat koronamarkkinatilanteeseen?

Julkaistu: 14.03.2020 Kirjoittaja:

koronavirus markkinaympäristö osakesäästötili osakkeet sijoitusideat

Täysin poikkeuksellinen markkinatilanne

Vuosi 2020 alkoi osakemarkkinoilla positiivisesti. Kauppasodan ensimmäiseen vaiheeseen oli saatu ratkaisu ja keskuspankkien koronnostoriski oli poistunut. Teollisuus oli toipumassa vuoden 2019 laskusuhdanteesta.

Tammikuussa tieto koronaviruksesta levisi Kiinasta markkinoille. Alkuun tiedot eivät olleet huolestuttavia. Helmikuun alkupuolella alkoi tulla tietoa Kiinan tuotanto- ja logistiikkarajoituksista koronaviruksesta johtuen. Tilanteen vakavuus kuitenkin iski päin näköä, kun koronavirus levisi Etelä-Koreaan ja kun useat suuryhtiöt alkoivat antaa tulosvaroituksia koronaviruksesta johtuen, Apple etunenässä. Tämän jälkeen tunnelma markkinoilla muuttui nopeasti täydellisestä euforiasta paniikkiin.

Maanantai 24.2. oli ensimmäinen kova laskupäivä markkinoilla. S&P 500 -indeksi laski 3,4 %. Tämän jälkeen meno on ollut muutama pomppupäivää lukuun ottamatta markkinoilla hyytävää ja täysin poikkeuksellista. Osakemarkkina on nyt globaalisti bear-markkinassa eli indeksitasolla kurssit ovat laskeneet yli 20 % huipuista. Yhdentoista vuoden bull-markkina on siten päättynyt. Alla muutaman indeksin laskuja markkinahuipuista 12.3.2020 asti.

 • OMX Helsinki -31,0 % (sininen viiva)
 • S&P 500 -25,6 % (musta viiva)
 • DOW Jones -27,5 % (oranssi viiva)

Osakeindeksien viimeisen 12 kuukauden kehitys

Kaikki riski-indikaattorimme ovat kääntyneet punaiselle ja vältä osakkeita tasolla.

Miksi kurssit laskevat niin jyrkästi?

Osakekurssien alamäki on ollut äärimmäisen jyrkkä. Jopa jyrkempi ja nopeampi kuin finanssikriisissä. Vastaavaa ei uskottu koettavan kuin kerran viidessäkymmenessä vuodessa, mutta niin vain korona pisti ennätykset uusiksi. Jyrkkää kurssilaskua selittää muutama tekijä:

 • Ylioptimismi. Ennen koronapaniikkia sijoittajat olivat ylenpalttisen optimistisia osakemarkkinoiden suhteen.
 • Velkarahalla sijoittaminen. Iso osa kurssilaskusta selittyy sijoittajien pakkomyynneillä. Tavallisen omalla rahalla sijoittavan ei tarvitse myydä osakkeita. Tappiot realisoituvat vasta myydessä. Velkarahalla ja korkealla vivulla sijoittavan on sen sijaan pakko myydä osakkeita, kun osakkeiden vakuusarvo ei enää riitä. Tämä lisää osakkeiden myyntipainetta ja siten kurssilaskua.
 • Pelko eli epävarmuus tulevasta. Koronaviruksen vaikutukset eivät ole kenenkään tiedossa. Asiantuntijat voivat rakentaa eri skenaarioita ja antaa näille todennäköisyyksiä, mutta ne ovat silti arvauksia. Markkina on nyt pelon vallassa ja silloin pelätään pahinta, eli synkintä skenaariota ja siksi markkina laskee niin jyrkästi.

Arvostustasoilla ei ole merkitystä kurssilaskussa. Kun markkinoilla viimeksi koettiin vastaava kurssilasku sijoitusstrategit selittivät vielä 2008 alkuvuonna, että mahdollinen kurssilasku jää matalaksi, koska arvostustasot olivat silloin keskiarvoa alhaisemmat. Toisin kävi ja kotimaiset arvo-osakkeet laskivat 70-80 %. Arvostustasoilla ei ole markkinapaniikissa mitään merkitystä, sillä P/E-luvun tuleva E ei ole tiedossa. Ainoa hetki, jolloin sillä on ollut merkitystä indeksitasolla, on ollut IT-kupla. Tällöin IT-osakkeissa oli kupla-arvostus, joka puhkesi. Finanssikriisi ja nyt koronavirus ovat tapauksia, jotka laukaisivat nopean talouden hidastumisen.

Pelottavin skenaario

Pelottavimmassa skenaariossa koronaviruksen leviäminen jatkuu eksponentiaalisesti, terveydenhuoltojärjestelmät ylikuormittuvat ja maailma pysähtyy. Kaikkia sairastuneita ei pystytä hoitamaan ja terveet pysyttelevät karanteenissa kotona. Tämä aiheuttaa globaalin laman, joka kestää niin kauan kuin koronapandemia on päällä. Kuluttajien tulot alenevat, työttömyys lisääntyy ja konkurssiaalto niistää ison joukon yrityksiä. Tästä aiheutuu pankkikriisi, joka entisestään syventää lamaa.

Tässä skenaariossa koetaan finanssikriisin kaltainen osakemarkkinoiden lasku, joka on globaalisti vähintään 50 %. Helsingin pörssi syklisempänä laskee tätäkin enemmän. Kaikista pahiten kärsivät:

 • lentoliikenne ja matkailuala
 • palvelu- ja ravintola-alat sekä harkinnanvarainen kulutus
 • pankkisektori
 • materiaalit ja teollisuusosakkeet viiveellä (ensi alkuun hidastuminen näkyy uusissa tilauksissa)

Rauhallisempi skenaario

Rauhallisemmassa skenaariossa epidemian leviäminen rauhoittuu Q2:n aikana länsimaissa. Näin on nyt käynyt Kiinassa, jossa uusien koronavirustartuntojen määrä on alhainen. Kiinasta saatuja tietoja ei kuitenkaan voi pitää 100 %:sti luotettavana. Yksi puoltava tekijä siinä, että Kiina on palaamassa normaaliin on se, että Apple on avannut kaikki liikkeensä Kiinassa.

Tässä skenaariossa korona vaikuttaa voimakkaimmin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon talouskasvuun ja siten yhtiöiden tuloksiin. Kasvun tielle palataan vuoden toisella puolikkaalla.

Johtavien investointipankkien konsensus on edelleen se, että historia toistaa itseään. Historiassa pandemioiden vaikutukset talouteen ovat olleet lyhytkestoisia, ja niitä on seurannut nopea toipuminen globaalin raha- ja talouspoliittisen elvytyksen tukemana. Ennakoimme kuitenkin, että investointipankit joutuvat päivittämään ennusteitaan skeptisemmiksi.

Ongelma on se, että epävarmuus on toistaiseksi erittäin suurta, eikä maailma ole kokenut vastaavaa pandemiaa aiemmin. Pandemian kestosta ei myöskään ole varmuutta. Euroopan valtiot suhtautuvat koronaan omalla tavallaan. Saksa on ottanut tiukan linjan. Iso-Britannia luottaa käsien pesun voimaan. Trump julisti illalla 13.3. Yhdysvaltoihin kansallisen poikkeustilan. Yhdysvallat toimii yhtenäisesti ja mukana on maan johtavia vähittäiskauppoja ja terveydenhuoltoyhtiöitä. Ennakoimme, että Euroopan valtiot seuraavat perässä ja useat valtiot tulevat sulkemaan rajansa rajatuksi ajaksi.

Pysähdys on joka tapauksessa hetkellinen

Olipa toteutuva skenaario mikä tahansa se jää kuitenkin väliaikaiseksi. Osakemarkkinat ovat yli 200 vuoden historian aikana selvinneet maailmansodista, suuresta lamasta, finanssikriisistä ja aiemmistakin pandemioista. Se tulee selviämään myös koronasta. Tähän menee joko kuukausia tai vuosia, mutta pitemmällä mittakaavalla tästäkin selvitään.

Historiassa parhaimpia hetkiä ostaa osakkeita ovat olleet ne tilanteet, kun osakemarkkina on ollut kaaoksessa. Finanssikriisin pohjat koettiin 9.3.2009. Kukaan ei suositellut tällöin ostamaan osakkeita. Näin tulee käymään myös koronaviruksen tapauksessa. Markkina laskee niin kauan kuin velalla sijoittavat joutuvat myymään osakkeita. Laskupainetta tuo myös se, kun sijoittajat myyvät osakkeita siinä toivosssa, että voivat ostaa ne takaisin alemmalla hinnalla. Kun myyntipaine on loppu, ollaan lähellä pohjia.

Ihmisten hyvinvoinnin, terveydenhuollon kestävyyden ja myös osakemarkkinoiden näkökulmasta olisi parasta, että valtiot toimisivat nopeasti ja järein toimenpitein. Tämä olisi nopein tapa saada viruksen leviäminen katkeamaan ja estää henkinen ja taloudellinen katastrofi. Tämä olisi myös osakemarkkinoiden näkökulmasta paras tapa, minkä 13.3.2020 USA:n markkinoiden loppunousu osoittaa Trumpin julkaisemien järeiden ja johtavien yhtiöiden kanssa yhdessä tehtyjen toimien jälkeen.

Pohjia ei voi tietää etukäteen

Kukaan ei tiedä, kuinka alas osakemarkkina laskee. Siksi sijoittajan tulee miettiä strategia, miten ostot ajoittaa. Helpoin tapa on suunnitella, että sijoittaa tietyn summan kahden kuukauden välein esimerkiksi 10 kuukauden ajan. Tällöin sijoitettava summa jaetaan viiteen osaan. On tärkeää, että sijoitettava aikaväli on yli kuusi kuukautta. Toinen tapa on toteuttaa sijoitukset kvartaaleittain esimerkiksi neljän kvartaalin ajan. Tässä strategiassa ensimmäiset sijoitukset tehdään Q1-tulosten jälkeen toukokuun puolivälissä. Seuraavat sijoitukset tehdään Q2-tuloskauden jälkeen elokuun puolivälissä jne..

Toinen tapa on asettaa indeksitason rajat ja tehdä osake-ostoja, kun raja rikkoutuu. Tässä yksi esimerkki ostosuunnitelmasta. Indekseinä on käytetty S&P 500 -indeksiä ja OMX Helsinki PI -indeksiä.

Suunnitelmassa sijoittaja jakaa sijoitettavissa olevan käteisen viiteen osaan. Jos käteistä on 1000 yksikköä, niin kerralla sijoitetaan 200 yksikköä. Ensimmäiset ostot tehdään, kun S&P 500 -indeksi laskee 2500 pisteeseen. Vastaavasti, jos indeksinä käyttää OMXH -indeksiä, ostot tehdään, kun indeksi laskee 7500 pisteeseen (näin on tapahtunut 13.3.2020). Seuraava ostotaso on 2250 pistettä (7000 pistettä OMXH PI -indeksissä). Tässä strategiassa viimeiset ostot tehdään, kun S&P 500 laskee alle 1000 pisteen tai kun OMX Helsinki laskee alle 5000 pisteen. Huom! Jos pohjat ovat esimerkiksi 2100 pisteessä S&P 500 -indeksissä (tai 6600 pisteessä OMX Helsingissä) sijoittaja ehtii sijoittaa 400 rahayksikköä ja 600 on jäljellä. Tällöin sijoittaja voi sijoittaa vielä 200 yksikköä indeksin matkatessa ylös, mutta tämän jälkeen on odotettava kolme kuukautta ennen seuraavia ostoja. Esimerkiksi finanssikriisissä osakemarkkina teki pohjat lokakuussa 2018, palautui, kunnes kääntyi takaisin laskuun ja teki absoluuttiset pohjat maaliskuun 9. 2009.

Tärkeät indeksitasot

Alle olemme keränneet tärkeitä indeksitasoja. Kyseessä ovat joulukuun 2018 pohjat. Raaka-ainekriisin pohjat 2016 sekä finanssikriisin pohjat vuodelta 2009. Huomoitavaa on, että OMX Helsinki on jo lähes 2016 raaka-ainekriisin pohjien tasolla.

 • 24.12.2018 S&P 500 -indeksi 2 351
 • 27.12.2018 OMXH PI -indeksi 8 594
 • 11.2.2016 S&P 500 -indeksi 1 829
 • 11.2.2016 OMXH PI -indeksi 7 257
 • 9.3.2009 S&P 500 -indeksi 676
 • 9.3.2009 OMXH PI -indeksi 4 136

Huom! Historiallisissa laskuissa, joihin myös koronalaskun voi nyt lukea, lasku on yleensä ollut kaksi- tai kolmiosainen. Ensimmäiset pohjat on nyt nähty (13.3.2020), mutta on todennäköistä, että osakemarkkinat käyvät vielä alempana ennen uuden bull-markkinan alkua. Todennäköisesti näitä pohjakosketuksia on siis jäljellä yksi tai kaksi. Tätä on nykyisessä tilanteessa mahdoton ennustaa, koska kaikki riippuu siitä, kuinka nopeasti pandemia saadaan haltuun ja voidaan palata normaaliin.

Mitä ostaa äärimmäisessä markkinatilanteessa?

Iso osa Sijoittaja.fi:n maksavista käyttäjistä on odottanut laskumarkkinaa vahvan käteisposition turvin. Käymme seuraavaksi jäsenille ja osakesäästötilipalvelun tilaajille suunnatussa osiossa läpi kolme strategiaa, joita voi hyödyntää koronavirusmarkkinatilanteessa.

Olemme valinneet listat osakkeita strategioihin liittyen. Ensi viikolla tulemme perehtymään myös muihin sijoituskohteisiin, sillä äärimmäiset markkinatilanteet avaavat ostopaikkoja myös muissa omaisuusluokissa ja sijoituskohteissa.

Artikkelin sisältö on avoin vain Osakesäästötilipalvelun tilaajille tai Sijoittaja.fi:n maksaville jäsenille.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Liity Sijoittaja.fi-jäseneksi ja saat lukuoikeuden koko sisältöön, Osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön sekä mallisalkut.

Aloita sijoittaminen uudella varmuudella
ja tiedolla – kokeile ilmaiseksi kahden viikon ajan!

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSIOsallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy