Muutoksia Strategiamestari-mallisalkussa per 5.1.2017

Päivitämme Strategiamestari-mallisalkkumme sisältöä vastaamaan nykyisen sijoitusympäristön aiheuttamiin haasteisiin (per 5.1.2017). Mallisalkku on historiassa voittanut vertailuindeksin. Strategiamestari on rakennettu ETF-rahastoilla. Perustelemme artikkelissa muutoksia sekä kerromme salkun ETF:ien sijoituskohteista ja ominaisuuksista.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Päivitämme Strategiamestari-mallisalkkumme sisältöä vastaamaan nykyisen sijoitusympäristön aiheuttamiin haasteisiin (per 5.1.2017). Mallisalkku on historiassa voittanut vertailuindeksin. Strategiamestari on rakennettu ETF-rahastoilla. Perustelemme artikkelissa muutoksia sekä kerromme salkun ETF:ien sijoituskohteista ja ominaisuuksista.

Mallisalkkua pääset tarkastelemaan tästä

Vertailuindeksiä parempi tuotto

Strategiamestari on kolmen vuoden live-seurannan aikana tuottanut 5 %-yksikköä vertailuindeksiä paremmin. Vuonna 2016 Strategiamestari tuotti 8,6 % ja vertailuindeksi 9,1 %. Vastaavan riskitason Suomen suosituimmat 50/50-varainhoitorahastot tuottivat 4,8 % vuonna 2016. Strategiamestari kärsi loppuvuonna Trumpin valinnan vaikutuksista markkinaympäristöön. Tästä syystä teimme nyt perusteellisen salkkutarkastelun ja muutimme Strategiamestarin sisältöä ja painoja.

20170102-strategiamestari-tuottokehitys

Strategiamestari on rakennettu strategia- eli smart beta -ETF:illä

ETF on pörssinoteerattu rahasto. Strategia-ETF eli smart beta -ETF on pörssinoteerattu rahasto, joka tavoittelee markkinoita parempaa tuottoa ja/tai pienempää riskiä. Strategia-ETF:llä on systemaattinen sijoitustyyli/-strategia, jonka perusteella sijoituskohteet valitaan. Sijoituskohteiden painotuksen perustana ei ole markkina-arvo, kuten on perinteisissä indekseissä ja niitä seuraavissa ETF:issä. Smart beta -ETF:t ovat kasvattaneet suosiota ja niihin sijoitetut varat ovat moninkertaistuneet Euroopassa vuoden 2014 alusta.

Osa smart beta -ETF:istä huolehtii maantieteellisestä ja sektorikohtaisesta painotuksesta ja muuttaa niitä markkinatilanteen mukaan. Sijoittajan ei tällöin tarvitse itse pohtia, mihin päin maailmaa tai sektoreita sijoitukset tulisi nyt kohdentaa. Sijoittajan tehtäväksi jää valita itselleen sopivalla sijoitustyylillä sijoittavat strategia-ETF:t. Lue tästä lisää tunnetuimmista sijoitustyyleistä.

Muuttunut markkinaympäristö edellyttää muutoksia Strategiamestari-mallisalkkuun

Teemme salkkuumme muutoksia vastaamaan käsityksiämme tämän hetken markkinatilanteesta. Lisäksi maantieteellisten painotusten suhteen teemme jonkin verran aktiivisia päätöksiä, jotka pohjautuvat lähinnä pitkän ajan rakenteelliseen tuotto-odotukseen.

Allokaatiotasolla pelkästään osakkeisiin ja korkoihin sijoittavat salkut vaikuttavat tässä markkinatilanteessa haavoittuvilta ja sijoittajien kannattaa etsiä tuoton ja riskin lähteitä myös perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelta. Hyödynnämme Strategiamestari-mallisalkussa maltillisesti myös vaihtoehtoisia omaisuusluokkia tasaamaan salkun tuottokehitystä.

Osakesijoitukset

Osakemarkkinat ovat nousseet melko suoraviivaisesti vuoden 2009 keväästä asti. Uskomme, että olemme väistämättä osakemarkkinoiden poikkeuksellisen pitkän noususyklin loppupuolella, vaikka talouskehitys on ollut vaisua. Viime aikoina talouskasvuennusteet ovat piristyneet, joten nousun jatkumisen loppumiselle ei ole vielä nähtävissä erityisiä syitä. On mahdollista, että osakemarkkinoidenkin nousuu jatkuu vielä jopa vuosia.

Korkomarkkinoiden tilanne on haastava ja  pidämme mahdollisena, että rahavirrat hakeutuvat edelleen osakkeisiin.

Suosittelemme aktiivisia sijoittajia tarkkailemaan Markkinaympäristö-osiostamme löytyviä riski-indikaattoreita lyhytaikaisten allokaatiopäätösten apuvälineinä. Tällä hetkellä riskit ovat laskussa, mikä suosii osakkeita.

Toinen seurattava tekijä on pörssiyritysten tuloskehitys. Tulokset ovat maailmanlaajuisesti polkeneet paikallaan jo usean vuoden ajan yhtiöiden kasvun ollessa vaatimatonta. Analyytikoiden tulosennusteet ovat nyt kääntyneet nousuun. Pörssiyritysten tehtäväksi jää lunastaa odotukset. Tuloskehitystä voi seurata Markkinakatsaus: mistä tuottoa? -katsauksesta sekä Sijoittaja.fi:n tulosseurannasta.

Nostamme arvoyhtiöiden ja kehittyvien markkinoiden painoa

Osakemarkkinoiden perinteinen syklikello on rikki johtuen markkinatilanteesta, jolle ei löydy historiasta vertailukohtaa. Tässä vaiheessa osakemarkkinasykliä kannattaisi tyypillisesti painottaa laatuyhtiöitä ja kasvuyhtiöitä, mutta etenkin laatuyhtiöt ovat tuottaneet poikkeuksellisen hyvin ja arvostustasot ovat korkealla. Myös talouskasvu- ja inflaatio-odotukset ovat voimakkaassa nousussa, mikä ei istu syklikelloon.

Korvaamme Strategiamestari-mallisalkussa globaalit laatuyhtiöt laajemmalla monifaktoristrategialla. Niin ikään pienennämme alhaiseen volatiliteettiin keskittyneiden strategioiden painoa niiden poikkeuksellisen hyvän tuoton ja historiallisesti tarkasteltuna korkealta vaikuttavien arvostustasojen johdosta.

Nostamme sekä arvo-osakkeiden että kehittyvien markkinoiden painoa. Arvo-osakkeilla on takana kymmenen vuoden heikko tuottokehitys, mutta suunta on kääntynyt nousuun. Uskomme, että arvoyhtiöiden hyvä momentti jatkuu piristyvän talous- ja inflaationäkymien johdosta. Arvoyhtiöt ovat tyypillisesti suhdanneherkkiä. Arvostrategioiden suhteellinen menestys verrattuna maailman osakkeisiin on usein seurannut korkotason muutoksia. Korkojen nousu kertoo piristyvästä talouskasvusta ja arvo-osakkeet menestyvät tällöin markkinaindeksiä paremmin. Lisäksi arvo-osakkeet vaikuttavat historiallisesti edullisilta. Arvoyhtiöt ovat syklisiä ja siten riskisiä. Arvostrategioiden suurin riski onkin talousodotusten heikentyminen.

Alla olevassa kuvassa on esitetty eri sijoitustyylien suhteellisten tuottojen kehitys verrattuna maailman osakkeisiin (MSCI World). Laatuosakkeet ovat olleet pitkässä juoksussa ylivoimaisia tuottaen noin 1,36 kertaa maailman osakemarkkinoiden verran. Arvostrategialle tarkastelujakso on puolestaan ollut poikkeuksellisen heikko ja ne ovat tuottaneet selvästi maailman osakemarkkinoita heikommin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vastaava tilanne oli 2000 -luvun alkupuoli oli arvo-osakkeille teknokuplan jälkeen poikkeuksellisen hyvää aikaa ja niiden arvostustasot nousivatkin historiallisesti korkeiksi.

sijoitusstrategioiden tuottoja

Sijoitustyylien suhteellisilla arvostustasoilla on myös havaittu olevan hieman vaikutusta odotettuihin tuottoihin. Havainnot tosin vaihtelevat suuresti eri sijoitustyyleissä: esimerkiksi arvosijoitusstrategioilla suhteellisella historiallisella arvostustasolla on havaittu olevan selvä yhteys tuleviin tuottoihin. Laadulla/kannattavuudella ja minimivolatiliteetilla yhteyttä ei ole juurikaan havaittu. Alla oleva taulukko kertoo karkeasti eri sijoitustyylien suhteellisista arvostuksista. Edellä esitettyyn perustuen arvostrategia sijoitustyylinä vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevalta myös sen edullisuuden takia.

sijoitustyylien-arvostus

Lähde: Investment Intelligence Oy, Northern Trust.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Yhdysvaltojen valtionlainojen tuottovaateen (10v.) kehitys (vihreä käyrä) ja verrattu sitä arvosijoitusstrategian (MSCI Value -indeksi) ja maailman osakkeiden (MSCI World -indeksi) suhteelliseen kehitykseen. Yleensä arvosijoitusstrategiat kehittyvät suhteessa hyvin korkojen nousuperiodien aikana.

Arvostrategioiden suhteellinen kehitys korreloi usein korkotasojen kanssa

Lähde: Investment Intelligence Oy, Bloomberg.

Kehittyvät markkinat houkuttelevat

Kehittyvillä markkinoilla näemme puolestaan rakenteellista nousuvaraa tämän vuosikymmenen heikon tuottoperiodin ja fundamentaalisesti alhaisiksi painuneiden arvostustasojen jälkeen. Kehittyvien markkinoiden suurin riski on kiristyvä kauppapolitiikka Donald Trumpin valinnan jälkeen, mikä saattaa edelleen pitää sijoittajat varovaisina kehittyviä markkinoita kohtaan. Trumpin politiikan vaikutuksia kehittyville markkinoille on syytä seurata.

Strategiamestariin tehtävät muutokset (vain jäsenille)

jasensisalto_kirjaudu

Seuraa mallisalkkuja

Jättämällä yhteystiedot saat sähköpostin, kun Strategiamestari-salkussa tai muissa Sijoittaja.fi:n mallisalkuissa tapahtuu muutoksia.

[contact-form-7 id=”49394″ title=”Seuraa Sijoittaja.fi:n -mallisalkkuja”]

Huom! Artikkelissa esitetyt tunnusluvut on otettu liikkeeseenlaskijoiden kotisivuilta ja/tai laskettu itse tämän artikkelin päivityspäivänä. Sijoittaja.fi eikä Investment Intelligence Oy ota vastuuta niiden oikeellisuudesta ja sijoittajan tulee itse ne tarkastaa.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysissa Nordnetin Sijoitusvakuutus
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen tammikuu – vuosi alkanut salkkujen nousussa
Tekoälyn ja robotiikan integraatio – megatrendi, jota sijoittaja ei voi sivuuttaa
Sijoittajan valinnat