Korkea osinkotuottoprosentti on usein vaaran merkki

Sijoittajan ei kannata rakentaa osinkosalkkua korkean osinkotuottoprosentin osakkeilla. Korkeassa osinkotuotossa piilee riski. Kerromme, minkälaisilla osinko-osakkeilla rakennetaan erinomainen pitkäntähtäimen osinkosalkku.

Julkaistu: 28.05.2019 Kirjoittaja:

osakkeet osinko osinkoyhtiöt sijoittaminen

Osinko-osake

Moni sijoittaja rakastaa osinko-osakkeita. Osinko on sijoittajalle tärkeä tuoton tai tulonlähde. Helsingin pörssin pitkän ajan historiallisessa kokonaistuotossa osingoilla on suuri merkitys. Usean sijoittajan tavoitteena on kasata osakesalkku, jonka osinkotuotto olisi henkilön pääasiallinen tuotonlähde.

Osinko-osake voidaan määrittää kolmella eri tavalla:

 1. Korkea osinkotuotto
 2. Tasainen ja nouseva osinko historiassa
 3. Nouseva osinko tulevaisuudessa.

Varo korkeaa osinkotuottoa

Liian korkea osinkotuotto on usein vaaran merkki. Helsingin pörssin keskimääräinen osinkotuotto-% on vaihdellut 3-5 %:n välillä. Yli 7 %:n osinkotuottoihin sijoittajan kannattaa suhtautua skeptisesti. Vaarana on, että osinko laskee.

Osinkotuotto-% lasketaan jakamalla osakekohtainen osinko osakkeen hinnalla. Osinkona käytetään viimeksi toteutunutta osinkoa tai osinkoennustetta. Yleisimmin käytetään toteutunutta osinkoa. Osinko on aina koko vuoden osinko. Jos yhtiö jakaa osinkoa neljä kertaa vuodessa, osinkotuoton laskennassa käytetään neljän edellisen osingon summaa.

Käytetään esimerkkinä Lehto Groupia, joka on Q1-tulosjulkistuksen jälkeen ollut markkinoiden epäsuosiossa. Lehto Groupin osinkotuotto-% on peräti 10,1 %. Tämä saadaan, kun jaetaan keväällä 2019 jaettu 0,24 euron osinko nykyisellä 2,38 euron kurssilla.

Sijoittaja, joka ostaa Lehto Groupia osinkotuoton perusteella, tulee pettymään. Markkinat eivät usko, että Lehdon osinko pysyy 0,24 euron tasolla. Siitä kertoo yli 10 %:n osinkotuotto. Samoin on analyytikkojen laita. Analyytikkojen osinkoennuste Lehdolle on 0,11 euroa. Jos ennuste pitää paikkansa, Lehtoa nyt ostava sijoittaja saa vain 4,6 %:n osinkotuoton.

Finanssikriisin aikaan osinkotuotot olivat vieläkin hurjempia. Metson osinko keväällä 2008 oli 3 euroa ja kurssi loppuvuodesta alle 9 euroa. Osinkotuotto-% oli siten yli 30 %. Markkinat olivat Metson suhteen oikeassa. Keväällä 2009 Metso jakoi osinko 0,70 euroa. Osinkotuotto-% laskettuna 9 euron kurssille oli edelleen hyvä, mutta kaukana 30 %:sta.

Osinkosijoittajan check list

Jos osakkeella on korkea osinkotuotto-%, tee seuraavat testit:

 1. Tutki yhtiön osinkohistoriaa. Onko yhtiöllä vakaa ja kasvava osinkohistoria esimerkiksi viideltä viimeiseltä vuodelta?
 2. Tarkasta analyytikkojen osinkoennuste kuluvalle vuodelle. Onko se selvästi toteutunutta osinkoa matalampi? Laske osinkotuotto osinkoennusteesta.
 3. Tarkasta yhtiön osingonjakosuhde ja taseen vakavaraisuus. Jos yhtiön osakekohtainen osinko on suurempi kuin osakekohtainen tulos, osinko on vaarassa. Vahva tase = hyvä osingonmaksukyky. Heikko tase = osingonmaksukyky vaarassa.

Jos osake läpäisee testit, soveltuu se osinkosalkkuun. Näin oli esimerkiksi Fortumin laita vuonna 2016, kun kurssi oli alle 12 eurossa ja osinkotuotto-% peräti 9 %. Nykyisistä korkean osinkotuoton osakkeista Sampo menee testistä läpi ja sopii osinkosalkkuun.

Voit etsiä tiedot yhtiön sijoittajasivuilta tai tarkastaa ne Osaketyökalusta. Löydät Osaketyökalusta osinkotuotto-%:n, osinkoennusteen, pisteet taseen vakavaraisuudelle (1= heikoin, 10=vahvin) jne..

Näin rakennat osinkosalkun

Osinko-osakkeita kannattaa valita salkkuun usean eri ominaisuuden perusteella. Tärkein on vakaa ja kasvava osinkohistoria. Näillä osinko-osakkeilla on historiassa saanut parhaan tuoton.

Osaketyökalussa osinko on yksi pisteytettävä ominaisuus. Sijoittaja löytää parhaat osinko-osakkeet napin painalluksella. Työkalusta sijoittaja näkee osinkopisteiden lisäksi osinkotuotto-%:n, osinkoennusteen sekä pisteet osingon vakaudesta ja kasvusta. Jokaisella on siten mahdollisuus rakentaa omantyylin osinkosalkku.

Laskemme osinkopisteet kuuden vuoden osinkohistorian ja osinkotuotto-%:n perusteella. Painotamme nousevaa ja vakaata osinkoa viimeiseltä kuudelta vuodelta. Osinkotuotto-% on pisteytyksessä laskettu toteutuneesta ja ennustetusta osingosta.

Osaketyökalu

 

 SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


12.4.2021 15:54 | Sijoittaja.fi
TOP 10 laatuosakkeet maailmalta

12.4.2021 12:19 | Sijoittaja.fi
Parhaat amerikkalaiset osakkeet kv-salkuissamme


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy