northcrypto

Puolivuotiskatsaus: parhaiten tuottaneet osakkeet ja markkinat

Vuosi 2021 on tullut puoliväliin ja on aika tehdä tarkempi katsaus tämän hetkiseen markkinakehitykseen. Vertailussa parhaiten tuottaneet osakkeet, alueet ja sektorit vuoden 2021 ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Julkaistu: 29.06.2021 Kirjoittaja:

markkinakatsaus markkinaympäristö osakkeet sijoittaminen

Talous jatkaa pandemiasta palautumista

Kuluva vuosi 2021 on saavuttanut puolivälin. Viime vuotena maailmaa järisyttänyt koronaviruspandemia on rauhoittunut ja rokotekattavuus on parantunut. Viime vuonna alkanut talouden palautuminen on jatkunut ja pandemiasta eniten kärsineet toimialat ovat kuluvan vuoden aikana saaneet päätään pinnalle.

Puolen vuoden aikana on ehtinyt tapahtua monenlaista, joten on aika vetää yhteen markkinakehitys. Tarkastelemme markkinoita vertailemalla eri alueiden, sektoreiden ja osakkeiden tuottoja.

Suomi parhaiten tuottanut alue vuoden 2021 ensimmäisellä puolivuotiskaudella

Vertailimme eri markkina-alueiden tuottoeroja valitsemalla kuusi tunnettua, ja hyvin maantieteellisen alueen tilannetta kuvaavaa pörssi-indeksiä. Vertailuun valikoitui Yhdysvaltojen markkinaa kuvaamaan S&P 500 sekä Nasdaq Composite indeksit, Euroopan markkinoilta saksalainen DAX ja suomalainen OMX Helsinki 25, Japanin markkinaa kuvaa Nikkei 225 indeksi ja Kiinan markkinasta kertoo Shanghai Composite indeksi.

Hieman yllättävää kyllä vuoden alusta eniten tuottanut indeksi vertailustamme on OMX Helsinki 25. Tuottoa on syntynyt kuluvana vuonna prosentuaalisesti eniten, 16,4 prosenttia. Indeksin tuotto on yli kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin toiseksi tulleella S&P 500 indeksillä. Vertailun tuloksia silmäillessä huomaa heti, kuinka vuosi 2021 on tähän asti ollut suotuisampi Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille kuin Kiinan ja Japanin markkinoille.

Energia raivannut tiensä sektoreiden kärkeen

Alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä eri sektoreiden tuotto vuoden alusta. Kuvasta erottuu selkeästi energiasektori, joka on kuluvana vuonna tuottanut hurjat 37,5 %. Seuraavaksi eniten, keskenään lähes yhtä paljon ovat tuottaneet viestintäpalveluiden sektori (21,9 %) sekä rahoitussektori (20,9 %). Mielenkiintoista on se, että terveydenhuollon sektorin tuotto on jäänyt suhteellisen niukaksi, vaikka ennakko-oletuksena oli se, että sektori olisi pärjännyt pandemiamarkkinassa hyvin.

Vaikka energiasektori oli viime vuonna kaikista huonoiten pärjännyt sektori ja sen yhtiöiden tulokset ennätysmatalia, ovat energiaosakkeet saaneet tänä vuonna uutta tuulta purjeisiin. Toimivien koronavirusrokotteiden myötä öljyn kysyntä alkoi kasvaa, mikä johti luonnollisesti öljyn hinnan nousuun. Hintojen nousun vaikutukset ovatkin nähtävissä alla olevasta kuvaajasta.

Lähde: Finviz.com

Energiasektorin buumi on jatkunut myös viimeisen kuukauden tuotoissa. Viimeisen kuukauden aikana energiasektori on tuottanut 8,2 % jättäen muut sektorit selkeästi varjoonsa. Toista sijaa pitää teknologiasektori, joka on hetkellisen nuupahduksen jälkeen palannut voittajasektorien joukkoon. Huomioitavaa on myös se, kuinka lähes puolilla kuvaajassa esitetyistä sektoreista kehitys on kääntynyt laskuun. Mielenkiintoisimpana näistä on perusmateriaalien sektorin yli 2,7 prosentin lasku.

Lähde: Finviz.com

Osaketyökalumme eniten tuottaneet osakkeet

Osakkeiden tuoton vertailussa olemme jakaneet tarkastelun kolmeen osaan: valtavan markkina-arvon omaaviin kansainvälisiin yhtiöihin, kansainvälisiin yhtiöihin, sekä suomalaisiin yhtiöihin. Vertailu kohdistui osakkeiden tuottoon vuoden alusta. Kaikki vertailussa käytetyt osakkeet, sekä niiden tiedot ja tunnusluvut löytyvät Sijoittaja.fi:n Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!

”Stay home” -taloudesta hyötyneet teknologiayhtiöt pärjänneet suurimmista yhtiöistä parhaiten

Suurten kansainvälisten yhtiöiden listalle valitsimme Osaketyökalustamme kymmenen suurimman markkina-arvon omaavaa yhtiötä ja listasimme niiden osakkeet tämän vuotisen tuoton perusteella järjestykseen. Kuvassa on selvästi nähtävissä, kuinka koronavuonna 2020 räjähdysmäisesti kasvanut verkkokauppa ja hankinnanvarainen kulutus ovat nyt ottaneet takapakkia. Vaikka verkkokaupan järkäle Amazonin osake on pinnistänyt plussalle, ovat muut listan hankinnanvaraisen kulutuksen yhtiöt Tesla ja Alibaba laskeneet. Koronavuonna ilmentyneestä ”Stay home” -taloudesta hyötyneet teknologiayhtiöt ovat sen sijaan jatkaneet kovan tuloksen takomista ja parhaan viisikon joukossa onkin kolme koronavuonna menestynyttä teknologiayhtiötä, Google, Facebook ja Microsoft.

Öljyn korkea hinta siivitti energiayhtiöt erinomaisiin tuottoihin

Tarkastellessa kaikkien työkalustamme löytyvien kansainvälisten yhtiöiden parhaita tuottoja, alkaa näkymään selkeä trendi yhtiöiden toimialoissa. Viidestä parhaasta tämän vuotisesta tuotosta jopa neljä on energiasektorin yhtiöitä. Energiayhtiöiden koronavuotena kokema sukellus on nähtävissä siitä, kuinka kaikki Top 5 -listalle päässeet osakkeet ovat olleet reilusti miinuksella kolmen vuoden tuotolla mitattuna Kuitenkin kuluneen puolen vuoden sisällä listan jokainen energiasektorin yhtiö on tehnyt tuottoa yli 90 %. Kaikki neljä yhtiötä ovat erikoistuneet hiilivetyjen tutkimiseen, eli kansankielisesti öljyn sekä maakaasun etsimiseen ja poraamiseen. Hurjien tuottojen taustalla onkin öljyn tämän hetkinen hinta, joka on noussut voimakkaasti ja korkeimmillaan kahteen vuoteen.

Öljy-yhtiöiden keskellä kolmanneksi suurimmat tuotot on tehnyt L Brands, joka on yhdysvaltalainen naisten alusvaatteisiin ja kosmetiikkaan erikoistunut vähittäiskauppayritys. L Brands on hyötynyt talouden uudelleenavaamisesta ja se on näkynyt osakkeen massiivisena tuottona.

Energiasektorin trendi vaikutti myös Suomen markkinoihin

Ensisilmäyksellä suomalaisten osakkeiden Osaketyökalun parhaiten kuluneena vuotena tuottaneet yhtiöt vaikuttavat hyvin sekalaiselta joukolta, joka eroaa muista tässä artikkelissa käsitellyistä trendeistä. Yhteneväisyyksiä kuitenkin löytyy, sillä suomalaisten yhtiöiden vuoden 2021 kärkinimi Dovre Groupin suurimpia asiakkaita ovat energia-alan yhtiöt, erityisesti kaasu- ja öljyalan toimijat. Energiasektorin kehityksellä ja öljyn korkealla hinnalla on siis oma osuutensa Dovre Groupin huimaan 165 prosentin tuottoon. Myös toiselle sijalle nousseen Solteqin asiakaskuntaan kuuluu eneregiasektorin yhtiöitä.

Kuten kansainvälisillä markkinoilla, myös Suomessa vuoden tuottaneimpien osakkeiden listalle on kivunnut hyvin spesifiin tuoteryhmiin erikoistuneita, harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiöitä. Kalastustarvikkeita valmistava Rapala ja hirsitalovalmistaja Honkarakenne ovat kummatkin tuottaneet puolen vuoden aikana kunnioitettavasti.

Vältä riskit ja löydä ostopaikat markkinaympäristön avulla

Markkinaympäristöön on koottu sijoittajan kannalta keskeisimmät osakemarkkinoita, talouden tilaa ja markkinan riskejä kuvaavat indikaattorit. Markkinaympäristö kuuluu Sijoittaja.fi:n jäsenyyteen.

Tutustu Markkinaympäristöönnorthcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy