Northcrypto

Kumpi ennustaa paremmin: Osakekurssi vai analyytikot?

Case FedEx pistää jälleen miettimään, onko analyytikoiden suosituksista tai tavoitehinnoista mitään hyötyä. Markkina ennakoi FedExin heikkoa tulosta, mutta analyytikot yllätettiin housut kintuissa.

Julkaistu: 22.09.2021 Kirjoittaja:

FedEx kansainvälinen sijoittaminen osakkeet sijoitusideat tulokset

FedExin tulos jäi ennusteista ja kurssi laski

FedEx on maailmanlaajuinen kuljetus ja logistiikkayhtiö. FedEx raportoi 21.9.2021 tilikautensa ensimmäisen kvartaalin tuloksen. Liikevaihto ylitti ennusteet, mutta tulos jäi selvästi ennusteista ja kurssi laski selvästi.

FedExin liikevaihto oli 22,0 miljardia dollaria, jossa kasvua 14,0 %. EPS oli 4,37$, joka oli alempi kuin vertailukaudella 4,87$ ja jäi peräti 0,54 dollaria analyytikoiden ennusteista. FedEx myös laski vuoden 2022 tulosnäkymiään. Yhtiön työvoima- ja toimitusketjukustannukset pandemian aiheuttamien häiriöiden torjumiseksi nousivat. Työvoimaa oli heikosti saatavilla ja palkat nousivat. Kustannusten nousu oli 450 miljoonaa dollaria vertailukauteen nähden.

Johdon mukaan olosuhteet olivat odotettua haastavammat ja niiden odotetaan nyt kestävän pitempään. Johto ennustaa, että työvoiman saatavuus paranee vasta tilikauden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Paikatakseen nousevia kustannuksia FedEx kertoi nostavansa hintoja keskimäärin 5,9 prosentilla.

FedExin kurssi on ollut laskussa jo neljä kuukautta

FedExin kurssihuiput ovat toukukuun lopulta 315 dollarissa. Ennen tulosjulkistusta kurssi oli 252 dollarissa. Tulosjulkistuksen jälkeen kurssi laski alle 230 dollariin.

FedExin kurssi on laskenut neljä kuukautta, mikä kertoo siitä, että markkina on ennakoinut heikkenevää kannattavuutta. Tässä ei sinällään ole yllättävää, sillä kohonneesta inflaatiosta on puhuttu jo kuukausia.

Näyttää siltä, että kaikki muut tiesivät FedExin tuloksen heikkenevän paitsi yhtiötä seuraavat analyytikot.

Markkina tiesi – analyytikot ei

Alla on analyytikoiden suositukset FedExille. Katkoviiva kertoo suositushinnan, joka eilistä lukuun ottamatta ollut lievässä nousussa koko vuoden 2021. Tällä hetkellä mediaani tavoitehinta on 344 dollaria.

Keskimääräinen suositus on ollut ”osta” eikä myöskään siinä ole tapahtunut mitään muutosta, vaikka kurssi on laskenut toukokuusta lähtien.

Kuvan lähde Reuters

Onko analyytikoista hyötyä?

Case FedEx pistää jälleen miettimään, onko analyytikoista mitään hyötyä? Akateemisesta sijoitustutkimuksesta tiedetään, ettei analyytikoiden tavoitehinta ennusta osakekurssia, vaan päin vastoin. Lisäksi tiedetään, ettei tulosennusteella ole mitään ennustearvoa yli 12 kuukauden päähän.

Case FedEx osoittaa, että kurssitrendi ennakoi analyytikkoja paremmin yhtiön tuloskehitystä. Osaketyökalussa FedEx saa momentista heikot pisteet (2).

Myös kurssikäyrä kertoo heikosta momentista ennen tulosjulkistusta.

Kuvan lähde Tradingview

Johtopäätös

Sijoittajan kannattaa suhtautua terveen kriittisesti analyytikoiden tavoitehintoihin ja suosituksiin. Itse analyysi antaa toisinaan lisähyötyä. Huomattavasti lisähyötyä analyysista saa, jos sijoittaja ei tunne yhtiötä ennakkoon ja haluaa perehtyä yhtiön liiketoimintaan, kilpailijoihin ja markkinaan.

FedExin osakkeen osalta sijoittajan kannattaa hetki seurata, mihin kurssi asettuu. Yhtiön ilmoittamat hintojen nostot tukevat liikevaihtokehitystä ja kannattavuutta.

FedExin osake on syklinen. Kun inflaatio rauhoittuu ja sijoittajat palaavat takaisin syklisiin osakkeisiin, on FedExin osake hyvä ostokohde. Osakkeen arvostus on matala. Ennustetulla tuloksella laskettu P/E-luku on alle 12. Varmin tapa on jälleen odottaa momentin käännettä osakekurssissa. Tätä voi seurata Osaketyökalussa tai kurssikäyrää ja liukuvia keskiarvoja tutkimalla.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy