Northcrypto

Salkunhoitajan näkemys voi tulla kalliiksi

Varo näitä!

Sijoittajat odottavat salkunhoitajilta näkemystä. Väärä näkemys voi kuitenkin tulla kalliiksi. Näkemyksetön salkunhoitaja onkin parempi.

Julkaistu: 18.12.2018 Kirjoittaja:

rahastot sijoittaminen säästäminen

Näkemyksen otto

Sijoittajille tehtävissä kyselytutkimuksissa usein havaitaan, että sijoittajat arvostavat salkunhoitajalta näkemystä ja etenkin näkemyksen ottoa. Isommille sijoittajille on tärkeää päästä keskustelemaan salkunhoitajan kanssa markkinoiden näkymistä ja siitä, mitä salkunhoitaja odottaa tulevilta vuosilta.

Näkemyksen otolla tarkoitetaan sitä, että salkunhoitajalla on oma näkemys markkinatilanteesta sekä omaisuusluokkien ja kenties yksittäisten osakkeiden tuotto-odotuksista. Tämän perusteella salkunhoitaja ottaa näkemystä ja painottaa niitä omaisuusluokkia, (tai osakkeita) joiden hän uskoo menestyvän parhaiten. Tässä tausta-ajatuksena on, että salkunhoitaja tietää muita sijoittajia ja markkinaa paremmin, mihin suuntaan mitkäkin sijoituskohteet kehittyvät.

Näkemyksen otto voi olla varovaista tai aggressiivista. Varovaisessa näkemyksen otossa salkunhoitaja seuraa markkinatilannetta ja tekee pieniä salkkumuutoksia vaarantamatta salkun tuottoa. Salkunhoitaja voi esimerkiksi riskien kasvaessa muuttaa salkkua matalariskisemmäksi tai arvostustasojen noustessa lisätä salkun hajautusta.

Aggressiivisessa näkemyksen otossa salkunhoitaja ottaa enemmän riskiä. Liikkeet omaisuusluokkien välillä ovat suuria ja salkunhoitaja saattaa painottaa tiettyjä osakkeita selvästi markkinapainoja enemmän. Taktiikan onnistuessa salkun tuotto on selvästi verrokkeja parempi ja salkunhoitaja kerää kiitosta. Epäonnistuminen tekee salkunhoitajasta entisen salkunhoitajan.

Väärä näkeyms tulee sijoittajalle kalliiksi

Vain alle viidesosa aktiivisista rahastoista voittaa vertailuindeksin. Syitä häviöön ovat mm. aktiivisten rahastojen korkeat kulut, piiloindeksointi ja väärä näkemys.

Salkunhoitajan näkemyksen otto voi olla tuhoisaa salkun tuoton kannalta. Erityisen karvaan tästä tekee sijoittajan kannalta se, että sijoittaja maksaa salkunhoitajalle näkemyksen otosta. Sijoittaja voi nimittäin kustannustehokkailla ETF-rahastoilla rakentaa helposti markkinatuottoon pääsevän salkun, jossa ei ole näkemyksen ottoa.

Esimerkki väärästä näkemyksestä

Seuraamme suomalaisten osakerahastojen ja suosituimpien yhdistelmärahastojen menestystä. Valitettavasti rahastojen joukosta löytyy useita, joissa rahaston heikkoa tuottoa ei selitä korkeat kulut tai piiloindeksointi, vaan yksinkertaisesti salkunhoitajan väärä näkemys. Esimerkiksi osakerahastojen viiden vuoden tuotto on välillä 5,8 – 11,1 % p.a., kun indeksi on vastaavana aikana tuottanut 11 % p.a.

Yhdistelmärahastoissa tuottoero on vieläkin suurempi. Selvästi heikoimmat yhdistelmärahastot kaikissa riskiluokissa ovat Ålandsbankenin Premium-rahastot. Keskimäärin Ålandsbankenin yhdistelmärahastot ovat hävinneet vertailuindeksille 5,26 %-yksikköä per vuosi viimeisen viiden vuoden aikana.

Ero on syntynyt Ålandsbankenin rohkeasta näkemyksen otosta. Yhdistelmärahastojen entisen salkunhoitajan näkemys markkinatilanteesta oli hyvin skeptinen. Osakkeet olivat merkittävässä alipainossa, mikä selittää rahastojen heikkoa tuottoa.

Salkunhoitaja sai lähteä ja uusi salkunhoitaja aloitti 1.2.2018 lähtien. Viimeisimmän kuukausikatsauksen mukaan Ålandsbankenin Premium-rahastoissa osakkeet ovat nyt merkittävässä ylipainossa. Riskinä on, että salkunhoidon näkemys on jälleen väärä.

Tutki laajasta rahastovertailustamme, missä rahastoissa salkunhoidon näkemys on ollut oikea ja missä väärä. Entä miten rahastot ovat pärjänneet yksinkertaiselle vertailuindeksille, joka on helppo tehdä itse.

Avaa rahastovertailutaulukko tästä! Sijoittaja.fi -jäsenilleSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy