Tulospäivän kooste sijoittajan näkökulmasta: UPM:n tulos yllätti markkinat

UPM:n vakaa suoritus veti koko syklisten osakkeiden joukon nousuun. Kärjessä olivat metsäyhtiöt, joita markkinat ovat rankaisseet urakalla. Tilanne on nyt muuttumassa ja näyttää siltä, että sijoittajat palaavat syklisiin.

Julkaistu: 24.07.2019 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

UPM:n osakekurssi nousi yli 10 %

UPM-Kymmenen tulos yllätti markkinat housut kintuissa. Osake lähti heti vankkaan nousuun ja nousu kesti koko pörssipäivän. Parhaimmillaan UPM:n kurssi kävi yli 12 %:n nousussa reilussa 25 eurossa, mutta päätti 10,20 % nousuun ja 24,53 euroon. Nousussa ei ollut kyse siitä, että tulos olisi ollut tajunnan räjäyttävän hyvä. Tulos ylitti vain niukasti analyytikkojen ennusteet. Markkinat eivät olleet luottaneet analyytikkojen ennusteisiin, vaan ennakoivat UPM:n jäävän vertailukaudesta ja analyytikkojen ennusteista. Ennen tulosjulkistusta UPM:n kurssi oli laskenut yli 35 % syyskuun 2018 kurssihuipuista.

UPM:n liikevaihto oli 2 605 M€ (analyytikkojen ennuste 2 658 M€) ja oikaistu liikevoitto 345 M€ (ennuste 344 M€). Toinen vuosineljännes oli 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes UPM:lle. Johdon mukaan tämä on mahtava saavutus etenkin, kun talouskasvu jatkuu vaatimattomana erityisesti Euroopassa. UPM:llä on keinot tehdä tulosta muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Sellun asiakaskysyntä oli edelleen hyvää tasoa. Biofuels nautti vahvasta kysynnästä ja teki erittäin hyvän tuloksen. UPM Communication Papersin tulos oli vankka. UPM Raflatac teki vakaan tuloksen. UPM Specialty Papers paransi tulostaan edullisemman sellun, vakaan asiakaskysynnän ja Aasiassa hieman nousseiden hienopaperin myyntihintojen ansiosta. UPM Energyllä oli erinomainen neljännes. UPM Plywood säilytti kannattavuutensa. Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla sellun hintojen odotetaan globaalisti olevan alemmat kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Paperien hintojen odotetaan laskevan hieman Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös tuotantokustannusten odotetaan laskevan vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. 

UPM:n vahva suoritus veti myös muut sykliset osakkeet nousuun. Stora Enson osake on noussut heikon tuloksen jälkeen ja nousu vahvistui UPM:n tulosjulkistuspäivänä. Samoin Metsä Board ja Outokumpu nousivat selvästi. Kyseessä on todennäköisesti siitä, että markkinarotaatio on kääntymässä. Sykliset ovat olleet sijoittajien inhokkeja syyskuusta 2018 lähtien. Nyt on ensimmäisiä viitteitä siitä, että sijoittajat alkavat palata syklisiin. Talouskasvun pohjien uskotaan olevan takana päin. Tällöin syklisten osakkeiden kurssit kääntyvät nousuun ennen kuin taloustilanne ja yritysten tilanne paranee.

Valmetin tulos oli markkinoille pettymys. Toisaalta Valmetin kohdalla analyytikkojen ennusteet olivat pahasti pielessä. Valmet kasvatti liikevaihtoa ja tulosta selvästi vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat ja tilauskanta nousi uuteen ennätystasoon. Valmetin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 61 M€ ja analyytikkojen konsensusennuste 72 M€. Ennusteessa ei ole nykyisessä markkinaympäristössä mitään järkeä, etenkin, kun Q1:n liikevoitto oli 41 M€ ja vertailukauden 49 M€. Valmetin suoritus oli hyvä ja jos markkinarotaatio syklisiin jatkuu Valmetin kurssi kääntyy myös nousuun pienen sulattelun jälkeen.

Seuraa tuloskautta

Seuraa suomalaisten osakkeiden tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä. Tulosseurantataulukosta saat nopean käsityksen, missä suomalaisten osakkeiden tuloskaudella mennään. Näet mitkä osakkeet ylittivät odotukset, ja milloin loput tulokset julkistetaan.

  • Osavuosikalenteri
  • Liikevaihto- ja liiketulosennusteet
  • Toteutuneet liikevaihdot, tulokset ja yhtiön suoritus

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat kaiken hyödyn irti tuloskausisisällöstä.

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy