Northcrypto

Tekninen analyysi: Keltner Channels vs. Bollinger Bands

Keltner Channels ja Bollinger Bands ovat suosittuja teknisen analyysin työkaluja, joita voi käyttää osto- ja myyntiajankohtien löytämiseen. Ne voivat kertoa myös siitä, milloin osake on yliostettu tai ylimyyty. Mutta kumpi indikaattoreista on parempi?

Julkaistu: 18.11.2021 Kirjoittaja:

osakkeet sijoittaminen treidaus

Keltner Channels vs. Bollinger Bands

Osto- ja myyntiajankohdan löytämiseen on hyvä käyttää indikaattoreita, jotka näyttävät mahdolliset ylä- ja alarajat kurssivaihteluille, kuten Bollinger Bands tai Keltner Channels. Erityisesti Keltner Channels on noussut esille hyvänä indikaattorina muutamissa swing-treidausyhteisöissä. Keltner Channels lasketaan päivän todellisesta volatiliteetista, kun Bollinger Bands käyttää matemaattista keskihajontaa rajojen määritykseen. Pidemmässä käytössä huomaa helposti kuinka Bollinger Bands käyttäytyy hyvin kumimaisesti ja venyy kuin kuminauha, jos kurssi raketoi tai romahtaa. Se ei ole kovin hyödyllinen ominaisuus indikaattorille, vaan indikaattorin pitäisi selvästi osoittaa jos kurssi romahtaa ja myös mahdollisesti kertoa kuinka paljon kurssi romahti. Pahimmassa skenaariossa sijoittaja voi huomata vasta viiveellä kurssiromahduksen vakavuuden, kun indikaattorin alaraja venyy kumimaisesti kurssin laskiessa kiihtyvään tahtiin.

Oheisissa kuvissa näkyy selvästi kuinka eri tavalla Keltner Channels ja Bollinger Bands käyttäytyvät. Kuvissa on Nvidian (NVDA) kurssinousu marraskuussa 2021.

Keltner Channels – Case Nvidia

Sininen viiva Nvidian kurssikehitys. Muut viivat kuvassa ovat Keltnerin ylä- ja alaraja sekä keskiviiva, joka on 20 päivän kurssikehityksestä laskettu eksponentiaalinen liukuva keskiarvo.

Bollinger Channels – Case Nvidia

Sininen viiva Nvidian kurssikehitys. Muut viivat kuvassa ovat Bollingerin ylä- ja alaraja sekä liukuva keskiarvo, joka laskettu Nvidian kurssikehityksestä.

Ylemmässä kuvassa näkyy selkeästi, kuinka Nvidian kurssi puhkaisee Keltnerin ylärajan ja antaa sijoittajalle merkittävän signaalin. Alemmassa kuvassa Bollingerien yläraja yrittää epätoivoisesti pysyä kurssinousun kyydissä ja sijoittajan on vaikeampi tulkita kurssireaktion voimakkuutta.

Käytä teknisen analyysin mittareita oikein!

Keltner Channels perustuvat Average True Rangeen (ATR), joka on yksinkertaistettuna keskiarvo kynttilöiden korkeuksista eli ajanjakson maksimihinta miinus minimihinta. Se ei siis ole matemaattinen arvio kuten Bollinger Bands, vaan hintamuutosten todellinen volatiliteetti. Keltnerien parametreiksi asetetaan useimmiten periodi 20 ja kerroin 2. Silloin keskiviivana on 20 päivän EMA (exponential moving average). Ylä- ja alarajat ovat kaksi kertaa Average True Rangen verran ylempänä ja alempana keskiviivaa.

Bollinger Bands on yksi markkinoiden suosituimmista teknisen analyysin työkaluista. Monet treidaajat uskovat, että mitä lähempänä hinta on ylempää Bollinger Bands linjaa, sitä yliostetummat markkinat ovat, ja mitä lähempänä hinta on alempaa linjaa, sitä ylimyydymmät markkinat ovat. Työkalun kehittäjä Joe Bollinger on kuitenkin määritellyt kaikkiaan yli kahdenkymmenen erilaisen säännön joukon, joiden avulla Bollinger Bandseja voi hyödyntää treidauksessa. Bollingerin säännöissä pelkkä rajan rikkoutuminen ei vielä aiheuta osto- tai myyntisignaalia.

Molemmat teknisen analyysin työkalut, Keltner Channels ja Bollinger Bands ovat hyödyllisiä työkaluja. Ne eivät yksinään riitä osto- ja myyntisignaalien tekemiseen, mutta kertovat osakkeen trendistä. Sijoittajan kannattaa olla erityisen kiinnostunut murtumakohdista eli niistä, jolloin kurssi rikkoo ylä- tai alarajan. Nämä hetket voivat kertoa käänteestä trendissä tai yliostettu- tai ylimyytytilanteista. Keltner Channels on siinä mielessä parempi työkalu, että ”putki” on stabiilimpi toisin kuin Bollingerissa, jolloin tulkinnan tekeminen on helpompaa.

Video Keltner Channelseista

Vieraileva kirjoittaja Ali VenellSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy