Näin löydät edullisia arvo-osakkeita Suomen ja maailman pörsseistä

Osakkeiden arvostustasot ovat historiallisen korkealla, joten sijoitusammattilaiset suosittelevat osakepoimintaa Laajassa artikkelissa kerromme, miten löytää edullisia tähän markkinatilanteeseen sopivia osakkeita.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Osakkeiden arvostustasot ovat historiallisen korkealla, joten sijoitusammattilaiset suosittelevat osakepoimintaa Laajassa artikkelissa kerromme, miten löytää edullisia tähän markkinatilanteeseen sopivia osakkeita.

Osakemarkkinoiden valuaatiot korkealla

Tuoreessa markkinakatsauksessa toimme esille, että osakemarkkinoiden P/E-luvut ovat nousseet tasolle, jota ei ole nähty sitten IT-kuplan. Esimerkiksi maailman tunnetuimman indeksin S&P 500 -indeksin P/E on jo 23, eikä se siten sovi arvosijoittajalle.

Myös halpoja osakkeita on löydettävissä

Osakemarkkina on edelleen koronan jäljiltä jakautunut. Tämä tarkoittaa sitä, että myös halpoja osakkeita on löydettävissä. Kerromme nyt, miten löytää edullisia ns. arvo-osakkeita Osaketyökalujemme avulla.

Tutustu Osaketyökaluun!

Arvo-osakkeen arvostuskertoimet ovat keskimääräistä matalammat

Osaketyökalussamme arvopisteet lasketaan seuraavien arvostuskertoimien perusteella:

 • P/E-luku (historiallinen ja ennustettu tulos)
 • P/B-luku
 • EV/EBIT
 • Osinkotuotto-% (historiallinen ja ennustettu osinko).

Arvopisteet voivat olla välillä 1-10, jossa 1 on heikoin, 5 on keskimääräinen ja 10 on paras. Sijoittaja löytää siis arvo-osakkeita helposti Osaketyökalussamme lajittelemalla osakkeet arvopisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen.

Varo yhden tunnusluvun lajitteluja!

Sijoittajan pitää aina käyttää useampaa tunnuslukua etsiessä arvo-osakkeita tai muun sijoitustyylin osakkeita. Kerromme pari varoittavaa esimerkkiä.

P/E-luku

P/E-luku on osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Jos siis osakkeen hinta on 10 euroa ja osakekohtainen tulos 0,60 euroa, saadaan P/E-luvuksi 16,67.

P/E-luvussa hinta saadaan aina markkinoilta, mutta E:lle on useampi vaihtoehto. P/E-luvussa sijoittaja voi esimerkiksi käyttää:

 1. edellisen tilikauden osakekohtaista tulosta
 2. liukuvaa 12 kk:n osakekohtaista tulosta
 3. ennustettua liukuvaa 12 kk:n tulosta
 4. kuluvan vuoden ennustettua tulosta
 5. seuraavan ennustevuoden osakekohtaista tulosta tai
 6. sitä seuraavan ennustevuoden osakekohtaista tulosta.

Pelkästään näitä vaihtoehtoja käyttämällä sijoittaja saa kuusi erilaista P/E-lukua. Lajittelemalla osakkeet näiden P/E-lukujen perusteella sijoittajalla on mahdollisesti kuusi erilaista osakelistaa, joista valita osakkeita.

Esimerkki P/E-luvusta Lehto Group

Käytämme esimerkkinä Lehto Groupia yhden P/E-luvun käytön vaarallisuudesta. Vuonna 2018 Lehto Groupin osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa. Maaliskuussa osake maksoi 3,5 euroa ja P/E-luku oli siten 7. Osake oli P/E-luvulla mitattuna yksi Helsingin pörssin halvimpia osakkeita. Valitettavasti matala historiallinen P/E-luku ei estänyt osakkeen syöksyä. Osake laski 70 % seuraavan 12 kuukauden aikana. Tähän vaikutti tuloksen romahtaminen tappiolle -0,61 euroa per osake.

Esimerkki P/B-luvusta Stockmann

Toinen suosittu arvosijoittajien käyttämä tunnusluku on P/B. Siinä osakkeen hinta jaetaan oma pääoma per osake -luvulla. Maaliskuussa 2018 Stockmannin oma pääoma per osake oli 12,29 euroa ja osake maksoi 3,90 euroa. P/B-luku oli 0,3, joka oli yksi pörssin alhaisimmista. Stockmann oli siten perinteistä arvosijoittajan tunnuslukua käyttäen erittäin houkutteleva. Erittäin alhaisesta P/B-luvusta huolimatta Stockmannin osake laski seuraavan kahden vuoden aikana 82 %. Toiminta oli jo tappiollista maaliskuussa 2018 liukuvan 12 kk:n osakekohtaisen tuloksen ollessa -2,98 euroa. P/E-luku oli siten negatiivinen ja varoittava signaali.

Arvoansa on suurin riski

Arvo-osakkeiden suurin riski on arvoansa. Osake on arvostuskertoimen perusteella edullinen, mutta kurssi syöksyy silti, kuten kaksi edellistä esimerkkiä osoittavat. Tästä käytetään nimitystä arvoansa.

Toinen arvo-osakkeisiin liitettävä termi on putoava puukko. Sijoittaja astuu arvoansaan ja ostaa putoavaa puukkoa. Ostetaan laskukierteessä olevaa osaketta, koska sen arvostuskertoimet ovat edulliset.

Miten välttää riskit?

Tärkein tapa arvo-osakkeita valittaessa on käyttää yhden tunnusluvun sijaan useampaa tunnuslukua. Osaketyökalussamme arvopisteet lasketaan neljän eri arvostuskertoimen perusteella käyttäen kuutta eri tunnuslukua. Näin saadaan haravoitua oikeat arvo-osakkeet.

Tutustu Osaketyökaluun!

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö osake voisi edelleen olla laskukierteessä tai liiketoiminnallisesti ongelmissa. Tällöin sijoittaja voi hyödyntää Osaketyökalun muita pisteytyksiä. Momentti kertoo suoraan osakkeen kurssitrendin. Jos momenttipisteet ovat heikot (1-3), on osake laskukierteessä ja matalista arvostuskertoimista huolimatta putoavan puukon riski on suuri.

Sijoittaja voi myös tarkastella yhtiön laatupisteitä, kannattavuustrendiä ja vakavaraisuutta. Nämä kertovat, kuinka terve yhtiön liiketoiminta on. Viimeinen tehtävä on tarkistaa tuorein osavuosikatsaus ja siitä johdon katsaus sekä näkymät. Pörssitiedotteista on vielä vilkaistava, ettei yhtiö ole antanut tulosvaroitusta tai muuttanut näkymiä negatiiviseen osavuosikatsauksen jälkeen.

Check List

 • Käytä useaa arvostuskerrointa
 • Varo heikon momentin osakkeita
 • Tarkista laatupisteet ja tuloskehitys
 • Lue vielä näkymät ja johdon katsaus viimeisimmästä osavuosikatsauksesta / pörssitiedotteesta.

Näin löydät edullisia osakkeita Osaketyökalulla

Näytämme vielä muutaman esimerkin avulla, miten Osaketyökalun avulla voi löytää arvo-osakkeita.

Sijoittaja voi Osaketyökalussa valita sijoitustyyliksi Momentin, jolloin työkalu näyttää osakkeet, joiden momenttipisteet ovat 9-10. Näiden kurssitrendi on erinomainen, joten putoavan puukon riski on suljettu pois.

Tämän jälkeen sijoittaja voi lajitella momenttiosakkeet arvopisteiden perusteella, jolloin hän löytää alhaisen arvostuksen momenttiosakkeet. Suomessa tällaisia juuri nyt ovat esimerkiksi Uponor, Wulff ja Suominen.

Sijoittaja voi myös helposti lajitella osakkeet arvopisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen ja tämän jälkeen tarkastella, millä osakkeilla momenttipisteet ja laatupisteet ovat itselle riittävät. Kemira, Citycon ja Aktia saavat kaikki 10 pistettä arvosta eli arvostuskertoimet ovat houkuttelevat. Näillä myös momentti- ja laatupisteet ovat keskinkertaiset ja keskimääräistä paremmat. Etenkin Kemira näyttää edelleen houkuttelevalta.

Huom! Muista tyhjentää suodattimet ennen lajittelua.

Kansainvälisissä osakkeissa paljon valinnanvaraa

Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalussa on S&P 500, STOXX Europe 600, Nasdaq 100 -indeksien osakkeet sekä valikoituja nopeasti kasvavia teknologiaosakkeita.

Näytämme kahden esimerkin avullla, miten löytää mielenkiintoisia arvo-osakkeita. Tuoreessa markkinakatsauksessa kerroimme, että sijoittajan kannattaa pitää salkussa myös syklisiä osakkeita, jotka hyötyvät talouskasvun kiihtymisestä pandemian jälkeen. Investointipankkien suosituksissa arvo-osakkeet ja teknologia ovat suosittuja teemoja.

Syklisiä arvo-osakkeita

Aloitetaan syklisillä. Syklisiä sektoreita ovat materiaalit, teollisuus ja harkinnanvarainen kulutus. Valitaan Osaketyökalussa sektoriksi harkinnanvarainen kulutus. Seuraavaksi lajitellaan osakkeet arvopisteiden perusteella.

Kolmen kärki näyttää tältä. Ykkösenä on autonrengasvalmistaja Michelin, kakkosena autoalan Peugeot ja kolmantena on englantilainen rakennusyhtiö Persimmon. Näistä osakkeista Michelinin ja Persimmonin laatupisteet ovat keskimääräistä paremmat ja momenttipisteet keskimääräiset. Peugeotin momentti on erinomainen, mutta laatu hieman keskimääräistä heikompi.

Tarkastelemalla yhtiöiden arvostuslukuja huomataan, että ne ovat houkuttelevat. Michelin on Nokian Renkaiden kilpailija, mutta arvostuskertoimien perusteella selvästi edullisempi osinkotuottoa lukuunottamatta. Peugeotin arvostuskertoimet ovat vielä tätäkin alemmat. Sen kuluvan vuoden tulosennusteella laskettu P/E-luku on vain 6,2, EV/EBIT 4,6 ja P/B 1,0. Peugeot yhdistyy italialaisamerikkalis Fiat-Chryslerin kanssa tammikuun aikana. Englantilaiset rakennussektorin osakkeet eivät ole Brexitin vuoksi sijoittajien suosiossa, minkä vuoksi Persimmon on edullinen.

Halpoja teknologiaosakkeita

Teknologiasektorin tähtiosakkeiden arvostuskertoimet ovat ennätyskorkealla. Siksi ne eivät sovi kaikkien salkkuun. Teknologiasektorilla on kuitenkin myös edullisia osakkeita.

Etsitään teknologiaosakkeita Yhdysvalloista, joten kirjoitetaan Osaketyökaluun hakusanaksi ”yhdysvallat”. Seuraavaksi valitaan sektoriksi Informaatioteknologia ja lajitellaan osakkeet arvostuspisteiden perusteella. Poimimme muutamia, joilla on keskimääräistä paremmat arvostuspisteet, mutta myös momentti olisi keskimääräistä parempi, jotta vältetään putoavat puukot.

Valitsimme Seagate Technologyn, HP Incin ja Cognizant Technology Solutionsin. Kaikkien arvostuspisteet, momenttipisteet ja laatupisteet ovat keskimääräistä paremmat.

Yhtiöiden arvostusluvut osoittavat, että tarjolla on edullista teknologiaosaketta. Seagaten ja HP Incin P/E-luvut ja osinkotuotot ovat erittäin alhaiset. Cognizant Technology Solutionsilla ne ovat vähän korkeammat (arvopisteet myös korkeammat), mutta EV/EBIT 14,1 ja P/S 2,4 ovat teknologiayhtiölle edulliset. P/E 20,4 on myös matalampi kuin S&P 500 -indeksin 23.

Seagate kehittää ja tarjoaa kiintolevyjä ja tallenusmediaratkaisuja. Johdon mukaan viimeisin kvartaali oli solidi ja yhtiö antoi positiivisen ohjauksen seuraavalle kvartaalille. Johdon mukaan datan kysyntä kasvaa vahvasti tulevaisuudessa.

HP Inc on perinteinen teknologiayhtiö, joka kehittää tulostimia, tietokoneita, matkapuhelimia ja muita elektroniikkalaitteita ja näihin liittyviä palveluita. Yhtiön tuore kvartaali ylitti odotukset. Osakekohtainen tulos oli 0,62$ ohjauksen ollessa 0,52$.

Cognizant Technology Solutions on yksi maailman johtavista ohjelmistoalan asiantuntijapalveluyrityksistä. Yhtiö odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon olevan 16,7 miljardia dollaria, joka on samalla tasolla kuin vuosi sitten, ja osakekohtaisen tuloksen olevan 3,63-3,67$.

Löydä sijoitustyyliisi sopivat osakkeet Suomesta ja maailmalta!

Vertaile osakkeita pisteytyksen, tuottojen ja tärkeimpien tunnuslukujen perusteella. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta

Tutustu Osaketyökaluun!
Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat