New call-to-action

Paljonko yrittäjän kannattaa maksaa YEL:iä?

YEL on yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjän eläke maksetaan YEL-maksujen perusteella. Joten, paljonko YEL:iä kannattaa maksaa ja minkälaisen eläkkeen yrittäjä saa?

Julkaistu: 08.06.2019 Kirjoittaja:

eläke eläkesäästäminen säästäminen yrittäjä

YEL

Eläke muodostuu työuran aikana kertyneistä ansioista sekä yrittäjän YEL-vakuutukseensa vahvistetusta työtulosta. Yrittäjän nostama palkka tai ansiotulot verotuksessa eivät siis vaikuta karttuvan eläkkeen määrään. Yrittäjän YEL-eläke ja vakuutusmaksu ei myöskään ole riippuvainen eläkeyhtiöstä.

Huom! Eduskunta on hyväksynyt YEL-lakiuudistuksen, jonka keskeisimmässä osassa on YEL-työtulon määrittämiseen liittyvä täsmennys ja työtulon säännöllinen tarkistaminen. Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2023.

Yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjän sosiaaliturvaan

Yrittäjän työttömyyskorvauksen, sairauspäivärahan ja äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen määrä lasketaan hakijan vahvistetun YEL-työtulon perusteella. Saadakseen työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai Kelan työttömyyspäivärahaa työtulon pitää olla vähintään 12 816 euroa vuodessa (vuonna 2019).

YEL-työtulon on oltava välillä 7 799,37 – 177 125,00 euroa (vuonna 2019).

YEL-työtuloa ei kannata arvioida alakanttiin kulujen minimoiseksi. Eläke ei riitä elämiseen ja sosiaaliturva jää pieneksi. Optimitaso riippuu yrittäjän varallisuudesta ja siitä turvaako eläkettä ja odottamattomia tilanteita myös muilla tavoin.

Tyypillinen yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo on 24 000 euroa vuodessa. Paljonko tästä aiheutuu kuluja ja mikä on yrittäjän eläke?

 • YEL-maksu kuukaudessa 482 euroa
 • Jos yrittäjä on 40-vuotias, on hänen YEL-eläkkeensä 70-vuotiaana 926 €/kk
 • Eläkeyhtiöiden laskureilla voi arvioida oman eläkkeensä tarkemmin

Kannattaako arvioida YEL-työtulo korkeaksi vai säästää itse?

Yrittäjän arvioidessa YEL-työtulonsa 24 000 euron suuruiseksi kertyy 40-vuotiaalle yrittäjälle 30 vuodessa 926 euron eläke (YEL-maksu on 482 €/kk). Tämä riittää harvalle. Vastaavasti, jos YEL-työtulonsa arvioi 48 000 euron suuruiseksi, eläke on 1 852 euroa. YEL-vakuutusmaksu ja eläke kasvavat samassa suhteessa, joten YEL-maksu on 964 €/kk.

 • 24 000 euron työtulolla maksaa 30 vuodessa YEL-maksuja 173 520 euroa
 • 48 000 euron työtulolla maksaa 30 vuodessa YEL-maksuja 347 040 euroa

Jos yrittäjä arvioi työtulonsa 24 000 euron arvoiseksi, maksaa 482 €/kk YEL-maksuja ja säästää toiset 482 €/kk omatoimisesti kertyy varallisuutta melkoisesti.

 • 482 €/kk alhaisen kulun osakerahastoon (ETF tai indeksirahasto) säästävä saa 7 %:n reaalituoton
 • 30 vuodessa yrittäjälle on kertynyt 566 863 euron varallisuus
 • Jos rahaston kulut ovat 1,5 %, varallisuutta kertyy 393 343 euroa

Yrittäjä, joka on säästänyt itselle 566 863 euron varallisuuden, voi nostaa tästä varallisuudesta kuukausittain tarvitsemansa summan rahaa elämiseen. Jos summa jaetaan 15 vuodelle, riittää rahaa nostettavaksi 3 149 euroa kuukaudessa. Tämä tulee siis kertyneen 926 €/kk YEL-eläkkeen päälle.

Olemme koonneet yrittäjille oman sijoitusoppaan

Olemme itsekin yrittäjiä ja tiedämme, että yrittäjällä on niukasti aikaa. Siksi päätimme tehdä Yrittäjän sijoitusoppaan, johon kokosimme puolueettomasti yrittäjän säästämis- ja eläkevaihtoehtoja. Opas pitää sisällään myös konkreettisia toimintaohjeita omatoimiseen säästämiseen. Opas kuuluu Sijoittaja.fi:n yritysjäsenyyteen.

 • Oletko miettinyt, miten yrittäjän kannattaa kartuttaa varallisuutta?
 • Paljonko YEL:iä kannattaa maksaa ja mihin YEL-työtulo vaikuttaa?
 • Turvaako yrityksen myynti eläkepäivät tai mitä hyötyä on vapaaehtoisella eläkevakuutuksella?

Jos vastasit kyllä, niin yritysjäsenyys on pieni investointi huomiselle.

YRITYSJÄSENYYS 149 € + alv.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy