Northcrypto

Haastattelussa Mediclaudo – Palvelu maaliin osakeannilla

mediclaudo

Mediclaudo Oy:n osakeanti on käynnissä. Annilla kerätyillä varoilla saatetaan loppuun ainutlaatuisen ohjelmistopalvelu Mediclaudo Platformin kehitystyö. Haastattelimme kasvuyhtiön johtoa siitä, millainen yhtiö ja sijoituskohde Mediclaudo on.

Julkaistu: 16.05.2022 Kirjoittaja:

listaamattomat Mediclaudo osakeanti sijoitusideat

Mediclaudo Oy:n osakeanti

Perinteikäs Ilmajokelainen kasvuyhtiö Mediclaudo Oy on käynnistänyt osakeannin. Digitalisoituja lääkejakeluratkaisuja kehittävä yhtiö hakee rahoitusta tuoteportfolionsa viimeistelyyn, konseptointiin ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun. Haastattelimme Mediclaudon johtoa annin tiimoilta, ja selvitimme millainen yhtiö Mediclaudo on sijoituskohteena.

Lue lisää osakeannista

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Mediclaudo Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Jussi Eväsoja

Mitkä ovat Mediclaudon tärkeimmät tuotteet?

Mediclaudo on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen ja rakentanut kattavaa digitaalisen lääkejakelun tuoteportfoliota niin, että sen kehitettävien ratkaisujen avulla voidaan hallita lääkejakelun digitalisointi. Yhtiön tärkeimmät tuotteet tällä hetkellä ovat Mediclaudo älylääkevaunu ja Mediclaudo platform -palvelu.
 
Mediclaudon älylääkevaunun avulla sairaaloiden lääkejakelua pystytään automatisoimaan ja seuraamaan. Älylääkevaunun avulla lääkkeet voidaan siirtää valvotusti apteekista potilaalle saakka. Lääkevaunun käyttämisestä jää aina digitaalinen jälki, ja se voidaan integroida esimerkiksi henkilökorttien RFID-ominaisuuteen. Lääkevaunu sopii käytettäväksi nopeasti yleistyvien automaattisten kuljetusrobottien kanssa.
 
Palvelutuotteemme ”Mediclaudo platform” on pilvipohjainen, etähallittava järjestelmä lukitusratkaisuihin ja niiden käyttäjähallintaan. Tällä hetkellä olemme proof of concept – vaiheessa tämän osalta.

Missä vaiheessa yhtiön tuotekehitys on?

Olemme kehittäneet Mediclaudo älylääkevaunun yhdessä asiakkaiden kanssa. Tuotetta on jo toimitettu asiakkaille ja ne ovat jokapäiväisessä käytössä. Mediclaudo platform ohjelmiston kehitys on käynnissä ja tavoitteena on saattaa ohjelmisto valmiiksi yhdessä asiakkaiden kanssa rahoituskierroksessa kerättävin varoin tulevan 12-18 kk aikana.

Mitkä ovat Mediclaudon kohdemarkkinat? Mikä on markkinan kasvuvauhti?

Digitalisaatio on saapumassa myös sote-alalle entistä vahvemmin Suomessa ja maailmalla. Taustalla vaikuttaa ikääntyvän väestön kasvu, ohjelmistojen kehittyminen ja robotiikan käyttö lääkejakelun apuna. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa. Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu. (GMD 2018, Global Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025).

Millainen on Mediclaudon kilpailutilanne? Mikä on yhtiön kilpailuetu?

Mediclaudon kilpailijoita ovat mm. Newicon (Suomi), Apostore (Saksa), Omnicell (USA), BD (USA), Willach (Saksa), Swisslog (Sveitsi). Kilpailijat keskittyvät pääsääntöisesti apteekeissa tapahtuvaan lääkejakelun ja logistiikan automatisointiin.
 
Mediclaudon strategian ytimessä on keskittyä lääkejakeluun siinä vaiheessa, jossa lääke kulkee apteekista loppuasiakkaalle eli lääkkeen saavalle potilaalle. Tavoitteemme on tehdä tästä lääkejakeluprosessista asianomaisille (hoitohenkilökunta, potilas, tarvittaessa omaiset) aukoton, läpinäkyvä ja täysin seurattava.

Mitkä ovat yhtiön tavoitteet?

Lääkejakelumarkkinat kehittyvät ja kasvavat globaalisti merkittävästi tulevina vuosina. Olemme tunnistaneet merkittävää kiinnostusta Mediclaudon lääkejakeluratkaisuihin, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, jonka vuoksi tavoittelemme nopeaa liikevaihdon kasvua. Merkittävä liikevaihdon kasvu on toteutettavissa skaalattavan Mediclaudo-ohjelmiston avulla kotimaisia ja kansainvälisiä jälleenmyyntikanavia rakentamalla sekä Mediclaudo-ohjelmiston lisensoinnilla. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2023 noin 200 000,00 euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2028 mennessä yli 8 100 000,00 euroon. Yhtiön edellytyksiin kasvaa ja skaalautua kansainvälisesti on kiinnitetty erityistä huomiota.

Mihin annissa kerätyt varat käytetään?

Tässä osakeannissa kerättävän rahoituksen ja muun rahoituksen avulla pyrimme saattamaan Mediclaudo-ratkaisun valmiiksi yhdessä asiakkaiden kanssa, jonka jälkeen pystytään siirtymään asiakaspilottien myynnistä valmiiden ratkaisuiden myyntiin. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään mm. lääkinnällisten laitteiden CE-merkintäprosessiin, kasvun ja kansainvälistymisen suunnitteluun ja tiimin rakentamiseen ja rekrytointeihin.
 
Tavoitteenamme on hakea Mediclaudon ratkaisujen kehittämiseen Business Finlandin tuotekehityslainaa. Nyt osakeannissa kerättävää rahoitusta suunnitellaan hyödynnettävän tuotekehityslainan omarahoitusosuutena, jolloin tavoittelemme vähintään rahoituksen kaksinkertaistamista Business Finlandin lainarahoituksella.

Miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa?

Mielestäni sijoituspäätöstä puoltavat erityisesti seuraavat kolme seikkaa;
 
Kasvava markkina: Digitalisaatio on saapumassa sote-alalle niin Suomessa kuin maailmalla. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan uskotaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä
 
Toiminnan eettisyys: Suomalaisissa sairaaloissa ilmoitetuista potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista noin 40 % liittyy lääkitysvirheisiin. Lääkitysvirheitä vähentämällä nostetaan potilasturvallisuutta.
 
Tuotekehitys mallillaan: Ensimmäiset Mediclaudon älylääkevaunut toimitettiin pilottisairaalaan vuosina 2018–2020, ja yhtiön pilvipohjainen “Mediclaudo platform” on proof of concept -vaiheessa.

Sijoittajien kysymyksiin osakeannista vastasi Mediclaudo Oy:n toimitusjohtaja  ja perustaja Jussi Eväsoja
Sijoittajien kysymyksiin Mediclaudo Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jussi Eväsoja

Mediclaudo Oy:n osakeanti

  • Osakeannin koko: enintään 50 000 osaketta (300 000 EUR)
  • Osakkeiden merkintähinta: 6,00 EUR
  • Minimimerkintämäärä: 200 osaketta (1 200 EUR)
  • Yrityksen pre-money valuaatio: 1 500 000,0 EUR
  • Merkintä aika alkoi: 2.5.2022
  • Merkintäaika päättyy: 30.6.2022
  • Lue aikaisempi artikkelimme Mediclaudon osakeannista

Lue lisää osakeannista

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Mediclaudo Oy:n kanssa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy