Northcrypto

Analyysi: Sijoittajat toiveikkaina LeadDeskin osakkeen suhteen

LeadDesk

Sijoittajat reagoivat maltillisen positiivisesti LeadDeskin julkaisemaan H2-tulokseen. Lue yhtiöanalyysi ja tutustu yhtiön tuoreimpaan tulokseen.

Julkaistu: 23.02.2023 Kirjoittaja:

osakkeet sijoittaminen sijoitusideat

Pohjoismaiden johtava SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittaja

LeadDesk on First North -listan kasvuyhtiö ja Pohjois-Euroopan johtavia Software as a Service -pohjaisten contact center -ohjelmistojen tarjoajia. LeadDesk-pilvipalvelu on tarkoitettu suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. Yhtiö on laajentanut liiketoimintaa Suomen ulkopuolelle, ja yli puolet yhtiön liikevaihdosta tulee ulkomailta. Yhtiön ohjelmistoja käyttää yli 1000 asiakasorganisaatiota yli 34 maassa. Yhtiö listautui First North -listalle vuonna 2019.

Liiketoiminta

LeadDeskin liiketoimintaa tukee vahvasti pilvipohjaisten ohjelmistojen kasvavan kysynnän megatrendit. Yhtiön liiketoimintamalli perustuu pitkäaikaisiin ja jatkuvalaskutteisiin sopimuksiin, mikä mahdollistaa vakaan ja ennustettavan liikevaihdon. SaaS-mallin ansiosta LeadDesk-pilvipalvelu skaalautuu tehokkaasti suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin eri kokoisille asiakkaille, myös uusilla markkinoilla. LeadDesk on kasvuyhtiö, joka pyrkii kasvamaan sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Kuvan lähde: LeadDesk

Kilpailuetu

LeadDesk pyrkii tukemaan sen kasvutavoitteita vahvojen kilpailuetujen avulla. Näitä kilpailuetuja ovat yhtiön mukaan:

  • LeadDesk-ohjelmiston nopea, helppo ja kustannustehokas käyttöönotto
  • Tehokas skaalautuvuus ja kilpailukyky
  • Kilpailukykyinen hinnoittelumalli
  • LeadDesk-ohjelmiston ketterä taipuminen paikallisiin vaatimuksiin

Markkinaympäristö

LeadDesk toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Pilvipohjaisten ohjelmistopalveluiden markkina on laajentunut ja kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja kasvun odotetaan jatkuvan sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Kasvua tukee perinteisten ohjelmistolisenssipohjaisiin järjestelmiin tukeutuvien työpisteiden määrän odotettu kääntyminen laskuun.

Yhtiö arvioi, etteivät perinteisten lisenssipohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittajat enää pysty tehokkaasti kilpailemaan markkinoilla olevien edistyksellisten pilvipohjaisten järjestelmien toimittajien kanssa. Kilpailun odotetaan kiristyvän entisestään, kun asiakkuudenhallintajärjestelmien tarjoajat tulevat voimakkaammin contact center -ohjelmistomarkkinalle kilpailemaan pilvipohjaisten ohjelmistojen kanssa.

Tutkimuslaitos Frost&Sullivan kertoo raportissaan Euroopan Contact Center as a Service (CCaaS) -markkinan olleen vuonna 2020 liikevaihdolla mitattuna 920,1 miljoonaa euroa. Frost&Sullivan odottaa Euroopan CCaaS-markkinoiden jatkavan kasvuaan keskimäärin 17,2 % vuositahtia vuoteen 2026 asti, jolloin markkinoiden koko olisi noin 2,38 miljardia euroa. Raportin mukaan Pohjoismaissa on odotettavissa hitainta kasvua, sillä siellä markkina on eniten maturoitunut ja lähes koko toimiala on jo siirtynyt pilvipalveluihin.

Strategia

LeadDeskin tavoitteena on pyrkiä kasvattamaan yhtiön markkinaosuutta voimakkaasti sen nykyisillä markkina-alueilla, mutta myös laajentumaan uusille markkina-alueille Euroopassa, sekä orgaanisesti että yritysostoin. Yksi keskeinen osa yhtiön kasvustrategiaa on jatkuvalaskutteisten sopimusten ylläpitäminen ja näiden sopimusten kasvattaminen.

Taloudelliset tavoitteet

LeadDeskin taloudellisena tavoitteena on ylläpitää vahvaa kasvua ja sekä jatkaa kannattavaa liiketoimintaa. Yhtiö kertoo sen pitkän aikavälin tavoitteeksi saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto ja parantaa yhtiön kannattavuutta yli 20 prosenttiin käyttökatemarginaalilla mitattuna. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 28,1 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 11,8 prosenttia.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

LeadDesk näkee makrotalouden epävarmuuden voivan vaikuttaa yhtiön taloudellisiin näkymiin. Talouskasvun hidastuminen saattaa heikentää tuotteen kysyntää ja inflaation kasvu muodostaa kustannuspaineita. Korkojen nousu ja osakemarkkinoiden heilunta osaltaan kasvattaa lainakustannuksia ja voi vaikeuttaa uuden rahoituksen saantia. Lisäksi yhtiöllä on merkittävää liiketoimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja kyseisten maiden valuuttojen heikentyminen suhteessa euroon voisi heikentää yhtiön eurossa laskettua liikevaihdon kasvua.

LeadDeskin mukaan yhtiön energia-alan loppuasiakkaat saattavat vähentää LeadDesk-järjestelmän käyttöä erityisesti kaasumarkkinan epävarmuuden jatkuessa. Euroopassa vauhdikkaasti kehittyvä tietosuoja- ja viestintäsääntely saattavat osaltaan tuoda odottamattomia riskejä LeadDeskin toimintaympäristöön. Lisäksi markkinamurroksessa joillakin markkinoilla voidaan nähdä lyhytaikaista aggressiivista hintakilpailua. Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvien riskien nähdään edelleen olevan yksi merkittävimmistä konsernin liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä.

LeadDeskin osake

LeadDeskin osake on laskenut selvästi 35 euron huippulukemista, jonka se saavutti vuoden 2020 lopussa. Trendi kääntyi takaisin positiiviseen suuntaan Q3-tulosjulkistuksen jälkeen. Myös 23.2. julkaistu 2022 tilinpäätös otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan.

Lähde: TradingView

Analyysissa H2-tulos

H2/2022 LeadDeskin liikevaihto oli 7,0 M€ (ennuste 7,0 M€) ja käyttökate 1,95 M€ (vertailukausi 1,19 M€). Vuoden 2022 jälkimmäinen puolisko oli LeadDeskille menestyksekäs ja enterprise-liiketoiminta eli suurasiakkaiden kanssa tehtävä liiketoiminta kasvoi hyvin erityisesti Suomessa ja Norjassa. Aiemmin julkaistut enterprise-asiakkuuksien käyttöönottoprojektit ovat päättyneet ja enterprise-asiakkuudet tuottivat neljännellä kvartaalilla 43 % koko yhtiön liikevaihdosta. Vuoden 2022 toisella puoliskolla yhtiön liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vertailukaudesta.

Vuoden 2022 toisella kvartaalilla kasvua hidastanut energiasektorin asiakkaiden tilanteesta johtuneet haasteet ovat nyt tasoittuneet, ja yhtiö kertoo myös saaneensa Espanjan markkinalla yhä vahvemman jalansijan. Vuoden toisella puoliskolla LeadDesk kiinnitti erityistä huomiota kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin, ja yhtiön käyttökateprosentti kasvoi toisella vuosipuoliskolla 14 prosenttiin.

Näkymät vuodelle 2023

Vuodelle 2023 yhtiö ohjeistaa liikevaihdon kasvavan 6–14 % sekä kannattavuuden olevan käyttökateprosentilla mitattuna 11-16 %. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen. Ruotsin ja Norjan kruunujen heikentyminen suhteessa euroon luo yhtiön mukaan laskupainetta euromääräiseen liikevaihdon kasvuun, sillä noin 38 % vuoden 2022 liikevaihdosta kertyi kyseisistä maista.

LeadDesk tulostiedotutilaisuus H2 2022

Videolla LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto ja CFO Paul Stenbäck kertovat yhtiön tuloksesta. Tulosjulkistuksen jälkeen sijoittaja.fin analyytikko haastattelee LeadDeskin johtoa, joka vastaa sijoittajien ja analyytikoiden kysymyksiin.

Yhtiön johto kertoo muun muassa, kuinka edellisvuonna energiasektorin asiakkaiden haasteet osoittivat LeadDeskin liiketoimintamallin vastustuskyvykkyyden. Yhtiön asiakaskunta on laajasti hajautettu, joten ongelmat yhden asiakasryhmän kanssa eivät häirinneet yhtiön liiketoiminnan kokonaiskuvaa niin paljon.

Sijoittajan näkökulma

Vuoden 2022 toisella puolikkaalla LeadDesk on onnistunut kohentamaan kannattavuuttaan käyttökateprosentin noustessa noin 14 prosenttiin vuoden ensimmäisen puolikkaan 10 prosentista. Liikevaihto kehittyi loppuvuodesta odotusten mukaisesti. Aiemmin kasvuodotuksia jouduttiin leikkaamaan johtuen energia-alan vähentyneestä järjestelmän käytöstä sekä Enterprise-asiakkuuksien odotettua hitaammasta käyttöönotosta. Nyt yhtiö kertoo energia-alan tilanteen tasoittuneen, ja enterprise-asiakkuuksien käyttöönottoprojektien päättyneen.

LeadDesk on kertonut pitkän aikavälin tavoitteekseen saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihdon sekä parantaa käyttökateprosentin yli 20 prosenttiin. Yhtiön liikevaihdon kasvuohjaus vuodelle 2023 aiheutti kolauksen yhtiön kasvunäkymiin, mutta toisaalta ainakin osa kasvun heikkenemisestä selittyy valuuttakurssivaikutuksilla. Moni aikaisempi kasvunäkymiin vaikuttanut haaste näyttää olevan takana päin, mutta nyt yhtiön tulee löytää keinoja kasvun kiihdyttämiseksi. Yksi vaihtoehto on yritysostot.

Sijoittajat ottivat 2022 tuloksen ja vuoden 2023 positiivisesti vastaan.

LeadDeskin P/S-luku on tällä hetkellä noin 1,9 mikä on SaaS-yhtiölle ja LeadDeskin historiaan peilaten todella alhaisella tasolla. Osakkeen ollessa huippulukemissa yhtiön P/S-luku oli 12,0 kieppeillä, joten sen arvostustaso on tippunut roimasti osakekurssin laskun myötä.

Mielenkiintoisena huomiona yhtiö toi esiin tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien asiakaspalvelun tehostamiseen. Viime aikoina on uutisoitu paljon esimerkiksi Googlen ja Microsoftin kilpajuoksusta tekoälykehityksessä, ja myös LeadDesk näkee tekoälyn täydentävän yhtiön tarjontaa tulevaisuudessa. Kehitystyö tekoälyn laajemmasta käytöstä on yhtiön mukaan käynnissä, mutta tulevaisuus näyttää saako yhtiö hankittua kilpailuetua omilla tekoälypohjaisilla ratkaisullaan.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy