Sijoittaja.fi:n osaketyökalun kärjessä Nokian Renkaat, Olvi ja eQ

Nokian Renkaat ja Olvi ovat lähes tasapistein Osaketyökalumme kärjessä. Kolmanneksi parhaat pisteet saa eQ. Kaikki kolme kärkiyhtiötä saavat täydet pisteet laadusta.

osaketyökalu osakkeet

TOP-osakkeiden tuotot

Uudistimme Osaketyökalun. Työkalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella. Työkalu laskee kokonaispisteet osakkeille ja korkeimmat pisteet saaneet osakkeet ovat houkuttelevimpia. Olemme seuranneet parhaat pisteet saaneiden osakkeiden tuottokehitystä Osaketyökalun perustamisesta lähtien. Parhaat pisteet saaneet osakkeet ovat systemaattisesti voittaneet vertailuindeksit.

Marraskuussa Osaketyökalun TOP-osakkeet kehittyivät vahvasti yleisindeksin laskiessa:

 • TOP 5 -osakkeet +2,1 %
 • TOP 10 -osakkeet +2,9 %
 • TOP 15 -osakkeet +1,2%
 • HEX 25 -indeksi -4,2 %

TOP-osakkeet

Osaketyökalussa on 116 kotimaista osaketta. Ne pisteytetään sijotustutkimuksessa löydettyjen faktoreiden perusteella: momentti, kokonaisriski, laatu, arvo, kasvu ja osinko. Kokonaispisteiden perusteella houkuttelevimmat osakkeet ovat: Nokian Renkaat, Olvi ja eQ.

Kaikki kolme saavat erinomaiset pisteet matalasta riskistä ja laadusta. Osakkeet ovat myös keskimääräistä parempia osinkoyhtiöitä. Kasvu on parasta eQ:ssa ja Nokian Renkaissa.

Nokian Renkaiden alkusyksyn kurssikehitys oli heikkoa. Lokakuun puolivälissä alkaneesta markkinaturbulenssista osake on selvinnyt hyvin ja osoittanut siten matalariskisyytensä, vaikka osake syklinen onkin. Kurssia on tukenut öljyn hinnanlasku, joka laskee Nokian Renkaiden kustannuksia ja parantaa kannattavuutta.

Q3:lla liikevaihto oli 356,9 M€ (analyytikoiden ennuste 381,0 M€) ja liikevoitto 85,9 M€ (ennuste 95,8 M€). Heinä−syyskuun liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti kesärenkaiden korkeat varastotasot Venäjällä ja alhaisemmat uusien autojen myynnit Ruotsissa ja Norjassa. Investoinnit USA:ssa ja Espanjassa etenevät. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myyntimme Pohjois-Amerikassa ja kasvattaa myyntiä 50 % Keski-Euroopassa seuraavan viiden vuoden aikana, sekä säilyttää markkinajohtajuus Pohjoismaissa ja Venäjällä. Valuutat vaikuttivat Nokian Renkaisiin negatiivisesti ja yhtiö laski ohjausta. Vuonna 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat verrattuna vuoteen 2017 johtuen jatkuneesta negatiivisesta valuuttavaikutuksesta.

Olvin suoritus Q3:lla oli vahva. Liikevaihto oli 110,7 M€ (analyytikoiden ennuste 107,7 M€) ja oikaistu liikevoitto 18,9 M€ (ennuste 18,0 M€). Liiketoiminta kehittyi kolmannella kvartaalilla vahvasti koko konsernissa. Suomessa hyvää liiketoiminnallista kehitystä auttoi heinäkuussa ja elokuussa lämpimänä jatkunut kesä, joka kasvatti erityisesti alkoholittomien juomien menekkiä. Myös markkinaosuuksissa on tapahtunut positiivista kehittymistä useissa tuotekategorioissa edelliseen vuoteen verrattuna. Vahvojen oluiden myynti on kasvanut edelleen, joka parantaa myyntivolyymin keskihintaa. 

Viron kolmannen kvartaalin suoriutuminen parani selvästi viime vuoteen verrattuna. Myös Latvia ja Liettua kehittyivät suotuisasti. Valko-Venäjällä myyntivolyymin kehitys on ollut vahvaa sekä kolmannella kvartaalilla että koko toimintavuotena. Olvi arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin, liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

eQ:n kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 10,2 M€ (ennuste 10,0 M€) ja liikevoitto 5,6 M€ (ennuste 5,0 M€). Palkkiotuotot kasvoivat selvästi. Kasvu on ollut erityisen voimakasta kiinteistö- ja Private Equity -varainhoidossa. Näkymät hyvät.

Osaketyökalut Sijoittaja.fi:n jäsenille

Osaketyökalut kuuluvat Sijoittaja.fi:n maksulliseen jäsenyyteen ja löytyvät Sijoittajan työkalut -osiosta:

Tutustu Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen.  Valittavana joustava kuukausijäsenyys tai vuosijäsenyys!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy