Osallistu osakeantiin!

Haastattelussa Clewatin johto – vielä ehdit sijoittamaan!

Clewat

Vesistöjen puhdistamiseen erikoistunut cleantech-yhtiö Clewat Oy hakee kasvurahoitusta. Mitkä ovat Clewatin tavoitteet tuleville vuosille? Näin yhtiön johto vastaa sijoittajien kysymyksiin.

Julkaistu: 15.06.2021 Kirjoittaja:

Clewat listaamattomat osakkeet sijoittaminen sijoitusideat suorat sijoituskohteet

Haastattelussa Clewatin johto

Clewatilla on käynnissä osakeanti, josta kerroimme aiemmin. Tässä artikkelissa haastattelemme Clewatin johtoa käynnissä olevasta osakeannista sekä Clewatista sijoituskohteena.

Lue lisää osakeannista

Clewatin toimitusjohtaja Keijo Säilynoja vastaa sijoittajien kysymyksiin

Mikä on Clewat ja mitä ovat Clewatin tuotteet ja palvelut?

Suomalainen ympäristöteknologiayhtiö Clewat tarjoaa ratkaisuja vesistöjen ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Clewatin puhdistus palveluna -malli mahdollistaa asiakkaille, pääasiallisesti kunnille, valtioille ja yrityksille ympäri maailman kustannustehokkaamman tavan hoitaa alueellista puhdistamista tai ympäristöystävällistä lumen sulattamista ilman turhia investointeja.

Clewatin ratkaisut perustuvat ainutlaatuiseen patentoituun (pending) teknologiaan, jossa hyödynnetään veden virtausta sekä keräykseen, että erotteluun. Teknologialla on tällä hetkellä kaksi pääsovellusta:

1. Cleansweep alukset

Veden virtausta hyödyntävällä Cleansweep III -vesistönpuhdistusaluksella puhdistetaan vesistöistä muovia, öljyä ja haitallista kasvillisuutta. Aluksen vanhoista teknologioista poikkeava toimintaperiaate, joka perustuu imuun ja erotteluun, tekee aluksesta todennäköisesti ainoan suuren mittakaavan toimivan ratkaisun vaikeimpien haittakasvien torjuntaan ja mahdollistaa ehkä ensimmäisenä tehokkaan kevyiden öljyjen keräyksen todellisissa onnettomuus-olosuhteissa.
Aluksen suunnittelu mahdollistaa pienen energiankulutuksen ja skaalattavuuden suuriin kohteisiin. Alus suodattaa jopa vain puolen millimetrin kokoisia partikkeleita, jolloin sen puhdistuskyky soveltuu monenlaisiin ongelmiin. Aluksen monikäyttöisyys lisää aluksen käyttötunteja suhteessa investointiin merkittävästi ja lisää alueellista öljyntorjuntakapasiteettia merkittävällä tavalla. Alus on helposti kuljetettava ja ketterä toimimaan myös hankalissa rannikko-olosuhteissa.

Aluksella on operoitu yli 10 maassa keräten roskaa, haittakasveja ja öljyä. Parhaina tai pahimpina päivinä Suomessakin yhdellä aluksella on kerätty yli kymmenen tonnia haittakasveja ja lähes kymmenen tonnia roskaa.

2. Snowhow lumensulatus

Meren lämpöenergialla ja sähköllä toimiva lumensulatuskone sulattaa lunta ympäristöystävällisesti ja erottelee lumesta kustannustehokkaasti merkittävän osan hiekasta, roskista ja mikromuoveista, niin että ne eivät pääty meriä likaamaan.

Sulatettu ja puhdistettu lumi johdetaan takaisin mereen tai tarvittaessa vedenpuhdistamoon viemäriverkoston kautta. Ratkaisun mahdollistama hajautettu lumenhallinta lähellä lähdettä lyhentää merkittävästi lumen kuljetusmatkoja ja siten vähentää matkoihin liittyviä ympäristövaikutuksia ja kustannuksia ja lisää tehokkuutta.

Miten Clewatin teknologia toimii?

Teknologia perustuu tehokkaaseen veden virtauttamiseen. Pienellä energiankäytöllä saadaan aikaan tehokasta virtausta. Vähän kuten ilmalla Dysonin imureissa, joka hyödynnetään aluksissa kerättävän materiaalin saamiseen erotteluun, joka sijaitsee aluksen sisällä. RIippuen siitä mitä kerätään, erottelu tapahtuu joko suodattamalla, kuten kiintoaineille (roskille ja kasveille) tai kerrostuttamalla, kuten öljylle ja kemikaaleille. Molemmissa tavoissa sama virtaus hoitaa sekä keräyksen että erottelun. Puhdistettu vesi palautetaan takaisiin järveen, jokeen tai mereen ja kerätty materiaali kuljetetaan jälleenkäsittelyyn.

Ekologisen lumensulatuksen sovelluksessa samaa virtausteknologiaa käytetään lumen ilmasto- ja ympäristöystävälliseen sulatukseen, koska virtaava vesi on erittäin tehokas lumen ja jään sulattaja, kuten tiedämme keväisiltä jäiltä ja virtapaikoilta.  Ratkaisussa hyödynnetään hieman nolla yläpuolella olevaa meren pohjavettä ja otetaan sulatuksen vaatima lämpöenergia siitä. Sähköä käytetään veden virtauttamiseen ja vesi suihkutetaan prosessin eri vaiheissa optimoiduilla tavoilla kohti sulavaa lunta ja jäätä. Prosessi päättyy siihen kun puhdas ja suodatettu vesi johdetaan takaisin vesistöön hieman alijäähtyneenä. Koska tekniikka toimii myös pienissä yksiköissä eikä tuota saasteita tai merkittävää melua, sitä voidaan käyttää siellä missä lumiongelma muuttuu nopeimmin akuutiksi ja tilaa on vähiten, eli esim. kaupunkien keskustoissa.  

Ketä ovat yhtiön asiakkaat?

Toimimme pääosin B2G-markkinassa, eli asiakkainamme ovat julkiset toimijat. Lumiongelman hallinnan ja vesistöjen puhdistustyön suurimpia toimijoita ovat valtiot ja kunnat. Paikallisesti intressejä on myös maanomistajilla ja yrityksillä. Esimerkiksi hotelliketju haluaa pitää hotellien rannat puhtaina. Ympäristösuojeluun liittyy myös vahvasti saastuttaja maksaa periaate, ja monien vahinkojen ja saastelähteiden osalta maksajana tulevaisuudessa yhä useammin on ongelman aiheuttaja.

Suomessa asiakkaina ovat olleet esimerkiksi suuret rannikkokaupungit, kuten Helsinki ja Turku ja kotikaupunkimme Kokkola.

Puhdistustyötä maailman merien hyväksi tehdään myös usein yritysten ja yksilöiden tukemana ja tukijoidemme joukossa on mm. kansainvälisiä listattuja yrityksiä. Yritykseille tuo on erinomainen mahdollisuus profiloitua paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Kerätyn raaka-aineen käyttö on myös merkittävä tulevaisuuden kassavirta yritykselle. Vesistöbiomassa omaa valtavaa tulevaisuuden potentiaalia energiakäytössä ja merimuovi on kiinnostava raaka-aine jota jo nyt käyttävät monet maailman tunnetuimmista brändeistä.

Mihin osakeannissa kerättävät varat käytetään?

Varat käytetään kasvun mahdollistamiseen ja kasvustrategian toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa kasvuyritykselle tyypillisiä investointeja kuten laite- ja aluskannan kasvattamista ja tuotekehitystä, jossa fokuksessa lähivuosina on laitteiden autonomisuus. Tavoiteltavat kehitysprojektit sekä laiteinvestoinnit vaativat omarahoitusosuutta.

Mitä ovat Clewatin taloudelliset tavoitteet tuleville vuosille?

Clewat tavoittelee voimakasta kasvua. B2G-liiketoiminnassa projektien neuvotteluajat ovat verrattain pitkiä, mutta tietyn kynnyksen yli pääsemisen jälkeen projektien kokoluokat voivat olla erittäinkin suuria tässä markkinasegmentissä. Pyrimme pääsemään nopeasti skaalautumisessa vaiheeseen, jossa kassavirrat ja tulos olisivat positiiviset, eli että liikevaihdosta saatava bruttokate riittäisi yleiskustannusten kattamiseen. Skaalautumisen onnistumisen myötä tulospotentiaali olisi merkittävä. Tulevaisuuden näkymien ja tavoitteiden toteutumiseen liittyy aina merkittävä riski.

Pyrimme pitkällä aikavälillä noin 20 % voittoon ennen veroja ja tavoitteenamme skaalautua vuoden 2025 loppuun mennessä siten, että toiminnassa olisi jo selvästi yli 200 laitettamme. Tällöin liikevaihto voisi kohota jopa sataan miljoonaan euroon.

Maapallon näkökulmasta tähtäämme suurimpaan mahdolliseen vaikuttavuuteen ja että maailmassa tarvetta olisi ei sadoille, vaan kymmenille tuhansille laitteillemme. Segmentissä on potentiaalia useammalle markkinan avaintoimijalle miljardien liikevaihtoon.

Koska uskomme kaupallisen eli kapitalistisen lähestymistavan olevan tehokkain tapa suurten ympäristöongelmien ratkaisuun, tavoitellun alkuvaiheen kasvu-uran toteuttamisen jälkeen hartioiden kokoa voi olla syytä kasvattaa ja sijoituksille saada markkina-arvo. Tämän ennakoidaan tapahtuvan teollisen myynnin tai listautumisen kautta. Tavoittelemme sekä puhtaampaa planeettaa, että erittäin merkittävää arvonnousua.

Miksi sijoittaa yhtiön osakeantiin?

Yhtiössä yhdistyvät oikeat arvot ja suuri potentiaalinen arvonnousu. Kyseessä on suuri markkina ja valtava ongelma, johon yrityksellä on ainutlaatuinen ja toimivaksi osoitettu ratkaisu. Ajoitus on juuri nyt oikea. Koronakriisin jälkeen 2020-luku tulee näkemyksemme mukaan olemaan voimakkaiden ympäristöinvestointien vuosikymmen ja merten tilan heikentymisen pysäyttäminen ja uudelleen toipumaan kääntäminen ovat yksi tärkeimmistä rintamista taistelussa maapallon elinvoimaisena säilymisen puolesta. Tuohon työhön investoidaan yhä enemmän ja tehokkaimmat tekijät vievät kasvavasta kakusta kaikkein suurimmat palat.

Clewatin ainutlaatuinen liiketoimintamalli ja johtava teknologia mahdollistavat asiakkaan näkökulmasta poikkeuksellisen kustannustehokkuuden eli edullisuuden ja toimien vaikuttavuuden, mikä tulee lisäämään suhteellisia panostuksia toimintaan entisestään. Tehokas toiminta on myös skaalautuvaa ja skaalautuessaan hyvin kannattavaa yrityksen ja sen omistajien näkökulmasta.

Pääomistajat ja kokeneet avaintekijät ovat sitoutuneita Clewatiin. Clewatin onnistuessa tavoitteissaan, sillä on erittäin suuri merkitys niin maailman merille kuin sijoittajallekin.

Sijoittajana olet mukana pelastamassa maailman meriä konkreettisesti. Clewat tekee sitä kapitalismin keinoin ja monilla meistä Clewatiin jo sijoittaneista on tuon lisäksi tavoitteena myös sijoituksen arvon monikymmenkertaistuminen nykyisestä tasosta viidessä vuodessa. 

Miten voi osallistua osakeantiin?

Tähän ainutlaatuisen kasvutarinaan ja suomalaiseen maailman merien kaupalliseen pelastajaan pääsee sijoittamaan tutustumalla yhtiön annin materiaaleihin linkin osakeanti.clewat.com kautta.

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Clewatin toimitusjohtaja Keijo Säilynoja.

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Clewatin toimitusjohtaja Keijo Säilynoja.

Kiinnostuitko Clewatista sijoituskohteena?

Lue lisää osakeannista

Ilmoittaudu mukaan webinaariin

Lisää Clewatin tarinasta voit kuulla webinaarissamme. Webinaari järjestetään maanantaina 21.6. klo 16.00. Webinaarista julkaistaan myös tallenne.

Ilmoittaudu webinaariin

Kaupallinen yhteistyö, Clewat OyOsallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy