PYN Elite -rahastosuosituksemme toistaiseksi jäihin

PYN Elite rahastossa on tällä hetkellä menossa “mielenkiintoinen” vaihe yhtiön suurimman omistuksen RexLot Holdingsin kaupankäynnin keskeydyttyä. Pidämme riskien realisoitumisen todennäköisyyttä suurena ja laitamme PYN Elite -rahaston suosituksemme toistaiseksi jäihin.

Anonymous Analytics fraud kirjanpitoväärennös okooo.com PYN Elite rahasto RexLot sijoitusideat

Olemme nostaneet yhdeksi Aktiivisten ratkaisujen valinnaksemme PYN Elite -rahaston, jota pidämme aidosti aktiivisena korkean tuottopotentiaalin (ja riskin) rahastona, joka noudattaa äärimmäistä arvosijoitusfilosofiaa (“deep value”). Rahaston sijoitusfilosofian ominaispiirteisiin kuuluu voimakkaiden yhtiö-, maa- ja toimialatason näkemysten ottaminen korkean tuoton saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

Eliten loistelias tuottohistoria juontaa juurensa onnistuneeseen toimintaan Aasiassa, erityisesti Thaimaan osakemarkkinoilla. Sittemmin rahasto on siirtänyt painotuksensa Kiinaan ja Vietnamiin painottaen yhä enenevissä määrin Vietnamia (lue myös positiiviset näkemyksemme Vietnamista ETF-nostoissa 1.7.2015 ja 14.4.2015 sekä katso PYNnin osuudenomistajien kokouksen erinomainen esitys, jossa Vietnamin markkinanäkymiä käsitellään noin 38 minuutin kohdalta alkaen).

Huolemme kiinalaisomistus RexLot Holdingsista

PYN Elite rahastossa on tällä hetkellä menossa “mielenkiintoinen” vaihe.  Sen suurimman omistuksen RexLot Holdingsin (reilu 11 %:ia rahastosta) kaupankäynnin keskeydyttyä yhtiön pyynnöstä 24.6.2015 kurssin laskettua voimakkaasti analyysiyhtiö Anonymous Analyticsin raportin jälkeen. Siinä he epäilivät RexLotin raportoineen merkittävästi todellisuutta korkeampia taloudellisia lukuja (tarkemmin alla).

Olemme viime kesästä lähtien olleet huolissamme RexLotiin kohdistuvista epäilyistä ja vaihtaneet useaan otteeseen näkemyksiämme salkunhoitaja Deryngin kanssa. Olemme erityisesti kritisoineet yhtiön erittäin suurta painoa (jopa maksimaalinen 20 % rahastosta viime kesän lopulla) sekä tuoneet esille huolemme yhtiötä koskevista epäilyistä viime heinäkuusta lähtien. Pidimme alkuperäisiä lähteitämme hyvin luotettavina, vaikka tiedostimme hyvin sen, että Kiinassa on myös paljon tahoja, joiden bisneksenä on yrittää hyötyä perättömistä huhuista ja spekuloida kurssilaskuilla. Salkunhoitaja Deryng on kuitenkin systemaattisesti uskonut kaiken olevan kunnossa ja nojannut näkemyksissään niin johdon tuntemiseen kuin Kiinan peliviranomaisten sääntelyn tuomaan turvaan.

Epäilymme innoittamina perehdyimme kiinalaisiin yhtiörakenteisiin ja kirjoitimme viime syksynä artikkelin, jossa käsittelimme ongelmia, joita erityisesti kiinalaisiin ja hongkongilaisiin yhtiöihin ja organisaatiorakenteisiin liittyy. Ongelma kiinalaisessa yrityskulttuurissa on käsityksemme mukaan se, että eettiset normit ovat melko erilaiset länsimaisiin standardeihin verrattuna. Siitä syystä tiettyjä puutteita “uskaltaa” katsoa läpi sormien, koska ne saattavat kuulua maan yrityskulttuurissa maan tapaan.

Anonymous Analyticsin analyysi löytyy kommentoimanamme analyysipankista

Yllä viitattu Anonymous Analyticsin artikkeli löytyy hiljattain avatusta analyysipankistamme. Olemme kommentoineet analyysiin suoraan ajatuksiamme RexLotin riskeistä ja arvioineet analyysissä esitettyjen epäilyjen paikkaansapitävyyttä. Valitettavasti useat analyysissa esitetyt pelot ovat tulleet tietoisuuteemme myös muuta kautta. Lisäksi salkunhoitaja Deryng ei ole itse käsitellyt analyyttisesti kommenteissaan syitä, miksi analyysissa esitetyt pelot eivät pitäisi paikkaansa. Pelkäämme pahoin, että RexLotin kurssi voi romahtaa kaupankäynnin jälleen auetessa. Tästä syystä laitamme PYN Elite -rahastosuosituksemme toistaiseksi jäihin, vaikka uskomme edelleen sekä Vietnamin osakemarkkinoihin että salkunhoitajan kykyyn luoda lisäarvoa pitkässä juoksussa.

Keskeiset huolenaiheet RexLotista

Olemme tiivistäneet tähän keskeiset argumentit niin yllä olevasta Anonymous Analyticsin analyysistä kuin aiemmin saamistamme analyyseista, joita meillä ei ole lupaa jakaa eteenpäin. Pidämme todennäköisenä, että RexLot on manipuloinut lukujaan merkittävästi. (Alla oleva vain jäsenille).

Vuosijäsenyys alle 10€:lla kuussa

Huomio myös Elite -rahaston sääntömuutos

Elite -erikoissijoitusrahastoon sijoittavan tulee olla tietoinen myös uudesta sääntömuutoksesta. Elokuun alusta lähtien lunastukset on tehtävä viimeistään edelliskuun loppuun saadakseen rahat ulos meneillään olevan kuukauden loppuun. Näin ollen aiemmin voimassa ollut sääntö lunastuksiin viimeistään viittä pankkipäivää ennen lunastuspäivää on viimeisen kerran voimassa tässä kuussa viimeisen lunastuspäivän ollessa 24.7.2015.

Lisäksi sääntömuutos on poikkeuksellisen piensijoittajaystävällinen, sillä jatkossa kolme miljoonan euron tai sen ylittävät merkinnät joutuvat 5 %:n merkintäpalkkion kohteeksi, joka maksetaan rahastolle, eli olemassa olevien osuudenomistajien hyväksi. Yleensä rahastomaailmassa merkintäpalkkiot koskevat pieniä sijoituksia ja menevät rahastoyhtiölle. Tässä taustalla lienee se, ettei rahasto halua joutua isojen lunastusten kohteeksi epälikvidillä salkulla.

Pidämme sääntömuutoksia ymmärrettävänä rahaston pitkäjänteisen ja epälikvideihin osakkeisiin keskittyneen sijoitusstrategian johdosta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy