Analyysi: Lamor odottaa kasvua epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Lamor Corporation onnistui kasvattamaan tulostaan selvästi. Koko vuoden osalta tulos jäi kuitenkin hieman yhtiön tavoitteista sekä vertailuvuodesta. Vuodelle 2024 Lamor odottaa liikevaihdon olevan vähintään edellisvuoden tasolla, vaikka kiristynyt geopoliittinen tilanne varjostaa liiketoimintaa.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Lamor Corporation onnistui kasvattamaan tulostaan selvästi. Koko vuoden osalta tulos jäi kuitenkin hieman yhtiön tavoitteista sekä vertailuvuodesta. Vuodelle 2024 Lamor odottaa liikevaihdon olevan vähintään edellisvuoden tasolla, vaikka kiristynyt geopoliittinen tilanne varjostaa liiketoimintaa.

Lamorin neljännen neljänneksen tulos

Lamor Corporationin liikevaihto oli 34,8 M€ (ennuste 34,0 M€) ja oikaistu liiketulos oli 4,0 M€ (ennuste 4,0 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Lamorin liikevaihto kasvoi 24,3 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua kertyi 29,9 %. Liikevaihtoa kerryttivät edelleen erityisesti Kuwaitin sekä Bangladeshin projektit. Vuoden loppu oli Lamorin mukaan ennakoidusti vilkas pienempien laitetoimitusprojektien osalta. Lisäksi Ecuadorissa marraskuun lopussa tapahtuneen öljyvahingon puhdistusprojekti vahvisti viimeistä vuosineljännestä.

Vertailukautta huomattavasti korkeampi liikevaihto sekä projektien hyvä kannattavuuskehitys tukivat Lamorin oikaistua liiketulosta, joka kasvoi yli 200 prosenttia vertailukauden 1,2 miljoonasta eurosta. Oikaistu liiketulos vastasi 11,6 % liikevaihdosta (4,5 %). Katsauskaudella Lamor teki 0,8 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset Kazakstanin operaatioihin liittyen. Kulut on esitetty erässä Liiketoiminnan muut kulut ja sisällytetty kertaluonteisiin eriin.

Neljännen neljänneksen aikana saatujen uusien tilausten arvo oli 10,0 miljoonaa euroa (11,4) mikä on 12,4 % vähemmän kuin vertailukaudella. Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 7,5 %. Tilauskannan kehitykseen vaikutti koko vuoden ajan se, että asiakkaiden tarjousprosessien käynnistyminen sekä käynnissä oleviin tarjouksiin liittyvä päätöksenteko viivästyivät merkittävästi. Lamor ei myöskään voittanut suuria kilpailutuksia vuoden aikana. Vuoden 2023 lopussa yhtiön tilauskanta oli 124,2 miljoonaa euroa (203,1).

Vuoden 2024 liikevaihto vuoden 2023 tasolla

Vuodelle 2024 Lamor arvioi sen liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2023 tasolla. Yhtiö ei anna kannattavuusohjausta epävarmasta markkinatilanteesta sekä suurten tarjouskilpailujen aikataulun liittyvästä epävarmuudesta johtuen. Lamorin hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2023 jaeta osinkoa.

Osake haki suuntaa tulosjulkistuksen jälkeen

Tilinpäätöstiedotteen jälkeen pörssin auettua Lamor Corporationin osake haki suuntaa. Osakekurssi avasi vahvasti laskuun, mutta se kääntyi melko nopeasti ja nousi takaisin edellisen päivän päätöskurssin tasolle. Päivän mittaan kurssi jatkoi maltillisessa nousussa.

Sijoittajan näkökulma

Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulos on hyvä osoitus siitä, että Lamor kykenee kannattavaan kasvuun. Neljännen neljänneksen tulosta tuki Ecuadorissa marraskuun lopussa tapahtunut öljyvahinko, jonka puhdistamisesta Lamor sai sopimuksen. Vahinko oli kuitenkin verrattain pieni, ja sen puhdistustyö saatiin päätökseen tammikuun 2024 aikana, eli sen positiivinen taloudellinen vaikutus näkyy vain Q4/2023 ja Q1/2024 tuloksissa. Vastaavasti taas geopoliittisen tilanteen kiristyminen useassa Etelä-Amerikan maassa on vaikuttanut varsin merkittävästi Lamorin tilauskannan kehittymiseen kilpailutusten ja hankepäätösten lykkääntyessä.

Maailman geopoliittinen tilanne on tällä hetkellä huolestuttavan epätasapainoinen, ja Lamorin toimitusjohtaja Johan Grön nimesikin sen tulosjulkaisun sijoittajatilaisuudessa yhtiön suurimmaksi riskiksi vuonna 2024. Epävarmuus on esimerkiksi kasvanut Lähi-idässä ja Punaisenmeren alueella, missä Lamor on tehnyt merkittäviä panostuksia juuri Punaisenmeren ympäristönsuojeluhankkeeseen. Tilanteen eskaloituminen alueella entisestään voisi esimerkiksi heikentää kriittisesti vuoden 2024 puolivälissä päättyvän valmiuspalveluprojektin jatkosopimuksen mahdollisuutta.

Niin karulta kuin se kuulostaakin, voi Lamor myös hyötyä suurimmasta riskistään. Kuten toimitusjohtaja Grön ilmaisi sijoittajatilaisuudessa, nostavat konfliktit todennäköisyyksiä ympäristökatastrofeille. Hyvänä esimerkkinä on Lamorin liikevaihdon kehitystä kannatellut Kuwaitin maanpuhdistushanke, jonka juurisyy löytyy Irakin sodasta. Tilinpäätöstiedotteessaan Lamor niin ikään mainitsee konfliktien ja yleisen turvallisuustilanteen heikkenemisen nostavan merkittävästi esimerkiksi öljyvahinkojen riskiä Punaisella merellä, mikä taas kasvattaa Lamorin tarjoamien öljyntorjunnan valmiuspalveluprojektien kysyntää.

Liiketoiminnan ollessa näin herkkää vallitsevalle geopoliittiselle tilanteelle sekä ennalta-arvaamattomille tilanteille, on ymmärrettävää, ettei Lamor anna ohjausta sen vuoden 2024 kannattavuudelle, vaikka tämä saattaakin herättää hieman epävarmuutta sijoittajissa. Liikevaihdolle puolestaan annettu ohjaus oli positiivissävytteinen. Vaikka vuoden 2023 liikevaihto jäi yhtiön omasta tavoitetasosta, oli muutos edellisvuoteen vain neljä prosenttia pienempi. Tilinpäätöksen jälkeisessä sijoittajatilaisuudessa Lamorin johto vaikutti kuitenkin todella luottavaiselta, että ohjauksen mukainen liikevaihto saavutetaan. Johto muun muassa painotti, ettei Lamor ole menettänyt yhtään tilauskannan kehitykseen vaikuttanutta kilpailutusta, vaan ne ovat vain viivästyneet.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: UPM-Kymmenen lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat