Northcrypto

Analyysissa Kamux. Joko osake ostohinnoissa?

Kamuxin osake on ollut Q2-tuloksen jälkeen laskutrendissä. Miksi yhtiö on hyvä pitkäntähtäimen sijoitus ja joko osake on ostohinnoissa?

Julkaistu: 27.08.2021 Kirjoittaja:

Kamux osakkeet sijoitusideat tulokset

Kamuxin visio on olla Euroopan ykkönen käytettyjen autojen vähittäiskaupassa.

Kamux tarjoaa monikanavaisen vähittäiskaupan konseptin käytettyjen autojen kauppaan. Kamuxin asiakaslupaus on tarjota käytettyjä autoja asiakkaita kiinnostavaan hintaan, toimia asiakkaidensa luotet­tavana kumppanina ja tarjota markkinoiden parasta asiakaspalvelua.

Kamuxin kohdemarkkina on 100 miljardin euron arvoinen. Saksan markkina on autojen lukumäärällä mitattuna yli 17-kertainen Suomeen verrattuna.

Lähde: Kamux

Kamux on Suomen markkinajohtaja, mutta pieni tekijä Ruotsissa ja Saksassa. Saksan markkina on erityisen pirstaloitunut, sillä viiden suurimman käytettyjen autojen myyjän markkinaosuus on alle 2 %.

Lähde: Kamux

Haastattelussa yhtiön johto

Kysyimme muutamia sijoittajia askarruttavia kysmyksiä Kamuxin johdolta.

Kamuxin visio on olla Euroopan ykkönen käytettyjen autojen vähittäiskaupassa. Kuinka kaukana olette tästä tavoitteesta ja millä aikaikkunalla tavoittelette tätä? Saksassa ja Ruotsissa markkinaosuutenne on vielä alle 1 %. Eikö?

”Olet aivan oikeassa, markkinaosuutemme Ruotsissa ja Saksassa on hyvin pieni (alle 1 %), mutta koska markkina on äärimmäisen fragmentoitunut, myös muiden toimijoiden markkinaosuus on samalla tavalla hyvin pieni.

Valtaosa toimijoista toimii vain yhdessä maassa Euroopassa – tai jopa vain alueellisesti (esim. Riddermark Ruotsissa).  Valtaosa toimijoista on myös sekä uusien autojen että käytettyjen autojen myyjiä, esimerkiksi Bilia Ruotsissa sekä AVAG ja Emil Frey Saksassa. Ranskan Aramisauto sen sijaan on käytettyihin keskittynyt toimija. Auto1:n myynnistä vain murto-osa on kuluttajamyyntiä. Kun katsotaan markkinatoimijoita myytyjen autojen määrällä, niin vuonna 2020 Aramisauto myi 66 000, Bilia noin 52 000 ja AVAG 61 000 käytettyä autoa. Vuonna 2020 Kamux myi 60 657 käytettyä autoa. Toki Kamux yksin Saksan markkinalla on pieni verrattuna vaikkapa AVAGiin tai Ruotsissa verrattuna Biliaan. Isosta-Britanniasta löytyy isoja toimijoita (myyvät sekä uusia että käytettyjä esim. Arnold Clarke ja Pendragon), mutta Kamuxin fokus on manner-Euroopassa eli EU-alueella.

Toimijoiden määrä on siis valtava, ja siksi markkinaosuus kaikilla pieni. Konsolidoituminen on menossa, mutta vielä se on aika alkuvaiheissaan. Kamuxin vahvuus on nimenomaan 100-prosenttisesti käytettyihin autoihin keskittyminen, vahvasti monikanavainen konsepti ja tukeva digitaalinen jalanjälki. Lisäksi Kamux on ketjuna jo kansainvälinen ja toimii kolmessa maassa. Kamux ei ole asettanut aikarajaa visiolleen olla Euroopan ykkönen käytettyjen autojen vähittäiskaupassa. Fragmentoituneessa markkinassa visio on meidän mielestämme saavutettavissa oleva, mitä yllä olevat esimerkitkin heijastavat.”

Monilla kasvuyhtiöillä hallitsematon kasvu on suurin riski. Miten olette varautuneet tähän, ettei vision tavoittelu vaaranna kannattavuustavoitetta?

”Kamux on koko olemassaolonsa ajan tehnyt kannattavaa kasvua. Tavoitteemme strategiakaudelle 2021-2023 ovat liikevaihdon kasvu yli 20 % vuosittain ja vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 %. Meneillään olevalla strategiakaudella yhtiö painottaa kasvun kiihdyttämistä, ja samalla Ruotsin ja Saksan merkitys painottuu aiempaa enemmän. Nämä heijastuvat liikevoittomarginaaliin tällä strategiakaudella – kannattavaa kasvua tavoittelemme kuitenkin yhä edelleen.

Kamux on historiallisesti hyvin voimakkaasti kasvanut yhtiö, ja yhtiö onnistunut samalla tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Kamuxin konseptissa keskeisiä asioita ovat matalat kiinteät kulut, ammattimainen ostaminen ja myyminen, lisäpalveluiden tarjoaminen sekä nopea varastonkierto – nämä ovat kannattavan kasvun ytimessä olevia asioita. Kasvun ja kannattavuuden liitto vaatii totta kai osaavaa myynnin ja oston johtamista, joka on päivittäistä työtä konseptimme toteuttamiseksi, ja siksi olemmekin panostaneet paljon henkilöstön koulutukseen sekä esimies- ja johtamistaitoihin.”

Sijoittajien kysymyksiin vastasi CEO Juha Kalliokoski

Kamuxin strategia kaudelle 2021―2023

Kamuxin strategiaa määrittää liikevaihdon vahva kasvattaminen, sen miltei kaksinkertaistaminen vuosina 2021―2023. Kamuxin mukaan markkina tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden laajentumiseen ja kasvuun. Kannattavuuden kehitys rakentuu strategiakauden aikana liiketoiminnan kasvulle ja skaalautuvuudelle.

Taloudelliset tavoitteet 2021―2023

 • Liikevaihdon kasvu yli 20 % vuosittain
 • Vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 %
 • Oman pääoman tuotto (ROE) yli 25 %
 • Jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta.

Q2 oli markkinoille pettymys

Markkinoiden odotukset Kamuxin Q2:n suhteen olivat korkealla ja kurssi nousi reilusti ennen Q2-tulosta. Kasvu oli erittäin vahvaa, mutta kannattavuus oli pettymys. Kurssi laski tulosjulkistuksen jälkeen selvästi.

 • Liikevaihto kasvoi 52 %. Erittäin vahva kasvu kaikilla alueilla. Kappalemääräinen myynti kasvoi 25 %.
 • Bruttokate laski -0,5 %. Kertaluonteinen erä 3,7 M€. Johto ei ollut tyytyväinen bruttokatteeseen.
 • Kansainvälistyminen edistyi. Ruotsi kasvoi 92 % ja Saksa 113 %.
 • Saksan tilannetta vaikeutti koronarajoitukset, jotka näkyivät kannattavuudessa.
 • Käytettyjen autojen markkina kasvoi, mutta ei Euroopassa niin nopeasti kuin mediasta saanut ymmärtää.
 • Johdon mukaan kasvuyhtiölle tyypillistä, että välillä liikevaihdon kasvu voimakkaampaa kuin tuloskasvu.
 • Integroitujen palveluiden liikevaihto kasvoi 9,9 miljoonaan euroon, mutta osuus liikevaihdosta laski 4,3 prosenttiin. Tämä osaltaan vaikutti kannattavuuteen heikentävästi.
 • Varastoa kasvatettiin kasvustrategian mukaisesti ja tulevaan kesäkauteen varautuen. Varaston kasvu 80 %.
 • Hintataso nyt normalisoitunut.
 • Oikeudenkäynti hankintakumppanin kanssa Saksassa. Autot maksettu, mutta ei toimitettu. Lopetettu yhteistyö. Kuluvaraus 3,9 miljoonaa.
 • Autojen keskihinnan nousu, uusi toimintaohjausjärjestelmä ja heikompi myynti-mix vaikuttivat negatiivisesti oikaistuun liikevoittoon.
 • Keskihintojen nousu ei ole ollut samanlaista Kamuxin markkinoilla kuin Amerikan markkinoilla.
 • Tulosjulkistuken Q&A-osiossa kysyttiin: ”Miksi liikevaihto-ohjausta ei nostettu?” Johto on edelleen varovainen koronan suhteen. Myös vuoden 2020 H2-luvut parempia kuin Q2:lla, joten kasvu hidastuu.

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 800―850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 438,6 M€ ja oikaistu liikevoitto 12,4 M€ (10,8 M€). Kamuxilla ei siten pitäisi olla mitään vaikeuksia yltää ohjaukseen. Analyytikot odottavat Kamuxilta 879 M€ liikevaihtoa ja 30 M€ oikaistua liikevoittoa. Tämä tarkoittaisi, että Kamux ylittäisi liikevaihto-ohjauksen, mutta jäisi liikevoitto-ohjauksesta.

Sijoittajan näkökulma

Jäsenille suunnatussa osiossa käymme Kamuxia läpi sijoittajan näkökulmasta. Kannattaako osaketta ostaa?

Lue koko artikkeli —

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSISINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy