Laatuosakkeet ovat olleet tuloskaudella hyviä

Maailmantaloudessa on epävarmuutta ja talouskasvu on hidastunut. Tässä ympäristössä laatuyhtiöt näyttävät vahvuutensa.

Julkaistu: 28.10.2019 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

Laatuyhtiö

Laatuyhtiön tuloskehitys on tasaista syklistä toiseen. Yhtiöllä on vahva tase ja korkea oman pääoman tuotto. Lisäksi yhtiön tulos kasvaa. Näiden neljän ominaisuuden perusteella Osaketyökalumme laskee osakkeille laatupisteet (asteikko 1-10). Parhaat pisteet (9-10) saaneet yhtiöt saavat laatuyhtiöstatuksen.

Laatuosakkeilla on saanut historiassa erinomaista tuottoa. Samoin Suomi Laatuosake -salkkumme on tuottanut indeksiä paremmin.

Yleensä laatuosakkeiden ylituotto perustuu selvästi keskimääräistä osaketta parempaan suoritukseen vaikeina aikoina. Markkinatilanne on nyt vaikea ja se on näkynyt laatuosakkeiden hyvänä menestyksenä.

Tuloskauden onnistujat

Osaketyökalusta sijoittaja voi tarkastella yhtiöiden suorituksia tuloskaudella. Osaketyökalusta löytyy liikevaihto- ja liiketulosennusteet, toteutuneet luvut ja arvioimme tuloskauden suorituksesta (negatiivinen, neutraali, positiivinen). Tietosivua klikkamaalla pääsee lukemaan analyytikoiden laatimat tuloskommentit.

KONE on tehnyt vahvan comebackin. Yhtiön liikevaihto kasvoi vahvasti ja oli 2 557,8 M€ (ennuste 2 461,4 M€) ja oikaistu liiketulos 321,9 M€ (ennuste 315,5 M€). Saadut tilaukset ja tilauskanta vahvistuivat vertailukaudesta. Vahva dollari hyödyttää KONEtta. Johdon mukaan liikevaihdon kasvu oli vahvalla tasolla vahvojen uuslaitetoimitusten ja kiihtyvän palveluliiketoiminnan kasvun myötä. Myös liikevoittomarginaali parani paremman hinnoittelun ja tehokkuuden johdosta. Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli peräti 462,9 M€ Ohjausta nostettiin. Liikevaihto kasvaa 5-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein vuonna 2019. Oikaistun liikevoiton vaihteluväli kavennettiin 1 190-1 250 miljoonaan euroon. Suoritus oli kaikilla mittareilla positiivinen.

Neste Oilin odotukset ovat nousseet korkealle, mutta yhtiön suorituskyky jatkaa paranemista. Liikevaihto oli 3 961 M€ (3 773 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos 435 M€ (ennuste 423 M€). Tulos oli kaikkien aikojen paras neljänneskohtainen tulos. Uusiutuvien tuotteiden myyntikate parani edelliseen neljännekseen verrattuna, ja myyntimäärät olivat korkealla tasolla. Uusiutuvien vertailukelpoinen liikevoitto oli 305 miljoonaa euroa (228 milj.). Kolmannella neljänneksellä uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten keskimääräinen käyttöaste oli korkea 101 %. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden syötöstä oli 81 %. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva kolmannella neljänneksellä toteutetuista kunnossapitotöistä huolimatta. Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana neljännellä neljänneksellä ja ennakoivan käyttövelvoitteiden kasvua vuonna 2020. Öljytuotteiden neljännen neljänneksen viitemarginaalin odotetaan olevan hieman matalampi kuin kolmannella neljänneksellä. Suoritus positiivinen.

Helsingin pörssin ainoa lääkeyhtiö Orion on huippukannattava ja yhtiöllä on uusia lääkkeitä mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Orionin liikevaihto oli 283,7 M€ (analyytikoiden ennuste 275,6 M€) ja liiketulos 90,7 M€ (ennuste 88,4 M€). Johdon mukaan katsauskauden tärkein tapahtuma oli heinäkuun lopussa, kun Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulle darolutamidille myyntiluvan nopeutetulla käsittelyllä kauppanimellä Nubeqa®. Kyseessä on levosimendaanin (Simdax®) jälkeen ensimmäinen Orionin kehittämä täysin uusi molekyyli, joka on saanut kaupallisen myyntiluvan. Tuotteen ensimmäisestä myynnistä Yhdysvalloissa Orion sai Bayerilta 45 miljoonan etappimaksun, joka kirjattiin Q3 liikevaihtoon ja tulokseen. Kolmannella vuosineljänneksellä alkuperäislääkkeiden myynti oli Orionin oman myynnin kasvun ja partneritoimitusten ajoitusten vuoksi vertailukautta selvästi parempaa. Ohjaus ennallaan. Suoritus oli positiivinen.

Onnistujia ovat myös olleet Laatuosake Salkkumme Vaisala, Kemira, Tieto ja Metso. Katso kaikki onnistujat Osaketyökalusta. Vastaavasti mm. Nokia, Finnair ja SSAB ovat olleet pettymyksiä.

Seuraa tuloskautta

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy