Osallistu osakeantiin!

Analyysissa BBS-Bioactive Bone Substitutesin Osakeanti 2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on oululainen First North -listan parhaiten tuottaneita yhtiöitä. Yhtiöllä on käynnissä osakeanti, joka tullaan näkemyksemme mukaan merkitsemään kokonaisuudessaan. Analyysiin lisätty video!

Julkaistu: 05.06.2020 Kirjoittaja:

analyysi BBS osakkeet

BBS Osakeanti lyhyesti

 • Merkintäaika on 2. – 18.6.2020
 • Merkintähinta on 4,20 euroa osakkeelta
 • Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 1 301 205 Yhtiön uutta osaketta
 • Osakeannilla kerättävien bruttovarojen määrä on noin 5,5 miljoonaa euroa.
 • Yhdellä osakkeella saa yhden merkintäoikeuden. Neljä merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen.
 • Antiosakkeet edustavat 20,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen, jos ne merkitään kokonaisuudessaan.
 • Huom! Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina, mikäli niitä ei käytetä merkintäaikana.

Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumuksia nykyisiltä osakkeenomistajilta ja merkintätakauksia ulkopuolisilta sijoittajilta yhteensä noin 5,0 miljoonan euron arvosta.

Yhtiö arvioi käyttävänsä Osakeannilla saatavat nettovarat (4,8 miljoonaa euroa) liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavaan käyttöpääomaan ja investointeihin sekä lainojen hoitoon ja lyhennyksiin. Toimitusjohtajan mukaan rahoitus käytetään CE-merkintähakuprosessin loppuun saattamiseen sisältäen laatujärjestelmän sertifioinnin, FDA-lupaprosessin käynnistämiseen, tuotannon aloittamiseen sekä markkinointi- ja myyntikanavien rakentamiseen.

Tutustu osakeantiin!

Yhtiö

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”) on suomalainen ortobiologiayritys, jonka ydinosaamista on helppokäyttöisten luun muodostusta ja paranemista edistävien luuimplanttien kehittäminen, kaupallistaminen ja valmistaminen. Luunkorvikkeet eli implantit on tarkoitettu erilaisten luuvaurioiden, luun paranemisongelmien ja luusairauksien hoitoon oma- ja pankkiluusiirteiden sijasta.

BBS on perustettu vuonna 2003. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq First North Growth Market Suomessa ja Nasdaq First North Growth Market Ruotsissa helmikuusta 2018 alkaen. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja henkilöstömäärä 12. Yhtiöllä on oma lääketehdasluvan saanut tuotantolaitos Reisjärvellä.

Innovaatio

BBS:n kehittämä uuden sukupolven luunkorvike, ARTEBONE® Paste, on todettu nilkan luudutuksessa yhtä hyväksi kuin vastaava omaluusiirrehoito. ARTEBONE® Paste on ruiskussa käyttövalmiina oleva leikkauksessa luun ongelma- tai murtumakohtaan injektoitava tahna. Se on suunniteltu edistämään luun paranemista luonnollisella tavalla hyödyntäen poron luusta erotettuja kasvutekijöitä ja luunmuodostuksen alustana toimivia trikalsiumfosfaatti (TCP) -rakeita.

 • Kaupallistamisen mahdollistava CE-merkintä vuoden 2020 aikana
 • ARTEBONE® vähentää kallista leikkaussaliaikaa verrattuna potilaan oman luun käyttöön.
 • Helpottaa kirurgin työtä.
 • Nopeuttaa potilaan toipumisaikaa ja alentaa hoitokustannuksia.
 • Tasalaatuinen ja turvallinen.

Markkinat

BBS:n kohdemarkkina, luunkorvikkeiden markkina, on maailmanlaajusesti noin 2,5 miljardia dollaria. Kyseessä on kasvumarkkina, jonka kasvun ajureita ovat:

 • Väestön ikääntyminen
 • Uusien leikkaustekniikoiden käyttöönotto
 • Halu välttää potilaan omaa luunsiirtoa

USA on maailman suurin ortopedisten tuotteiden markkina. BBS sai tuotepatentin USA:ssa huhtikuussa 2020.

Kilpailevat tuotteet

BBS:n ARTEBONE® -tuotteella hoidetaan luunmurtumia. Markkinoilla olevia kilpailevia ratkaisuja ovat:

 • Luusiirtona käytetettävä potilaan oma luu
 • Luovuttajilta ja luupankista saatava ihmisen luu
 • Synteettiset luunkorvikkeet
 • Muut ihmisluupohjaiset DBM-tuotteet
 • Rekombinanttikasvutekijät

Potilaan oman luun käyttö lisää leikkaussali- ja toipumisaikaa sekä komplikaatioriskiä. Luovuttajilta ja luupankista saatava toisen ihmisen luu sisältää tautiriskin ja laatu vaihtelee. Muissa synteettisissä, DBM- ja rekombinanttikasvutekijätuotteissa ongelmia ovat aiheuttaneet sivuvaikutukset ja luutumisen heikkous.

ARTEBONE®:ssä toipumusaika on nopeampi. Tuote on luonnonmukainen ja turvallinen sekä tutkitusti luutumista edistävä.

Talous

BBS on ollut tuotekehitysvaiheessa ja liikevaihdon voidaan olettaa alkavan Sijoittaja.fi:n näkemyksen mukaan vuonna 2021. Yhtiön oma pääoma ja likviditeetti vahvistuvat merkittävästi osakeannilla kerätyillä varoilla.

Miksi sijoittaa BBS:ään?

Sijoittaja.fi:n näkemyksen ja aiemman listautumisesitteen mukaan tärkeimmät syyt sijoittaa BBS:ään ovat:

 • BBS on suomalainen terveysteknologiayritys, joita pörssissä on vähän.
 • Suuri kasvumarkkina, arviolta noin 2,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria
 • Erinomainen tuote ARTEBONE®
  • Selvät kilpailuedut
  • Kustannustehokas
  • Vahvuus todennettu tieteellisissä ja viranomaisten vaatimissa tutkimuksissa ja kokeissa
 • Yhtiöllä on vahva patenttisalkku.
 • BBS:llä on oma tuotantolaitos.
  • Oma tuotantolaitos nostaa yhtiön arvoa ja mahdollistaa tuotantovaiheessa korkean kannattavuuden

Sijoittaja.fi:n näkemys

Lyhyellä aikavälillä koronapandemia todennäköisesti siirtää kiireettömiä ortopedisia leikkaushoitoja, mutta samalla hoitojen kustannustehokkuuden merkitys kasvaa. Pandemialla ei ole tällä hetkellä merkitystä BBS:lle, sillä ARTEBONE®-tuote ei ole markkinoilla. Jatkossa merkitys voi olla positiivinen ARTEBONE®-tuotteen kustannussäästöjen ansiosta. Pandemian pitkittymisellä voi olla negatiivinen vaikutus BBS:lle.

Yhtiön realistinen aikataulu ARTEBONE®-tuotteen CE-merkinnälle ja laatujärjestelmäsertifikaatin hyväksynnälle on vuoden 2021 alku. Liikevaihtoa voi alkaa kertyä tämän jälkeen eli vuonna 2021.

ARTEBONE®-tuotteen hinta asettuu antiesitteen mukaan 1300-2500 euron tasolle. Yhtiön oma tuotantolaitos pystyy arviomme mukaan valmistamaan noin 25 000 implanttia vuodessa.

Tuotteella on korkea myyntikate. Arviomme mukaan yli 80 %. Siten yhtiöllä on mahdollisuudet toimialalle tyypillisiin korkeisiin ROE-% ja EBIT-% kannattavuuksiin.

BBS:n markkina-arvo osakeannin jälkeen on käyttäen 7,20 euron osakehintaa ja 6 506 025 osakemäärää on 46,8 miljoonaa euroa. Mielestämme arvostustaso on kohtuullinen huomioiden yhtiöön ja omaan tuotantolaitokseen tehdyt investoinnit, yli 20 vuoden tutkimus- ja kehitystyö, viime aikoina vahvistuneen patenttisalkun sekä markkinapotentiaalin.

Pidämme myös edelleen mahdollisena, että yhtiöstä tehdään ostotarjous ennen kuin tuote lyö kaupallisesti läpi. Näkemyksemme mukaan suuremmalla terveysteknologia-alan yrityksellä, jolla on valmiit jakeluverkostot, on mahdollisuudet nopeampaan liikevaihdon generoimiseen ARTEBONE®-tuotteella. Koska yhtiölle ei vielä ole liikevaihtoa, eikä tuote ole kaupallisesti markkinoilla, liittyy sijoitukseen huomattava riski. Sijoittajan tulee perehtyä markkinointi- ja listautumisesitteessä kuvattuihin mahdollisiin riskeihin ennen sijoituspäätöstä.

Merkintäsitoumuksista ja -takauksista johtuen ennakoimme, että anti tullaan merkitsemään yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Tämä edesauttaa yhtiön kaupallistamissuunnitelmissa ja sillä on positiivinen vaikutus yhtiön arvon kehitykseen.

Tutustu osakeantiin!

Analyysi tehty yhteistyössä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n kanssa. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sijoittaja.fi:n perustajayrittäjä Timo Heikkilä on ollut BBS:n hallituksessa vuodesta 2015 vuoden 2017 yhtiökokoukseen asti.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy