Northcrypto

Tulospoiminnat: Huhtamäki, Uponor, Sampo.

Parhaat osinko-osakkeet Suomesta

Sampo kirjasi jättitappiot Nordea-sijoituksista. Tosiasioiden hyväksyminen maksoi 899 miljoonaa euroa. Huhtamäki ja Uponor kärsivät heikkenevästä dollarista, mutta Huhtamäen ohjaus oli vahva.

Julkaistu: 11.02.2021 Kirjoittaja:

Huhtamäki osakkeet sampo tulokset Uponor

Tuloskausi käynnissä – hyödynnä markkinaliikkeet

Tuloskausi on käynnissä ja käynnissä on nousumarkkina. Silloin sijoittajan kannattaa käyttää markkinaliikkeet hyödyksi.

Tässä hetkessä tärkeintä on ohjaus. Toinen tärkeä teema on hyödyntää markkinareaktiot tulosjulkistuksen jälkeen. Kirjoitimme ennen tuloskautta, että sijoittajan kannattaa varoa osakkeita, joissa nämä kolme tunnusmerkkiä täyttyvät.

Huhtamäen tulos oli analyytikkojen ennusteiden mukainen. Liikevaihto jäi valuuttakurssien vuoksi alle ennusteiden. Ohjaus oli kuitenkin positiivinen. Vastaavasti Uponor julkisti ennusteita paremman tuloksen. Ohjaus oli kuitenkin heikko. Molempien kurssit laskivat heti pörssin avattua. Päivän edetessä Huhtamäki on noussut päivän pohjilta selvästi. Uponorin osake on pysynyt tukevasti pakkasella. Ohjaus on siten tänä tuloskautena tärkeintä.

Lue tuoreimmat tuloskommentit.

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!

Uponorin ohjaus varovainen

Uponor menestyi erinomaisesti vuonna 2020. Rakentaminen on hyvässä vedossa USA:ssa, mutta kustannusten nousu syö kannattavuutta. Siksi yhtiö antoi varovaisen ohjauksen. Tämä oli pettymys, mutta ehkä yhtiöllä on mahdollisuus ylittää odotukset.

Uponorin liikevaihto oli 280,5 M€ (analyytikoiden ennuste 268,9 M€) ja oikaistu liikevoitto 27,3 M€ (ennuste 25,1 M€). Kustannusten nousu söi Talotekniikka USA:n tulosta, joka yllättäen laski vertailukaudesta. Euroopan tulos parani. Samoin Infran. Näkymiin sisältyy edelleen epävarmuuksia COVID-19-pandemiasta johtuen. Uponor ei odota kysynnän kasvavan merkittävästi vuonna 2021, koska rakentaminen on jälkisyklistä. Osassa hankinnan ja valmistuksen kuluista on jo näkyvissä nousua. Vaikka näiden vaikutuksia pyritään hillitsemään hinnankorotuksilla, odotetaan nousun vaikuttavan jonkin verran kannattavuuteen vuonna 2021.

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla. Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa. Kysyntä tammikuussa on ollut hyvällä tasolla, paljolti Pohjois-Amerikan asuntorakentamisen markkinan korkean aktiivisuuden johdosta. Osinkoa jaetaan 0,57 euroa (ennuste 0,68 €). 

Huhtamäen liiketoimintaedellytykset paranevat 2021

Huhtamäen osakkeessa yhdistyy defensiivisyys ja syklisyys. Päivittäiskauppakysyntä on ollut hyvää koronassa. Vastaavasti ravintolapuolen liiketoiminta on kärsinyt koronasta ja tilanne paranee pandemian väistyessä. Siksi Huhtamäki on hyvä osakevalinta vuodelle 2021 ja eteenpäin.

Huhtamäen liikevaihto oli 813 M€ (analyytikoiden ennuste 838 M€) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 73 M€ (ennuste 74,7 M€). Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -52 milj. euroa ja liikevoittoon -5 milj. euroa. Ravintolapuolen ja Pohjois-Amerikan liikevaihto laski. Elintarvikepakkausten kysyntä kasvoi.

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2020, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Osinkoa nostettiin 0,92 euroon (ennuste 0,98 €).

Sampo kirjasti tappiot Nordeasta

Sammon tulos ei paljon tunteita herättänyt. Osake on ollut anemiassa jo vuosia, eikä tuskin herätä markkinoiden innostusta jatkossakaan. Sampo kirjasi Nordea-sijoituksestaan (vihdoin) 899 miljoonan euron tappiot. Osakkeet olivat taseessa 8,90 euron arvosta ja uusi arvo on 7,50 euroa.

Sammon voitto ennen veroja oli 486 M€, mikäli ei huomioida Nordeaan liittyvää raportoitua tappiota (ennuste 472,0 M€). Osakekohtainen substanssi nousi 1,19 euroa loka-joulukuussa 2020 ja oli 19,82 euroa. Sammolle kirjattiin Nordean vuoden 2020 viimeisen neljänneksen nettotuloksesta 128 miljoonaa euroa. If:in yhdistetty kulusuhde oli viimeisellä neljänneksellä 81,3 prosenttia. Topdanmarkin viimeisen neljänneksen yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia. Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2021. Hallitus on ehdottanut, että osinkoa maksetaan 1,7 euroa osaketta kohti.

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy