estateguru

Analyysi: Wärtsilän tuhti tilauskirja lupaa kasvua tuleville vuosille

Analyysissa Wärtsilä. Kuvalähde: Wärtsilän mediapankki

Wärtsilän osake on laskenut selvästi 52 viikon huipputasoista. Inflaatio painaa kannattavuutta, mutta tilauskirjat pullistelevat. Joko hetki ostaa osaketta? Lue analyysi! Kuvalähde: Wärtsilä mediapankki.

Julkaistu: 03.05.2022 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoitusideat tulokset Wärtsilä

Wärtsilä

Wärtsilä on Suomen teollisuusyhtiöiden aatelia. Yhtiö toimii meri- ja energiateollisuusalalla. Merenkulkualalle Wärtsilä kehittää moottoreita ja polttoainekaasun jakelujärjestelmiä. Energia-alalle Wärtsilä tarjoaa joustavia voimalaitosratkaisuja sekä perusvoiman että säätövoiman tuotantoon. Lisäksi Wärtsilällä on laaja huolto- ja varaosaverkosto. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin puolet.

Wärtsilä on kestävän kehityksen yhtiö. Yhtiön tavoiteasema on”Kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa”.

Wärtsilä maksimoi asiakkaiden merenkulun alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Yhtiö keskittyy puhtaan ja joustavan energian ratkaisuihin. Energia-alalle Wärtsilällä on ohjelmistoalusta GEMS, joka on alan johtava ratkaisu ja auttaa asiakkaita optimoimaan erilaisia sähköntuotantomuotoja ja saavuttamaan edullisimmat kokonaiskustannukset

Markkina ja kasvuajurit

Siirtymä kohti hiilineutraaliutta, energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet turvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset auttavat merenkulkumarkkinoiden kysyntää. Valtioiden ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet sekä tiukkeneva sääntely-ympäristö tukevat uusiutuvan energian ratkaisujen kysyntää.

Q1/2022 tulos – vahva tilauskanta

Wärtsilän liikevaihto oli 1 231 M€ (analyytikoiden ennuste 1 152 M€) ja oikaistu liikevoitto 65 M€ (ennuste 73 M€). Liikevaihto kasvoi peräti 30 prosenttia. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 61% kasvaneiden myyntivolyymien ansiosta. Inflaatio ja iso laitemyynnin osuus liikevaihdosta nakersivat kannattavuutta. Tilauskertymä kasvoi 11 % ja tilauskanta kasvoi 13 prosenttia 6 107 miljoonaan euroon. Vahva tilauskanta tukee Wärtsilän liiketoimintaa tulevina kvartaaleina.

Wärtsilä teki 200 miljoonan euron alaskirjaukset Venäjän-liiketoiminnoista. Johdon mukaan viimeaikaiset sulkutilat Kiinassa osoittavat, että pandemian vaikutus ei ole ohi. Ukrainan sodalla on todennäköisesti vaikutuksia Euroopan energiamurroksen etenemiseen. Se voi jopa kiihtyä, kun Eurooppa pyrkii vähentämään riippuvuutta venäläisestä öljystä ja kaasusta. Samoin nesteytetyn maakaasun merikuljetukset voivat kasvaa. Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan toisella vuosineljänneksellä samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pitkällä aikavälillä Wärtsilä odottaa uusiutuvan energian käytön kiihtyvän.

Taloudelliset tavoitteet

  • Vuosittainen orgaaninen kasvu 5 %
  • Liikevoittomarginaali 12 % (vuonna 2021 oikaistu liikevoittomarginaali oli 7,5 %)
  • Vuonna 2030 Wärtsilän tavoite on olla hiilineutraali

Wärtsilän osinko

Wärtsilän tavoite on jakaa vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkona.

  • Wärtsilän vuonna 2022 maksama osinko on 0,24 € ja se maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,12 euroa irtosi 4.3.2022.
  • Wärtsilän vuonna 2021 maksama osinko oli 0,20 euroa.
  • Wärtsilän vuonna 2020 maksama osinko oli 0,48 euroa.

Wärtsilän osake

Wärtsilän osake on laskenut osakemarkkinoiden yleisen laskun ja inflaatiohuolien seurauksena samalle tasolle kuin se oli kesällä 2020. Osake on laskenut jo 46 prosenttia 52 viikon huipputasoista. Pitemmän tähtäimen sijoittajalle nämä tasot ovat hyviä hetkiä lisätä osaketta. Lyhyellä tähtäimellä trendi voi vielä jatkua negatiivisena.

Wärtsilä osakekurssi

Tutki Wärtsilän osaketta Osaketyökalulla

Osaketyökalussa Wärtsilä saa keskimääräistä heikommat pisteet. Osakkeen momentti on heikko ja tulostrendi ei ole vielä kääntynyt. Wärtsilän tilauskanta on kuitenkin vahvistunut selvästi, mikä tukee yhtiön tuloskehitystä tulevina kvartaaleina.

Tutustu Osaketyökaluunestateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


ostetuimmat osakkeet etorossa

Image


estateguru

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy