northcrypto

Rahavirrat kertovat: Defensiiviset osakkeet yhä suositumpia

ETF-rahavirrat kertovat markkinaliikkeistä ja sijoittamisen trendeistä. Suursijoittajat suosivat nyt sekä Eurooppalaisia että Yhdysvaltalaisia osakkeita.

Julkaistu: 13.07.2021 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahavirrat markkinaympäristö sijoitusideat

ETF-rahavirrat indikoivat markkinan rauhoittumisesta

Kesäkuun ETF-rahavirrat kertovat osakemarkkinan tasaisen nousun jatkumisesta. Varallisuutta virtasi lisää kaikille markkinoille yhteensä 45,6 miljardia euroa, joka on hyvin lähellä viimeisen kuuden kuukauden keskiarvoa (47,4 mrd. €/kk). Toukokuussa Eurooppa keräsi poikkeuksellisen paljon varallisuutta, mutta nyt trendi on kääntynyt takaisin vanhaan, ja Yhdysvaltoihin on virrannut yli neljä kertaa Eurooppaa enemmän rahaa. Myös rahavirrat Japaniin ovat painuneet takaisin pakkaselle.

Korkopuolen rahavirrat olivat yli 20 miljardia osakemarkkinoita pienemmät, saavuttaen yhteensä 23,5 miljardin euron nettovirran. Korkoihin sijoitetun varallisuuden trendi on kuitenkin selkeästi kasvava, sillä kesäkuussa korkoihin sijoitettu varallisuus oli jopa 5 miljardia euroa korkojen kuuden kuukauden keskimääräistä kassavirtaa (18,3 miljd. €/kk) suuremmat. Alkuvuoden lisäriskinotto on korkopuolella vähentynyt entisestään ja rahavirrat indikoivat sijoittajien panostavan nyt enemmän turvallisina pidettyihin yrityslainoihin. Mielenkiintoista on, että niin ikään turvallisena pidetyt valtionlainat ovat laskeneet huomattavasti. Tilanne on siis päinvastainen kuin toukokuussa, jolloin yrityslainojen rahavirrat olivat laskeneet jopa enemmän kuin riskilainojen. Tuolloin puolestaan valtionlainat olivat kasvussa.

Lue myös: Markkinakatsaus: markkinanousun hidastuminen johtuu kolmesta tekijästä, joista inflaatio on pelottavin

Defensiivisillä osakesektoreilla suuremmat rahavirrat

Osakemarkkinoiden sektoreiden kehityksen suunta on kääntynyt täysin kesäkuussa. Toukokuussa pitkään inhokkisektorina toiminut rahoitussektori teki suurimmat sektorikohtaiset rahavirrat. Nyt suunta on jälleen kääntynyt, ja rahoitussektorilta on virrannut eniten varallisuutta pois (2,9 mrd. €). Puolestaan toukokuussa huonoiten pärjännyt teknologisektori keräsi kesäkuussa parhaat, yli 2,9 miljardin euron rahavirrat. Teknologiasektoria lukuun ottamatta kesäkuu oli selkeästi huonompi syklisille sektoreille, kuin defensiivisille sektoreille. Kaikkien defensiivisten sektorien rahavirrat kasvoivat, erityisesti terveydenhuollon- ja kiinteistösektorin.

Kesäkuussa korkomarkkinoiden rahavirrat kasvoivat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdysvaltojen lainat jatkavat suosituimpina, mutta Euroopan korkomarkkinoille virranneen varallisuuden määrä on pakko nostaa esiin. Viimeisen kuuden kuukauden aikana Euroopan korkomarkkinoiden rahavirrat ovat olleen keskimäärin vähentyneet yhden miljardin kuukaudessa, mutta kesäkuussa Eurooppaan virtasi huikeat 5,3 miljardia euroa.

Kesäkuussa ainoastaan laajasti raaka-aineisiin sijoitettu varallisuus kasvoi – kaikista muista raaka-aineista varallisuutta virtasi pois. Raaka-aineiden varallisuuskato oli kuitenkin suhteellisen kevyttä. Viimeisen kuuden kuukauden keskimääräinen varallisuuskato raaka-aineista on ollut melkein neljä miljardia euroa kuukaudessa, kun kesäkuussa varallisuutta virtasi pois raaka-aineista vain 0,6 miljardia.

ETF-rahavirrat

Kategorioihin sopivat ETF:t löydät helposti ETF-työkalustamme!

LATAA ilmainen ETF-OPAS!

Johtopäätökset ja TOP 10 ETF:t

Markkinan kasvu on tasaantunut entisestään ja sijoittajien riskinotto on jatkanut kevyttä laskua. Erityisesti korkopuolella sijoittajat ovat alkaneet suosimaan vähäriskisiä yrityslainoja ja nostaneet varallisuutta pois riski- ja valtionlainoista. Osakemarkkinassa eniten nettovirtoja ovat haalineet defensiiviset sektorit sekä hieman yllättäen syklinen teknologiasektori. Eniten varoja virtasi pois syklisiltä teollisuus- ja rahoitussektoreilta. Vaikka raaka-ainemarkkinan sektoreiden rahavirrat ovat laskeneet kesäkuussa vain kevyesti, on yleinen suunta alaspäin. Sijoittajat eivät luota enää raaka-aineisiin osakeriskin vastapainona, vaan hajautus tehdään esimerkiksi turvallisiksi koetuilla korko-ETF:llä.

Suosituimmat ETF-rahastot kertovat yksityiskohtaisesti siitä, mitä sijoituskohteita suuret instituutiosijoittajat suosivat. Näistä voi poimia sijoitusideoita omiin salkkuihin. Jäsenille suunnatussa osiossa esittelemme, mitkä olivat kuukauden suosituimmat ETF-rahastot ja kiinnostavimmat uutuus-ETF:t.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Löydä tehokkaimmat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta!

ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 2 500 ETF:ää. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja.

Tutustu ETF-työkaluun!northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy