New call-to-action

Analyysi: Wärtsilän osake hakee uutta kasvupohjaa

Analyysissa Wärtsilä. Kuvalähde: Wärtsilän mediapankki

Wärtsilän osake laski reilusti vuoden 2022 aikana. Q4:llä yhtiön tilauskertymä laski ensimmäisen kerran tilikauden aikana. Wärtsilän kannattavuutta verottivat edelleen kustannusinflaatio, sekä 40 miljoonan euron kustannusvaraus liittyen Olkiluoto 1 ja 2 -projekteihin.

Julkaistu: 31.01.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoitusideat tulokset Wärtsilä

Wärtsilä

Wärtsilä on Suomen teollisuusyhtiöiden aatelia. Yhtiö toimii meri- ja energiateollisuusalalla. Merenkulkualalle Wärtsilä kehittää moottoreita ja polttoainekaasun jakelujärjestelmiä. Energia-alalle Wärtsilä tarjoaa joustavia voimalaitosratkaisuja sekä perusvoiman että säätövoiman tuotantoon. Lisäksi Wärtsilällä on laaja huolto- ja varaosaverkosto. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin puolet.

Wärtsilä on kestävän kehityksen yhtiö. Wärtsilän ratkaisut auttavat merenkulkua ja energia-alaa kohti hiilineutraaliutta. Yhtiön tavoiteasema on ”Kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa”.

Wärtsilä maksimoi asiakkaidensa merenkulun alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Yhtiö keskittyy puhtaan ja joustavan energian ratkaisuihin. Energia-alalle Wärtsilällä on ohjelmistoalusta GEMS, joka on alan johtava ratkaisu ja auttaa asiakkaita optimoimaan erilaisia sähköntuotantomuotoja ja saavuttamaan edullisimmat kokonaiskustannukset

Artikkelikuvan lähde: Wärtsilän kuvapankki.

Wärtsilä osake: Wärtsilän liikevaihto liiketoiminta-alueittain sekä liiketoimintalajeittain.
Wärtsilän liikevaihto liiketoiminta-alueittain sekä liiketoimintalajeittain. Lähde: Wärtsilä tilinpäätös 2022

Markkina ja kasvuajurit

Siirtymä kohti hiilineutraaliutta, energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet turvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset auttavat merenkulkumarkkinoiden kysyntää. Valtioiden ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet sekä tiukkeneva sääntely-ympäristö tukevat uusiutuvan energian ratkaisujen kysyntää.

Q4/2022 – tilauskertymä laski ja kannattavuus heikentyi

Wärtsilän liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 1 770 M€ (analyytikoiden ennuste 1 750,3 M€) ja oikaistu liikevoitto 93 M€ (ennuste 112,9 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Wärtsilän tilauskertymä laski 24 % 1 638 miljoonaan euroon. Tästä huolimatta yhtiön liikevaihto kasvoi 11 % vertailukaudesta. Neljännellä vuosineljänneksellä Wärtsilä allekirjoitti muun muassa sopimukset sähköverkon uuden energianvarastointijärjestelmän toimituksesta Isoon-Britanniaan sekä säätövoimaa tuottavien monipolttoainemoottoreiden toimituksesta kahteen uuteen voimalaitokseen Yhdysvalloissa.

Viimeisen kvartaalin kannattavuutta kuitenkin rasittivat kustannusten nousu, epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken sekä 40 miljoonan euron kustannusvaraus liittyen Olkiluoto 1 ja 2-ydinvoimalaitosprojektiin. Wärtsilän oikaistu Q4-liikevoitto laski 41 % vuoden takaisesta vertailukaudesta.

Wärtsilä ennakoi merenkulkuliiketoiminnan (joihin sisältyy Marine Power ja Marine Systems) kysyntäympäristön tulevan olevan vuonna 2023 samankaltainen kuin viime vuonna. Energy-liiketoiminnan kysyntäympäristön Wärtsilä ennakoi olevan parempi kuin viime vuonna.

Wärtsilä osake: Wärtsilän 12 kuukauden rullaava vertailukelpoinen liiketulos.
Wärtsilän 12 kuukauden rullaava vertailukelpoinen liiketulos. Lähde Wärtsilä tilinpäätös 2022

Taloudelliset tavoitteet

  • Vuosittainen orgaaninen kasvu 5 %
  • Liikevoittomarginaali 12 % (vuonna 2021 oikaistu liikevoittomarginaali oli 7,5 %)
  • Nettovelkaantumisaste alle 0,50
  • Vuonna 2030 Wärtsilän tavoite on olla hiilineutraali

Wärtsilän osinko 2023

Wärtsilän tavoite on jakaa vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkona.

  • Wärtsilän hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,26 euroa/osake. Osinko jaetaan kahdessa erässä keväällä ja syksyllä. Ensimmäinen erä irtosi 10.3.2023.
  • Wärtsilän vuonna 2022 maksama osinko oli 0,24 € ja se maksettiin niin ikään kahdessa erässä.
  • Wärtsilän vuonna 2021 maksama osinko oli 0,20 euroa.
  • Wärtsilän vuonna 2020 maksama osinko oli 0,48 euroa.

Wärtsilän osake – Sijoittajan näkökulma

Vuosi 2022 oli raskas Wärtsilälle ja yhtiön osake laski vuoden alusta 33,4 %. Vuoden 2022 lopussa yhtiön osakekurssi näytti kääntyneen ja positiivinen kehitys jatkui vielä tammikuulle 2023. Tammikuun lopussa julkaistu Q4-tulos kuitenkin jäi ennusteista, minkä myötä Wärtsilä Oyj:n osake lähti laskuun pörssin auettua, mutta helmi-maaliskuun aikana kurssi on noussut hienoisesti ja tasaantunut reilu 9 euron tienoille.

Wärtsilän vallitsevassa markkinatilanteessa on edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Wärtsilän tilauskanta heikentyi viimeisellä neljänneksellä ensimmäisen kerran vuoden 2022 aikana, mikä ei varsinaisesti lupaile hyvää, mutta tilauskertymä on edelleen tasolla, joka antaa turvaa tilikauden 2023 starttiin. Tämän lisäksi kustannusinflaation taittuminen tukee jatkossa yhtiön kannattavuutta ja siten myös osakekurssia. Wärtsilä on vahvasti mukana vihreässä siirtymässä, joka hyödyttää osaketta pitemmällä aikavälillä. Tilikauden 2023 ensimmäisen kvartaalin suoritus on Wärtsilälle todella tärkeä. Q4-tuloksen perusteella yhtiön osakkeella ei ole perusteita vakaalle kurssinousulle. Yhtiön kannattavuuskehitys tulisi nyt saada korjattua, jotta yhtiön osake saataisi pysyvämmälle kasvu-uralle.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 8.3.2023

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy