Työttömyysaste tippui alimmalle tasolleen sitten vuoden 1969

Työttömyysaste laski Yhdysvalloissa suhdanteen uusiin pohjalukemiin 3,5 prosenttiin. Mitä tämä merkitsee talouskasvulle ja osakemarkkinoille?

Julkaistu: 22.10.2019 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet talouskehitys

USA:ssa työttömyysaste syklin uusiin pohjiin!

Yhdysvaltojen työttömyysaste laski syyskuussa koko finanssikriisin jälkeisen nousukauden matalimmalle tasolle 3,5 prosenttiin. Edellinen pohjalukema 3,6 prosenttia saavutettiin tämän vuoden huhtikuussa. Työllisten osuus työikäisestä väestöstä kipusi samoin uuteen syklihuippuunsa 61 %:iin.

Edellisen kerran työttömyysaste oli yhtä matalalla tasolla vuosina 1968-1969 sodan jälkeisinä talouden huippuvuosina. Tuolloin syklin pohjat nähtiin 3,4 prosentissa. Pahimmat tuomiopäivän julistajat ovat tietysti julistaneet jo useita vuosia talouden ylikuumentumista ja pian uhkaavaa markkinaromahdusta jokaisen uuden työttömyysasteen pohjan yhteydessä.

Mitä jos tuomiopäivän julistajat ovatkin tällä kertaa oikeassa, työllisyyskehityksen parhaat päivät olisivat takanapäin ja työttömyysaste ei enää laskisi matalammaksi tämän suhdanteen aikana?

Mitä työttömyysasteen pohjalukemat tarkoittavat talouskasvulle ja osakemarkkinoille?

Kaivoimme Yhdysvaltojen työttömyystilastot esille aina vuodesta 1948, jolloin Yhdysvaltain työministeriö ryhtyi keräämään ja julkaisemaan tilastoja työttömyysasteesta.

Historiallisesti uusia työttömyysasteen pohjalukemia on seurannut lähes aina osakemarkkinoiden nousukauden jatkuminen. Keskimäärin osakemarkkinan lopulliset huiput on saavutettu vasta 14 kuukautta työttömyysasteen lopullisen syklipohjan jälkeen.

Esimerkiksi finanssikriisissä työttömyysasteen pohjat nähtiin vuonna 2006 lokakuussa, kun osakemarkkinat saavuttivat huippunsa vasta vuotta myöhemmin lokakuussa 2007.

Mistä tietää, että työllisyyden pohjat ovat takanapäin ja talous on ajautumassa taantumaan?

Globaalisti taantumien syyt etenkin reuna- ja kehittyvillä markkinoilla voivat olla vaihtelevia, ja niiden takana on usein jokin paikallinen pankki-, valuutta- tai raaka-ainekriisi. Kehittyneillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, useimpien taantumien taustalla on luonnollinen lyhyen velka- ja liiketoimintasuhdanteen ylikuumeneminen.

Talouden ylikuumeneminen ilmenee tyypillisesti yksityisten ja yritysten velanhoitokustannusten kasvuna kestämättömälle tasolle, raaka-aineiden hintojen voimakkaana nousuna ja työmarkkinoiden kiristymisenä. Kaikki nämä puolestaan näkyvät inflaation nousuna. Toistaiseksi velanhoitokustannukset ovat etenkin Yhdysvalloissa maltilliset, ja keskuspankin koronlaskut helpottavat kustannuksia entisestään. Raaka-aineiden hinnat pysyttelevät laajasti likellä syklin matalimpia tasoja.

Myös uusien työpaikkojen määrä pysyi viime kuussa vahvana reilusti yli 100 000 työpaikan tasolla, mikä kertoo vahvasta taloudesta. Uusien työpaikkojen määrän tipahdus sadantuhannen alapuolelle viittaisi työmarkkinoiden kiristymiseen ja/tai yritysten investointien hiipumiseen, ja kasvattaisi riskejä talouden hidastumisesta ja osakemarkkinan laskukaudesta (vrt. 2000 ja 2007).

Näin työllisyyskehitys ennakoi taantumia ja pörssilaskuja

  • Työttömyysaste saavuttaa pohjansa keskimäärin 6-18 kuukautta ennen osakemarkkinan huippuja ja 5-15 kk ennen taantuman alkua.
  • Uusien työpaikkojen määrän lasku alle 100 000:een kertoo pitkäaikaisemmasta talouskasvun hidastumisesta.
  • Talouskasvun huiput  osuvat kehittyneillä markkinoilla useimmiten inflaatiopiikkeihin.

Katso sijoittajan tärkeimmät riski- ja talousindikaattorit sekä osakemarkkinoiden arvostustasot Markkinaympäristöstä. Sieltä löydät myös Sijoittaja.fi:n ajankohtaisen sijoitusnäkemyksen.

Siirry uudistettuun markkinaympäristöön tästä!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy