Osallistu osakeantiin!

Katsaus Fellow Finance -vertaislainasalkkuumme

Fellow Finance -vertaislainasalkku

Seuraa mallisalkkuamme Fellow Financessa. Salkkumme 7,0 % vuotuinen tuotto on ollut keskimääräistä parempaa. Jäsenemme ovat oikeutettuja lisätuottoon Fellow Finance -palvelussa, lue ohjeet artikkelin lopusta!

Julkaistu: 06.09.2021 Kirjoittaja:

Fellow Finance mallisalkut suorat sijoituskohteet yrityslainat

Salkku livenä yli kuusi vuotta

Fellow Finance -mallisalkkumme on perustettu 5.5.2015. Mallisalkku on toteutettu oikealla rahalla ja alkupääomaa on salkkuun sijoitettu 30 000 euroa. Vertaislainaus tuo tehokasta hajautushyötyä perinteisiin osake- ja korkosijoituksiin nähden.

Salkku on ollut toiminnassa jo lähes kuusi vuotta. Salkun alkuperäinen sijoitettu pääoma 30.000 euroa on kasvanut 48.196,3 euroon. Tällä hetkellä salkku on sijoitettuna 1.319 eri lainaan, joiden keskimääräinen korkotaso on 12,93 %.

Kuva 1. Yhteenveto sijoituksista

Fellow Financen oman tuotonlaskennan mukaan salkun vuotuinen tuotto on ollut 7,0 %. Tuotonlaskennan luku ottaa huomioon saadut korot, realisoituneet luottotappiot ja nykyisen lainapääoman vähennettynä maksuviiveellisten lainojen luottotappiovarauksella.

Kuvassa 2 on esitetty salkun euromääräiset saadut korot, realisoituneet luottotappiot ja toteutunut tuotto. Hyvin hajautettu salkku on tuottanut hyvin tasaista korkotuloa, eikä suuria muutoksia luottotappioiden euromäärissä ole päässyt tapahtumaan. Luottotappiot ovat verovähennyskelpoisia.

Kuva 2. Tuotot ja luottotappiot euromääräisesti

Muiden sijoittajien salkut

Fellow Financessa on tilasto-osio, mistä näkee kätevästi informaatiota Fellow Financen koko historian ajalta. Yksi hyvä kuvaaja on sijoittajien vuotuisten tuottojen jakauma. Verrattuna muihin sijoittajiin, salkkumme 7,0 % vuotuinen tuotto on ollut keskimääräistä parempaa. 

Kuva 3. SIjoittajien saamat tuotot

Fellow Finance yhdistyy Evli pankin kanssa

Fellow Finance tiedotti heinäkuussa yhdistyvänsä Evli Pankin kanssa. Tämä tarkoittaa, että Fellow Finance muuttuu Fellow pankiksi. Tulevaisuudessa Fellow Finance tulee rahoittamaan lainoja etenemissä määrin myös omasta taseestaan sijoittaja -asiakkaiden rinnalla. Fellow Finance tulee myös tarjoamaan uusia sijoitustuotteita sijoittajille, kuten talletuskorkokohteen, joka tulee kuulumaan Suomen talletussuojan piiriin. Yhdistymisjärjestely on tarkoitus saada loppuun vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin tulemme todennäköisesti kuulemaan lisää Fellow Pankista.

Fellow Finance ei ole ensimmäinen vertaislainaaja, joka muuttuu pankiksi. Esimerkiksi maailman vanhimmaksi vertaislainaajaksi kutsuttu Zopa ilmoitti vuonna 2020 tulevansa tarjoamaan pankkipalveluja. Sijoittajille tämä tarkoitti muutosta esimerkiksi siihen, että se alkoi tarjoamaan perinteisten vertaislainatuotteiden lisäksi, myös kiinteäkorkoisia tuotteita sijoittajille, joilla on talletussuoja.

Tutustu Fellow Finance -mallisalkkuumme.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy