Katsaus: Fellow Finance ja vertaislainaus-mallisalkku

Vertaislainaus kasvattaa suosiotaan sijoituskohteena. Meillä on oikealla rahalla toteutettu 30 000 euron salkku, jota jäsenemme ovat päässeet katselemaan. Tämä on katsaus salkun sisältöön ja Fellow Financen ominaisuuksiin.

Fellow Finance vertaislainaus

Fellow Finance -mallisalkkumme on perustettu 5.5.2015. Mallisalkku on toteutettu oikealla rahalla ja alkupääomaa on salkkuun sijoitettu 30 000 euroa. Sijoittaja.fi:n näkemyksen mukaan vertaislainaus tuo tehokasta hajautushyötyä perinteisiin osake- ja korkosijoituksiin nähden, sekä tuottaa kuukausittaista kassavirtaa. Allokaation ja hajautushyötyjen merkitys korostuu etenkin laskuvoittoisessa markkinaympäristössä, mikäli pyritään salkun arvon kasvattamiseen. Salkun odotettu tuotto on ollut noin 13 %, mutta nyt katsotaan, miten salkulla on oikeasti mennyt.

Vertaislainaus-salkun kehitys

Salkku on ollut lähemmäs kymmenen kuukautta sijoitettuna ja tämän hetkisten lainojen lukumäärä on yli 1 300 kappaletta. Lainojen keskikorko on 23,18 % ennen luottotappiovarauksia. Tähän palataan myöhemmin. Alkupääomaamme ei ole vielä kokonaan sijoitettu. Korkovaatimuksemme on tietyissä riskiluokissa ollut liian korkea. Alensimme korkovaatimustamme viime viikolla, joten koko pääoma saataneen piakkoin sijoitettua.

Kuva 1. Yhteenveto sijoituksista.

20160219-ff-yhteenveto

Tuotonlaskennan dilemmia

Tuotonlaskentaa on mahdollista tehdä monella tavalla. Oikein ei kuitenkaan ole ottaa kuvassa 1 näkyvää yli 36 000 euroa ja jakaa sitä sijoitetulla 30 000 euron pääomalla. Avoimia korkotuottoja on vielä yli kahdeksan tuhatta euroa ja ne jakautuvat usealle vuodelle. Sijoittajan kokeman tuoton saa laskettua vasta sitten, kun kaikki korkotuotot ja pääomat on maksettu pois (tai lainat myyty jälkimarkkinoille). Fellow Finance tarjoaa myös mallisalkun etusivulla näkyvän indikatiivisen IRR-tuottolaskennan, mikä antaa arvion kertyneestä tuotosta (kuva 2 alla).

 • Tähän mennessä realisoitunut vuotuistettu tuotto on oman laskentamme mukaan 13,9 %
Kuva 2. Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto.

20160219-ff-yhteenveto-tuotto

Kuvassa 2 näkyvän vihreän infonappulan mukaan ilmoitettu 16,5 %:n tuottoprosentti “kertoo sijoitetun pääoman vuotuisen tuoton  lainasijoituksille” … “Tuoton laskennassa huomioidaan realisoituneet luottotappiot sekä lainakohtainen luottotappiovaraus, joka perustuu lainan luottoluokkaan, maksujen tilaan ja laina-aikaan.” Tuottoprosentti siis riippuu luottotappioista, jotka voivat olla arviota korkeampia tai matalampia. Tuotto-odotuksemme vertaislainasalkulle oli 13 % vuodessa, joten olemme tyytyväisiä tämän hetkisen salkun suoriutumiseen.

Luottotappiot

Kuva 3. Toteutuneet tuotot ja tappiot.

20160219-ff-toteut-tuotto

Maksukelvottomat lainat myydään eteenpäin perintäyhtiölle 70 %:lla niiden avoimen pääoman määrästä. Fellow Finance lähettää kerran viikossa tällaiset lainat perintäyhtiön käsiteltäväksi, joten korvausta tämmöisestä lainasta voi joutua odottamaan tovin. Lisähuomiona todettakoon, että luottotappioiden osalta verotus ei ole pysynyt ajan tasalla. Nykyisen käytännön mukaan yksityishenkilöille syntyneet luottotappiot eivät ole verovähennyskelpoisia. Yrityksille luottotappiot ovat vähennyskelpoisia. Toivottavasti tähän tulee verotuksessa muutos.

Salkun riski

Salkkumme on painotettu paremman luottoluokituksen lainoihin (kts. kuva 4 alla). Tällä hetkellä 27 % on sijoitettu neljän tähden lainoihin ja 14 % viiden tähden lainoihin.

Kuva 4. Laina-allokaatio salkussa.

20160219-ff-allokaatio

Tarkkasilmäiset huomaavat, että viiden tähden lainoissa korkotasomme on huomattavasti markkinatasoa korkeampi. Mistään tiskin alta tehdyistä sopimuksista kysymyksistä tässä ei ole kyse, vaan Fellow Finance teki syksyllä strategiamuutoksen viiden tähden lainojen sisällön suhteen. Viiden tähden lainanhakijat valitaan nykyään tarkemmalla seulalla kuin muut. Näkyvä 20 %:n korkotaso on siis pääosin siltä ajalta, kun samanlaista erityishuomiota ei keskitetty viiden tähden lainanhakijoiden sisältöön.

En tiedä, voiko lainanhakijoiden bruttotuloista vetää johtopäätöksiä heidän maksuvalmiudesta, mutta salkussamme on liki neljäsosa yli 3000 euroa kuussa (bruttona) tienaavia. 44 % prosenttia lainanhakijoista näyttää olevan tavallisia 2000-3000 euron kuukausipalkkaa tienaavia henkilöitä.

Kuva 5. Salkun sisältö tulotason mukaan.

20160219-ff-lainanhakijat

Muiden sijoittajien salkut

Fellow Finance on myös avannut tilastotiedon osion, mistä näkee kätevästi informaatiota Fellow Financen koko historian ajalta.

Eräs valaiseva kuvaaja tilasto-osiossa on korkotasojen kehitys luottoluokittain. Kuva kertoo, millaista korkoprosenttia on voinut pyytää lainanhakijalta. Tätä prosenttia ei tule tietenkään ottaa tuottoprosenttina, koska luottotappioita ei ole mukana.

Kuva 6. Korkotason kehitystä.

20160219-ff-korkotasonkehitys

Kuvasta kuusi nähdään aiemmin mainittu strategiamuutos viiden tähden luottoluokituksen lainoissa. Uutena elementtinä kuvassa on lievästi laskusuunnassa olevat korkotasot. Tämä pohjautuu useisiin syihin. Korkotasot hakeutuvat vain pidemmän ajan tasapainotasolleen, sillä nähtävästi korkotaso on ollut liian suuri sijoittajien kokemaan riskiin nähden. Sijoittajien määrä tai tarkemmin avoimen pääoman määrä suhteessa lainanhakijoihin on voinut kasvaa, mikä aiheuttaa kilpailua lainanhakijoista ja painaa vaadittavia lainakorkoja alaspäin. Niin tai näin, ainakin korkotasojen laskussa on avittanut eräs uusi Fellow Financen ominaisuus, nimittäin korkovaatimuksen sitominen markkinakorkoihin. Ennen laina-allokaattoriin merkittiin vain tietty korkotaso, millä haluttiin myöntää laina. Nykyään merkitään vain alaraja, jonka alle ei haluta mennä, mutta muuten pysytään markkinakoroissa. Oletettavaa on, että korkotasot tulevat vielä laskemaan entisestään. Mihin asti ne laskevat, sitä en osaa sanoa. Iso peukku kuitenkin mahdollisen alarajan määrittämiselle.

Alla olevassa kuvassa 7 nähdään lainanhakijoiden määrän kasvu. Fellow Finance aloitti syksyllä mainoskampanjoinnin television ja radion puolella, mikä näyttää tuottaneen tulosta kasvaneessa lainanhakijoiden määrässä.

Kuva 7. Lainanhakijoiden määrän kasvu.

20160219-ff-lainanhakijat-lkm

Jälkimarkkinat

Eräänä uutena, hyvänä ominaisuutena on tullut myös lainojen jälkimarkkinat. Ennen lainaa myöntäessä oli sidottuna lainaan koko sen juoksuajan ajan. Nykyään lainat voidaan myydä milloin vain eteenpäin Fellow Financen ylläpitämillä jälkimarkkinoilla. Näin salkun tai osan saa realisoitua halutessaan. Mikäli koko salkkua alkaa muuttaa rahaksi, niin ihan yksitellen lainoja ei kannata alkaa myydä, ellei halua viettää eläkepäiviänsä näpytellessä kännykkään tulleiden varmistusviestien koodilukuja. Lainoista voi myös myydä kätevästi isompia osuuksia kerralla vain muutaman klikkauksen kautta. Haluttaessa voidaan tehdä robotille toimeksianto, jossa myydään esimerkiksi 40 % kahden tähden lainoista halutulla hinnalla.

Se mikä monia voi askarruttaa lainojen jälkimarkkinoissa, on se, että millä hinnalla lainoja kannattaa ostaa tai myydä? Tilastollisesti katsoen, sellainen henkilö joka on jo suorittanut hakemastaan lainasta takaisinmaksuja yhden tai useamman erän, on todennäköisempi maksamaan seuraavia takaisinmaksuja myös tulevaisuudessa. Näin ollen ei ole kannattavaa myydä sellaista lainaa pois sen kirjanpidollisella hinnalla, vaan laittaa prosentti tai pari lisää hintaan. Ostajan näkökulmasta ei tämä preemio ole pahasta, vaan sitä voi ajatella siltä kantilta, että myyjä on ottanut jo riskiä ja testannut lainanhakijan takaisinmaksukelpoisuuden (ainakin osittain).

Kasvukipuja, bugeja ja suoranaisia virheitä

Osittain vertaislainauksen suosion kasvusta johtuen Fellow Financen sivustolla on ollut teknologisia ongelmia. Mitään luottamusta herättävää tämä ei tietenkään ole sijoittajan näkökulmasta. Toisaalta on sanottava, että nämä ongelmat alkoivat vasta Fellow Financen markkinointikampanjoinnin alkaessa, eli ehkä ei osattu varautua lisääntyneeseen trafiikkiin sivuilla.

Kasvukivut sikseen, myös suoranaisia bugeja on löytynyt ja varmaan tulee löytymään Fellow Financen palvelusta. Olemme saaneet palautetta ja (erittäin hyviä) huomioita käyttäjiltämme, jotka ovat jaksaneet käydä läpi Fellow Financea läpi suurennuslasin kanssa. Esimerkkeinä näistä löydetyistä bugeista: Analyysi-sivun tuottoarvio näyttää aina samaa lukua, eroavaisuuksia luvuissa joiden pitäisi olla samoja, jne.. Kävin viime viikolla läpi käyttäjiltämme tulleita huomioita ja ihmetyksiä ja voin ilokseni todeta, että lähestulkoon kaikki meidän tietoon tulleet bugit ovat tulleet korjatuksi.

Teknisistä ongelmista huolimatta, salkkumme on tuottanut hyvin. Luottotappiot ovat pysyneet pieninä ja kassavirrat hyvinä. Olemme tyytyväisiä nykyiseen kehitykseen ja uskomme pääsevämme 13 %:n tuotto-odotuksen lähimaastoon. Tulevaisuudessa tuotto-odotusta voi mahdollisesti nostaa tai laskea velanantajien korkovaatimusten muuttuminen.

Tutustu Fellow Finance -mallisalkkumme.

SIJOITTAJA.FI:N JÄSENILLE LISÄTUOTTO FELLOW FINANCESSA

 • Platinum-jäsenet saavat jäsenetuna 1,5 %:n ja
 • Sijoittaja.fi -jäsenet saavat 0,75 %:n lisätuoton Fellow Financen kautta sijoitettujen uusien lainojen määrästä
 • Myös Fellow Financen nykyiset asiakkaat saavat saman edun uusiin sijoituksiin liittymällä Sijoittaja.fi:n jäseneksi.
 • Etu tilitetään kvartaalin päättymistä seuraavan kuukauden aikana automaattisesti jäsenen Fellow Finance -asiakasvaratilille

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


25.6.2018 09:22 | Sami Väänänen
Fellow Finance – korkotuloa nyt myös Ruotsista

12.5.2018 12:31 | Henri Heikinheimo
Vertaislainojen verotus? Näin sanoo verottaja

7.4.2018 11:32 | Henri Heikinheimo
Mintos – Lainoja Euroopasta ja ympäri maailmaaYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy