Northcrypto

Analyysi: Sijoittajat edelleen varuillaan Marimekon osakkeen suhteen

Marimekko yritys ja osake analyysissä

Marimekko ylsi vuoden viimeisellä neljänneksellä ennusteisiin, mutta tulosta painoi kiinteiden kustannusten nousu. Lue analyysi!

Julkaistu: 16.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi Marimekko osakkeet sijoitusideat tulokset

Marimekko

Marimekko on Helsingin pörssin paras brändiyhtiö. Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko on nostanut Marimekon uudelle tasolle brändimielessä ja myös lukujen valossa. Yhtiöllä on lukuisia yhteistyömallistoja, joista yksi näkyvimmistä on Adidaksen kanssa.

Taloudelliset tunnusluvut ovat kohentuneet viime vuosien aikana selvästi. Liikevaihto on kasvanut 111 miljoonasta eurosta (vuonna 2018) 167 miljoonaan euroon (vuonna 2022). Liikevoittoprosentti vuonna 2018 oli 10,9 prosenttia ja vuonna 2022 se oli 18,2 prosenttia. Ohjaus vuodelle 2023 on 16–19 prosenttia.

Marimekko on laadukas kasvuyhtiö, jolla on myös nouseva osinkohistoria. Kaikki sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ovat siten oikeassa asennossa hyvän pitkäntähtäimen tuoton aikaansaamiseksi. Marimekon osake onkin tuottanut viidessä vuodessa yli 300 prosenttia, vaikka osake on kaukana vuoden 2021 lopun huipputasoistaan. Riskinä on yhtiön toimiala, harkinnanvarainen kulutus, joka on syklinen sektori ja siksi sijoittajien myyntilistalla, kun talous on taantumassa.

Q4/2022 – Kotimaan tukkumyynnin lasku painoi liikevaihdon kasvua

Marimekon liikevaihto oli 48,4 M€ (analyytikoiden ennuste 48,8 M€) ja oikaistu liikevoitto 6,9 M€ (ennuste 6,6 M€). Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 1 prosentin. Liikevaihto nosti yhtiön mukaan erityisesti vähittäismyynnin kasvu Suomessa sekä kansainvälisen tukkumyynnin nousu. Suomen tukkumyynnin lasku taas painoi liikevaihtoa yleisesti heikentyneen kulutuskysynnän seurauksena. Myös vertailukautta pienemmät kertaluonteiset kampanjatoimitukset pienensivät kotimaan tukkumyyntiä. Suomen liikevaihto laski 2 prosenttia, mutta kansainvälinen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia.

Liikevoittoa heikensivät erityisesti korkeammat kiinteät kustannukset mutta myös suhteellisen myyntikatteen aleneminen. Liikevoittoa puolestaan tukivat vertailukautta alemmat poistot. Vuodelle 2023 yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (2022: 166,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan noin 16–19 prosenttia (2022: 18,2 prosenttia). Näkymiin volatiliteettia aiheuttaa yhtiön mukaan erityisesti kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys, globaalit toimitusketjujen häiriöt sekä yleinen inflaatiokehitys.

Marimekko nosti taloudellisia tavoitteita

Marimekko aikoo 2023–2027 strategiakaudellaan keskittyä skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Uudet 6.9.2022 julkaistut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Liikevaihdon vuosittainen kasvu 15 % (aiemmin: yli 10 %)
  • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 20 % (aiemmin: 15 %)
  • Vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku korkeintaan 2 (ennallaan)
  • Tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain, osinko osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 % (ennallaan)

Aiemmat taloudelliset tavoitteet asetettiin marraskuussa 2018 ja yhtiö ylitti ne vuoden 2021 lopussa.

Marimekon osinko 2023

Marimekolla on jo pitkään ollut perusosingon suhteen nouseva kehitys, mutta yhtiö on joinain vuosina jakanut myös lisäosinkoa, mikä vaikuttaa kokonaisosingon vaihteluvuuteen.

  • Vuodelta 2022 ehdotetaan maksettavaksi osinkoa 0,34 euroa per osake. Osinko irtoaa 14.4.2023.
  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi 0,32 osingon sekä 0,40 euron lisäosingon.

Marimekon osake

Marimekon osake on laskenut noin 50 prosenttia vuoden 2021 lopun kurssihuipuistaan. Osakkeen kurssi lähentelee koronapandemiaa edeltäviä huipputasoja. Moni kasvuosake, joksi Marimekko luetaan, on ollut laskussa vuoden 2022 aikana. Sijoittajat ovat pelänneet miten harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiölle käy kuluttajien ostovoiman heikentyessä korkean inflaation ja korkojen nousun myötä.

Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen osake oli muutaman prosentin laskussa, mikä voi johtua osigon jäätyä 0,40 euron ennusteesta.

Marimekko osake: Marimekon osakekurssi viimeisen 1,5 vuoden ajalta
Kurssigraafi päivitetty 9.3.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Marimekon kaksi ensimmäistä kvartaalia vuoden 2022 aikana olivat vielä erittäin vahvalla tasolla, mutta loppuvuodesta toimintaympäristön epävarmuustekijät ovat osittain osuneet myös Marimekon liiketoimintaan. Varsinkin kotimaan tukkumyynti on laskenut heikentyneen yleisen kulutuskysynnän vuoksi. Kansainvälinen myynti on kuitenkin pysynyt vahvassa kasvussa, ja se kattoi yhtiön kokonaisliikevaihdosta noin 41 % vuonna 2022.

Vuoden 2022 yhtiö kertoo panostaneensa pitkän aikavälin kansainvälisen kasvun edellytyksiin, mikä on myös osiltaan näkynyt kohonneina henkilöstö-, IT- ja markkinointikuluina. Vuosien 2023-2027 strategiakaudella yhtiö keskittyykin liiketoimintansa skaalautuvuuteen erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Lyhyellä aikavälillä yhtiö näkee maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden mahdollisesti vaikuttavan yhtiön liiketoimintaan varsinkin Suomessa. Suomen myynnin toisaalta odotetaan kasvavan vuonna 2023.

Pitkässä juoksussa Marimekko on ollut erinomainen sijoitus ja on sitä varmasti myös tulevaisuudessa. Nykyinen kurssitaso on tunnusluvut ja kasvunäkymät huomioiden houkutteleva. Osake voi toki vielä laskea, mikäli maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvät riskit vaikuttavat odotettua enemmän yhtiön liiketoimintaan. Useamman vuoden sijoitushorisontilla sijoittava voi kuitenkin melko huoletta tankata Marimekkoa nykyisiltä 9–10 euron tasoilta. P/E-luku vuoden 2023 tulosennusteella on 15,7, joka on Marimekolle todella halpa. Pidämme pandemiaa edeltävää kurssihuippua noin 8 euroa pohjatasona, jolla osaketta on lähes pakko ostaa.

Marimekko osaketyökalussa

Osaketyökalussa Marimekko saa keskimääräiset pisteet. Hyvät pisteet osake saa laadusta ja kasvusta. Osinkopisteitä laskee se, että Marimekon osinko on vaihdellut historiassa voimakkaasti johtuen jaetuista ylimääräisistä osingoista. Yhtiö on siis parempi osinkoyhtiö kuin pisteet antavat ymmärtää. Osinkotuotto on kohonnut lähelle neljää prosenttia ja sijoittaja voi luottaa pitkässä juoksussa nousevaan osinkoon.

Osakkeen kokonaispisteitä laskee myös heikko momentti. Momentti on hyytynyt vuoden 2022 aikana, kuten monilla muillakin syklisillä harkkinanvaraisen kulutuksen osakkeilla. Tämä on näkynyt myös keskimääräistä korkeampana volatiliteettina, mikä on laskenut osakkeen riskipisteitä.

Marimekko osake: Marimekon osakkeen pisteet Osaketyökalussa

Tutki osakkeita Osaketyökalulla

Vertaile pisteitä, tunnuslukuja ja arvostuslukuja osakkeiden välillä.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskauttaSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy