Tuloskausi ei ole tarjonnut yllätyksiä

Tulokset ovat olleet analyytikoiden ennusteita parempia johtuen kustannussäästöistä. Parhaat yritykset näyttävät jyräävän koronakvartaalilla. Katso osakepoimintamme.

Julkaistu: 22.07.2020 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

Kustannussopeutukset purevat

Helsingin pörssissä tulokset ovat olleet kautta linjan odotuksia parempia. Syynä on yhtiöiden nopea reagointi koronapandemiaan. Kustannussäästöt ovat pelastaneet kannattavuuden. Osalla yrityksillä tulos on ollut jopa vertailukautta parempi, vaikka liikevaihto on laskenut.

Heikkoja suorituksia ovat olleet vain Oriola, HKScan ja SSH. Kaikki kolme ovat tosin myös olleet alisuorittajia jo pitkään. Vaikeina aikoina parhaat yhtiöt menestyvät ja heikoilla menee entistä huonommin.

Tuloskausi ei ole tarjonnut yllätyksiä pörssiyhtiöiden paremmuusjärjestyksessä. Koronaosakelistamme on pitänyt hyvin kutinsa tuloskauden alkumetreillä. Seuraavaksi muutama poimintamme parhaista suorituksista.

Koneen tulos erinomainen

KONE osoitti, miksi se on täyden kympin laatuyhtiö. Osake saa Osaketyökalussamme korkeat pisteet ja on työkalun kärkiyhtiöitä. KONEen tulos oli selvästi analyytikoiden ennusteita parempi.

KONEen liikevaihto kasvoi vahvasti ja oli 2 532,1 M€ (ennuste 2 290,1 M€) ja oikaistu liiketulos 324,6 M€ (ennuste 249,0 M€). Saadut tilaukset laskivat 10 %. Tilauskanta oli lähes vertailukauden tasolle. Tilaukset kehittyivät erittäin positiivisesti Kiinassa ja joissain Euroopan maissa, mutta laskivat huomattavasti muualla. Johdon mukaan suoritus oli vahva haastavassa markkinaympäristössä. Oikaistun liikevoiton kasvu ja vahva rahavirta olivat toisen vuosineljänneksen tuloksen kohokohdat. Huoltoliiketoiminta on välttämättömäksi määriteltynä palveluna jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä. Hissien ja liukuportaiden asentaminen on jatkunut olosuhteisiin nähden hyvin, ja Kiinassa nähtiin erittäin vahva elpyminen toisella vuosineljänneksellä. KONE arvioi nyt liikevaihdon kasvun olevan -4 % ja 0 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oikaistun liikevoittomarginaalin laskevan hieman tai olevan parhaassa tapauksessa vakaa.

Kemira on nykyään tuloskone

Kemiran liikevaihto laski, mutta liikevoitto oli lähes vertailukauden tasolla. Kannattavuus parani siis selvästi.

Kemiran liikevaihto oli 582,9 M€ (analyytikoiden ennuste 617,4 M€) ja oikaistu liikevoitto 57,6 M€ (ennuste 46,1 M€). Liikevaihto laski 12 %, mutta operatiivinen käyttökate pysyi vertailukauden tasolle. COVID-19-pandemian aiheuttama talouden hidastuminen vaikutti myyntimääriin. Suurin negatiivinen vaikutus oli nähtävissä Oil & Gas -liiketoiminnassa, erityisesti liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnassa. Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Pulp & Paper -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla ja paino- ja kirjoituspaperien kysynnän odotetaan pysyvän heikkona. Myös Industry & Water -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla. Liuskekaasu- ja -öljymarkkinoiden ei odoteta elpyvän vuonna 2020. Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (1–6/2020: 214 miljoonaa euroa).

Metsäyhtiöt näyttävät jälleen voimansa

Metsäyhtiöt olivat suosikkejamme syklisistä Q1:llä ja sama linja jatkuu Q2:lla. Koronamarkkinaan paras valinta on näkemyksemme mukaan Metsä Board. Stora Enso julkaisi jo Q2-tuloksen ja se oli odotuksia parempi.

Stora Enson liikevaihto oli 2 114 M€ (analyytikoiden ennuste 2 132 M€) ja operatiivinen liikevoitto 178 M€ (ennuste 140 M€). Operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa oli 216 milj. euroa, eli paljon vahvempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä (159 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 363 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen tulos oli johdon mielestä olosuhteisiin nähden vakaa. Se oli seurausta Packaging Materials- ja Forest-divisioonien vahvasta tuloksesta sekä Wood Products -divisioonan odotettua paremmasta tuloksesta. Ei ohjausta.

Exelin tulos erinomainen

Exel Compositesin liikevaihto oli 27,2 M€ (ennuste 26,7 M€) ja oikaistu liikevoitto 2,9 M€ (ennuste 1,9 M€). Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta ensimmäisen neljänneksen ennätyskorkean tilauskertymän tukemana. Useat asiakkaiden aiemmin sulkemat tehtaat ovat uudelleen avautuneet ja vuosineljänneksen loppua kohden toimeliaisuus kasvoi eri maiden purkaessa rajoituksia. Johdon mukaan näyttää siltä, että liiketoimintaympäristö kehittyy suotuisasti. Riski pandemian jatkumiselle tai laajentumiselle on kuitenkin edelleen olemassa. Saadut tilaukset laskivat vain lievästi johtuen yhdestä suuresta tilauksesta. Ei ohjausta. Suoritus positiivinen.

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!
SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy