Tuloskommentteja. Sampo, Neles ja Metso-Outotec

Sampo petrasi Q1:stä. Metso-Outotec ja Neles raportoivat ensimmäiset tulokset itsenäisinä yhtiöinä. Molempien kannattavuudet olivat vakaat.

Julkaistu: 05.08.2020 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

Nordean luottotappiovaraukset syypää Sammon heikkoon tulokseen

Sammon voitto ennen veroja oli 407 M€ (vertailukausi 506 M€). Pääsyy heikompaan tulokseen oli osuus Nordean tuloksesta, joka laski 698 M€:n luottotappiot ja -varaukset -erän johdosta. Sammon osakekohtainen substanssi nousi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 1,63 euroa ja oli 16,99 euroa. Substanssiarvo kasvoi pääasiassa markkinoiden toipumisen ansiosta ja erityisesti Nordean osakekurssin nousun myötä. Toinen vuosineljännes oli Sampo-konsernille vahva vuosineljännes koronavirukseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Vahinkovakuutus menestyi erinomaisesti ja sijoitusmarkkinat kääntyivät maalis-huhtikuussa.

Sampo kertoi ostotarjouksesta hankkiakseen brittiläisen moottoriajoneuvovakuuttajan Hastings Group Holdings Plc:n koko osakekannan. Johdon mukaan Hastings on digitaalisuudessa hyvin edistyksellinen ja digiosaamisella voidaan kehittää Sampoa vielä entisestään. Yhteistyö Hastingsin pitkäaikaisen osakkeenomistajan RMI:n kanssa vähentää yrityskauppaan liittyviä riskejä merkittävästi. RMI on eteläafrikkalainen finanssialan yhtiöihin keskittyvä sijoitusyhtiö, joka on ollut Hastingsin suurin osakkeenomistaja vuodesta 2017. Sammon osuus kaupassa olisi 70 % eli 1,3 miljardia euroa.

Ohjaus ennallaan. Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän vakuutusteknisen tuloksen vuodelta 2020. Sijoitustoiminnan tuloksiin liittyy tällä hetkellä tavallista enemmän epävarmuutta. Markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Metso-Outotecilla ok kvartaali

Metso-Outotecin liikevaihto oli 1 047 M€ ja oikaistu EBITA 143 M€. Johdon mukaan tilaukset kasvoivat Metso Mineralsissa, kun taas hidas päätöksenteko liittyen isompiin projekteihin johti Outotecin tilauksien laskuun. Uusien kaivoslaitteiden kysyntä oli hyvällä tasolla, kun taas kivenmurskauslaitteiden kysyntä oli heikompaa neljänneksen alkupuolella ja elpyi hieman kesäkuun loppua kohden. Palveluliiketoiminnassa kysyntä oli hyvällä tasolla. Pro forma -liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Metso Mineralsin liikevaihto nousi, kun taas Outotecin liikevaihto laski. Oikaistu pro forma EBITA-marginaali oli johdon mukaan hyvä eli 13,6 %. Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla.

Neleksen kannattavuus on korkeampi

Neleksen liikevaihto oli 141 M€ (vertailukausi 168 M€) ja oikaistu liikevoitto 22 M€ (vertailukausi 26 M€). Oikaistu EBITA oli 23 miljoonaa euroa eli 16,3 %. Suhteellinen kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla. Kannattavuutta heikensi vertailukautta alhaisempi liikevaihto, erityisesti palveluissa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisessa liiketoiminnassa (MRO). Tämä johtui Covid-19-pandemiaan liittyvistä matkustusrajoituksista ja tuotantolaitosten sulkemisista sekä viivästyksistä asiakkaiden huoltoseisokeissa. Saadut tilaukset laskivat 21 % vertailukaudesta. Tilauskanta oli vertailukauden tasolla. 

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä. Yleisten taloudellisten huolien uskotaan heikentävän öljy- ja kaasuprojektien markkinaa verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon hyvään tasoon. Liikkumisrajoitusten lieventymisen odotetaan vähitellen parantavan palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen liiketoiminnan (MRO) markkinoita verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon alhaisiin tasoihin.

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!
SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy