New call-to-action

Korkea osinkotuottoprosentti on usein vaaran merkki

Sijoittajan ei kannata rakentaa osinkosalkkua korkean osinkotuottoprosentin osakkeilla. Korkeassa osinkotuotossa piilee riski. Kerromme, minkälaisilla osinko-osakkeilla rakennetaan erinomainen pitkäntähtäimen osinkosalkku.

Julkaistu: 28.06.2021 Kirjoittaja:

osakkeet osinko osinkoyhtiöt sijoittaminen

Osinko-osake

Moni sijoittaja rakastaa osinko-osakkeita. Osinko on sijoittajalle tärkeä tuoton- tai tulonlähde. Helsingin pörssin pitkän ajan historiallisessa kokonaistuotossa osingoilla on suuri merkitys. Osinkojen osuus on lähes puolet tuotosta. Usean sijoittajan tavoitteena on kasata osakesalkku, jonka osinkotuotto olisi henkilön pääasiallinen tuotonlähde.

Osinko-osake voidaan määrittää kolmella eri tavalla:

  1. Korkea osinkotuotto
  2. Tasainen ja nouseva osinko historiassa
  3. Nouseva osinko tulevaisuudessa.

Korkea osinkotuottoprosentti – Varo!

Liian korkea osinkotuottoprosentti on usein vaaran merkki. Helsingin pörssin keskimääräinen osinkotuotto-% on vaihdellut 3-5 %:n välillä. Yli 7 %:n osinkotuottoihin sijoittajan kannattaa suhtautua skeptisesti. Vaarana on, että osinko laskee.

Osinkotuotto-% lasketaan jakamalla osakekohtainen osinko osakkeen hinnalla. Osinkona käytetään viimeksi toteutunutta osinkoa tai osinkoennustetta. Yleisimmin käytetään toteutunutta osinkoa. Osinko on aina koko vuoden osinko. Jos yhtiö jakaa osinkoa neljä kertaa vuodessa, osinkotuoton laskennassa käytetään neljän edellisen osingon summaa.

Varoittava esimerkki Lehto Group

Käytetään esimerkkinä Lehto Groupia. Vuoden 2019 kesällä Lehto Groupin osinkotuotto-% oli peräti 10,1 % käyttäen keväällä 2019 jaettua 0,24 euron osinkoa. Yli 10 prosentin osinkotuotto kertoi siitä, ettei markkinat uskoneet, että Lehdon osinko pysyy 0,24 euron tasolla. Samoin oli analyytikkojen laita, joiden 2020 osinkoennuste Lehdolle oli 0,11 euroa. Sijoittaja, joka osti Lehto Groupia kesällä 2019 osinkotuoton perusteella, pettyi karvaasti. Yhtiö ei ole nimittäin jakanut enää osinkoa vuoden 2019 jälkeen.

Finanssikriisin aikaan osinkotuotot olivat vieläkin hurjempia. Metson osinko keväällä 2008 oli 3 euroa ja kurssi loppuvuodesta alle 9 euroa. Osinkotuotto-% oli siten yli 30 %. Markkinat olivat myös Metson suhteen oikeassa. Keväällä 2009 Metso jakoi osinko 0,70 euroa. Osinkotuotto-% laskettuna 9 euron kurssille oli edelleen hyvä, mutta kaukana 30 %:sta.

Osinkosijoittajan check list

Jos osakkeella on korkea osinkotuottoprosentti, tee seuraavat testit:

  1. Tutki yhtiön osinkohistoriaa. Onko yhtiöllä vakaa ja kasvava osinkohistoria esimerkiksi viideltä viimeiseltä vuodelta?
  2. Tarkasta analyytikkojen osinkoennuste kuluvalle vuodelle. Onko se selvästi toteutunutta osinkoa matalampi? Laske osinkotuotto osinkoennusteesta.
  3. Tarkasta yhtiön osingonjakosuhde ja taseen vakavaraisuus. Jos yhtiön osakekohtainen osinko on suurempi kuin osakekohtainen tulos, osinko on vaarassa. Vahva tase = hyvä osingonmaksukyky. Heikko tase = osingonmaksukyky vaarassa.

Hyvänä esimerkkinä on Osaketyökalusta löytyvä korkean osinkotuotto-%:n omaava Citycon. Cityconin osinkotuotto-% voidaan laskea jakamalla analyytikoiden ennuste (0,50 €) tämän hetkiselle osakkeen kurssille (7,245 €), josta saadaan osinkotuottoprosentiksi 6,9 %. Viime vuoden tilinpäätöksessä Cityconin yhteenlaskettu osakekohtainen osinko ja pääomanpalautus (0,5375 €) on pienempi kuin yhtiön operatiivinen osakekohtainen tulos (0,767 €), mikä viestii yhtiön osingonmaksukyvyn olevan kunnossa. 

Osingon vakaudesta ja kasvusta yhtiö saa Osaketyökalussa 6 pistettä, mikä on tyydyttävä arvosana (skaala 1-10). Yhtiöllä on melko vakaa osinkohistoria, mutta trendi on laskeva. Vuosina 2016-2018 osinko ja pääomanpalautus olivat 0,65 euroa per vuosi. Sijoittaja joutuu siten todennäköisesti tulevina vuosina tyytymään 6,9 prosenttia matalampaan osinkotuottoon, jos osinkotrendi ei käänny.

Voit etsiä tiedot yhtiön sijoittajasivuilta tai tarkastaa ne Osaketyökalusta. Löydät Osaketyökalusta osingon vakaus ja kasvupisteet, osinkotuotto-%:n, osinkoennusteen ja pisteet taseen vakavaraisuudelle (1= heikoin, 10=vahvin).

Näin rakennat osinkosalkun

Osinko-osakkeita kannattaa valita salkkuun usean eri ominaisuuden perusteella. Tärkein on vakaa ja kasvava osinkohistoria. Näillä osinko-osakkeilla on historiassa saanut parhaan tuoton. Valitse salkkuun osakkeita, joiden Osingon vakaus ja kasvupisteet ovat korkeat. Alla olevassa kuvassa Elisa ja Huhtamäki saavat nyt 28.6.2021 Osingon vakaudesta ja kasvusta täyden kympin.

Osaketyökalussa osinko on yksi pisteytettävä ominaisuus. Sijoittaja löytää parhaat osinko-osakkeet napin painalluksella. Työkalusta sijoittaja näkee osinkopisteiden lisäksi osinkotuotto-%:n, osinkoennusteen sekä pisteet osingon vakaudesta ja kasvusta. Jokaisella on siten mahdollisuus rakentaa omantyylin osinkosalkku.

Laskemme osinkopisteet kuuden vuoden osinkohistorian, osinkoennusteen ja osinkotuotto-%:n perusteella. Painotamme nousevaa ja vakaata osinkoa viimeiseltä kuudelta vuodelta ja kuluvalta vuodelta. Osinkotuotto-% on pisteytyksessä laskettu toteutuneesta ja ennustetusta osingosta.

Tutustu Osaketyökaluun!

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 28.5.2019.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy