Northcrypto

Analyysi: Kartonkimyynnin heikko näkymä varjostaa Metsä Boardin osaketta

Sijoittaja.fi analyysissa Metsä Board

Metsä Boardin tulos jäi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ennusteista laskeneiden toimitusmäärien ja kohonneiden tuotantokustannusten vuoksi.

Julkaistu: 09.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi metsä board osakkeet sijoitusideat tulokset

Metsä Board

Metsä Board Oyj on suomalainen metsäteollisuuden yhtiö. Metsä Board on aidosti kartonkiin keskittyvä yhtiö, ja sillä on johtava asema korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistajana. Yhtiö toimii globaalisti ja sillä on toimituksia noin 100 maahan. Liikevaihdon osalta suurin osa tulee EMEA-alueelta. Metsä Boardin kevyet kartongit vastaavat erinomaisesti kuluttajien vaatimuksiin kestävimmistä tavoista pakata. Yhtiön tavoitteena on fossiilivapaa tuotanto ja tuotteet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Lähde: Metsä Board

Q4/2022 – Toimitusmäärät laskivat

Metsä Boardin liikevaihto oli 599,8 M€ (ennuste 640,2 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos oli 100,8 M€ (ennuste 125,6 M€). Liikevaihto kasvoi noin 16 % ja oikaistu liiketulos noin 10 %. Liiketulosta paransivat kartonkien ja markkinasellujen kohonneet keskihinnat. Valuuttakurssivaikutuksilla sisältäen suojaukset oli noin 6 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiö kertoo kartonkien toimitusmäärien laskeneen edellisestä vuodesta. Kemikaalien ja energian, erityisesti sähkön, hinnat jatkoivat kallistumistaan. Myös puukustannukset kasvoivat. Kartonkiliiketoimintaa heikensi kohonneet sellukustannukset.

Metsä Fibren tuloksen osuus Metsä Boardin loka–joulukuun vertailukelpoisesta liiketuloksesta oli 41,9 miljoonaa euroa (56,3). Metsä Fibren liiketulosta laski sahatavaraliiketoiminnan heikentynyt kannattavuus, markkinasellujen alhaisemmat toimitusmäärät ja nopeasti nousseet tuotantokustannukset. Metsä Board arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen tammi-maaliskuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka-joulukuussa 2022.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board on selvästi edellä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Tavoitteet ovat:

  • Vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12 % (20,9 % vuonna 2022)
  • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (12kk) maksimissaan 2,5x (0,2 vuonna 2022)
Lähde: Metsä Board

Metsä Board osinko 2023

Muiden pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden lisäksi Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona ja/tai pääomapalautuksena.

Osinkoehdotus vuoden 2022 tuloksesta on 0,58 euroa per osake. Osinko irtoaa 24.3.2023.

  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi osinkoa 0,41 euroa per osake
  • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö maksoi osinkoa 0,10 euroa per osake ja muita pääomanpalautuksia 0,16 euroa per osake (yht. 0,26 euroa per osake)
Lähde: Metsä Board

Metsä Board osake

Metsä Boardin osakkeista löytyy kaksi osakesarjaa, A- ja B-osakkeet. Ainoa ero liittyy osakkeiden antamaan äänioikeuteen yhtiökokouksessa, jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään kahdellakymmenellä ja B-osake yhdellä äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon. B-osakkeella tosin käydään pörssissä huomattavasti enemmän kauppaa, joten se on kahdesta osakesarjasta likvidimpi.

Koronapandemian vaikutukset näkyivät positiivisesti Metsä Boardin osakkeessa. Pandemia siirsi kulutusta palveluista tavaroihin ja lisäsi kotona käytettyjen tuotteiden kulutusta, mikä taas kasvatti pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa. Yhtiön osake nousi vuoden 2020 aikana voimakkaasti, mutta osakekurssin kehitys on tasaantunut vuoden 2021 aikana. Kesäkuun 2022 aikana yhtiön osake laski rajusti muun markkinan mukana inflaatiopelkojen takia.

Syksyn 2022 aikana osakekurssin kehitys on ollut tasaisempaa. Yhtiön osake tosin lähti vuoden viimeisen tulosjulkistuksen jälkeen laskuun ennusteita heikomman kehityksen ja kartonkimyynnin lähiajan heikkojen näkymien vuoksi. Helmi-maaliskuun aikana osakekurssi on palautunut kohti tulosjulkistusta edeltäneitä tasoja.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 9.3.2023

Sijoittajan näkökulma

Metsä Board on aikaisempien kvartaalien aikana onnistunut kasvattamaan kannattavuuttaan kartonkinen ja markkinasellujen kohonneiden hintojen ja kasvaneiden myyntimäärien ansiosta. Vuoden 2022 viimeisen kvartaalin liiketulosta tukivat edelleen kartonkien ja markkinasellujen kohonneet hinnat, mutta tulosta heikensi alhaisemmat toimitusmäärät. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kartonkien kokonaistoimitukset olivat yhteensä 418 000 tonnia (442 000 Q4/2021) ja markkinasellutoimitukset olivat 105 000 tonnia (120 000 Q4/2021). Myös tuotantokustannusten nousu söi kannattavuutta.

Metsä Board on jo aikaisemmin puhunut odottavansa globaalin talouskasvun hidastumisen ja kuluttajien ostovoiman heikkenemisen lisäävän epävarmuutta yhtiön markkinaympäristössä. Vielä edellisellä kvartaalilla yhtiö arvioi toimitusmäärien olevan vuoden viimeisellä neljänneksellä vakaalla tasolla, mutta toimitusmäärät laskivat selvästi odotuksia enemmän, mikä oli myös sijoittajille pettymys. Heikko kartonkimyynnin näkymä ei myöskään tuo rohkaisua lähiajalle. Tulosta tukee taivekartongin keskihintojen odotettu nousu, mutta toisaalta myös kustannuspaineiden odotetaan jatkuvan. Analyytikot odottavat yhtiön vuoden 2023 osakekohtaisen tuloksen laskevan vuodesta 2022.

Heikkenevä markkinaympäristö osuu nyt selvästi myös Metsä Boardin liiketoimintaan, ja epävarmuuden voi odottaa jatkuvan vielä seuraavien neljännesten aikana. Yhtiön liiketoiminnan laadukkuuden ja taustalla olevien megatrendien ansiosta osake sopii kuitenkin pitkäaikaiseen salkkuun, mutta lähiajan riskinä on edelleen heikkenevät toimitusmäärät.

Yhtiön osingonmaksun vakaus tuo turvaa myös epävarmoina aikoina, mutta toisaalta mikäli tulos heikkenee merkittävästi vuonna 2023 voi myös osingon määrä laskea tulevina vuosina. Syklistä Metsä Boardin osaketta kannattaa ostaa dipeistä.

Tutustu Metsä Boardin osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa Metsä Board Oyj:n osake sijoittuu listan kärkipäähän kokonaispisteillä (67) mitattuna. Yhtiö saa esimerkiksi korkeat arvo- ja osinkopisteet. Osaketyökalusta voit myös tarkastella Metsä Boardin tunnuslukuja ja ennusteita, sekä vertailla yhtiötä sen kansainvälisiin verrokkeihin

Tutustu Osaketyökaluun!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy