Northcrypto

Mediclaudon osakeanti – Digitalisoidun lääkejakelun edelläkävijä

mediclaudo

Kotimaisen lääkejakeluratkaisuja kehittävän Mediclaudo Oy:n osakeanti on käynnissä. Yhtiö toimii nopeasti kasvavalla megatrendialalla. Lue yhtiöstä sijoituskohteena.

Julkaistu: 13.05.2022 Kirjoittaja:

listaamattomat Mediclaudo osakeanti sijoitusideat

Mediclaudo Oy:n osakeanti

  • Osakeannin koko: enintään 50 000 osaketta (300 000 EUR)
  • Osakkeiden merkintähinta: 6,00 EUR
  • Minimimerkintämäärä: 200 osaketta (1 200 EUR)
  • Yrityksen pre-money valuaatio: 1 500 000,0 EUR
  • Merkintäaika alkoi: 2.5.2022
  • Merkintäaika päättyy: 30.6.2022

Lue lisää osakeannista

Mediclaudo on lääkejakeluratkaisuja kehittävä kasvuyhtiö

Mediclaudo Oy on kotimainen digitalisaatiota hyödyntäviä lääkejakeluratkaisuja kehittävä kasvuyhtiö. Ilmajoella edelleen toimiva Mediclaudo on perustettu 60 vuotta toimineen Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy:n tuoteinnovaation pohjalle tuomaan uusia digitaalisia palveluita ja tuotteita sote-alalle. Kasvavan liiketoimintansa keskiössä yhtiöllä on juuri lääkejakelun digitalisointi.

Lääkitysvirheet ovat suuri ongelma kaikkialla maailmassa. Mediclaudon kehitettävällä tietojärjestelmällä ja laitteistolla pyritään seuraamaan aukottomasti lääkkeen matkaa apteekista sen oikeaan käyttöpaikkaan, aina potilaalle asti. Yhtiön liiketoiminnan tavoitteena on tarjota aukoton lääkejakelun prosessi apteekista käyttäjälle (potilaalle), sisältäen sekä ohjelmisto- että laitteistoratkaisut tähän tarpeeseen.

Mediclaudo Oy:n käyttöjärjestelmän innovatiiviset käyttökohteet

Miksi lääkejakeluratkaisut?

Digitalisaatio on saapumassa myös sote-alalle entistä vahvemmin Suomessa ja maailmalla. Taustalla vaikuttavat megatrendit ovat:

  • ikääntyvän väestön kasvu
  • ohjelmistojen kehittyminen ja
  • robotiikan käyttö lääkejakelun apuna.

Voimakkaasti kasvava markkina

Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2018 markkina oli 5,5 miljardia euroa ja 2025 sen ennustetaan olevan jo 9 miljardia euroa. Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu.

Lääkehoitoon liittyvät poikkeamat ovat yksi terveydenhuollon suurimmista haasteista. Sekä lääkkeet että niiden antoreitit voivat olla suuririskisiä. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin turvallisuusraportin mukaan suomalaisissa sairaaloissa ilmoitetuista potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista noin 40 % liittyy lääkitysvirheisiin.

Mediclaudon strategian ytimessä on keskittyä lääkejakeluun siinä vaiheessa, jossa lääke kulkee apteekista loppuasiakkaalle eli lääkkeen saavalle potilaalle. Yhtiön tavoitteena on tehdä tästä lääkejakeluprosessista asianomaisille (hoitohenkilökunta, potilas, tarvittaessa omaiset) aukoton, läpinäkyvä ja täysin seurattava. Lääkejakelun digitalisoinnilla saavutetaan merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja muissa hoitoyksiköissä, kun tehokkuus kasvaa, työntekijöiden tarve sekä lääkehävikki vähenee ja virheiden mahdollisuus minimoidaan. Lääkitysvirheiden väheneminen puolestaan nostaa potilasturvallisuutta.

Mediclaudo tavoittelee merkittävää osaa lääkejakeluautomaation markkinoista. Yhtiön arvion mukaan lääkehuollon automaatioon liittyvät investoinnit muodostavat kansainvälisesti 1–2 % sairaaloiden uudistamisbudjeteista.

Mediclaudo Oy:n älylääkekaappi.
Mediclaudo-älylääkevaunu

Mediclaudon tuotteet

Mediclaudon edellytyksiin kasvaa ja skaalautua kansainvälisesti on kiinnitetty huomiota. Yhtiön palvelutuote ”Mediclaudo platform” on pilvipohjainen, etähallittava järjestelmä lukitusratkaisuihin ja niiden käyttäjähallintaan. Tällä hetkellä Mediclaudo on proof of concept -vaiheessa palvelutuotteiden (IT-ratkaisut) osalta.

Mediclaudo on panostanut tuotekehitykseen ja rakentanut kattavan digitaalisen lääkejakelun tuoteportfolion. Yksi yhtiön tuotteista on älylääkevaunu, jonka tuotekehitysprojekti sai rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston “Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Älylääkevaunulla jaetaan lääkkeitä sairaala-apteekista osastoille, mikä tekee lääkejakelusta turvallista, seurattavaa ja tehokasta kaikkina vuorokauden aikoina. Mediclaudo-älylääkevaunu käyttämisessä hyödynnetään automaattisia kuljetusrobotteja, jotka itsenäisesti kuljettavat lääkkeet. Ensimmäiset Mediclaudon älylääkevaunut toimitettiin pilottisairaalaan vuosina 2018–2020.

Annilla kerättyjen varojen käyttö

Mediclaudon tavoitteena on hakea yhtiön ratkaisujen kehittämiseen Business Finlandin tuotekehityslainaa. Nyt osakeannissa kerättävää rahoitusta suunnitellaan hyödynnettävän tuotekehityslainan omarahoitusosuutena, jolloin yhtiö tavoittelee vähintään rahoituksen kaksinkertaistamista Business Finlandin lainarahoituksella. Mahdollinen lainarahoitus ei vaikuta osakemäärään, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa operatiivisen toiminnan voimakas kehittäminen seuraavan 12–18 kuukauden aikana.

Seuraava rahoituskierros on suunnitteilla noin 18 kk päästä, jolloin Mediclaudo hakee useamman miljoonan euron kokonaisrahoitusta markkinoille menemiseen, tuotteen lanseeraukseen ja skaalautuvan myynnin kehittämiseen. Tavoitteena on, että yrityksen valuaatio on 3–5 kertainen nykyiseen valuaatioon. Mediclaudon suunnitelmana on käyttää tässä osakeannissa kerättävä rahoitus (300 000,00 EUR) seuraavan 12–18 kk aikana seuraavasti:

Mediclaudon tavoitteet seuraavan 12-18kk aikana.

Taloudellinen tilanne

Kahden viimeisen tilikauden aikana Mediclaudo on keskittynyt Mediclaudo-ratkaisujen kehittämiseen yhdessä pilot-asiakkaiden kanssa. Liikevaihto vuonna 2021 oli 36 024,50 euroa, joka on syntyi juuri pilotoinnista asiakkaiden kanssa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 13 710,00 euroa. Tilikauden tulos vuonna 2021 oli 2 110,76 euroa ja vuonna 2020 1 350,63 euroa.

Osakeannissa kerättävän rahoituksen avulla yhtiö pyrkii siivittämään Mediclaudo-ratkaisun proof of concept-vaiheeseen yhdessä asiakkaiden kanssa, jonka jälkeen Mediclaudo voisi siirtyä asiakaspilottien myynnistä valmiiden ratkaisuiden myyntiin. Tämän seurauksena yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan 200 000 euroon vuonna 2023 ja ylittävän 2 000 000 euroa vuonna 2025.

Mediclaudo Oy:n liikevaihdon kasvuennuste seuraavalle kuudelle vuodelle.
Mediclaudon liikevaihdon kasvuennuste seuraavalle kuudelle vuodelle

Miksi sijoittaa Mediclaudon osakeantiin?

Kotimainen yhtiö pitkällä historialla: Mediclaudo on perustettu 60 vuotta toimineen Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy:n tuoteinnovaation pohjalle, ja yhtiö toimii edelleen kotikonnuillaan.

Kasvava markkina: Digitalisaatio on saapumassa sote-alalle niin Suomessa kuin maailmalla. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan uskotaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä

Toiminnan eettisyys: Suomalaisissa sairaaloissa ilmoitetuista potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista noin 40 % liittyy lääkitysvirheisiin. Lääkitysvirheitä vähentämällä nostetaan potilasturvallisuutta.

Tuotekehitys mallillaan: Ensimmäiset Mediclaudon älylääkevaunut toimitettiin pilottisairaalaan vuosina 2018–2020, ja yhtiön pilvipohjainen ”Mediclaudo platform” on proof of concept -vaiheessa.

Lue lisää osakeannista

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Mediclaudo Oy:n kanssa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy