Tekninen analyysi – 3 tärkeintä indikaattoria

Tekninen analyysi tutkii hintoja ja volyymia tunnistaakseen potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia. Mitkä ovat 3 tärkeintä teknisen analyysin indikaattoria, jotka jokaisen sijoittajan tulisi tuntea?

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Tekninen analyysi tutkii hintoja ja volyymia tunnistaakseen potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia. Mitkä ovat 3 tärkeintä teknisen analyysin indikaattoria, jotka jokaisen sijoittajan tulisi tuntea?

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi tutkii historiallista kaupankäyntiaineistoa, kuten hintoja ja volyymia, tunnistaakseen potentiaalisia sijoituskohteita ja -mahdollisuuksia. Teknistä analyysia voidaan hyödyntää myös markkinaympäristön tunnistamiseen, kauppojen ajoittamiseen, riskienhallintaan ja position koon määrittämiseen. Tekninen analyysi auttaa analysoimaan niin markkinoiden näkemyksiä monimutkaisiin fundamenttiuutisiin kuin sijoittajakäyttäytymisestä aiheutuvia hintaliikkeitä.

Klassinen tekninen analyysi pyrkii visuaalisesti – usein ilman tilastollisia indikaattoreita – tunnistamaan hinnoista trendejä, tuki- ja vastustasoja sekä erilaisiin markkinatilanteisiin liittyviä kuvioita. Moderni tekninen analyysi helpottaa ja systematisoi teknistä analyysia hyödyntäen erilaisia tilastollisia indikaattoreita, joiden neljä pääkategoriaa ovat:

  1. trendi-indikaattorit (trendin suunta),
  2. momentti-indikaattorit (trendin voimakkuus),
  3. volatiliteetti-indikaattorit (heilunta) ja
  4. tuki- ja vastustasoindikaattorit.

Esittelemme tässä artikkelissa 3 tärkeintä teknistä indikaattoria, jotka jokaisen sijoittajan tulisi tuntea.

Tekninen analyysi pähkinänkuoressa

  • Tekninen analyysi tutkii hintoja ja volyymia tunnistaakseen potentiaalisia sijoitusmahdollisuuksia.
  • Teknistä analyysia voidaan hyödyntää mm. sijoituskohteiden etsintään, markkinaympäristön tunnistamiseen, kauppojen ajoittamiseen, riskienhallintaan ja position koon määrittämiseen.
  • Klassinen tekninen analyysi pyrkii visuaalisesti tunnistamaan trendejä, tuki- ja vastustasoja sekä teknisiä kuvioita.
  • Moderni tekninen analyysi hyödyntää tilastollisia mittareita trendin, momentin, volatiliteetin sekä tuki- ja vastustasojen analysointiin.
  • Teknisiä indikaattoreita on helppo löytää pörssivälittäjiltä ja teknisen analyysin palveluista, kuten TradingView ja StockCharts.

1. Liukuva keskiarvo (Moving Average)

Liukuva keskiarvo (Moving Average, MA) on suosittu teknisen analyysin indikaattori, joka tasoittaa hintakehitystä ja suodattaa ylimääräistä ”hälyä” lyhytaikaisesta hintavaihtelusta. Yksinkertainen liukuva keskiarvo laskee keskiarvon valitulle ajanjaksolle – esim. 20, 50 tai 200 minuuttia, tuntia, päivää tai viikkoa – ja piirtää jokaisena ajankohtana uuden keskiarvon kuvaajaan. Liukuva keskiarvo voidaan laskea lukuisilla erilaisilla painotuksilla, joista yleisimmät ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (Simple Moving Average, SMA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (Exponential Moving Average, EMA).

Teknisessä analyysissä liukuvat keskiarvot auttavat tunnistamaan trendin suunnan sekä arvioimaan mahdollisia tuki- ja vastustasoja. Suosituimmat sijoittajien käyttämät ajanjaksot ovat 50 ja 200 päivää. Kun nopeampi (lyhyempi aikaväli) liukuva keskiarvo leikkaa hitaamman (pidempi aikaväli) liukuvan keskiarvon alhaalta ylös, tätä voidaan pitää ostosignaalina ja sama päinvastoin.

Tekninen analyysi. 50 ja 200 päivän liukuva keskiarvo (Moving Average, MA).
Liukuvat keskiarvot (kuvassa 50 ja 200 päivää) auttavat tunnistamaan trendin suunnan sekä arvioimaan tuki- ja vastustasoja.

2. Relative Strength Index (RSI)

RSI (Relative Strength Index) eli suhteellinen voimaindeksi on teknisessä analyysissa käytetty momentum-indikaattori, joka mittaa nousun suuntaa ja voimakkuutta osakkeen tai muun arvopaperin viimeaikaisesta hinnasta (yleensä 14 päivää). Välillä 0–100 liikkuvaa RSI-indikaattoria käytetään tavallisesti apuna ylimyytyjen tai yliostettujen markkinoiden sekä trendin käänteiden tunnistamiseen.

Teknisen analyysin perinteisen tulkinnan mukaan yli 70 arvo RSI:ssä kertoo yliostetusta tilanteesta ja alle 30 arvo ylimyydystä tilanteesta, jotka voivat ennakoida trendin käännettä tai korjausliikettä. Mikäli RSI laskee samaan aikaan, kun hinta tekee uusia huippuja (tai päinvastoin) on kyseessä ns. divergenssi (RSI:n ja hinnan suunta eroavat). Trendin voimakkuus on hidastumassa, mikä voi ennakoida käännettä. RSI voi tietyissä olosuhteissa myös antaa ostosignaalin noustessaan 30:n ylle tai myyntisignaalin tipahtaessaan 70:n alle.

Tekninen analyysi. 14 päivän RSI (Relative Strenght Index) eli suhteellinen voimaindeksi.
RSI-indikaattoria käytetään ylimyytyjen tai yliostettujen markkinoiden sekä trendin käänteiden tunnistamiseen.

3. Bollinger nauhat (Bollinger Bands)

Bollinger nauhat (Bollinger Bands, BB) on tunnetun teknisen analyytikon John Bollingerin kehittämä indikaattori, joka auttaa tunnistamaan yliostettuja ja -myytyjä tilanteita sekä markkinaheilunnan muutoksia. Bollinger Bands -indikaattori muodostuu kolmesta trendiviivasta: yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta sekä ylä- ja alanauhasta. Ylä- ja alanauhat ovat tyypillisesti +/- 2 keskihajonnan päässä 20 päivän liukuvan keskiarvosta, mutta sijoittaja voi säätää etäisyyttä ja aikaväliä tarpeidensa mukaan.

Teknisen analyysin perinteisen tulkinnan mukaan hintojen nousu Bollinger Bandsin yläpuolelle kertoo yliostetusta tilanteesta, jos fundamentit tai muut tekniset indikaattorit eivät anna tukea nousulle. Vahvassa nousutrendissä hinnat voivat pysyä pitkään tiiviisti Bollinger Bandsin ylälaidassa. Samat tulkinnat pätevät myös toisin päin. Lisäksi Bollinger Bands kertoo tarinaa hintojen heilunnasta: nauhojen leveneminen kertoo volatiliteetin kasvusta ja kaventuminen volatiliteetin laskusta. Nyrkkisääntönä matala volatiliteetti edeltää usein trendien alkua ja korkea volatiliteetti trendien käänteitä.

Tekninen analyysi. 20 päivän Bollinger nauhat (Bollinger Bands, BB).
Bollinger nauhat (Bollinger Bands) auttavat tunnistamaan yliostettuja ja -myytyjä tilanteita sekä markkinaheilunnan muutoksia.

Hyödynnä teknistä analyysia fiksusti – Varo näitä virheitä!

Kaikki sijoittajat tekevät virheitä. Toiset ottavat oppia virheistä. Tavallisin virhe teknisen analyysin käytössä on oman sijoitusosaamisen yliarviointi ja viihteen hakeminen pörssistä. Moni fiksu sijoittaja uskoo pystyvänsä päihittämään markkinat luettuaan kasan artikkeleita netistä tai kirjan teknisestä analyysistä. Totuus on, että mikään indikaattori ei anna täydellisiä osto- ja myyntisignaaleita, jotka toimisivat kaikissa markkinaympäristöissä ja omaisuusluokissa. Sijoittajan tärkein tehtävä on ymmärtää konteksti ja huolehtia riskienhallinnasta.

Tekninen analyysi voi auttaa parantamaan sijoitustuloksiasi esimerkiksi vähentämällä tarpeetonta kaupankäyntiä erilaisilla nyrkkisäännöillä. Kun haluat vimmatusti ostaa pudonnutta osaketta, odota kunnes osakkeen laskutrendi päättyy. Kun haluat myydä voimakkaasti noussutta osaketta, odota kunnes nousutrendi taittuu. Vältä paniikkimyyntejä henkisellä valmistautumisella ennakkoon: kun osakeindeksin 50 pv liukuva keskiarvo tippuu 200 pv liukuvan keskiarvon alapuolelle, voit odottaa lähitulevaisuuden markkinaheilunnan olevan korkeaa (=suuria laskuja ja nousuja).

Parhaimmillaan tekninen analyysi voi antaa sijoittajalle tilastollisen edun, joka auttaa saavuttamaan omat sijoitustavoitteet entistä paremmin. Hyviä sijoitustavoitteita voivat olla esimerkiksi kaupankäyntimäärän vähentäminen, matalampi riski tai korkeampi tuotto. Syvällisemmin teknisen analyysin käsitteitä, treidausstrategian rakentamista ja backtestausta on käsitelty esimerkiksi Al Brooksin ja Van Tharpin kirjoissa.

Tekninen analyysi Sijoittaja.fi:ssä – Kokeile Sijoittajan työkaluja

ETF- ja Osaketyökalut ovat monipuolisia työkaluja osakkeiden etsimiseen ja vertailuun olipa sijoitustyylisi tekninen analyysi tai fundamenttianalyysi. Työkaluista löydät helposti tehokkaimmat ETF:t ja sijoitustyyliisi houkuttelevimmat osakkeet Suomesta ja maailmalta.

Työkaluissa on ETF:ien ja osakkeiden tärkeimmät tunnusluvut sekä valmiita TOP-listoja ja mallisalkkuja. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat mm. parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 25.3.2021.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Haastattelussa WellO2 Oy:n johto – suomalainen terveysteknologian yritys tähtää kansainväliseen kasvuun
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
New call-to-action
Sijoittajan valinnat