northcrypto

Haastattelussa First North-listan parhaiten tuottaneen osakkeen, BBS:n, johto

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on ollut kuluvan vuoden parhaiten tuottaneita First North -listan osakkeita. Haastattelimme yhtiön uuden toimitusjohtajan. Mikä on BBS ja mitkä ovat yhtiön näkymät?

Julkaistu: 18.05.2020 Kirjoittaja:

BBS osakkeet

BBS on oululainen terveysteknologiayritys, joka listautui First North -listalle helmikuussa 2018. Haastattelimme BBS:n uuden toimitusjohtajan Ilkka Kangasniemen. Miten hän näkee yhtiön tulevaisuuden?

Miten päädyit BBS:n johtoon ja mitkä ovat havaintosi ensimmäisten kuukausien jälkeen?

Olen toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1987 biomateriaalien ja lääkinnällisten laitteiden tutkimuksen, tuotekehityksen ja kaupallistamisen parissa, sekä ollut mukana perustamassa useita start up -yrityksiä alalla. Keväällä 2019 Prof. Jalovaara, BBS:n perustajajäsen, kysyi voisinko tulla yhtiön hallituksen jäseneksi. Huhtikuusta -19 alkaneen hallitustyöskentelyn aikana hyvin pian alettiin selvittää mahdollisuuksia löytää uusi toimitusjohtaja vetäytymishalukkuutensa ilmaisseen Jalovaaran tilalle. Minulle tilaisuus aukesi hyvin luonnollisella tavalla, koska olin juuri saanut edellisen projektin vaiheeseen, jossa kykenin irroittamaan työaikaa seuraavalle projektille. Hallituksen muut jäsenet olivat myös nähneet toimintaani hallituksen jäsenenä, jonka perusteella luottamus oli jo syntynyt.

Hallitustyöskentelyn aikana ja nyt 8 kk toimitusjohtajana toimineena luonnehtisin BBS:ää yhtiöksi, jonka kehitysvaihe on aika tyypillinen alalla. Pitkän kehitysvaiheen jälkeen ollaan saavuttamassa myynti ja markkinointi -vaihetta, joka vaatii yhtiön organisaation merkittävää uudistamista. Myös hallitustyöskentelyssä tarvitaan painotusta nyt yhtiön kaupallisen kehittämisen puolelle, tuotekehitystä kuitenkaan unohtamatta.

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

BBS ei ole kaikille sijoittajille vielä tuttu. Mikä on BBS:n tuote ja mihin sitä käytetään?

BBS:n tuote on ARTEBONE® Paste, joka on luuvaurioiden korjausleikkauksessa käytettävä pastamainen tuote.  Se sisältää poronluusta saatua proteiiniekstraktia ja bioaktiivisia keraamipartikkeleita. Sekä ekstrakti että keraamikomponentti edistävät luunkasvua potilaan luuvauriokohdassa, mutta molemmat toimivat eri tavalla.

  • Ekstraktilla on kyky stimuloida luusolujen erilaistumista ja kasvua vaurioalueella, joka siten saattaa luuvaurion paranemisen vahvaan alkuun.
  • Keraamipartikkeleilla taas on kyky johtaa luun kasvua pintaansa pitkin ja siten varmistaa, että vaurioalue täyttyy kokonaan uudella luulla.

Kumpikaan komponentti yksinään ei saisi aikaan täydellistä paranemista, nopeasti ja luotettavasti. Siksi BBS tuo markkinoille uuden sukupolven tuotteen, jolla on kyky tulla alan kultaiseksi standardiksi. Niin sanottu kultainen standardi ja paras kilpaileva vaihtoehto on tällä hetkellä potilaan omaluusiirre, johon verrattuna ARTEBONE® on erittäin kustannustehokas, ja sitä käyttämällä vältetään myös luusiirteen edellyttämä toinen leikkaus ja sen aiheuttamat komplikaatioriskit. Yhtiön ensimmäisen tuotteen eli ARTEBONE® Pasten käyttökohteita ovat raajat, erityisesti nilkka sekä lantion ja lapaluun alueet.

Mitä muita potentiaalisia käyttökohteita Artebonella on?

Tulevaisuudessa ARTEBONE® Paste tai yhtiön mahdollisesti kehittämät muut tuotemodifikaatiot voidaan laajentaa muihin luuvaurioalueisiin kuten selkärankaan.  Laajentuminen muihin käyttökohteisiin vaatii kuitenkin kliiniset testit valitussa kohteissa.

Minkä kokoiset markkinat Artebonella on?

Maailmanlaajuisten ortopedisten markkinoiden kokonaismyynti oli alan tunnetuimman markkinajulkaisun Orthoworldin The Orthopaedic Industry Annual Report 2019:n mukaan 51 miljardia dollaria vuonna 2018. Tästä maailmanlaajuinen ortobiologinen tuotemyynti oli 5,09 miljardia dollaria. Markkinan on ennustettu kasvavan vuosittain  noin 3,5-3,7 prosenttia. Luunkorvikemarkkina kuten demineralisoidut luumatriisituotteet ja synteettiset tuotteet on yksi osa ortobiologiaa, ja sen koko oli arviolta noin USD 2,3–2,7 miljardia vuonna 2015 (Transparency Market Research), ja tämä edustaa BBS:n nykyistä kohdemarkkinaa. Ortobiologisia tuotteita käytetään nivel-, trauma-, pehmytosa- ja selkäkirurgiassa. Lisäksi on piileviä markkinoita, sillä noin 2/3 sellaisista leikkauksista, joissa voitaisiin käyttää ARTEBONE®:a, tehdään omaluusiirteellä.

Mikä erottaa Artebonen kilpailijoiden tuotteista?

Omaluusiirteen lisäksi markkinoilla on synteettisiä luun kasvua edistäviä tuotteita, keraamisia luuntäytemateriaaleja ja ihmisperäisiä luovuttajilta saatuja luusiirretuotteita. Kaikilla näillä on omia puutteita. Luun kasvua edistävien tuotteiden on todettu aiheuttavan liikakasvua ja pahanlaatuisia solumuutoksia, keraamisten luutäytteiden on todettu olevan vähemmän tehokkaita kuin omaluusiirre, ja prosessoitujen ihmisperäisten luusiirteiden on todettu olevan epätasalaatuisia, minkä lisäksi niihin liittyy  tautiriski siirteen mukana mahdollisesti tulevien organismien vuoksi.

ARTEBONE® on ainoa tuote, joka toimii yhtä hyvin kuin omaluusiirre, mutta jonka käyttöön ei liity mitään edellämainittuja riskejä ja joka vielä on kustannustehokas. Kustannustehokkuus muodostuu omaluusiirteen käyttöön verrattuna siitä, ettei tarvita toista leikkausta. Lisäksi ARTEBONE® vähentää helppokäyttöisyytensä vuoksi kallista leikkaussaliaikaa.  Viimeksi mainittu ominaisuus on erityisen merkittävä nykyisen globaalin talouskehityksen valossa.

Onko BBS:llä muita liiketoimintamahdollisuuksia ja miten niitä voidaan hyödyntää?

Yhtiön innovaatiota eli poron luusta eristettävää proteiiniekstraktia voi tarjota valituille yhteistyökumppaneille osaksi heidän omia tuotteitaan. Ostaja on tällöin vastuussa regulatorisesta hyväksynnästä. Proteiiniekstrakti on yhdistettävissä monenlaisiin implantteihin, joissa luun kasvua halutaan kiihdyttää. Tällöin BBS toimii proteiiniekstraktin sopimusvalmistajana ja markkinoinnin tukena partnereille.

BBS:llä on omat tuotantotilat. Mitä etua tästä on ja mikä on valmistuskapasiteetti?

BBS:n pääosaaminen on proteiiniekstraktin valmistus. Sen raaka-aine, poronluu, on pohjoismainen tuote, jonka hyödyntämiseen on vaikea päästä mitään muuta reittiä kuin toimimalla alueellisesti lähellä poronkasvatusalueita. Myös tuotekehityksellisesti poronluusta tehtyä ekstraktia on mahdoton kopioida jostain muusta eläimestä. Siten poronluun saatavuus ja proteiiniekstraktin valmistusprosessin hallinta antavat vahvan suojan kopiointia vastaan patenttisuojan lisäksi. Muutenkin oma valmistus on vahvuus jatkokehitystä ajatellen. Lisäksi paikalliset rahoittajat, mm. Reisjärven kunta on ollut kiinnostunut kehittämään alueelle uutta liiketoimintaa joka luo työpaikkoja tänne Suomeen. Tehtaalla on mahdollisuus nostaa kapasiteettiaan tarpeen mukaan satoihin tuhansiin implantteihin, joka vastaa hyvin markkinoiden tarpeeseen.

Vuosikertomuksessa kerroitte CE-merkinnän hakuprosessista. Onko tilanne edennyt ja miksi CE-merkintä on tärkeä?

Ilman tuotteelle myönnettävää CE-merkintää emme voi markkinoida ja myydä kehittämäämme ARTEBONE® Paste – implanttia. CE-merkinnän saaminen tarkoittaa, että viranomainen on läpikäynyt tuotteemme turvallisuuteen ja käytettävyyteen liittyvät testit ja tutkimukset ja hyväksynyt tuotteen siihen käyttötarkoitukseen, mihin olemme sen tarkoittaneet. CE-merkintä takaa sen, että tuotteen ostaja voi luottaa tuotteeseen ja sen turvallisuuteen. CE-merkinnän tuotteelle myöntää Notified Body eli Ilmoitettu Laitos. BBS aloitti aikoinaan yhteistyön brittiläisen BSI-UK:n kanssa, ja hyväksyntäprosessi oli jo hyvässä vauhdissa. Brexit ja prosessissa eteen tullut lisänäyttövaade proteiiniekstraktin toimivuudesta kuitenkin pysäyttivät yhteistyön. Tällä hetkellä BBS on aloittamassa hyväksyntäprosessia hollantilaisen BSI-NL:n kanssa. Vaadittu eläinkoe on tehty ja saamme siitä tulokset alkukesän aikana. Maailmanlaajuinen koronapandemia on hieman hidastanut ja tulee hidastamaan prosessia, koska viranomaiset eivät voi tehdä nyt paikallisia tehdastarkastuksia. Tähtäämme edelleen siihen, että vuoden 2021 alkupuolella meillä on CE-merkintä ensimmäiselle tuotteellemme. 

Mille alueille yhtiö on saanut patentin?

Yhtiön tuorein patentti koskettaa poron luuproteiiniekstraktituotetta ja sen valmistusta. Sille on ollut patentti voimassa useissa Euroopan maissa ja valituissa Euraasian ja Aasian maissa neljän vuoden ajan. Lokakuussa 2019 patentti myönnettiin myös Kanadassa ja nyt viimeisimpänä tuotteen osalta USA:ssa. USA:ssa patentin saaminen on erittäin merkittävää, koska USA on ortopedisten tuotteiden suurin markkina-alue. Lisäksi meillä on olemassa tietyille poron synteettisille proteiineille patentteja. 

Mitkä ovat yhtiön tulevaisuuden suunnitelmat?

Tärkeimmät tavoitteet seuraavalle kahdelle vuodelle on saada ensimmäisen tuotteen myyntilupa-asiat kuntoon ja lanseerata tuote EU:n ja USA:n alueilla. Tähän tarkoitukseen aloitetaan myös markkinointiorganisaation rakentaminen. Pitkän aikavälin strategiana (5 vuotta) on panostaa vahvasti sekä omien että yhteistyökumppaneiden uusien tuotemuotojen kehittämiseen ja markkinointiin, millä pyritään maksimoimaan proteiiniekstraktin ja ARTEBONE®:n kokonaismarkkinoiden kattavuus. Samaan aikaan yhtiö kehittää strategisia kumppanuuksia alan toimijoiden kanssa.

Miksi BBS:ään kannattaa sijoittaa?

Terveysteknologian alan yrityksenä BBS toimii liiketoimintasektorilla, jonka suhdanteet eivät yleisesti ottaen ole yhtä herkkiä heilahteluille kuin monilla muilla toimialoilla. Ihmiset tarvitsevat hoitoja taloustilanteesta riippumatta. Toki koronaviruksen aiheuttama yhtäkkinen shokki on vaikuttanut myös tällä alalla, koska kiireettömiä hoitoja on lykätty tuonnemmaksi, mutta sekin aiheuttanee myöhemmin ruuhkaa hoitoalalla.

BBS on siis sijoituskohteena pitkäaikainen ja sen tuotto-odotukset ovat vastaavasti pitkäaikaisia. Alalle on tyypillistä, että tuotteiden markkinoille saamiseen menee useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä, mutta kun sinne kerran päästään, niin siellä myös pysytään pitkään. Luuntäytemarkkinoilla on paljon toimijoita, joita suuret markkinat ovat houkuttaneet. Hienoa kehitystä on tapahtunut paljon viimeisten kymmenien vuosien aikana, mutta silti luuntäytemarkkinoille on vieläkin jäänyt merkittävä markkinarako, jonka ARTEBONE® voi turvallisena, helppokäyttöisenä ja kustannustehokkaana täyttää.

Artikkeli tehty yhteistyössä BBS Oyj:n kanssa. Sijoittaja.fi:n perustajayrittäjä Timo Heikkilä on ollut BBS:n hallituksessa vuodesta 2015 vuoden 2017 yhtiökokoukseen asti.northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy