New call-to-action

Analyysi: Wärtsilä takoo tulosta hankalasta markkinaympäristöstä huolimatta

Analyysissa Wärtsilä. Kuvalähde: Wärtsilän mediapankki

Wärtsilä toimitti jälleen hyvän kvartaalituloksen, kun sen tilauskertymä ja vertailukelpoinen liiketulos parantuivat Q2:lla huomattavasti vertailukaudesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa pidempikestoinen vakaa kurssinousu.

Julkaistu: 21.07.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoitusideat tulokset Wärtsilä

Wärtsilä

Wärtsilä on Suomen teollisuusyhtiöiden aatelia. Yhtiö toimii meri- ja energiateollisuusalalla. Merenkulkualalle Wärtsilä kehittää moottoreita ja polttoainekaasun jakelujärjestelmiä. Energia-alalle Wärtsilä tarjoaa joustavia voimalaitosratkaisuja sekä perusvoiman että säätövoiman tuotantoon. Lisäksi Wärtsilällä on laaja huolto- ja varaosaverkosto. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin puolet.

Wärtsilä on kestävän kehityksen yhtiö. Wärtsilän ratkaisut auttavat merenkulkua ja energia-alaa kohti hiilineutraaliutta. Yhtiön tavoiteasema on ”Kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa”.

Wärtsilä maksimoi asiakkaidensa merenkulun alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Yhtiö keskittyy puhtaan ja joustavan energian ratkaisuihin. Energia-alalle Wärtsilällä on ohjelmistoalusta GEMS, joka on alan johtava ratkaisu ja auttaa asiakkaita optimoimaan erilaisia sähköntuotantomuotoja ja saavuttamaan edullisimmat kokonaiskustannukset

Artikkelikuvan lähde: Wärtsilän kuvapankki.

Wärtsilä osake: Wärtsilän liikevaihto liiketoiminta-alueittain sekä liiketoimintalajeittain.
Wärtsilän liikevaihto liiketoiminta-alueittain sekä liiketoimintalajeittain. Lähde: Wärtsilä tilinpäätös 2022

Markkina ja kasvuajurit

Siirtymä kohti hiilineutraaliutta, energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet turvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset auttavat merenkulkumarkkinoiden kysyntää. Valtioiden ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet sekä tiukkeneva sääntely-ympäristö tukevat uusiutuvan energian ratkaisujen kysyntää.

Q2/2023 – Tilauskertymä ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoivat merkittävästi

Wärtsilän liikevaihto oli 1 454,0 M€ (analyytikoiden ennuste 1 541,0 M€) ja oikaistu liikevoitto 108,0 M€ (ennuste 89,2 M€). Vuoden toisella neljänneksellä Wärtsilän markkinaympäristö pysyi yhtiön johdon mukaan melko hyvänä, ja yhtiö onnistuikin kasvattamaan tilauskertymäänsä 17%, mitä tuki sekä laitetoimitusten että palveluiden hyvä kehitys. Wärtsilän liikevaihto kasvoi 3% palveluiden vahvan kasvun ansiosta ja huolimatta laitetoimitusten heikkenemisestä sekä Marine Systemsin pienemmästä myynnistä. Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kasvoi Q2:lla 26% ja vertailukelpoinen liiketulosmarginaali oli 7,4%. Kasvuun vaikuttivat olennaisesti palveluliiketoiminnan ja energian varastoinnin myönteinen kehitys. Wärtsilä onnistui parantamaan kannattavuuttaan siitä huolimatta, että yhtiön teki 19 miljoonan euron kustannusvarauksen Marine Systems -liiketoiminnan Gas Solutions -yksikön yksittäistä kokonaistoimitusta varten. Myös yhtiön liiketoiminnan rahavirta parani.

Wärtsilä näkee sen kysyntäympäristön pysyvän hyvänä ja säilyttää näkymänsä ennallaan. Yhtiö ennakoi sekä sen merenkulkuliiketoimintojen että Energy-liiketoimintojen seuraavan 12 kuukauden (Q3/2023-Q2/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

Wärtsilä osake: Wärtsilän 12 kuukauden rullaava vertailukelpoinen liiketulos.
Wärtsilän 12 kuukauden rullaava vertailukelpoinen liiketulos. Lähde Wärtsilä tilinpäätös 2022

Taloudelliset tavoitteet

  • Vuosittainen orgaaninen kasvu 5 %
  • Liikevoittomarginaali 12 % (vuonna 2021 oikaistu liikevoittomarginaali oli 7,5 %)
  • Nettovelkaantumisaste alle 0,50
  • Vuonna 2030 Wärtsilän tavoite on olla hiilineutraali

Wärtsilän osinko 2023

Wärtsilän tavoite on jakaa vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkona.

  • Wärtsilän hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,26 euroa/osake. Osinko jaetaan kahdessa erässä keväällä ja syksyllä. Ensimmäinen erä irtosi 10.3.2023.
  • Wärtsilän vuonna 2022 maksama osinko oli 0,24 € ja se maksettiin niin ikään kahdessa erässä.
  • Wärtsilän vuonna 2021 maksama osinko oli 0,20 euroa.
  • Wärtsilän vuonna 2020 maksama osinko oli 0,48 euroa.

Wärtsilän osake – Sijoittajan näkökulma

Vuosi 2022 oli raskas Wärtsilälle ja yhtiön osake laski vuoden alusta 33,4 %. Vuoden 2022 lopussa yhtiön osakekurssi näytti kääntyneen ja positiivinen kehitys jatkui vielä alkuvuoden 2023. Edes tammikuun lopussa julkaistu, ennusteista jäänyt Q4-tulos ei katkaissut trendiä. Maaliskuussa Wärtsilä Oyj:n osake painui hieman, mutta kuun puolen välin jälkeen osake palasi nousevaan trendiin yhtiön raportoidessa uusista merkittävistä tilauksista. Osakkeen kasvava trendi sai lisäpotkua ennusteet ylittäneestä Q1-tuloksesta, minkä jälkeen kurssi on pysynyt nousussa

Vuoden toinen neljännes ei ole ollut helppo kotimaisille teollisuusyhtiöille, ja erityisesti laskenut kysyntä on tuntunut olevan monella yhtiöllä kivenä kengässä. Wärtsilän toimintaan markkinaympäristö ei tehnyt lovea, vaan yhtiö onnistui kasvattamaan tilauskertymäänsä vakuuttavan paljon. Myös yhtiön toimet kannattavuuden parantamiseksi näyttävät toimivan Wärtsilän parantaessa vertailukelpoista liiketulostaan yli 26 % Marine Systems -liiketoiminnan Gas Solutions -yksikön merkittävästä yksittäisestä kokonaistoimitusta varten tehdystä kustannusvarauksesta huolimatta. Markkinat palkitsivatkin Wärtsilän osakkeen yli 12 % nousulla pörssin avauduttua, ja tulosjulkistuksen jälkeen osake on jatkanut nousutunnelmissa.

Puolivuosikatsauksessa Wärtsilä mainitsee sen toimintaympäristössä olevan edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Näistä huolimatta yhtiö näkee sen kysyntätilanteen pysyvän vertailukauden varsin hyvällä tasolla, ja Wärtsilän toimitusjohtaja Håkan Agnevall jopa sanoi yhtiön olevan matkalla kohti kannattavammaksi ja vakaammaksi yhtiöksi. Perusteet tälle ovatkin kohdallaan – Wärtsilän tekemät toimenpiteet yhtiön kannattavuuden parantamiseksi näyttävät tehoavan, kustannusinflaation taittuminen tukee jatkossa yhtiön kannattavuutta ja siten myös osakekurssia, minkä lisäksi Wärtsilä on vahvasti mukana vihreässä siirtymässä, joka hyödyttää osaketta pitemmällä aikavälillä. Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon perusteella Wärtsilän osakkeella on mahdollisuus saavuttaa pidempikestoinen vakaa kurssinousu.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy