Analyysi: Sijoittajat uskovat Metsä Boardin noususyklin alkavan

Metsä Boardin alitti matalat odotukset vuoden 2023 viimeiselle neljänneksellä. Alkaneelle kvartaalille yhtiö kuitenkin ohjasi tuloskasvua, mikä aiheutti markkinoilla yllättävän positiivisen kurssireaktion.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Metsä Boardin alitti matalat odotukset vuoden 2023 viimeiselle neljänneksellä. Alkaneelle kvartaalille yhtiö kuitenkin ohjasi tuloskasvua, mikä aiheutti markkinoilla yllättävän positiivisen kurssireaktion.

Q4/2023 – Tulos romahti, alkuvuodelle odotetaan parannusta

Metsä Boardin liikevaihto oli 422,6 M€ (ennuste 458,9 M€) ja vertailukelpoinen liiketulos oli 0,7 M€ (ennuste 6,8 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Metsä Boardin ensikuitukartonkien markkinatilanne pysyi vaisuna ja kysyntää vähensi entisestään kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu. Kartonkien toimitusmäärät laskivat edellisestä vuosineljänneksestä sekä vertailukaudesta ja olivat 299 000 tonnia. Volyymien lasku oli voimakkaampaa taivekartongeissa, kun lainerimyynti pysyi melko vakaana. Taivekartongin keskimääräinen myyntihinta heikkeni hieman.

Metsä Boardin liikevaihto laski Q4:lla 29,5 %:ia ja vertailukelpoinen liiketulos romahti 99,3 %. Vertailukelpoista liiketulosta heikensi erityisesti markkinasellujen alentunut hintataso. Lisäksi tulosta rasittivat taivekartonkien alhaisemmat toimitusmäärät sekä kartonkien hieman heikentynyt keskihinta. Metsä Boardin johdon mukaan liiketoiminnan rahavirta loka–joulukuussa oli kuitenkin erinomainen 124 miljoonaa euroa, ja yhtiön taloudellinen tilanne säilyi vahvana. Vuoden lopussa korollisen Metsä Boardin nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 0,7.

Metsä Boardin ohjaa sen vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan tammi–maaliskuussa 2024 loka–joulukuusta 2023. Yhtiön hallituksen osinkoehdotus tilikaudelta 2023 on 0,25 euroa osakkeelta (2022: 0,58 €).

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Boardin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12 % (20,9 % vuonna 2022)
  • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (12kk) maksimissaan 2,5x (0,2 vuonna 2022)
Lähde: Metsä Board

Metsä Board osinko 2024

Muiden pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden lisäksi Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona ja/tai pääomapalautuksena.

Yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle ehdottoma osinko tilikaudelta 2023 on 0,25 euroa per osake. Ehdotettu osinko vastaa 94 prosenttia vuoden 2023 osakekohtaisesta tuloksesta.

  • Metsä Board jakoi vuoden 2022 tuloksesta osinkoa 0,58 euroa per osake.
  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi osinkoa 0,41 euroa per osake
  • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö maksoi osinkoa 0,10 euroa per osake ja muita pääomanpalautuksia 0,16 euroa per osake (yht. 0,26 euroa per osake)
Lähde: Metsä Board

Metsä Board osake ja sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman. Kannattaako osaketta ostaa?

Metsä Boardin osakkeista löytyy kaksi osakesarjaa, A- ja B-osakkeet. Ainoa ero liittyy osakkeiden antamaan äänioikeuteen yhtiökokouksessa, jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään kahdellakymmenellä ja B-osake yhdellä äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon. B-osakkeella tosin käydään pörssissä huomattavasti enemmän kauppaa, joten se on kahdesta osakesarjasta likvidimpi.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Tutustu Metsä Boardin osakkeeseen Osaketyökalussa

Osaketyökalu pisteytyksessä Metsä Board Oyj:n osake sijoittuu kokonaispisteillään työkalun keskivaiheille. Yhtiö saa usean faktorin osalta keskimääräistä paremmat pisteet, muttei juurikaan parhaita mahdollisa pisteitä yksittäisistä faktoreista. Osaketyökalusta voit myös tarkastella Metsä Boardin tunnuslukuja ja ennusteita, sekä vertailla yhtiötä sen kansainvälisiin verrokkeihin

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat