Analyysi: Marimekon osakekurssi kääntyi nousuun

Marimekon osake lähti vahvaan nousuun ennusteet ylittäneen toisen kvartaalin tuloksen myötä. Onnistuuko tämä kääntämään yhtiön osakekurssin pitempiaikaiseen nousuun? Lue analyysi!

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Marimekon osake lähti vahvaan nousuun ennusteet ylittäneen toisen kvartaalin tuloksen myötä. Onnistuuko tämä kääntämään yhtiön osakekurssin pitempiaikaiseen nousuun? Lue analyysi!

Q2/2023 – Kansainvälisen liikevaihdon kasvu sekä parantunut myyntikate nostivat tuloksen yli ennusteiden

Marimekon liikevaihto oli 40,3 M€ (analyytikoiden ennuste 40,3 M€) ja oikaistu liikevoitto 6,8 M€ (ennuste 5,0 M€). Marimekon liikevaihto toisella neljänneksellä kasvoi kuusi prosenttia ennätyksellisestä vertailukaudesta. Liikevaihtoa nostivat erityisesti kansainvälisen tukkumyynnin sekä lisenssituottojen kasvu. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi kaiken kaikkiaan 21 prosenttia. Suomen liikevaihto heikkeni kolme prosenttia vähittäismyynnin kasvusta huolimatta, kun heikentynyt yleinen kulutuskysyntä vaikutti kotimaan tukkumyyntiin. Marimekon tukkumyynti kehittyi hyvin erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa ja kasvoi globaalisti yhteensä neljä prosenttia. Monikanavainen vähittäismyynti puolestaan kasvoi globaalisti kaksi prosenttia.

Toisella neljänneksellä Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi (+ 19,3 %), vastaten 16,8 prosenttia liikevaihdosta (15,0). Tulosta paransivat erityisesti liikevaihdon kasvu sekä suhteellisen myyntikatteen parantuminen. Marimekon strategian mukaisesti yhtiö jatkoi panostuksia liiketoiminnan ja kasvun skaalaamiseksi erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, mikä kasvatti yhtiön kiinteitä kustannuksia aiemmin arvioidun mukaisesti.

Marimekko pitää ohjauksen ennallaan. Vuodelle 2023 yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (2022: 166,5 milj. euroa) ja vertailukelpoisen liikevoittoprosentin arvioidaan olevan 16–19 % (2022: 18,2 %).

Marimekon taloudelliset tavoitteet

Marimekko aikoo 2023–2027 strategiakaudellaan keskittyä skaalaamaan liiketoimintaansa ja kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Uudet 6.9.2022 julkaistut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Liikevaihdon vuosittainen kasvu 15 % (aiemmin: yli 10 %)
  • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 20 % (aiemmin: 15 %)
  • Vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku korkeintaan 2 (ennallaan)
  • Tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain, osinko osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 % (ennallaan)

Aiemmat taloudelliset tavoitteet asetettiin marraskuussa 2018 ja yhtiö ylitti ne vuoden 2021 lopussa.

Marimekon osinko 2023

Marimekolla on jo pitkään ollut perusosingon suhteen nouseva kehitys, mutta yhtiö on joinain vuosina jakanut myös lisäosinkoa, mikä vaikuttaa kokonaisosingon vaihtelevuuteen.

  • Vuodelta 2022 Marimekko maksoi osinko 0,34 euroa per osake.
  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi 0,32 osingon sekä 0,40 euron lisäosingon.

Marimekon osake

Marimekon osake on laskenut noin 50 % vuoden 2021 kurssihuipuista. Moni kasvuosake, joksi Marimekko luetaan, oli laskussa vuoden 2022 aikana. Sijoittajat pelkäsivät, miten harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiölle käy kuluttajien ostovoiman heikentyessä korkean inflaation ja korkojen nousun myötä.

Vuoden 2023 kurssikehitys näyttää Marimekon kohdalla melko tasaiselta, kun sitä vertaa vuoden 2022 loppupuoliskon alamäkeen. Kuluvan vuoden ensimmäisen kvartaalin tulosjulkistuksen jälkeen Marimekon osake oli rajussa laskussa yhtiön tuloksen jäätyä ennusteista. Tämän vuoden kurssipohjassa osake kävikin toukokuun lopulla noin 8,56 eurossa.

Marimekon Q2-tulos oli positiivinen yllätys, ja sen näyttivät myös markkinat. Marimekon osake nousi tulosjulkistuspäivän päätteeksi peräti 18 prosenttia. Kuten arvelimme, Q2-tulos näyttäisi onnistuneen kääntää Marimekon pitkään sahanneen osakekurssin nousuun.

Marimekon osakekurssi viimeisen vuoden ajalta.
Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Marimekko ei pettänyt toista kertaa peräkkäin. Yhtiön ennusteet lyöneen tuloksen taustalla oli vahva kysyntä kansainvälisillä markkinoilla sekä myyntikatteen paraneminen. Näiden osalta kehitys oli sen verran vahvaa, ettei Suomen entisestään heikentynyt kulutuskysyntä ja laskenut kotimaan tukkumyynti näkyneet tuloksessa vuoden ensimmäisen neljänneksen tavoin. Vuonna 2022 kansainvälinen myynti kattoi noin 41 % Marimekon kokonaisliikevaihdosta. Tänä vuonna luku lienee vielä suurempi.

Strategiakaudella 2023–2027 Marimekko aikoo keskittyä skaalautuvaan liiketoimintaan erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Strategian mukaisesti yhtiö kertookin jatkaneensa monikanavaisen myymäläverkostonsa kehittämistä, ja avanneensa katsauskaudella uusia myymälöitä Kiinassa ja Etelä-Koreassa. Syksyllä myymäläverkostoa levitetään myös Singaporeen, Malesiaan ja Vietnamiin. Marimekon brändi on selvästi todella vahva Aasian-Tyynenmeren alueella, mitä yhtiö on alkanut onnistuneesti hyödyntää. Pelkästään toisella neljänneksellä alueen liikevaihto kasvoi 28 %.

Lyhyen aikavälin riskinä yhtiö näkee maailmantalouden yleiseen kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden mahdollisesti vaikuttavan kuluttajien luottamukseen ja ostokäyttäytymiseen varsinkin Suomessa. Kotimaan markkina on ollut yhtiölle merkittävin yksittäinen toimintamaa.

Sijoittajien reaktio ennakoitua parempaan tulokseen oli voimakas, eikä syyttä. Markkina pelkäsi laskevaa liikevaihtoa ja heikkenevää kannattavuutta. Kävikin päinvastoin. Vahva suoritus vaikeassa markkinatilanteessa on osoitus Marimekon laadusta.

Kausiluonteisuudesta johtuen Marimekon liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle puoliskolle, joten historiaan peilaten toiselle vuosipuoliskolle voi odottaa vielä positiivisempaa liiketoiminnan kehitystä. Yhtiön liiketoimintaa tukee myös hiljalleen helpottava inflaatio. Marimekon osakkeella onkin nyt hyvä mahdollisuus päästä takaisin kiinni pitempiaikaiseen nousevaan trendiin.

Tutustu Marimekon osakkeeseen osaketyökalussa

Sijoittaja.fi:n osaketyökalussa Marimekon osake saa keskimääräistä paremmat pisteet. Yhtiö sai aiemmin keskimääräiset 5-7 pistettä jokaisesta pääfaktorista, mutta vahvan Q2-tuloksen myötä yhtiön laatu nousi kiitettäväksi ja momenttipisteet täyteen kymppiin. On hyvä myös huomata, että Marimekon osinkopisteitä laskee se, että yhtiön osinko on vaihdellut historiassa voimakkaasti johtuen jaetuista ylimääräisistä osingoista. Perusosinko on kuitenkin ollut kasvussa, eli Marimekko on siis parempi osinkoyhtiö kuin mitä pisteet antavat ymmärtää.

Osaketyökalussa voit vertailla Marimekon osakkeen pisteitä muihin yhtiöihin, sekä tarkkailla yhtiön tunnuslukuja ja ennusteita.

Tutustu Osaketyökaluun!

Seuraa tuloskautta

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat