neuvottelimme edun etoroon

Analyysi: Metsä Boardin kannattavuus hyvällä tasolla kustannusinflaation vaikutuksista huolimatta

Sijoittaja.fi analyysissa Metsä Board

Vahva kysyntä, korkeat hinnat ja tehokas tuotanto takasivat Metsä Boardille vakuuttavan Q2-tuloksen. Tulos tukee yhtiön kasvu-uralle lähtenyttä osakekurssia.

Julkaistu: 28.07.2022 Kirjoittaja:

analyysi metsä board osakkeet sijoitusideat tulokset

Metsä Board

Metsä Board Oyj on suomalainen metsäteollisuuden yhtiö. Metsä Board on aidosti kartonkiin keskittyvä yhtiö, ja sillä on johtava asema korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistajana. Yhtiö toimii globaalisti ja sillä on toimituksia noin 100 maahan. Liikevaihdon osalta suurin osa tulee EMEA-alueelta. Metsä Boardin kevyet kartongit vastaavat erinomaisesti kuluttajien vaatimuksiin kestävimmistä tavoista pakata. Yhtiön tavoitteena on fossiilivapaa tuotanto ja tuotteet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Metsä Board osake: Metsä Boardin liikevaihdon jakauma tuotteittain ja alueittain vuonna 2021
Lähde: Metsä Boardin vuosikertomus

Q2/2022 – Vahva kysyntä, korkeat hinnat ja tehokas tuotanto takasivat Metsä Boardille vakuuttavan neljännestuloksen

Metsä Boardin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 650,5 M€ (ennuste 635,3 M€) ja operatiivinen liikevoitto oli 145,9 M€ (ennuste 136,7 M€). Metsä Boardin vuoden toinen neljännes oli jälleen ennätyksellinen. Yhtiön liikevaihtomme 17 % ja vertailukelpoinen liiketulos parantui 42,3 %. Metsä Boardin vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli peräti 25 prosenttia. Toiselle vuosineljännekselle kohdistuneista useista vuosihuoltoseisokeista huolimatta kartonkien tuotantomäärät jopa kasvoivat vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla kartonkien sekä sellun ja kemihierteen kokonaistuotantomäärät olivat ennätyskorkeat.

Vahvan markkinatilanteen ansiosta Venäjän myynnin päättymisellä ei ollut negatiivisia vaikutuksia Metsä Boardin kartonkimyyntiin. Päinvastoin, yhtiö pystyi vapautuneilla määrillä tukemaan avainasiakkaidensa kasvuhankkeita ja siten parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Myös puu- ja maakaasutoimitukset Metsä Boardin tehtaille ovat sujuneet normaalisti Venäjän toimitusten päättymisestä huolimatta.

Kustannusinflaatio on jatkunut voimakkaana erityisesti kemikaaleissa, energiassa ja logistiikassa, sekä vaikuttanut negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja siten Metsä Boardin kuluttajakysyntään. Tämän arvioidaan jatkuvan jatkossakin. Metsä Board ohjaa sen vertailukelpoisen liiketuloksen olevan heinä-syyskuussa 2022 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti-kesäkuussa 2022.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board on selvästi edellä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Tavoitteet ovat:

  • Vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuotto vähintään 12 %
  • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (12kk) maksimissaan 2,5x
Metsä Board osake: Metsä Boardin vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, sekä nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.
Lähde: Metsä Board

Metsä Board osinko

Muiden pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden lisäksi Metsä Boardin tavoitteena on jakaa vuosittain vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona ja/tai pääomapalautuksena.

  • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö maksoi osinkoa 0,41 euroa per osake
  • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö maksoi osinkoa 0,10 euroa per osake ja muita pääomanpalautuksia 0,16 euroa per osake (yht. 0,26 euroa per osake)
Metsä Board osake: Metsä Boardin osinko suhteessa tulokseen viimeiseltä viideltä vuodelta.
Lähde: Metsä Board

Metsä Board osake

Metsä Boardin osakkeista löytyy kaksi osakesarjaa, A- ja B-osakkeet. Ainoa ero liittyy osakkeiden antamaan äänioikeuteen yhtiökokouksessa, jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään kahdellakymmenellä ja B-osake yhdellä äänellä. Kaikki osakkeet oikeuttavat yhtäläiseen osinkoon. B-osakkeella tosin käydään pörssissä huomattavasti enemmän kauppaa, joten se on kahdesta osakesarjasta likvidimpi.

Koronapandemian vaikutukset ovat näkyneet positiivisesti Metsä Boardin osakkeessa. Pandemia siirsi kulutusta palveluista tavaroihin ja lisäsi kotona käytettyjen tuotteiden kulutusta, mikä taas kasvatti pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa. Yhtiön osake nousi vuoden 2020 aikana voimakkaasti, mutta osakekurssin kehitys on tasaantunut vuoden 2021 aikana. Kesäkuun 2022 aikana yhtiön osake on laskenut rajusti muun markkinan mukana inflaatiopelkojen takia.

Heinäkuun puolessa välissä näkymät alkoivat kirkastua ja Metsä Board Oyj:n kurssi kääntyi nousuun. Vahvan Q2-tuloksen ansiosta kurssi sai uutta ponnetta, ja näyttäisi nyt palanneen kasvu-uralle.

Metsä Board osake: Metsä Boardin osakekurssi viimeiseltä vuodelta.
Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Metsä Board on onnistunut viimeisten kvartaalien aikana kasvattamaan kannattavuuttaan kartonkien ja markkinasellujen kohonneiden hintojen ja kasvaneiden myyntimäärien ansiosta. Tuotannon kustannusinflaatio on toisaalta syönyt jonkun verran kannattavuutta ja yhtiö odottaa tuotantokustannusten jatkavan kasvuaan. Metsä Board on raportoinut tekevänsä toimia inflaation vaikutusten hillitsemiseksi ja ainakin vuoden toisen neljänneksen liiketulos kertoo toimien olevan riittävät.

Yhtiön markkinanäkymät ovat erittäin hyvät. Kartongin kysyntä on ollut vahvaa ja yhtiön mukaan kestävästi valmistettujen kartonkien kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Yhtiö arvioi korkealaatuisen ensikuitukartongin globaalin kysynnän kasvavan vähintään 2–3 prosenttia vuosittain. Kuluttajat vaativat yhä ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä pakkausmateriaaleja ja Metsä Boardin ekologiset ensikuitukartongit vastaavat erinomaisesti näihin tarpeisiin. Kestävien materiaalien kysyntä kasvanee jatkossa vielä enemmän, kun markkinat palautuvat alkuvuoden haasteista.

Syklisestä toimialasta huolimatta Metsä Board on onnistunut pitämään liikevaihtoaan vakaalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syklisyys tosin näkyy yhtiön tuloksessa, jossa on enemmän vaihtelua. Lyhyellä aikavälillä yhtiön kannattavuuteen vaikuttaa kartonkien ja markkinasellujen hintojen kehitys sekä tuotantokustannusten kasvu.

Vakaan ja laadukkaan liiketoiminnan sekä taustalla olevan megatrendin ansiosta Metsä Boardin osake sopii pitkäaikaiseen salkkuun. Arvostustasoilla mitattuna yhtiön osake vaikuttaa maltillisesti hinnoitellulta. Yhtiön osingonmaksun vakaus tuo myös turvaa osakkeen kokonaistuottoon. Metsä Boardin osaketta kannattaa ostaa dipeistä, riskinä on osakkeen syklisyys, joka näkyy kurssiheilahteluna.

Tutustu Metsä Boardin osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa Metsä Board Oyj:n osake sijoittuu listan kärkipäähän kokonaispisteillä (72) mitattuna. Yhtiö saa esimerkiksi korkeat arvo-, osinko- ja laatupisteet. Osaketyökalusta voit myös tarkastella Metsä Boardin tunnuslukuja ja ennusteita, sekä vertailla yhtiötä sen kansainvälisiin verrokkeihin

Tutustu Osaketyökaluun!


neuvottelimme edun etoroon


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


ostetuimmat osakkeet etorossa

ImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy