New call-to-action

Tulosanalyysissa koronakärsijät Citycon, Lehto Group ja Outokumpu

Kolme koronasta kärsinyttä osaketta julkistivat tuloksensa. Lue tulosanalyysimme ja näkemyksemme kannattaako osakkeita ostaa.

Julkaistu: 06.05.2021 Kirjoittaja:

Citycon Lehto Group osakkeet outokumpu sijoitusideat tulokset

Koronakärsijät Citycon, Lehto Group ja Outokumpu

Citycon, Lehto Group ja Outokumpu julkaisivat kaikki tuloksensa samana päivänä 6.5.2021. Kaikki olivat koronakärsijöitä, jotka nyt yrittävät comebackia.

Kaikki kolme osaketta laskivat koronakriisissä noin 50 %. Voimakkaimman comebackin on tehnyt Outokumpu, jonka osake on 94 % ylempänä kuin 1,5 vuoden takainen kurssi. Lehdon kurssi on samalla tasolla kuin puolitoista vuotta sitten, mutta yli 80 % korkeammalla kuin koronapohjat. Cityconin kurssikehitys on ollut vaisuinta. Osake on yli 20 % puolentoista vuoden takaisia kurssitasoja alempana ja noussut vain 40 % koronapohjilta.

Outokummun Q1-tulos oli vahva

Outokummun liikevaihto oli 1 673M€ (analyytikoiden ennuste 1 708 M€) ja oikaistu liiketulos 116 M€ (ennuste 69 M€). Toimitukset ja hinnat vahvistuivat. Sekä Europe että Americas tekivät positiivisen tuloksen. Euroopan markkinoilla tuonnin osuus nousi 27 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vaikutti negatiivisesti liiketoimintaan. Outokummun visio on olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä. Yhtiö myös haluaa vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2023 mennessä ja olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ferrokromin Euroopan sopimushinta nousi 1,56 Yhdysvaltain dollariin paunalta toiselle neljännekselle. Ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan kasvavan toisella neljänneksellä 0-5 % ensimmäisestä neljänneksestä. Vuoden 2021 toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai nousevan verrattuna ensimmäiseen neljännekseen.

Outokumpu on Helsingin pörssin puhtaimpia syklisiä osakkeita. Osaketta seuranneet tietävät, että osake on erittäin riskinen, mutta noususuhdanteessa Outokumpua kannattaa olla salkussa. Osake kannattaa myydä, kun momentti kääntyy, mutta vielä ei ole sen aika.

Cityconin vuokratuotot ja tulos heikkeni

Cityconin operatiivinen liikevoitto oli 44,9 M€ (ennuste 45,4 M€). Nettovuokratuotot laskivat 3,8 % ja operatiivinen liikevoitto laski 2,9 %. Taloudellinen vuokrausaste heikkeni hieman ja oli 93,2 %. Hallitusten asettamat rajoitustoimet vaikeuttivat liiketoimintaa. Kiinteistökauppamarkkinat ovat parantuneet erityisesti Norjan transaktiomarkkinoilla, mutta Citycon on saanut useita tiedusteluita myös muilta markkina-alueilta. Johto uskoo kulutuskysynnän vahvaan palautumiseen, kun rokotusohjelmat etenevät. Citycon odottaa vuoden 2021 operatiivisen liikevoittonsa (Direct operating profit) olevan 170-188 miljoonaa euroa. 

Cityconin käänteen pitäisi alkaa Q2:lla. Yhtiö hyötyy pandemian väistymisestä, mutta tämä ei näy kurssissa. Osaketta painanee verkkokaupan megatrendi. Siksi osakkeesta ei tule sijoittajien suosikkia, mutta positiivisen käänteen jälkeen kurssin pitäisi alkaa 9 eurolla. Osake on näistä kolmesta turvallisin valinta.

Lehto Groupin tulos oli iso pettymys

Lehto Groupin liikevaihto oli 87,6 M€ (ennuste 110,1 M€) ja liikevoitto -1,8 M€ (ennuste 1,7 M€). Tilauskanta laski Q4:sta 392,7 M€:oon. Taseasema oli vahva. Q1-kaudella tuloutuneiden omaperusteisten hankkeiden määrä väheni mutta myös urakoina myytyjen hankkeiden volyymi oli vertailukautta vähäisempi. Kaudella valmistui 148 (428) asuntoa ja aloitettiin 152 (514) uuden asunnon rakentaminen. Katsauskauden päättyessä rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä oli 1 448 (1 481) kpl. Myymättä olevia asuntoja oli vain 98. Yhtiön painopiste on siirtynyt urakkahankkeisiin. Asuntorakentamisen kysyntä on säilynyt hyvänä koronaepidemiaan liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Katsauskaudella allekirjoitettiin useita sopimuksia urakoina myytävistä asuntokohteista ja yhdestä hoiva- ja palveluasumisen kohteesta osana asuntokokonaisuutta. Näiden hankkeiden rakentaminen käynnistyy pääosin vuoden toisella neljänneksellä. Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020, ja että liiketulos on positiivinen. Liiketuloksen kertymisen odotetaan painottuvan vuoden toiselle puoliskolle.

Lehto Groupin kurssi on kääntynyt ja takana on viisi vertailukautta parempaa kvartaalitulosta. Q1:ltä analyytikot ja markkinat odottivat enemmän, joten tappiollinen tulos oli selvä pettymys. Heikon tuloksen taustalla oli se, ettei luovutuksen mukaisesti tuloutuvia hankkeita ollut Q1:llä. Toivottovasti näitä on Q2:lla, jolloin tulos olisi selvästi parempi. Toinen kurssilaskun syy oli johdon katsaus, jossa ei erityisemmin valotettu kysyntänäkymiä. Kaikki rakennusalan yhtiöt ovat kertoneet asuntorakentamisen hyvästä kysynnästä. Tästä hyötyy myös Lehto. Siksi pienet lisäykset voimakkaasta kurssidipistä voivat osoittautua hyviksi sijoituksiksi. Johtuen mm. siitä, että osake on edelleen pohjilla verrattuna parin vuoden takaisiin tasoihin. ATH-tasot ovat utopiaa, mutta 3-4 euron tasot realistisia 12-18 kk:n aikajänteellä. Vakaaseen positiiviseen liiketoimintakehitykseen on vielä matkaa, joten positiot on pidettävä pieninä.

Seuraa tuloskautta ja vertaile osakkeita Osaketyökalulla

Tutustu Osaketyökaluun!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Singa - Kierros auki Investodorissa


New call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy