northcrypto

USA:han listattujen ETF:ien ostaminen edelleen bannassa

Alkuvuoden sijoittajia on puhututtanut Midif2 ja PRIIPS-asetus. Edelleenkään Finanssivalvonnan linjauksen mukaan yksityissijoittajat eivät saa ostaa USA:han listattuja ETF:iä. Kysyimme välittäjiltä päivityksen tilanteeseen.

Julkaistu: 22.03.2018 Kirjoittaja:

ETF Mifid2

Muutos pähkinänkuoressa

  • MiFID 2 = Rahoitusvälineiden markkinoita säätelevä direktiivi, joka sääntelee sijoituspalveluja, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä
  • PRIIPS-asetus = PRIIPS-asetuksessa säädetään erityisesti sijoituksista annettavista tiedoista.

MiFID 2 -sääntelyn ja PRIIPs-asetuksen soveltaminen aloitettiin tammikuun alusssa. Sijoittajat ja välittäjät hämmentyivät, kun yksityisijoittajilta kiellettiin sijoittaminen USA-ETF:iin johtuen PRIIPS-asetuksen mukaisen suomenkielisen avaintietoesitteen puuttumisesta.

Tämä on heikentänyt yksityissijoittajan sijoitusmahdollisuuksia, koska valtaosa tärkeimmistä ETF-innovaatioista tulee Yhdysvalloista. Etenkin parhaimmat temaattiset ja strategia-ETF:t ovat USA:han listattuja.

Vuoden alun jälkeen Fiva on lieventänyt tulkintaansa. Avaintietoesite voi tietyin edellytyksin olla myös englanninkielinen. Edelleenkään piensijoittajat eivät voi USA-ETF:iä ostaa, sillä ongelmana on PRIIPS-sääntelyn mukaisen avaintietoesitteen puuttuminen.

Välittäjien näkemykset

Kysyimme välittäjiltä näkemyksiä uuteen sääntelyyn. Saimme vastaukset Evliltä, LYNXiltä, Nordealta ja Nordnetiltä.

Vastaus on yksiselitteinen: yksityissijoittajat eivät voi ostaa USA-ETF:iä.

Viimeinen mohikaani on LYNX, jonka palvelussa ostaminen päättyy 23.3.2018. Hollannin viranomaiset antoivat lisäaikaa avaintietoesitteiden hankkimiseen. Yhdysvaltalaisten liikkeellelaskijoiden ETF-tuotteiden avaintietoesitteitä ei ole saatu ensimmäisen kvartaalin aikana. Tästä syystä LYNX päätti sulkea USA-listatut ETF:t kaupankäynnin kohteista.

Nordeassa ammattimaisilla sijoittajilla on mahdollisuus ostaa USA-listattuja ETF:iä. Tämä onnistuu ammattimaisille sijoittajille tarkoitetun kaupankäyntialustan tai puhelinvälityksen kautta. Ammattimaiset sijoittajat poikkeavat mm. salkun koon ja kaupankäyntimäärien perusteella yksityissijoittajista. Ammattimaisilla sijoittajilla on yksityissijoittajia heikompi sijoittajasuoja.

Eri maiden viranomaiset ovat tulkinneet PRIIPS-asetusta eri tavalla. Tanskalaiset ovat tulkinneet vapaammin. Suomen tulkinta on tiukempi. Nordnet on noudattanut Ruotsin valvovan viranomaisen ohjeistusta ja poistanut USA-listatut ETF:t valikoimista Pohjoismaissa, paitsi Norjassa, jossa sääntely tulee voimaan myöhemmin.

Suurin ongelma onkin, että jokaisen maan valvovalla viranomaisella on oma tulkinta PRIIPS-asetuksesta. PRIIPS-asetus ei itsessään kiellä yksityissijoittajia sijoittamasta ETF:iin, joista puuttuu avaintietoesite (USA-ETF:t). Asetuksen mukaan näitä ei saa yksityissijoittajille tarjota.

Välittäjät toivovat, että tulkintaa yhtenäistettäisiin. Nordean mukaan esimerkiksi Europan valvoja viranomainen ESAs (European Supervisory Authorities), voisi antaa linjauksen PRIIPS-asetuksen käytännön sovelluksesta.

Välittäjät käyvät keskustelua viranomaisten kanssa asian ratkaisemiseksi. Tavoitteena on saada USA-listatut ETF:t takaisin yksityissijoittajan ostettavaksi.

MiFID 2:n vaikutukset piensijoittajalle

PRIIPS-tuotteiden lainsäädäntö ja MiFID 2 ovat kaksi eri asiaa. Tästä syystä Lynxin mukaan MiFID 2 ei ole juurikaan vaikuttanut sijoittajiin, jotka hoitavat itse omia salkkujaan. PRIIPS-tuotteiden kohdistuva lainsäädäntö on Lynxin mukaan johtanut ylisääntelyyn, josta esimerkkinä on USA-listattujen ETF:ien ostokielto.

Yleisesti välittäjät pitävät MiFID 2 -lainsäädäntöä hyvänä asiana. Sijoittajasuoja, läpinäkyvyys ja vertailtavuus paranevat.

Vaihtoehdot USA-ETF:lle

Mitä vaihtoehtoja on yksityissijoittajalle jatkossa? EVLIltä muistutetaan, että monella rahastoyhtiöllä on USA:han sijoittavia ETF:iä, jotka ovat listattu mm. Irlantiin ja Saksaan.

Monille ETF:ille on rinnakkaislistaus Eurooppaan. Esimerkiksi iSharesilla ja Vanguardilla on suosituimmille ETF:ille eurooppalaiset versiot. Nämä pitää osata etsiä liikkeellelaskijan eurooppalaisilta verkkosivuilta. Tässä artikkeli aiheesta.

Osalla välittäjistä USA-ETF:t ovat yhä ostettavissa ammattimaiselle sijoittajalle, mutta ennen muutosta ammattimaiseksi sijoittajaksi kannattaa huolella perehtyä esimerkiksi sijoittajasuojaan ja täyttääkö ammattisijoittajan vaatimat kriteerit.

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalussa USA:han listatut ETF:t ovat mukana, koska käyttäjissä on ammattimaisia sijoittajia ja instituutioita. Mallisalkut ovat päivitetty kuitenkin markkinatilannetta vastaaviksi ja USA:han listatut ETF:t ovat korvattu vastaavilla eurooppalaisilla.

ETF-työkalusta näkee ETF:n kaupankäyntivaluutan ja verotuksellisen kotimaan ”Kustannus ja verotus” välilehdeltä. Työkalun avulla on helppo tarkastaa, onko ETF USA:han listattu vai ei.

 

Kysymyksiin vastasi apulaisjohtaja Juhana Jatila EVLIltä, maajohtaja Suvi Tuppurainen Nordnetiltä, sijoittamisen asiakaskokemusjohtaja Tanja Eronen Nordealta ja LYNXin Suomen edustaja Sam Laakso.

 

Kevät tuo piensijoittajille monipuolisia palveluita

EVLI

  • Evli Digital on ilmainen työkalu, jonka avulla voi suunnitella omiin tavoitteisiin soveltuvan sijoitussalkun tai tarkistaa millä todennäköisyydellä nykyinen salkku omat tavoitteet toteuttaa. 10 000 euron sijoituksella voi myös valita omiin tavoitteisiin sopivan kansainvälisesti hajautetun Evli Digital salkun.

LYNX

  • LYNX lanseerasi alkuvuodesta onnistuneesti uuden version LYNX Basicista sekä julkaisi ´Kurssit & Indeksit’ osion nettisivuilla josta voi nähdä yleis-, fundamentti- sekä kurssitietoja yhtiöistä Suomen ulkopuolella. Lähitulevaisuudessa julkaistaan myös Idea Center, josta voi löytää sijoitusinspiraatioita sekä konkreettisia kaupankäynti-ideoita.

NORDEA

  • Nordea on tuonut paljon ulkopuolisia rahastoja yksityissijoittajien tarjontaan, yli 400 rahastoa. Uutena palveluna tulee digitaalinen neuvoja Nora (Nordea Robo Advise), joka on tehty sijoittamisen aloittamiseen.

NORDNET

Aiheesta lisäänorthcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy