New call-to-action

Uusi mielenkiintoinen Cleantech-osake Helsingin pörssiin

Helsingin pörssi on saamassa loppuvuodesta uuden mielenkiintoisen Cleantech-yhtiön yritysjärjestelyn kautta, kun Savosolar yhdistyy kahden listaamattoman yhtiön kanssa. Mistä yritysjärjestelyssä on kyse, ja miltä se vaikuttaa Sijoittajan näkökulmasta?

Julkaistu: 02.09.2022 Kirjoittaja:

Cleantech megatrendit osakkeet Savosolar sijoitusideat

Savosolarin yrityskauppa luo uuden mielenkiintoisen Cleantech-yhtiön

Cleantech on yksi sijoittamisen tärkeimmistä megatrendeistä, ja ala käy tällä hetkellä todella kuumana. Myös Helsingin pörssi on saamassa näillä näkymin marraskuun lopussa uuden mielenkiintoisen Cleantech-yhtiön listoilleen. Kyse ei ole kuitenkaan uudesta listautujasta saatikka uudesta yhtiöstä, vaan mielenkiintoisesta yrityskaupasta. Savosolar Oyj ostaa kaksi yhtiötä VG-Shipping Oy:ltä osakevaihdolla. Yrityskaupan myötä pitkää tappiota tehnyt Savosolar kasvattaa liiketoimintaansa ja saa vahvistettua taloudellista pohjaansa, mikä luo yhtiölle potentiaalin kääntää tuloskehityksensä suunta.

Mistä yritysjärjestelyssä on kyse?

Savosolar Oyj on mikkeliläinen, Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Tukholmassa ja Helsingissä listattu osakeyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Järjestelmät perustuvat Savosolarin kehittämiin erittäin tehokkaisiin aurinkolämpökeräimiin, joiden ytimenä on Savosolarin omat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Yhtiön mukaan tämä johtava teknologia auttaa Savosolarin asiakkaita globaalisti tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa. Yhtiön johdon saatavilla olevan tiedon mukaan Savosolarin keräimet ovat maailman tehokkaimpia suuria aurinkolämpökeräimiä.

Savosolar ilmoitti 29.8.2022 ehdollisesta osakevaihtosopimuksesta, jolla se ostaa VG-Shipping Oy:ltä merilogistiikkayhtiö Meriaura Oy:n ja biopolttoaineiden valmistaja ja markkinoija VG EcoFuel Oy:n liiketoiminnan. Meriaura Oy on kestävää kehitystä tukevaan merikuljetukseen keskittyvä varustamo, joka operoi ja omistaa laivoja. Merikuljetuksissa yhtiö on keskittynyt uusiutuvia energiamuotoja ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja tukeviin rahteihin. Meriauran omistaa kokonaan holding-yhtiö VG-Shipping Oy, jolla ei ole muuta varsinaista liiketoimintaa. VG EcoFuel puolestaan valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä öljyistä omistamallaan jalostuslaitoksella Uudessakaupungissa. VG EcoFuelin liiketoiminta on ennen yritysjärjestelyn toteutusta tarkoitus siirtää Meriaura Oy:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Biolaite Oy:lle, jonka nimi vaihtuu VG EcoFuel Oy:ksi.

Savosolarin nykyisten omistajien osuus uudesta yhtiöstä 30 %

Yritysjärjestely toteutetaan järjestämällä suunnattu osakeanti Meriaura Oy:n koko osakekannan omistavalle VG-Shipping Oy:lle. Savosolarin osakkeenomistajien osuus tulee olemaan 30 prosenttia ja VG-Shippingin osuus 70 prosenttia Savosolarin osakkeista. VG-Shippingistä tulee yhdistymisen jälkeen uuden Savosolar-konsernin enemmistöomistaja. Savosolar Oyj:n on tarkoitus jatkaa listautuneena First North Growth -markkinapaikalla sekä Tukholmassa että Helsingissä. Yhtiön liiketoiminta muuttuu suunnitellun yritysjärjestelyn myötä merkittävästi, minkä takia ’uudelta’ yhtiöltä vaaditaan uusi listautumisprosessi Nasdaq First North Growth –markkinapaikalla, jossa Nasdaqin on ensin hyväksyttävä uuden yhtiön listautuminen. Mikäli yritysjärjestely ei kohtaa vastoinkäymisiä, on sen täytäntöönpano tapahtuva sopimuksen mukaan 30.11.2022 mennessä, jolloin myös suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet on suunniteltu otettavan kaupankäynnin kohteeksi First North Growth –markkinapaikalla.

Yritysjärjestelyllä pyritään laajentamaan Savosolarin Cleantech-liiketoimintaa, sekä lujittamaan sen taloudellista tilannetta

Savosolarin tiedotteen mukaan, se, Meriaura ja VG EcoFuel pystyvät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan tarjonnan vajetta. Yhdistymisen on määrä nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa. Vielä kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan laajentamista enemmän yritysjärjestelyllä pyritään vahvistamaan merkittävästi konsernin omaa pääomaa ja kassavirtaa.

Savosolarin matka pörssilistattuna yhtiönä ei ole kirkaimmasta päästä – päinvastoin. Yhtiö listautui Nasdaq First North Growth Helsinki ja Tukholma -markkinapaikoille vuonna 2015, eikä ole listautumisensa jälkeen raportoinut yhtäkään tuloksellista tilikautta. Vaikka Savosolar on onnistunut kasvamaan melko hyvää vauhtia, ovat tappiot toisensa perään antaneet kyytiä yhtiön osakkeelle, joka on painunut lähes nollille. Osakekurssia ovat laimentaneet myös Savosolarin vuotuiset osakeannit vuodesta 2017 lähtien. Vuoden 2015 osakkeen noin parinkymmenen euron hinnasta on tänä päivänä jäljellä vain 0,08 euroa.

Savosolarin kurssikehitys listautumisen jälkeen. Kuvaajassa hinta-akseli laskee osakkeen historiallisen hinnan huomioiden osakeanneissa jaetut uudet osakkeet. Tämän takia yhden osakkeen hinta vuosina 2015-2018 näyttää huomattavasti suuremmalta, kuin se todellisuudessa oli.

VG Shipping Oy:n yhtiöiden tuloskehitys on jo huomattavasti lupaavampaa. Meriaura Oy operoi 16 aluksen laivastoa, josta yhtiö omistaa itse viisi alusta. Meriauran liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla oli 33,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 148. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia. VG EcoFuelin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 0,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 30 prosenttia. Liikevoitto oli 0,02 miljoonaa euroa. Kuten Savosolarin tiedotteesta ilmenee, saa yhtiö VG-Shippingistä pitkäaikaisen ja sitoutuneen ankkuriomistajan, jolla on vahvat näytöt liiketoiminnan menestyksellisestä kehittämisestä merilogistiikassa sekä uusiutuvan energian tuotannossa ja sen hyödyntämisessä. Uuden omistajan on ajateltu tuovan lisää vakautta ja ennustettavuutta yhdistyvän konsernin liiketoimintaan sekä parantavan edellytyksiä tuleville investoinneille, pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle ja arvonluonnille. Tämän lisäksi merilogistiikka-liiketoiminta tuo tiedotteen mukaan Savosolar-konsernille kassavirtaa, joka vahvistaa tasetta sekä mahdollistaa uudet investoinnit ja nopeamman kasvun puhtaan energian liiketoiminnoissa.

Sijoittajan näkökulma

Savosolar Oyj:n ja VG Shipping Oy:n yritysjärjestely luo uuden, mielenkiintoisen Savosolarin. Järjestely vaikuttaa Savosolarin osalta kannattavalta, ottaen huomioon yhtiöiden aikasemmat taloudelliset tilanteet. Cleantech yhtiönä Savosolarin liiketoiminta on megatrendien tukemaa, mutta selvästi yhtiön taloudellinen pohja ei ole kestänyt kasvun luomaa painetta. Uuden omistajan, liiketoiminta-alueen sekä vahvemman pääomarakenteen myötä Savosolarilla on mahdollisuus kasvattaa toimintaansa pienemmillä tappioilla.

Markkinoilla Savosolarin yhdistymisuutinen otettiin positiivisesti vastaan. Osakekurssi on kaksinkertaistunut elokuun tasoista. Vielä on liian aikaista arvioida, mikä olisi oikea kurssitaso kokonaisuudelle. Asia selviytyy listautumisesitteiden tietojen pohjalta. Tilannetta kannattaa seurata. Etenkin nyt energiakriisin markkinatilanteessa, jossa uusiutuvan energian osakkeet ovat kuumia.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy