endomines yleisöanti

Analyysi: Wärtsilän liikevaihto +30 % – inflaatio söi kannattavuuden

Analyysissa Wärtsilä. Kuvalähde: Wärtsilän mediapankki

Wärtsilän osake on laskenut reilusti vuoden 2022 aikana.Q3-tulos kertoi jälleen vahvasta tilauskertymästä ja peräti 30 prosentin liikevaihdon kasvusta. Kannattavuudessa on kuitenkin parantamisen varaa.

Julkaistu: 25.10.2022 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoitusideat tulokset Wärtsilä

Wärtsilä

Wärtsilä on Suomen teollisuusyhtiöiden aatelia. Yhtiö toimii meri- ja energiateollisuusalalla. Merenkulkualalle Wärtsilä kehittää moottoreita ja polttoainekaasun jakelujärjestelmiä. Energia-alalle Wärtsilä tarjoaa joustavia voimalaitosratkaisuja sekä perusvoiman että säätövoiman tuotantoon. Lisäksi Wärtsilällä on laaja huolto- ja varaosaverkosto. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin puolet.

Wärtsilä on kestävän kehityksen yhtiö. Wärtsilän ratkaisut auttavat merenkulkua ja energia-alaa kohti hiilineutraaliutta. Yhtiön tavoiteasema on ”Kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa”.

Wärtsilä maksimoi asiakkaidensa merenkulun alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Yhtiö keskittyy puhtaan ja joustavan energian ratkaisuihin. Energia-alalle Wärtsilällä on ohjelmistoalusta GEMS, joka on alan johtava ratkaisu ja auttaa asiakkaita optimoimaan erilaisia sähköntuotantomuotoja ja saavuttamaan edullisimmat kokonaiskustannukset

Artikkelikuvan lähde: Wärtsilän kuvapankki.

Markkina ja kasvuajurit

Siirtymä kohti hiilineutraaliutta, energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet turvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset auttavat merenkulkumarkkinoiden kysyntää. Valtioiden ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet sekä tiukkeneva sääntely-ympäristö tukevat uusiutuvan energian ratkaisujen kysyntää.

Q3/2022 – liikevaihto ja tilauskertymä vahvistuivat selvästi

Wärtsilän liikevaihto oli 1 433 M€ (analyytikoiden ennuste 1 352 M€) ja oikaistu liikevoitto 82 M€ (ennuste 91,2 M€). Liikevaihto kasvoi 30 %. Rahavirta oli vahva. Tilauskertymä oli 1 616 M€, jossa kasvu 36 % vertailukaudesta. Tilauskertymä kasvoi myös Q3:sta. Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 17 prosenttia 6 229 miljoonaan euroon.

Johdon mukaan kasvava kustannusinflaatio, vallitsevat toimitusketjujen häiriöt, tiukempi rahapolitiikka ja haastava makroympäristö lisäävät liiketoimintaympäristön turbulenssia maailmanlaajuisesti. Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia, etenkin säätövoimalaitoksista ja energian varastointijärjestelmistä. Energyn palveluliiketoiminta teki jälleen erittäin hyvän tuloksen. Myös merenkulkumarkkinoilla palveluliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Uusien alusten kysyntä on kuitenkin laimentunut vuoden mittaan, sillä monen telakan kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä ja hinnat ovat nousseet.

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan neljännellä vuosineljänneksellä heikompi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Tämä johtuu osaksi siitä, että Q4/2021 oli ennätysvahva. Kustannusinflaation odotetaan pysyvän korkeana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja Wärtsilä jatkaa hinnankorotuksia.

Taloudelliset tavoitteet

  • Vuosittainen orgaaninen kasvu 5 %
  • Liikevoittomarginaali 12 % (vuonna 2021 oikaistu liikevoittomarginaali oli 7,5 %)
  • Nettovelkaantumisaste alle 0,50
  • Vuonna 2030 Wärtsilän tavoite on olla hiilineutraali

Wärtsilän osinko

Wärtsilän tavoite on jakaa vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkona.

  • Wärtsilän vuonna 2022 maksama osinko on 0,24 € ja se maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,12 euroa irtosi 4.3.2022.
  • Wärtsilän vuonna 2021 maksama osinko oli 0,20 euroa.
  • Wärtsilän vuonna 2020 maksama osinko oli 0,48 euroa.

Wärtsilän osake

Wärtsilän osake on laskenut vuoden alusta yli 40 %. Osake sai elokuussa hieman nostetta, mutta on jälleen valunut lähelle vuoden pohjia. Odotuksista jäänyt tulos voi sysätä osaketta vielä alemmas. Osake on hinnoiteltu alemmas kuin historiassa totuttu.

Vaikka vallitsevassa markkinatilanteessa on edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Wärtsilällä on kuitenkin vahva tilauskanta, joka antaa turvaa tuleville kvartaaleille. Kustannusinflaatio on vaikuttanut kannattavuteen, mutta toisaalta se alkaa hidastaa jo asiakaskysyntää. Inflaation taittuminen olisi Wärtsilällä positiivista ja antaisi tukea osakkeelle. Yhtiö on vahvasti mukana vihreässä siirtymässä, joka hyödyttää osaketta pitemmällä aikavälillä. Seuraavat kolme kuukautta osake kuitenkin jatkanee alakuloisena ellei viitteet inflaation taittumisesta vahvistu.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun


endomines yleisöanti


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy